Currently set to Index
Currently set to Follow

Situatii financiare 2020

Situatii anuale

Raportul anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2020

Raportul anual al Consiliului de Administratie in format ESEF

Nivel de remuneratie

Declaratia non financiara a SN Nuclearelectrica SA pentru anul 2020

Situatii Financiare Individuale la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020 Intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de catre Uniunea Europeana

Raportul auditorului independent asupra situatiilor financiare individuale

Situatiile financiare individuale – format Excel

Situatii Financiare Consolidate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020 Intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de catre Uniunea Europeana

Situatiile financiare consolidate in formatul ESEF 

Raportul auditorului independent asupra situatiilor financiare consolidate

Situatiile financiare consolidate – format Excel

Raportul Consiliului de Administratie aferent trimestrului IV 2020

Situatii Financiare Individuale Preliminare si Neauditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020

Excel – Situatii Financiare Individuale Preliminare si Neauditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020

Trim III

Raport trimestrial privind activitatea economico – financiara a S.N. Nuclearelectrica S.A. conform prevederilor art. 67 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Anexei nr. 13 la Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2020 (Trimestrul III al exercitiului financiar 2020)

Situatii Financiare Interimare Individuale Simplificate Neauditate la data si pentru perioada de noua luni incheiata la 30 septembrie 2020 Intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de catre Uniunea Europeana (IFRS – UE), in baza Standardului International de Contabilitate 34 – “Raportarea financiara interimara” adoptat de Uniunea Europeana

Raportul trimestrial al Consiliului de Administratie pentru trimestrul III 2020

Excel – Situatii Financiare Interimare Individuale Simplificate Neauditate la data si pentru perioada de noua luni incheiata la 30 septembrie 2020

Semestrul I

Raport semestrial privind activitatea economico – financiara a S.N. Nuclearelectrica S.A. conform prevederilor art. 65 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Anexei nr. 14 la Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata pentru perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2020 (Semestrul I al exercitiului financiar 2020)

Situatii Financiare Interimare Individuale la data si pentru perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2020 Intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de catre Uniunea Europeana, in baza Standardului International de Contabilitate 34 – “Raportarea financiara interimara”

Raport de revizuire

Excel – Situatii Financiare Interimare Individuale

Situatii Financiare Interimare Consolidate la data si pentru perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2020 Intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de catre Uniunea Europeana, in baza Standardul International de Contabilitate 34 – “Raportarea financiara interimara”

Raport de revizuire

Excel – Situatii Financiare Interimare Consolidate

Raport semestrial al Consiliului de Administratie pentru semestrul I 2020

 

Trim I

Raport trimestrial privind activitatea economico – financiara a S.N. Nuclearelectrica S.A. conform prevederilor art. 67 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Anexei nr. 13 la Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata pentru perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 2020 (Trimestrul I al exercitiului financiar 2020)

Situatii Financiare Interimare Individuale Simplificate Neauditate la data si pentru perioada de trei luni incheiata la 31 martie 2020 Intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de catre Uniunea Europeana (IFRS – UE), in baza Standardului International de Contabilitate 34 – “Raportarea financiara interimara” adoptat de Uniunea Europeana

Raportul trimestrial al Consiliului de Administratie pentru trimestrul I 2020

Excel – Situatii Financiare Interimare Individuale Simplificate Neauditate la data si pentru perioada de trei luni incheiata la 31 martie 2020

X