28.02.2024

22 ian.

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare  a Actionarilor din data de 28.02.2024

Regulamentul privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN actualizat la nivelul lunii octombrie 2020 prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 205/15.10.2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Punctul 2: Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024.

Anexa 1 – BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2024

Anexa 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

Anexa 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa 4 – Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

Anexa 4.1 – LISTA pozitiei „DOTARI” pe anul 2024

Anexa 5  – Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante

Anexa 5 – Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante – Erata

Raport Curent cu privire la erata privind Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024

Punctul 3:Aprobarea numirii firmei PKF FINCONTA S.R.L. in calitate de auditor financiar pentru o perioada de 3 ani, respectiv pentru exercitiile financiare 2023, 2024 si 2025. (Vot secret)

Punctul 4:Aprobarea Raportului trimestrial al Consiliului de Administratie aferent trimestrului III 2023.

Punctul 5:Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera a) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 16.10.2023-09.01.2024.

Punctul 6:Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 16.10.2023-09.01.2024.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Punctul 2:Informarea cu privire la achizitia de obligatiuni emise de CEC Bank S.A. in valoare de 44.963.334,79 Euro.

Punctul 3:Informarea cu privire la achizitia de obligatiuni emise de Banca Transilvania in valoare de 17.500.000 Euro.

 

Imputerniciri generale

Imputernicire generala persoane fizice AGOA  – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGOA – click aici

Imputernicire generala persoane fizice AGEA – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGEA – click aici

 

Imputerniciri speciale

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA  – click aici

mputernicire speciala persoane fizice AGOA (Vot secret) – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA   – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA  (Vot secret) – click aici

Imputernicire speciala persoane fizice AGEA  – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGEA  – click aici

 

Buletine de vot prin corespondenta

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA    – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA  (Vot secret)  – clickaici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA  (Vot secret)– click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGEA  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGEA – click aici

Proiecte de hotarari

Proiect hotarare AGOA

Proiect hotarare AGEA

Hotarari

Hotararea AGOA 

Hotararea AGEA 

Comments are closed.

X