Punctul de vedere al SN Nuclearelectrica SA cu privire la rezilierea de drept a contractului de furnizare pulbere sinterizabila de UO2 incheiat cu Compania Nationala a Uraniului S.A.

25 Feb

Punctul de vedere al SN Nuclearelectrica SA cu privire la rezilierea de drept a contractului de furnizare pulbere sinterizabila de UO2 incheiat cu Compania Nationala a Uraniului S.A.

Punctul de vedere al SN Nuclearelectrica SA cu privire la rezilierea de drept a contractului de furnizare pulbere sinterizabila de UO2 incheiat cu Compania Nationala a Uraniului S.A.

 

SN Nuclearelectrica SA (“SNN”) a incheiat in anul 2014 un contract de furnizare de pulbere sinterizabila de UO2 cu Compania Nationala a Uraniului (“CNU”) pentru o perioada de 36 de luni la un pret de 475 lei/kg UO2, pret ce putea fi ajustat cel mult o data la 12 luni, prin negociere, in situatii justificate, incheindu-se in acest sens acte aditionale la contract cu acordul partilor.

CNU a livrat, conform contractului, UO2 la pretul negociat de 475 lei/kg UO2 o perioada de aproximativ 2 ani. In luna noiembrie 2015, CNU a notificat SNN ca nu mai poate realiza livrarea de UO2 la pretul negociat si agreat cu SNN de 475 lei/kg si a pus in vederea SNN ca nu va realiza livrarea efectiva de UO2 aferenta lunii decembrie 2015.

Din punct de vedere al asigurarii functionarii FCN Pitesti si operarii CNE Cernavoda in conditii sigure, refuzul livrarii de UO2, cu nerespectarea graficului de livrare si a clauzelor contractuale, reprezinta un risc in continuarea functionarii FCN Pitesti si operarii normale a CNE Cernavoda, risc pe care SNN, companie care asigura 20% din necesarul de consum de energie al Romaniei, trebuie sa il gestioneze intr-o maniera foarte responsabila si cu respectarea conditiilor legale.

Din punct de vedere economico-financiar, pretul ofertat de CNU este mult mai mare decat pretul de piata si cu 76% mai mare decat pretul agreat prin contract intre SNN si CNU in anul 2014, fiind imposibil de sustinut financiar de SNN. Acceptarea acestei majorari semnificative de pret, coroborat cu faptul ca in anul 2016 productia de energie a SNN va fi mai mica din cauza opririi planificate extinse a Unitatii 1 CNE Cernavoda si cu pretul energiei pe piata competitiva, ar conduce la vanzarea productiei SNN sub costul de productie si chiar la inregistrarea de pierderi financiare.

SNN este un producator, un operator economic, a carui responsabilitate este asigurarea sigurantei in operare si productie, protejarea intereselor companiei din punct de financiar, protejarea celor 2000 de specialisti prin asigurarea standardelor specifice industriei nucleare si nu poate accepta o majorare de pret substantiala care sa impacteze negativ si chiar incontrolabil activitatea companiei.

De asemenea, SNN este o companie listata pe piata de capital, care respecta legislatia aplicabila, o astfel de majorare neputand fi justificata financiar si legal in acest context.

Din perspectiva respectarii principiului eficientei utilizarii fondurilor publice, acceptarea unei cresteri de pret de asemenea amploare intr-un contract de furnizare, fara argumente economice solide (cresterea aferenta conversiei de la U3O8 la UO2 comunicata de CNU a fost intr-un interval de o luna de 228%, crestere care nu a putut fi justificata de CNU), ar reprezenta o incalcare clara a acestui principiu.

Mai mult, SNN si CNU sunt entitati aflate in controlul comun al Ministerului Energiei, asadar tranzactiile intre cele doua parti sunt tranzactii cu parti afiliate, tranzactii pe care SNN, in calitate de companie listata este obligata sa le raporteze. In aceasta situatie, ambele parti trebuie sa faca dovada ca pretul de transfer este un pret de piata cu respectarea prevederilor Codului Fiscal. In cazul in care acest principiu nu este respectat, adica tranzactia se realizeaza la un pret pe care autoritatile fiscale il considera ca fiind mai mare decat pretul pietei, atunci diferenta si taxa pe valoarea adaugata aferenta ar deveni cheltuieli nedeductibile, ingreunand si mai mult situatia SNN.

SNN intelege situatia dificila a CNU, motiv pentru care SNN a abordat cu buna-credinta si disponibilitate negocierile cu CNU, acordand chiar si un termen de remediere si posibilitatea de a incheia un act aditional la contract. Atat argumentele operationale, cat si cele economico-financiare explicate cu buna-credinta de SNN, dar si imperativul de a respecta cadrul legal aplicabil si, implicit, continuarea contractului la un pret justificat agreat de ambele parti, nu au determinat o abordare mai flexibila din partea CNU.

In acest context, contractul s-a reziliat de drept pentru neindeplinirea obligatiei de livrare de catre CNU nici la termenul stabilit in contract, nici la termenul de remediere acordat de SNN. SNN a fost in imposibilitatea legala si financiara de a continua contractul cu CNU, rezilierea operand de drept in baza contractului ca urmare a neindeplinirii obligatiei de livrare de catre CNU. Interesul major al SNN este protejarea, in primul rand, a obiectivelor si intereselor companiei, a continuarii programului de productie cu gestionarea completa a riscurilor aferente,  a programelor de investitii pe termen scurt, mediu si lung si a actionarilor sai, cu respectarea  intregului cadru legal aplicabil.

Tocmai pentru a gestiona corespunzator astfel de situatii care ar creste riscul aferent necontinuarii activitatii SNN in conditii normale, compania a calificat inca din anul 2008 un al doilea furnizor de pulbere sinterizabila de UO2, Cameco Inc Canada. Avand in vedere refuzul CNU de a realiza livrarea de UO2 aferenta lunii decembrie, existand riscul pentru SNN de a nu putea asigura functionarea FCN Pitesti si CNE Cernavoda in conditii normale, SNN a initiat in luna decembrie 2015 o procedura competitiva de urgenta intre cei doi furnizori calificati, CNU si Cameco Inc Canada. Ca urmare a analizei ofertelor de pret, SNN a declarat castigatoare compania Cameco, pretul ofertat de acest furnizor fiind pretul cel mai mic dintre cele doua oferte, cu mult sub pretul ofertat de CNU, la nivelul pretului de piata, cu toate taxele incluse.

In prezent, SNN are asigurat necesarul de UO2 pentru functionare in conditii normale.

Comments are closed.

X