26.04.2023

17 mart.

 

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 26.04.2023

Regulamentul privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN actualizat la nivelul lunii octombrie 2020 prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 205/15.10.2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Punctul 2:Aprobarea Situatiilor Financiare Individuale auditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie aferent anului 2022 si a Raportului Auditorului Independent asupra Situatiilor Financiare Individuale la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022.

Situatiile Financiare Individuale auditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022 in format ESEF 

Raportul auditorului 

Punctul 3: Aprobarea Situatiilor Financiare Consolidate auditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie aferent anului 2022 si a Raportului Auditorului Independent asupra Situatiilor Financiare Consolidate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022.

Raportul auditorului 

Punctul 4:Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2022, intocmit in conformitate cu prevederile art. 65 din Legea nr. 24/2017, republicata in 10.08.2021, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Anexei nr. 15 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Raportul Anual al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2022 in format ESEF 

Punctul 5:Aprobarea propunerii privind repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2022 pe destinatii, aprobarea valorii totale a dividendelor brute in valoare de 283.215.656 lei, a valorii dividendului brut pe actiune in valoare de 4,25407469 lei/actiune, a datei platii dividendelor, respectiv data de 23.06.2023 si a modalitatilor de plata, prevazute in Nota prezentata actionarilor.

Punctul 6:Aprobarea Raportului trimestrial al Consiliului de Administratie aferent Trimestrului IV 2022.

Punctul 7: Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022.

Punctul 8:Aprobarea Raportului de remunerare a SNN pentru anul financiar 2022, in conformitate cu prevederile 107, alin. (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.

Punctul 9:Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera a) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 29.12.2022 inclusiv- 02.2023 inclusiv.

Punctul 10:Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 29.12.2022 inclusiv- 02.2023 inclusiv.

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Punctul 2:Aprobarea transferului licenței de concesionare a activității de exploatare Tulgheș – Grințieș (Licența de exploatare nr. 479/1999) de la SNN-S.A. la Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu – Feldioara S.R.L.

 

Imputerniciri generale

Imputernicire generala persoane fizice AGOA  – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGOA – click aici

Imputernicire generala persoane fizice AGEA – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGEA – click aici

 

Imputerniciri speciale

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA  – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA   – click aici

Imputernicire speciala persoane fizice AGEA  – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGEA  – click aici

 

Buletine de vot prin corespondenta

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA    – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGEA  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGEA – click aici

 

Proiecte de hotarari

Proiect hotarare AGOA

Proiect hotarare AGEA

 

Hotarari

Hotararea AGOA 

Hotararea AGEA

Comments are closed.

X