05.07.2023

25 mai

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare  a Actionarilor din data de 05.07.2023

Regulamentul privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN actualizat la nivelul lunii octombrie 2020 prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 205/15.10.2020

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Punctul 2: Aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari care vor constitui anexa la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi

Anexa -Indicatori de performanta administratori neexecutivi

Sumar Plan de Administrare SNN pentru perioada 2023-2027 

Punctul 3:Aprobarea formei actului aditional ce urmeaza sa fie incheiat la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi ai societatii;

Forma Actului Aditional 

Punctul 4: Aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari care vor constitui anexa la contactul de mandat al administratorilor executivi;

Anexa : Indicatori de performanta administrator executiv

Sumar Plan de Administrare SNN pentru perioada 2023-2027 

Punctul 5:Aprobarea formei actului aditional ce urmeaza sa fie incheiat la contractul de mandat al administratorului executiv al societatii;

Forma Actului Aditional 

Punctul 6:Mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei pentru a semna Actele aditionale la contractele de mandat cu administratorii societatii

Punctul 7:Aprobarea limitelor generale ale remuneratiei Directorilor Societatii cu contract de mandat in limita valorilor aprobate pentru administratorul executiv al SNN, prin pct.7 din Hotararea AGOA nr.6/10.08.2022;

Punctul 8:Aprobarea Raportului trimestrial al Consiliului de Administratie aferent trimestrului I 2023.

Punctul 9: Aprobarea declansarii procedurii de selectie a unui membru neexecutiv in Consiliul de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., pozitie vacanta, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare ;

Punctul 10:Mandatarea Consiliului de Administratie al SNN pentru derularea procesului de selectie a unui membru neexecutiv al Consiliului de Administratie al SNN, pozitie vacanta ;

Punctul 11: Aprobarea modificarii Strategiei de implementare a Proiectului de Investitii „Instalatie de Detritiere CNE Cernavoda” ca efect al actualizarii valorii investitiei pe baza indicilor de crestere a preturilor intre 2018 si 2022 si prin includerea unor costuri suplimentare, neavute initial in vedere.

Punctul 12:Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera a) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 28.02.2023 inclusiv- 05.2023 inclusiv.

Punctul 13: Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 28.02.2023 inclusiv- 05.2023 inclusiv.

 

Imputerniciri generale

Imputernicire generala persoane fizice AGOA  – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGOA – click aici

 

Imputerniciri speciale

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA  – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA   – click aici

 

Buletine de vot prin corespondenta

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA    – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA  – click aici

 

Proiecte de hotarari

Proiect hotarare AGOA

 

Hotarari

Hotararea AGOA

Comments are closed.

X