Comunicat de presa referitor la achizitia de amortizori pentru CNE Cernavoda

25 Mar

Comunicat de presa referitor la achizitia de amortizori pentru CNE Cernavoda

Cu referire la acuzatiile repetate, nedocumentate si rau intentionate privind Procedura de achizitie “Amortizori de soc tip NF1 si consumabile, asistenta tehnica la montaj reglare, pregatire si certificare personal roman pentru CNE Cernavoda”, SN Nuclearelectrica SA aduce la cunostinta publicului, mass-media, autoritati si parteneri de afaceri urmatoarele informatii certificate prin baza legislativa:

  1. „In perioada incheierii contractului, SC Titan Echipamente Nucleare SA (TEN) detinea autorizatiile CNCAN pentru sistemul de management al calitatii, numerele 08-061 pentru activitati de aprovizionare si respective 09-008, revizia 1 pentru fabricatie. Ambele includ explicit suporti si amortizori de soc in domeniul de activitate”. ( sursa www.cncan.ro). Astfel, afirmatia unor persoane neavizate conform careia s-a incalcat regulamentul nr. 70 al CNCAN nu mai reprezinta nici macar o speculatie, ci doar o falsa acuzatie.

In schimb, conform aceluiasi site, „Firma LISEGA nu a finalizat procesul de autorizare a sistemului de management al calitatii conform cerintelor reglementarilor corespunzatoare CNCAN”.

2.Conform art. 45 din OUG 34/2006, autoritatea contractanta avea dreptul de a subcontracta, fapt ce nu contravine niciunei legi asa cum din necunoastere a Legii privind Achizitiile Publice  se sustine in mod repetat.

 Citam din acest articol:

(1) “Fara a i se diminua raspunderea în ceea ce priveste modul de îndeplinire a viitorului contract de achizitie publica, ofertantul are dreptul de a include în propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv.

(2) În cazul în care autoritatea contractanta solicita, ofertantul are obligatia de apreciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.”

  1. Modificarea caietului de sarcini prin traducerea necorespunzatoare a unor termeni din contract (“producator” in limba engleza si “furnizor” in limba romana) in scopul facilitarii castigarii contractului de catre TEN NU ARE niciun fel de relevanta potrivit art. 45 din OUG 34/2006. O astfel de afirmatie s-ar fi sustinut NUMAI in cazul in care art. 45 din OUG 34/2006 nu ar fi existat sau ar fi avut alte prevederi.
  2. Acuzatia potrivit careia autoritatea contractanta ar fi contrafacut cifrele de testare a amortizorilor de soc nu este altceva decat o dezinformare, contrariul fiind verificabil in documentatia aferenta achizitiei si explicat tehnic in data de 23.03.2011 in cadrul conferintei de presa organizata de SN Nuclearelectrica SA.
  3. Dorim sa precizam ca scrisoarea “neasumata”  inregistrata cu nr. AT_CNE09_0014L emisa de  AECL (proiectantul centralei nucleare de la Cernavoda) a fost insusita de autoritatile statului, si anume CNCAN, CNSC (institutii autorizate in domeniu) si instanta de judecata. Calitatea de simplu cetatean si reprezentant al intereselor unei firme nu  confera nimanui nici dreptul legal, nici legitimitatea de a contesta deciziile autoritatilor statului care nu au dat castig de cauza acesteia.
  4. Indicatorii privind capacitatea economico-financiara a firmei castigatoare Titan Echipamente Nucleare au fost verificati conform prevederilor legislatiei achizitilor, existenta profitului nefiind criteriu de calificare.

Singura cerinta de calificare obligatorie impusa de OUG 34/2006 este prezentarea Declaratiei de eligibilitate. Toate celelalte cerinte sunt optiunea autoritatilor contractante.

Aditional, impunerii conform legii, SN nuclearelectrica SA a solicitat urmatoarele cerinte de calificare:

– Declaratie privind neincadrarea in prevederile art 181 din OUG34/2006 insotita de Certificatele de atestare fiscala emise la ANAF-Directia Generala a Finantelor Publice precum si catre Administratia Publica Locala.

– Bilantul contabil din anul precedent, vizat de organele competente. S-au impus ca cerinta minima de calificare indicatorii: lichiditate generala mai mare de 100% si solvabilitate patrimoniala mai mare de 30%.

– Scrisori de bonitate din partea bancilor sau a unor societati recunoscute de audit financiar.

– Declaratie pe propria raspundere privind cifra de afaceri medie anuala pe ultimii trei ani in domeniul procedurii de achizitie,insotita de o lista de contracte si de recomandari de la beneficiarii respectivelor contracte. Li s-a impus candidatilor o cifra minima de afaceri de 6.500.000 lei.

In cadrul ofertei depuse, SC TEN SA a prezentat toate documentele solicitate de catre autoritatea contractanta si se  constata ca SC TEN SA a indeplinit in totalitate cerintele de calificare impuse prin documentatia de atribuire si in conformitate cu legislatia in vigoare la acea data. Mai mult, la sfarsitul anului 2008, inainte de semnarea contractului de furnizare nr. 1317 cu SNN SA, SC TEN SA a inregistrat profit, fapt care poate fi verificat in Monitorul Oficial, iar contractul pentru amortizori s-a semnat in iunie 2009. 

Precizam ca la toate controalele efectuate, autoritatea contractanta a avut castig de cauza, singura recomandare care apare la incetarea procedurii de supraveghere de catre ANRMAP este nu a mai utiliza in proceduri viitoare ca factor de evaluare criterii referitoare la calificare, ceea ce, de altfel, nu mai este permis de SEAP.

 Acesta recomandare nu a influentat rezultatul procedurii, oferta firmei Lisega fiind neconforma tehnic. 

In acest context, consideram ca afirmatiile facute pe  diferite posturi de televiziune sunt absolut nefondate si mai mult chiar creeaza o panica nejustificata, situatia care prejudiciaza CNE Cernavoda.

Aceste afirmatii sunt citari trunchiate din documente oficiale, scoase din contextul in care acestea au fost intial facute si au un caracter vadit rauvoitor, la adresa SN Nclearelectrica SA.

In aceste conditii, ne vedem obligati sa apelam la toate masurile legale disponibile pentru a prezenta in mod public adevarul cu privire la acesta problema.

Comments are closed.

X