Currently set to Index
Currently set to Follow

Rapoarte curente 2022

Raport curent privind tranzactie de tipul celor listate la art. 108 din Legea 24/2017 si art. 234, litera i) din Regulamentul 5/2018

Raport curent privind finalizarea preluarii liniei de procesare a concentratului de uraniu de la Compania Nationala a Uraniului S.A. (CNU), Sucursala Feldioara 

Raport curent privind tranzactie de tipul celor listate la art. 108 din Legea 24/2017 si art. 234, litera i) din Regulamentul 5/2018

Raport curent privind tranzactie de tipul celor listate la art. 108 din Legea 24/2017 si art. 234, litera i) din Regulamentul 5/2018

Raport curent privind tranzactie de tipul celor listate la art. 108 din Legea 24/2017 si art. 234, litera i) din Regulamentul 5/2018

Raport curent privind tranzactie de tipul celor listate la art. 108 din Legea 24/2017 si art. 234, litera i) din Regulamentul 5/2018

Raport curent privind resincronizarea Unitatii 1 CNE Cernavoda la Sistemul Energetic National 

Raport curent privind tranzactie de tipul celor listate la art. 108 din Legea 24/2017 si art. 234, litera i) din Regulamentul 5/2018

Raport curent privind tranzactie de tipul celor listate la art. 108 din Legea 24/2017 si art. 234, litera i) din Regulamentul 5/2018

Raport curent privind oprirea controlata a Unitatii 1 CNE Cernavoda 

Raport curent in conformitate cu articolul 234, litera g) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 

Raport curent in conformitate cu articolul 234, litera g) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 

Raport curent privind publicarea Raportului aferent trimestrului III al exercitiului financiar 2022 

Raport curent privind reconfirmarea rating-ului BBB- acordat SN Nuclearelectrica SA de catre Fitch 

Raport curent privind disponibilitatea Raportului aferent trimestrului III al exercitiului financiar 2022

Raport curent privind emiterea de catre US Exim a două scrisori de interes pentru finanțarea serviciilor tehnice de pre-proiect furnizate de SUA pentru Unitățile 3 și 4 ale Nuclearelectrica

Raport curent privind acordarea de catre USTDA a unui grant în valoare de 14 milioane dolari companiei de proiect pentru dezvoltarea reactoarelor modulare mici in România, RoPower, inițiată de Nuclearelectrica

Raport curent privind tranzactie de tipul celor listate la art. 108 din Legea 24/2017 si art. 234, litera i) din Regulamentul 5/2018

Raport curent privind tranzactie de tipul celor listate la art. 108 din Legea 24/2017 si art. 234, litera i) din Regulamentul 5/2018

Raport curent privind contract de servicii de Market Making pentru emitent incheiat cu BRK Financial Group 

Raport curent privind sincronizarea Unitatii 1 CNE Cernavoda la SEN 

Raport curent privind deconectarea automata a Unitatii 1 CNE Cernavoda de la SEN 

Raport curent privind Hotararea AGOA din data de 19.10.2022

Raport curent privind resincronizarea Unitatii 1 CNE Cernavoda la SEN 

Raport curent privind oprirea controlata a Unitatii 1 CNE Cernavoda 

Raport curent privind  publicarea convocatorului completat pentru Adunarea Generala Ordinara  a Actionarilor SNN din data de 19.10.2022 

Raport curent privind solicitarea actionarului majoritar, Ministerul Energiei, de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 19.10.2022/20.10.2022 

Raport curent privind lansarea de catre Nuclearelectrica SA si Nova Power & Gas SRL a companiei de proiect pentru dezvoltarea de reactoare modulare mici în România

Raport curent privind numirea a doi administratori neexecutivi cu mandat provizoriu pana la data Adunarii Generale a Actionarilor SNN

Raport curent privind tranzactie de tipul celor listate la art. 108 din Legea 24/2017 si art. 234, litera i) din Regulamentul 5/2018

Raport curent privind Hotararile AGOA si AGEA din data de 22.09.2022

Raport curent privind tranzactie de tipul celor listate la art. 108 din Legea 24/2017 si art. 234, litera i) din Regulamentul 5/2018

