17/12/2015

12 nov.

Convocatorul Adunarii Generale a Actionarilor SNN pentru data de 17.12.2015

Regulamentul privind Organizare si Desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN – actualizat la nivelul lunii septembrie 2015 prin Decizia Consiliului de Administratie al SNN numarul 128/21.09.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

 

Punctul 2 – Aprobarea Raportului asupra activitatii de administratie aferent trimestrului III al anului 2015, intocmit in conformitate cu prevederile art. 7 pct 7.19 si pct. 7.21 din Contractul de administratie incheiat de membrii Consiliului de Administratie cu SN Nuclearelectrica SA.

Punctul 3 – Aprobarea actualizarii nivelului investitiilor cheie pentru anul 2015.

Punctul 4 – Informare cu privire la tranzactiile incheiate cu administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, in perioada 01.07.2015 – 31.10.2015, conform art. 52 alin. (1) si (2) din OUG nr. l09/2011.

Punctul 5 – Informare cu privire la tranzactiile incheiate de SNN cu o alta intreprindere publica ori cu autoritatea publica tutelara, daca tranzactia are o valoare, individual sau intr-o serie de tranzactii, de cel putin echivalentul in lei a 100.000 euro, in perioada 01.07.2015 – 31.10.2015 care intra sub incidenta art. 52 alin.(3) din OUG nr. 109/2011.

 

Imputerniciri speciale

Imputernicire speciala pentru actionari persoane fizice AGOA – click aici

Imputernicire speciala pentru actionari persoane juridice AGOA – click aici

 

Imputerniciri generale

Imputernicire generale pentru actionari persoane fizice AGOA – click aici

Imputernicire generale pentru actionari persoane juridice AGOA – click aici

 

Buletine de vot prin corespondenta

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA – click aici

 

Proiect de hotarare

Proiect de hotarare AGOA – 17.12.2015

 

Hotarare AGOA

Hotarare AGOA 14/17.12.2015

 

 

 

 

Comments are closed.

X