Currently set to Index
Currently set to Follow

Rapoarte curente 2023

Raport curent cu privire la Resincronizarea Unității 2 CNE Cernavodă la SEN

Raport curent cu privire la Oprirea Controlată a Unității 2 CNE Cernavodă

Raport curent conform art. 108 din Legea 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare si art. 234 litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Raport curent conform art. 234 litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Raport curent privind obtinerea de catre SNN a  finanțarii de la BEI pentru proiectul Instalației de Detritiere (CTRF)

Raport curent conform art. 234 litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Raport curent conform art. 108 din Legea 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare si art. 234 litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Raport curent privind Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 7.12.2023

Raport curent conform art. 108 din Legea 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare 

Raport curent privind Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 4.12.2023

Raport curent conform art. 108 din Legea 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare 

Raport curent privind semnarea dintre SN Nuclearelectrica SA si consortiul condus de AtkinsRealis a unui  contract care avanseaza retehnologizarea Unitatii 1 CNE Cernavoda

Raport curent conform art. 234 litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Raport curent conform art. 108 din Legea 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare 

Raport curent cu privire la Unitățile 1 și 2 CNE Cernavodă operează la putere nominală

Raport curent privind resincronizarea Unitatii 2 CNE Cernavoda la SEN

Raport curent privind oprirea controlată a Unității 2 CNE Cernavodă

Raport curent privind resincronizarea Unitatii 1 CNE Cernavoda la SEN

Raport curent privind deconectarea automata a Unitatii 1 CNE Cernavoda de la SEN

Raport curent conform art. 108 din Legea 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare 

Raport curent privind Convocatorul completat pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SNN stabilita pentru data de 07.12.2023/08.12.2023

Raport curent privind solicitarea primita din partea actionarului majoritar, Ministerul Energiei, de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN din data de 07.12.2023/08.12.2023

Raport curent privind Convocatorul completat pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor SNN stabilita pentru data de 04.12.2023/05.12.2023

Raport curent privind publicarea Raportului trimestrial privind activitatea economico-financiara pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2023

Raport curent privind solicitarea primita din partea actionarului majoritar, Ministerul Energiei, de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN din data de 04.12.2023/05.12.2023

Raport curent privind disponibilitatea Raportului trimestrial privind activitatea economico-financiara pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2023

Raport curent privind Teleconferința „Ziua Investitorilor SNN – Prezentarea rezultatelor financiare pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2023”

Raport curent privind confirmarea de catre Agentia de Rating Fitch a rating-ului BBB-, cu perspectiva stabila 

Raport curent privind transmiterea de catre Nuclearelectrica,  în urma derulării și finalizării unei proceduri de atribuire,  către Candu Energy Inc. („CEI”), o companie AtkinsRéalis [SNC-Lavalin Group Inc.] și Canadian Commercial Corporation („CCC”), o corporație federală de stat, a unei comunicare referitoare la atribuirea contractului privind furnizarea de scule și componente ale reactorului, precum si servicii de inginerie si tehnologie, în sprijinul prelungirii duratei de viață a reactorului CANDU® al Unității 1 a CNE Cernavodă

Raport curent conform art. 108 din Legea 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare 

Raport curent privind convocarea Adunarii Generale Extraordinare  a Actionarilor SNN pentru data de 07(08).12.2023

Raport curent privind convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare  a Actionarilor SNN pentru data de 04(05).12. 2023

Raport curent privind incetarea Contractului Individual de Munca al doamnei Melania Amuza, in calitate de Director General Adjunct Comercial si Dezvoltare al SN Nuclearelectrica SA, ca urmare a numirii doamnei Melania Amuza in functia de Director General al RoPower Nuclear SA.

Raport curent privind aprobarea de către CNCAN a Documentului Bază de Autorizare (DBA) pentru centrala nuclearoelectrică NuScale cu reactoare modulare mici, cu o putere instalată brută de 462 MWe

Raport curent conform art. 108 din Legea 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare 

Raport curent privind colaborarea dintre S.N. Nuclearelectricia S.A. și Laurentis Energy Partners  pentru a avansa producția de izotopi medicali în România

 Raport curent conform art. 108 din Legea 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare 

Raport curent privind sprijinul financiar de 3 miliarde dolari canadieni acordat de Canada pentru dezvoltarea proiectului Unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda

 Raport curent cf art. 108 din Legea nr. 24_2017 Nuclearelectrica Serv – filiala SNN

Raport curent privind semnarea unei  Scrisorii de Intentie intre Nuclearelectrica si Fondul de Investiții Inițiativa celor Trei Mări pentru a explora posibilitatea unei colaborări în sectorul producției de energie regenerabilă în România

Raport curent conform art. 108 din Legea 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare 

Raport curent conform art. 108 din Legea 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare 

Raport curent conform art. 108 din Legea 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare si art. 234 litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Raport curent conform art. 108 din Legea 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare si art. 234 litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Raport curent conform art. 108 din Legea 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare si art. 234 litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Raport curent privind publicarea Raportului semestrial privind activitatea economico-financiara pentru semestrul I al exercitiului financiar 2023

Raport curent privind disponibilitatea raportului semestrial privind activitatea economico-financiara pentru semestrul I al exercitiului financiar 2023

Raport curent privind resincronizarea Unitatii 1 CNE Cernavoda la SEN 

Raport curent privind Teleconferința „Ziua Investitorilor SNN – Prezentarea rezultatelor financiare aferente semestrului I 2023”

Raport curent conform art. 108 din Legea 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare si art. 234 litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Raport curent privind deconectarea automata a Unitatii 1 CNE Cernavoda de la SEN 