Raport curent privind tranzactie de tipul celor listate la art. 108 din Legea 24/2017 si art. 234, litera i) din Regulamentul 5/2018

Raport curent privind  publicarea convocatorului completat pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor SNN din data de 22.09.2022 

Raport curent privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 19.10.2022

Raport curent privind Contract  de Market Making pentru Emitent pe piata de capital administrata de BVB incheiat cu WOOD and Company Financial Services

Raport curent privind solicitarea actionarului majoritar, Ministerul Energiei, de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din 22.09.2022/23.09.2022 

Raport curent privind numirea domnului Marian Serban in functia de Director General Adjunct Operatiuni 

Raport curent privind resincronizarea Unitatii 1 CNE Cernavoda la Sistemul Energetic National 

Raport curent privind tranzactie de tipul celor listate la art. 234, litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 

Raport curent privind oprirea controlata a Unitatii 1 CNE Cernavoda 

Raport curent privind tranzactie de tipul celor listate la art. 108 din Legea 24/2017 si art. 234, litera i) din Regulamentul 5/2018

Raport curent privind revenirea la putere nominala a Unitatii 1 CNE Cernavoda 

Raport curent privind reducerea de putere a Unitatii 1 CNE Cernavoda 

Raport curent privind tranzactie de tipul celor listate la art. 234, litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 

Raport curent privind tranzactie de tipul celor listate la art. 234, litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 

Raport curent privind convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 10.08.2022

Raport curent privind tranzactie de tipul celor listate la art. 108 din Legea 24/2017 si art. 234, litera i) din Regulamentul 5/2018

Raport curent privind tranzactie de tipul celor listate la art. 108 din Legea 24/2017 si art. 234, litera i) din Regulamentul 5/2018

Raport curent privind tranzactie de tipul celor listate la art. 108 din Legea 24/2017 si art. 234, litera i) din Regulamentul 5/2018

Raport curent privind tranzactie de tipul celor listate la art. 108 din Legea 24/2017 si art. 234, litera i) din Regulamentul 5/2018

Raport curent privind publicarea Raportului aferent semestrului I 2022 

Raport curent privind revenirea la putere nominala a Unitatii 1 CNE Cernavoda 

Raport curent privind disponibilitatea Raportului aferent Semestrului I al exercitiului financiar 2022

Raport curent privind desemnarea domnului Dan Niculaie – Faranga in functia de Director Financiar provizoriu

Raport curent privind aprobarea reinnoirii mandatului Directorului General al SNN, domnul Cosmin Ghita, pentru o perioada de 4 ani

Raport curent privind reinnoirea mandatelor de administratori ai SN Nuclerarelectrica SA  ale domnilor Teodor Minodor Chirica, Cosmin Ghita si al doamnei Elena Popescu si desemnarea acestora in calitate de administratori ai SN Nuclearelectrica SA; Prelungirea  duratei mandatului domnului George Sergiu Niculescu; Alegerea domnului Dumitru Chirlesan in calitate de membru provizoriu. 

Raport curent privind Hotararile AGOA si AGEA din data de 10.08.2022

Raport curent privind tranzactie de tipul celor listate la art. 234, litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 

Raport curent privind tranzactie de tipul celor listate la art. 108 din Legea 24/2017 si art. 234, litera i) din Regulamentul 5/2018

Raport curent privind reducerea de putere a Unitatii 1 CNE Cernavoda 

Raport curent privind tranzactie de tipul celor listate la art. 108 din Legea 24/2017 si art. 234, litera i) din Regulamentul 5/2018

Raport curent privind tranzactie de tipul celor listate la art. 234, litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 

Raport curent privind tranzactie de tipul celor listate la art. 108 din Legea 24/2017 si art. 234, litera i) din Regulamentul 5/2018

Raport curent privind tranzactie de tipul celor listate la art. 108 din Legea 24/2017 si art. 234, litera i) din Regulamentul 5/2018

Raport curent privind tranzactie de tipul celor listate la art. 234, litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 

Raport curent privind tranzactie de tipul celor listate la art. 108 din Legea 24/2017 si art. 234, litera i) din Regulamentul 5/2018

