Currently set to Index
Currently set to Follow

Rapoarte curente 2024

Raport curent conform art. 234 litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Raport curent privind Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 17.04.2024

Raport curent conform art. 234 litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Raport curent privind misiunea de follow-up SEED (Site and External Events Design) a AIEA care concluzionează că procesul de selecție a amplasamentului de la Doicești pentru implementarea SMR în România este în conformitate cu standardele de securitate ale AIEA

Raport curent privind numirea domnului Vasile Dascalu, de catre Consiliul de Administratie al S.N. Nuclearelectrica S.A., in functia de Director Financiar al S.N. Nuclearelectrica S.A., cu mandat provizoriu de 5 luni 

Raport curent privind Convocatorul completat pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor SNN stabilita pentru data de 25.04.2024/26.04.2024

Raport curent privind Solicitarea primita din partea actionarului majoritar, Ministerul Energiei, de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN din data de 25.04.2024/26.04.2024

Raport curent privind decizia domnului Dan Niculaie Faranga de a renunta la mandatul sau de Director Financiar

Raport curent cu privire la Convocatorul completat pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor SNN stabilita pentru data de 17.04.2024/18.04.2024

Raport curent conform art. 108 din Legea 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare si art. 234 litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Raport curent cu privire la Solicitarea primita din partea actionarului majoritar, Ministerul Energiei, de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN din data de 17.04.2024/18.04.2024

Raport Curent privind Convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SNN  pentru data de 25.04.2024/26.04.2024

Raport curent conform art. 108 din Legea 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare si art. 234 litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Raport curent conform art. 108 din Legea 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare si art. 234 litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Raport curent privind Convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SNN stabilita pentru data de 17.04.2024/18.04.2024

Raport curent conform art. 108 din Legea 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare si art. 234 litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Raport curent privind publicarea situatiilor financiare individuale preliminare si neauditate la data si pentru exercitul financiar incheiat la 31 decembrie 2023

Raport curent conform art. 108 din Legea 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare si art. 234 litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Raport curent cu privire la Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 28.02.2024

Raport curent conform art. 108 din Legea 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare si art. 234 litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Raport curent referitor la informarea privind litigiul penal in care SN Nuclearelectrica SA are calitatea de parte responsabila civilmente

Raport curent privind teleconferința „Ziua Investitorilor SNN – Prezentarea Situatiilor financiare individuale preliminare si neauditate la data si pentru exercitul financiar incheiat la 31 decembrie 2023”

Raport curent conform art. 108 din Legea 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare si art. 234 litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Raport Curent referitor la Erata privind Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024

Raport curent conform art. 108 din Legea 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare si art. 234 litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Raport curent conform art. 108 din Legea 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare si art. 234 litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Raport curent privind semnarea unui Memorandum de Intelegere intre Nuclearelectrica, SACE și Ansaldo Nucleare pentru a avansa dezvoltarea și finanțarea proiectelor strategice Retehnologizarea Unității 1 CNE Cernavoda și Unitățile 3 și 4 CNE Cernavoda

Raport curent conform art. 108 din Legea 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare si art. 234 litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Raport curent conform art. 108 din Legea 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare si art. 234 litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Raport curent conform art. 108 din Legea 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare si art. 234 litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Raport curent cf art. 108 din Legea nr. 24 din 2017 si art. 144 lit b) din Reg ASF nr. 5 din 2018

Publicarea Raportului independent de asigurare limitata asupra informatiilor incluse in Rapoartele Curente intocmite de Societate in semestrul II 2023, in conformitate cu prevederile art. 108 din Legea nr. 24/2017, republicata in 10 august 2021 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, cu modificarile si completarile ulterioare

Raport curent conform art. 108 din Legea 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare si art. 234 litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Raport curent cu privire la aprobarea Bugetului de venituri si Cheltuieli pentru anul 2024

Raport curent privind Convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SNN stabilita pentru data de 28.02.2024/29.02.2024

Raport curent privind Calendarul financiar pentru anul 2024

X