19.10.2022

9 sept.

Convocatorul completat al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 19.10.2022

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare  a Actionarilor din data de 19.10.2022

Regulamentul privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN actualizat la nivelul lunii octombrie 2020 prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 205/15.10.2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Punctul 2:Aprobarea anexelor si notei de fundamentare aferente Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022 rectificat.

Anexa 1: Bugetul de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2022

Anexa 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in BVC si repartizarea pe trimestre a acestora

Anexa 3: Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa 4: Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

Anexa 4.1: Lista pozitiei dotari pe anul 2022

Anexa 5: Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

Punctul 3: Numirea a trei membri provizorii ai Consiliului de Administratie, pe o perioada de 4 luni, in conformitate cu prevederile art 641, alin (3) si alin. (5) din OUG 109/2011. (vot secret)

Punctul 4: Aprobarea formei contractului de mandat care urmeaza sa fie semnat de Societate cu membrii provizorii ai Consiliului de Administratie, precum si mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor de a semna in numele si pe seama Societatii contractele de mandat cu administratorii provizorii.

Punctul 5: Aprobarea remuneratiei pentru membrii provizorii ai Consiliului de Administratie.

Nota pentru punctele 3,4 si 5

Anexa 1: Forma Contractului de mandat

Lista candidatilor propusi pentru pozitia de membru provizoriu al Consiliului de Administratie 

Lista candidatilor propusi pentru pozitia de membru provizoriu al Consiliului de Administratie (actualizata)

CV Vasilica Grajdan 

CV Dumitru Remus Vulpescu

CV Sergiu George Niculescu

Declarație de consimțământ privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Punctul 6: Aprobarea Strategiei de vanzari a productiei de energie electrica pentru urmatorii 4 ani in conformitate cu prevederile OUG 27/2022 cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru protejarea intereselor sale comerciale legitime avand in vedere informatiile de natura comerciala din Strategia de vanzari a productiei de energie electrica pentru urmatorii 4 ani in conformitate cu prevederile OUG 27/2022 cu modificarile si completarile ulterioare, SNN a decis, conform notei de informare de la punctul 6 de pe ordinea de zi completata a AGOA,  in conditiile legislatiei aplicable dreptul actionarilor de a avea acces la informaţii suficiente despre problemele supuse aprobarii AGA,  in spiritul transparentei, bunei credinte si bunelor practici, sa le ofere posibilitatea actionarilor, cu îndeplinirea cerinţelor de identificare prevăzute in Convocatorul AGA, respectiv cerinta de a detine calitatea de actionar la data de referinta 10.10.2021, sa emita o cerere in acest sens insotita de Acordul de confidentialitate (link) completat si o copie CI pentru a primi acces la Strategia de vanzari a productiei de energie electrica pentru urmatorii 4 ani in conformitate cu prevederile OUG 27/2022 cu modificarile si completarile ulterioare.

SNN va efectua verificarea detinerii calitatii de membru la data de 10.10.2022 in registrul actionarilor transmis de Depozitarul Central si va pune la dispozitie Strategia de vanzari a productiei de energie electrica pentru urmatorii 4 ani in conformitate cu prevederile OUG 27/2022 cu modificarile si completarile ulterioare.

Cererile, insotite de angajamentul de confidentialitate semnat si copia CI vor fi transmise in atentia Consiliului de Administratie al SNN, fie in format fizic prin depunerea la Registratura SNN, din strada Polona, nr. 65 in intervalul orar 08:00 – 16:00, fie prin trimiterea online, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 la adresa de email aga@nuclearelectrica.ro cu tiltul “Solicitare de furnizare documente AGA 19.10.2022”.

Copia Strategiei de vanzari a productiei de energie electrica pentru urmatorii 4 ani in conformitate cu prevederile OUG 27/2022 cu modificarile si completarile ulterioare va fi pusa la dispozitie spre ridicare de la Registratura SNN din strada Polona nr. 65, in intervalul orar 08:00 – 11:00 pentru solicitarile primite in format fizic si electronic, prin trimitere pe email, cu semnatura electronica SNN incorporata, pentru solicitarile primite pe email.

Punctul 7:Actualizarea propunerii de rectificare a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022, inclusa pe ordinea de zi la punctul 2, pentru reflectarea Strategiei de vanzari a productiei de energie electrica pentru urmatorii 4 ani in conformitate cu prevederile OUG 27/2022 cu modificarile si completarile ulterioare (punctul 6 de mai sus)

Nota de fundamentare a Bugetului de venituri si Cheltuieli pentru anul 2022 rectificat, actualizat

Anexa 1: Bugetul de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2022

Anexa 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in BVC si repartizarea pe trimestre a acestora

Anexa 3: Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa 4: Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

Anexa 4.1: Lista pozitiei dotari pe anul 2022

Anexa 5: Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

Punctul 8:Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera a) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 01.03.2022-31.08.2022.

Punctul 9:Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 01.03.2022-31.08.2022.

Solicitare de completare a ordinii de zi

Solicitare de completare a ordinii de zi a AGOA de la actionarul majoritar, Ministerul Energiei

Imputerniciri generale

Imputernicire generala persoane fizice AGOA  – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGOA – click aici

Imputerniciri speciale

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA  – click aici

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA  (ordinea de zi completata)– click aici

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA  (ordinea de zi completata) vot secret – click aici

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA  (ordinea de zi completata) vot secret actualizat  – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA   – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA (ordinea de zi completata) – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA (ordinea de zi completata)  vot secret – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA (ordinea de zi completata)  vot secret  actualizat– click aici

Buletine de vot prin corespondenta

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA    – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA (ordinea de zi completata)   – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA  (ordinea de zi completata) vot secret  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA  (ordinea de zi completata) vot secret actualizat – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA (ordinea de zi completata)   – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA (ordinea de zi completata) vot secret– click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA (ordinea de zi completata) vot secret actualizat – click aici

Proiecte de hotarari

Proiect hotarare AGOA

Proiect hotarare AGOA (ordine de zi completata)

Proiect hotarare AGOA (ordine de zi completata) – actualizata

Hotarari

Hotarare AGOA

Comments are closed.

X