Situatii financiare 2019

Situatii anuale

Raportul Anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2019

Situatii Financiare Individuale la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019 Intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de catre Uniunea Europeana (IFRS – UE)

Fisier Excel Situatii Financiare individuale romana-engleza

Raportul auditorului independent aferent situatiilor financiare individuale la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019

Situatii Financiare Consolidate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019 Intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de catre Uniunea Europeana (IFRS – UE)

Fisier Excel Situatii Financiare Consolidate romana-engleza

Raportul auditorului independent aferent situatiilor financiare consolidate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019

Raportul trimestrial al Consiliului de Administratie aferent trimestrului IV 2019

Situatii Financiare Individuale Preliminare si Neauditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019

Excel – Situatii Financiare Individuale Preliminare si Neauditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019

Situatii semestriale

Raportul semestrial al Consiliului de Administratie al S.N. Nuclearelectrica S.A. pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2019

Raportul Financiar Semestrial privind activitatea economico – financiara a S.N. Nuclearelectrica S.A. conform prevederilor art. 65 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Anexei nr. 14 la Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata pentru perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2019

Situatiile Financiare Interimare Individuale Simplificate Revizuite la data si pentru perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2019 intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara („IFRS”), in baza Standardului International de Contabilitate 34 – „Raportarea financiara interimara” adoptat de catre Uniunea Europeana

Raportul Auditorului Independent de Revizuire a Situatiilor Financiare Interimare Individuale Simplificate Revizuite la data si pentru perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2019

Situatiile Financiare Interimare Consolidate Simplificate Revizuite la data si pentru perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2019 intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara („IFRS”), in baza Standardului International de Contabilitate 34 – „Raportarea financiara interimara” adoptat de catre Uniunea Europeana

Raportul Auditorului Independent de Revizuire a Situatiilor Financiare Interimare Consolidate Simplificate Revizuite la data si pentru perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2019

EXCEL – Situatiile financiare la semestrul I 2019

 

Situatii trimestriale

Trimestrul III

Raport financiar trimestrial  privind activitatea economico – financiara a S.N. Nuclearelectrica S.A. conform prevederilor art. 67 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Anexei nr. 13 la Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2019 (Trimestrul III al exercitiului financiar 2019)

Situatii Financiare Interimare Individuale Simplificate Neauditate la data si pentru perioada de noua luni incheiata la 30 septembrie 2019 Intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de catre Uniunea Europeana (IFRS – UE), in baza Standardului International de Contabilitate 34 – “Raportarea financiara interimara” adoptat de Uniunea Europeana

EXCEL-Situatii financiare interimare individuale simplificate neauditate la data si pentru perioada de noua luni incheiata la 30 septembrie 2019

Raport trimestrial al consiliului de administratie al S.N. Nuclearelectrica S.A. pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2019

Trimestrul I

Raport trimestrial privind activitatea economico – financiara a S.N. Nuclearelectrica S.A. conform prevederilor art. 67 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Anexei nr. 13 la Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata pentru perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 2019 (Trimestrul I al exercitiului financiar 2019)

Situatii Financiare Interimare Individuale Simplificate Neauditate la data si pentru perioada de trei luni incheiata la 31 martie 2019 Intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de catre Uniunea Europeana (IFRS – UE), in baza Standardului International de Contabilitate 34 – “Raportarea financiara interimara” adoptat de Uniunea Europeana

EXCEL-Situatii financiare interimare individuale simplificate neauditate la data si pentru perioada de trei luni incheiata la 31 martie 2019

Raportul trimestrial al Consiliului de Administratie aferent trimestrului I 2019

X