Raport curent privind tranzactie de tipul celor listate la art. 234, litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 

Raport curent privind avansarea Proiectului Retehnologizarii Unitatii 1: semnarea primului contract cu Candu Energy, Membra a grupului SNC-Lavalin, in etapa a IIa a proiectului

Raportul Independent de asigurare limitata asupra informatiilor incluse in Rapoartele Curente intocmite de Societate in conformitate cu prevederile art. 108 din Legea nr. 24/2017, republicata in 10 august 2021 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, cu modificarile si completarile ulterioare

Raport curent privind tranzactie de tipul celor listate la art. 108 din Legea 24/2017 si art. 234, litera i) din Regulamentul 5/2018

Raport curent privind tranzactie de tipul celor listate la art. 234, litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Raport curent privind convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 10.08.2022

Raport curent privind sincronizarea Unitatii 1 CNE Cernavoda la Sistemul Energetic National 

Raport curent privind tranzactie de tipul celor listate la art. 108 din Legea 24/2017 si art. 234, litera i) din Regulamentul 5/2018

Raport curent privind tranzactie de tipul celor listate la art. 108 din Legea 24/2017 si art. 234, litera i) din Regulamentul 5/2018

Raport curent privind tranzactie de tipul celor listate la art. 108 din Legea 24/2017 si art. 234, litera i) din Regulamentul 5/2018

Raport curent privind tranzactie de tipul celor listate la art. 108 din Legea 24/2017 si art. 234, litera i) din Regulamentul 5/2018

Raport curent privind tranzactie de tipul celor listate la art. 108 din Legea 24/2017 si art. 234, litera i) din Regulamentul 5/2018

Raport curent privind prelungirea duratei contractului de mandat al Directorului Financiar al SN Nuclearelectrica SA pentru o perioada provizorie de 2 luni incepand cu data de 11.06.2022

Raport curent privind semnarea de catre Nuclearelectrica, NuScale & E-Infra a unui Memorandum de Înțelegere pentru a dezvolta primul reactor modular mic (SMR) NuScale pe un amplasament din România

Raport curent privind plata dividendelor aferente exercitiului financiar 2021

Raport curent privind anuntarea de catre Nuclearelectrica și NuScale a amplasamentului primului reactor modular mic (SMR) în România

Raport curent privind incetarea de drept a Contractului de mandat al domnului Serban Constantin Valeca ca urmare a decesului Domniei Sale

Raport curent privind tranzactie de tipul celor listate la art. 108 din Legea 24/2017 si art. 234, litera i) din Regulamentul 5/2018

Raport curent privind publicarea Raportului Trimestrial aferent perioadei 1 ianuarie – 31 martie 2022

Raport curent privind disponibilitatea Raportului Trimestrial aferent trimestrului I al exercitiului financiar 2022

Raport curent privind intrarea Unitatii 1 CNE Cernavoda in programul de oprire planificata 

Raport curent de publicare a raportului anual aferent exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2021

Raport curent privind Hotararea AGOA din data de 28.04.2022

Raport curent privind tranzactie de tipul celor listate la art. 108 din Legea 24/2017 si art. 234, litera i) din Regulamentul 5/2018

Raport curent privind tranzactie de tipul celor listate la art. 108 din Legea 24/2017 si art. 234, litera i) din Regulamentul 5/2018

Raport curent privind disponibilitatea raportului anual aferent exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2021

Raport curent privind lansarea de catre SNN a platformei CSR „Nucleu de bine”

Raport curent privind tranzactie de tipul celor listate la art. 108 din Legea 24/2017 si art. 234, litera i) din Regulamentul 5/2018

Raport curent privind tranzactii de tipul celor listate la art. 234, litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Raport curent privind tranzactii de tipul celor listate la art. 234, litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Raport curent privind tranzactie de tipul celor listate la art. 108 din Legea 24/2017 si art. 234, litera i) din Regulamentul 5/2018

Raport curent privind Decizia Consiliului de Administratie referitoare la  distribuirea de dividende aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2021

