30/03/2020

24 feb.

Informatii privind modul de desfasurare a Adunarii Generale a Actionarilor SNN convocata pentru data de 30.03.2020

Importanta utilizarii optiunii de vot prin Corespondenta in cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor in contextul raspandirii infectiei cu coronavirus

Completarea convocatorului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN din data de 30.03.2020

Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN din data de 30.03.2020

Regulamentul privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN actualizat la nivelul lunii decembrie 2018 prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 231/18.12.2018

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Punctele 2 si 3 – Aprobarea participarii SNN la constituirea Asociatiei Producatorilor de Energie Electrica – HENRO si a contributiei initiale la patrimoniul acesteia, in conformitate cu nota prezentata actionarilor.

Mandatarea Directorului General al SNN sa indeplineasca toate formalitatiile necesare infiintarii asociatiei precum si sa semneze si toate documentele de infiintare necesare pentru Asociatia Producatorilor de Energie Electrica – HENRO, in numele si pe seama societatii.

Punctele 4 si 5 – Aprobarea majorarii cu 1.500.000 RON, respectiv o valoare maxima totala de 5.500.000 RON, a cuantumului Contractului de Imprumut actionar, convertibil in actiuni, catre filiala EnergoNuclear SA.

Mandatarea Consiliului de Administratie al SNN de a aproba orice modificari ale conditiilor asociate Contractului de Imprumut actionar (termene, structura categoriilor de cheltuieli etc), cu incadrarea in valoarea maxima aprobata de 5.500.000 RON.

Solicitare de completare a ordinii de zi

Solicitare de completare a ordinii de zi a AGEA din 30.03.2020 transmisa de actionarul majoritar, Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri

Nota aferenta punctului 2 de pe ordinea de zi completata: Aprobarea vânzării activului Bloc locuințe imobil LOT 2+LOT 1 (Cămin nefamiliști) compus din construcție, terenul aferent, instalația de racord la rețeaua de termoficare, amenajări parcaje, teren sport, spații verzi, situate în strada Salciei nr. 14, oraș Cernavodă, jud. Constanța, aparținând Societății Naționale Nuclearelectrica SA” în condițiile din Nota SNN nr. 3654/11.03.2020 privind avizarea vânzării activului “Cămin nefamiliști” și a documentelor necesare desfășurării procesului de vânzare a activului “Cămin nefamiliști” proprietatea Societății Naționale “Nuclearelectrica”-SA, situat in strada Salciei nr.14, oraș Cernavodă, jud. Constanța, compus din construcție, terenul aferent, instalația de racord la rețeaua de termoficare, amenajări parcaje, teren sport, spatii verzi, cu numerele de Carte funciară 102024 si 102021 și numerele cadastrale 125/1 si 125/2 in vederea supunerii aprobării vânzării, Adunării generale ordinare a acționarilor, aprobată de directorul general și avizată de Consiliul de Administrație al SNN prin Decizia nr. 46/11.03.2020.

Solicitare de informatii din parte actionarului Fondul Proprietatea

Solicitare de informatii din partea actionarului Fondul Proprietatea

Raspunsul SN Nuclearelectrica SA la solicitarea de informatii din partea actionarului Fondul Proprietatea transmis in data de 26.03.2020

Imputerniciri generale

Imputernicire generala persoane fizice AGEA  – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGEA – click aici

 

Imputerniciri speciale

Imputernicire speciala persoane fizice AGEA  (ordinea de zi completata) – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGEA  (ordinea de zi completata) – click aici

Imputernicire speciala persoane fizice AGEA  – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGEA  – click aici

Buletine de vot prin corespondenta

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGEA  (ordinea de zi completata) – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGEA  (ordinea de zi completata) – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGEA  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGEA  – click aici

Proiect de hotarare

Proiect hotarare AGEA (ordinea de zi completata)

Proiect hotarare AGEA

Hotarare

Hotarare AGEA nr 4/30.03.2020

Comments are closed.

X