04.12.2023

24 oct.

Convocatorul Completat al Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 4.12.2023

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare  a Actionarilor din data de 04.12.2023

Regulamentul privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN actualizat la nivelul lunii octombrie 2020 prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 205/15.10.2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Punctul 2:Informare cu privire la Procedura privind constituirea societatilor cu capital mixt, prevazuta de Ordinul ME nr. 1180/04.11.2021.

Procedura privind constituirea societatilor cu capital mixt

Punctul 3:Informare cu privire la incheierea FEED Phase 1 a Proiectului bazat pe tehnologia Reactoarelor Modulare Mici (SMR).

Punctul 4:Aprobarea tranzitiei din faza FFED Phase 1 in faza FEED Phase 2 a Proiectului bazat pe tehnologia Reactoarelor Modulare Mici (SMR).

Punctul 5:Aprobarea Raportului semestrial al Consiliului de Administratie aferent Semestrului I 2023.

Punctul 6:Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera a) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 12.05.2023- 15.10.2023.

Punctul 7:Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 12.05.2023- 15.10.2023.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Punctul 2:Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al SN Nuclearelectrica SA in sensul indreptarii erorii materiale din cuprinsul art. 20 alin. 3 dupa cum urmeaza: “art. 20 alin. 3 Consiliul de Administratie mai are si urmatoarele atributii”, devine: ”art. 20 alin. 1 Consiliul de Administratie mai are si urmatoarele atributii (…)”, conform Anexei 1 la prezentul Convocator.

 

Solicitare de completare a ordinii de zi a AGOA  de la actionarul majoritar, Ministerul Energiei

Imputerniciri generale

Imputernicire generala persoane fizice AGOA  – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGOA – click aici

Imputernicire generala persoane fizice AGEA – click aici

Imputernicire generala persoane juridice AGEA – click aici

 

Imputerniciri speciale

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA  – click aici

ORDINE DE ZI COMPLETATA – Imputernicire speciala persoane fizice AGOA  – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA   – click aici

ORDINE DE ZI COMPLETATA – Imputernicire speciala persoane juridice AGOA   – click aici

Imputernicire speciala persoane fizice AGEA  – click aici

Imputernicire speciala persoane juridice AGEA  – click aici

 

Buletine de vot prin corespondenta

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA    – click aici

ORDINE DE ZI COMPLETATA – Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA    – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA  – click aici

ORDINE DE ZI COMPLETATA –  uletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGEA  – click aici

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGEA – click aici

Proiecte de hotarari

Proiect hotarare AGOA

ORDINE DE ZI COMPLETATA – Proiect de hotararea AGOA

Proiect hotarare AGEA

ORDINE DE ZI COMPLETATA – Proiect hotarare AGEA

 

Hotarari

Hotarare AGOA 

Hotarare AGEA 

Comments are closed.

X