 Raport curent privind convocarea Adunarii Generale Ordinare  a Actionarilor din data de 28.04.2022

Raport curent privind tranzactie de tipul celor listate la art. 108 din Legea 24/2017 si art. 234, litera i) din Regulamentul 5/2018

Raport curent privind tranzactie de tipul celor listate la art. 108 din Legea 24/2017 si art. 234, litera i) din Regulamentul 5/2018 

Raport curent privind tranzactie de tipul celor listate la art. 108 din Legea 24/2017 si art. 234, litera i) din Regulamentul 5/2018 

Raport curent privind tranzactie de tipul celor listate la art. 108 din Legea 24/2017 si art. 234, litera i) din Regulamentul 5/2018 

Raport curent privind tranzactii de tipul celor listate la art. 234, litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Raport curent privind tranzactie de tipul celor listate la art. 108 din Legea 24/2017 si art. 234, litera i) din Regulamentul 5/2018 

Raport curent privind tranzactie de tipul celor listate la art. 108 din Legea 24/2017 si art. 234, litera i) din Regulamentul 5/2018 

Raport curent privind decizia Consiliului de Administratie a numire a doia administratori provizorii pana la data Adunarii Generale a Actionarilor 

Raport curent privind publicarea situatiilor financiare individuale preliminare si neauditate la data si pentru exercitul financiar incheiat la 31 decembrie 2021

Raport curent privind Hotararile AGOA si AGEA din data de 23.02.2022

Raport curent privind tranzactie de tipul celor listate la art. 108 din Legea 24/2017 si art. 234, litera i) din Regulamentul 5/2018 

Raport curent privind tranzactie de tipul celor listate la art. 108 din Legea 24/2017 si art. 234, litera i) din Regulamentul 5/2018 

Raport curent privind vizita de lucru a delegatiei Guvernului Romaniei la CNE Cernavoda 

Raport curent privind importanta utilizarii votului prin corespondenta AGA 23.02.2022

Raport curent privind desemnarea domnului Dan Niculaie-Faranga in functia de Director Financiar provizoriu, cu o durata a mandatului de 4 luni

Raport curent privind tranzactii de tipul celor listate la art. 234, litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Raport curent privind notificarea NN Group N.V. de reducere a detinerilor sub pragul de 5% 

Raport curent privind decizia Comisiei Europene de a include energia nucleara in Actul Delegat Complementar

Raport curent privind aniversarea a 30 de ani de activitate neintrerupta a FCN Pitesti 

Raport curent privind schimbari in conducerea societatii SN Nuclearelectrica SA

Raport curent privind tranzactie de tipul celor listate la art. 108 din Legea 24/2017 si art. 234, litera i) din Regulamentul 5/2018 

Raport curent privind Raportul Independent de Asigurare Limitata aferent semestrului II, 2021 

Raport curent privind tranzactii de tipul celor listate la art. 234, litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Raport curent privind tranzactii de tipul celor listate la art. 234, litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Raport curent privind tranzactii de tipul celor listate la art. 234, litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Raport curent privind Hotararile AGOA si AGEA din data de 27.01.2022

Raport curent privind alaturarea doamnei Ana Birchall echipei Nuclearelectrica in calitate de Reprezentant Special pentru Proiecte Strategice si Relatii Internationale

Raport curent privind realegerea domnului Cosmin Ghita,  Director General SNN, in Board-ul Guvernatorilor WANO 

Raport curent privind tranzactie de tipul celor listate la art. 108 din Legea 24/2017 si art. 234, litera i) din Regulamentul 5/2018 

Raport curent de informare cu privire la Bugetul de Venituri si Cheltuieli 2022 

Raport curent privind convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 23.02.2022

Raport curent privind importanta utilizarii votului prin corespondenta pentru AGA din data de 27.01.2022

Raport curent privind tranzactie de tipul celor listate la art. 108 din Legea 24/2017 si art. 234, litera i) din Regulamentul 5/2018 

Raport curent privind tranzactie de tipul celor listate la art. 108 din Legea 24/2017 si art. 234, litera i) din Regulamentul 5/2018 

Raport curent privind calendarul financiar aferent anului 2022 

X