Raport curent conform art. 108 din Legea 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare si art. 234 litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Raport Curent privind Publicarea Raportului Independent de asigurare limitata asupra informatiilor incluse in Rapoartele Curente in semestrul I 2023 intocmite de Societate in conformitate cu prevederile art. 108 din Legea nr. 24/2017, republicata in 10 august 2021 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, cu modificarile si completarile ulterioare

Raport curent conform art. 108 din Legea 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare si art. 234 litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Raport curent privind semnarea dintre Nuclearelectrica și Energocom, furnizorul de energie al Republicii Moldova, a unui Memorandum de Înțelegere (MoU) pentru a dezvolta cooperarea pe termen lung în sectorul energetic

Raport curent conform art. 108 din Legea 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare si art. 234 litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Raport curent conform art. 108 din Legea 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare

Raport curent privind Hotararea Adunarii Generale Ordinare  a Actionarilor din data de 05.07.2023

Raport curent privind  investitia DSPE de 75 de milioane de Euro în RoPower pentru a dezvolta Centrala SMR de la Doicești, România

Raport curent conform art. 108 din Legea 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare si art. 234 litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Raport curent privind semnarea de catre Nuclearelectrica și Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) a unui Memorandum de Înțelegere (MoU) pentru cooperare în domeniul combustibilului nuclear

Raport curent in conformitate cu art. 234, litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 

Raport curent conform art. 108 din Legea 24/2017 

Raport curent privind sincronizarea Unitatii 2 CNE Cernavoda la SEN 

Raport curent conform art. 108 din Legea 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare si art. 234 litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Raport curent privind includerea Nuclearelectrica in indicii MSCI Frontier Markets si MSCI Romania 

Raport curent conform art. 108 din Legea 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare si art. 234 litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Raport curent privind opinia cu rezerve a auditorului 

Raport curent privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN pentru data de 05 (06).07.2023

Raport curent privind plata dividendelor 2022

Raport curent privind publicarea Raportului Trimestrial aferent perioadei 1 ianuarie – 31 martie 2023

Raport curent privind disponibilitatea Raportului Trimestrial aferent trimestrului I al exercitiului financiar 2023

Raport curent privind teleconferința „Ziua Investitorilor SNN -Prezentarea Situatiilor Financiare Individuale aferente Trimestrului I 2023”

Raport curent privind intrarea Unitatii 2 CNE Cernavoda in programul de oprire planificata incepand cu data de 07.05.2023

Raport curent privind numirea domnului Dan Niculaie Faranga in functia de Director Financiar pentru un mandat de 4 ani incepand cu data de 03.05.2023

Raport curent privind incetarea, cu acordul partilor, a Contractului Individual de Munca al domnului Nicusor Marian Serban, Director General Adjunct Operatiuni

Raport curent conform art. 108 din Legea 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare si art. 234 litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Raport curent privind publicarea Raportului anual aferent exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2022

Raport curent privind Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 26.04.2023

Raport curent privind disponibilitatea Raportului anual aferent exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2022

Raport curent conform art. 108 din Legea 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare si art. 234 litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Raport curent privind teleconferința „Ziua Investitorilor SNN – Prezentarea Situațiilor Financiare Auditate la și pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022”

Raport curent conform art. 234 litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Raport curent conform art. 108 din Legea 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare si art. 234 litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Raport curent privind incetarea de drept a mandatului de administrator neexecutiv al  domnului George-Sergiu Niculescu

Raport curent conform art. 234 litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Raport curent conform art. 108 din Legea 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare si art. 234 litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Raport curent conform art. 234 litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Raport curent privind semnarea unui Memorandum de Înțelegere intre Nuclearelectrica si  Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC) pentru a colabora la dezvoltarea programului de energie nucleară

Raport curent privind convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SNN pentru data de 26 (27).04.2023

Raport curent conform art. 108 din Legea 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare si art. 234 litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Raport curent conform art. 108 din Legea 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare si art. 234 litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Raport curent privind avansarea Proiectului de Retehnologizare a Unității 1 a centralei nucleare CNE Cernavoda printr-un nou acord cu grupul SNC-Lavalin

Raport curent conform art. 234 litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Raport curent conform art. 108 din Legea 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare si art. 234 litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Raport curent privind litigiu 

Raport curent privind publicarea situatiilorfinanciare individuale preliminare si neauditate la data si pentru exercitul financiar incheiat la 31 decembrie 2022

Raport curent privind Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 15.02.2023

Raport curent conform art. 108 din Legea 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare si art. 234 litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Raport curent privind desemnarea domnului Dan Niculaie – Faranga in functia de Director Financiar provizoriu, cu o durata a mandatului de 4 luni, incepand cu data de 14.02.2023

Raport curent conform art. 108 din Legea 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare si art. 234 litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Raport curent conform art. 108 din Legea 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare si art. 234 litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Raport curent privind raportul independent de asigurare limitata 

Raport curent privind erata referitoare la  Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023

Raport Curent privind Convocatorul completat pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor SNN stabilita pentru data de 15.02.2023/16.02.2023

Raport curent privind solicitarea primita din partea actionarului majoritar, Ministerul Energiei, de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SNN din data de 15.02.2023/16.02.2023

Raport curent conform art. 108 din Legea 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare si art. 234 litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Raport curent conform art. 108 din Legea 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare si art. 234 litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Raport curent conform art. 108 din Legea 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare si art. 234 litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Raport curent privind publicarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023 

Raport curent privind convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SNN pentru data de 15 (16).02.2023

Raport curent privind publicarea calendarului financiar aferent anului 2023 

X