26.04.2021

15 mart.

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor pentru data de 26.04.2021

Regulamentul privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN actualizat la nivelul lunii octombrie 2020 prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 205/15.10.2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Punctul 2: Aprobarea Situatiilor Financiare Individuale auditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie aferent anului 2020 si a Raportului Auditorului Independent asupra Situatiilor Financiare Individuale la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020

Raportul auditorului 

Punctul 3: Aprobarea Situatiilor Financiare Consolidate auditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie aferent anului 2020 si a Raportului Auditorului Independent asupra Situatiilor Financiare Consolidate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020.

Raportul auditorului

Situatiile financiare consolidate in formatul ESEF 

Punctul 4: Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2020, intocmit in conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Anexei nr. 15 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Raport anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2020

Raportul anual al Consiliului de Administratie in format ESEF

Declaratia non financiara a SN Nuclearelectrica SA pentru anul 2020

Punctul 5: Aprobarea propunerii privind repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2020 pe destinatii, aprobarea valorii totale a dividendelor brute in valoare de 472.117.575 lei, a valorii dividendului brut pe actiune in valoare de 1,56514879 lei, a datei platii dividendelor, respectiv data de 25.06.2021 si a modalitatilor de plata, prevazute in Nota prezentata actionarilor.

Punctul 6: Aprobarea Raportului trimestrial al Consiliului de Administratie aferent Trimestrului IV 2020.

Punctul 7: Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020.

Punctul 8: Aprobarea politicii de remunerare a Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A.

Punctul 9: Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera a) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 01.11.2020-26.02.2021.

Punctul 10: Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 01.11.2020-26.02.2021.

Punctul 11: Informarea cu privire la aprobarea contractarii unor facilitati de finantare.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Punctul 2: Aprobarea transmiterii, de catre conducerea executiva a SNN, a unei scrisori de intentie (scrisori de angajament) catre SNC Lavalin (compania mama a firmei Candu Energy Inc.) prin care sa se comunice acestei companii ca Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. intentioneaza sa foloseasca pentru retubarea reactorului Unitatii 1 de la CNE Cernavoda, in cadrul proiectului de retehnologizare, setul de scule retubare retehnologizate, utilizate la retehnologizarea CNE Embalse.

Imputerniciri generale

Imputernicire generala persoane fizice AGOA  – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGOA – click aici

Imputernicire generala persoane fizice AGEA – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGEA – click aici

 

Imputerniciri speciale

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA   – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA  – click aici

Imputernicire speciala persoane fizice AGEA  – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGEA  – click aici

 

Buletine de vot prin corespondenta

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA    – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGEA  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGEA – click aici

 

Proiecte de hotarari

Proiect hotarare AGOA

Proiect hotarare AGEA

Hotarari

Hotarare AGOA

Hotarare AGEA 

Comments are closed.

X