14/09/2015

11 aug.

Convocatorul Adunarii Generale a Actionarilor SNN din data de 14.09.2015

Regulament privind organizarea si functionarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN

Punctul 2: Aprobarea Raportului asupra activitatii de administratie aferent trimestrului I al anului 2015, intocmit in conformitate cu prevederile art. 7 pct. 7.19 si pct. 7.21 din Contractul de administratie incheiat de membrii Consiliului de Administratie cu S.N. Nuclearelectrica S.A.

Punctul 3: Aprobarea Raportului asupra activitatii de administratie aferent semestrului I al anului 2015, intocmit in conformitate cu prevederile art. 7 pct. 7.19 si pct. 7.21 din Contractul de administratie incheiat de membrii Consiliului de Administratie cu S.N.Nuclearelectrica SA.

Punctul 4: Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015

Anexa 1: Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015

Anexa 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2015

Monitorul Oficial al Romaniei numarul 478/1.07.2015

Punctul 5: Aprobarea actualizarii Anexei 1 si Anexei 1.1 la contractul de administratie incheiat intre administratori si societate si mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri sa semneze actele aditionale la contractul de administratie cu administratorii.

Punctul 6: Aprobarea Raportului de analiza cu privire la cauzele care au condus la efectuarea platilor in suma de 1.035.140 lei (cu titlu de despagubiri, cheltuieli de judecata si cheltuieli de executare platite in baza unor hotarari definitive si irevocabile ale instantelor de judecata), in conformitate cu Decizia Curtii de Conturi a Romaniei nr. 16/11.05.2015

Punctul 7: Aprobarea (avand in vedere Decizia Curtii de Conturi nr. 16/11.05.2015) incheierii de polite de asigurare de tip Directors and Officers Liability (D&O) pentru administratorii si Directorii SNN pana la expirarea mandatelor acestora, cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv al SNN si prevederilor contractelor de administratie si contractelor de mandat incheiate de SNN cu administratorii, respectiv cu Directorii.

Punctul 8: Informare cu privire la tranzactiile incheiate cu administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, in perioada 01.03.2015 – 30.06.2015, conform art. 52 alin. (1) si (2) din OUG nr. l09/2011

Punctul 9: Informare cu privire la tranzactiile incheiate de SNN cu o alta intreprindere publica ori cu autoritatea publica tutelara, daca tranzactia are o valoare, individual sau intr-o serie de tranzactii, de cel putin echivalentul in lei a 100.000 euro, in perioada 01.03.2015 – 30.06.2015 care intra sub incidenta art. 52 alin.(3) din OUG nr. 109/2011

 

Procuri speciale

Procura speciala pentru actionari persoane fizice AGOA – click aici

Procura speciala pentru actionari persoane juridice AGOA – click aici

Imputerniciri generale

Imputernicire generala pentru actionari persoane fizice AGOA – click aici

Imputernicire generala pentru actionari persoane juridice AGOA – click aici

 

Buletine de vot prin corespondenta

Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane fizice – click aici

Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane juridice – click aici

 

Proiect de hotarare AGOA

Proiect hotarare AGOA – 14.09.2015

 

Hotarari

Hotararea AGOA nr. 4/14.09.2015

Hotararea AGOA nr. 5/14.09.2015

Hotararea AGOA nr. 6/14.09.2015

Hotararea AGOA nr. 7/14.09.2015

Hotararea AGOA nr. 8/14.09.2015

Hotararea AGOA nr. 9/14.09.2015

Hotararea AGOA nr. 10/14.09.2015

Hotararea AGOA nr. 11/14.09.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

X