24/10/2019

18 sept.

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN din data de 24.10.2019

Regulamentul privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN actualizat la nivelul lunii decembrie 2018 prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 231/18.12.2018

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Punctul 2: Aprobarea Raportului semestrial al Consiliului de Administratie al SN Nuclearelectrica SA pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2019

Punctul 3: Aprobarea “Strategiei pe termen lung de dezvoltare a depozitului intermediar de combustibil ars in stare uscata si autorizare in perspectiva extinderii duratei de viata a Unitatilor 1 si 2 armonizata cu observatiile CNCAN si Ministerul Mediului” revizuita (IR-35370-006, Rev. # 6).

Punctul 4: Informare cu privire la formularea si transmiterea catre Ministerul Energiei (reprezentantul actionarului unic al Companiei Nationale a Uraniului S.A., Statul Roman) a unei oferte neangajante in vederea unei potențiale preluari, de catre S.N. Nuclearelectrica S.A., in calitate de cumparatoare, a liniei de procesare a octoxidului de uraniu de la Compania Nationala a Uraniului S.A. – Sucursala Feldioara

Punctul 5: Informare privind masura dispusa de Curtea de Conturi la pct. 11 din Decizia nr. 5/28.06.2018

Punctul 6: Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera a) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 01.05.2019 – 01.07.2019.

Punctul 7: Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 01.05.2019 – 01.07.2019.

Imputerniciri generale

Imputernicire generala persoane fizice AGOA-click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGOA-click aici

Imputerniciri speciale

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA-click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA-click aici

Buletine de vot prin corespondenta

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA-click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA-click aici

Proiecte de hotarare

Proiect de hotarare AGOA

 

Raport curent privind neintrunirea cvorumului AGOA din data de 24.10.2019

Hotarare AGOA

Comments are closed.

X