Rezultate obtinute din programul de supraveghere a efluentilor si mediului – octombrie 2017

27 nov.

Rezultate obtinute din programul de supraveghere a efluentilor si mediului – octombrie 2017

IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI
  • Doza este o măsură a efectului radiaţiilor asupra organismelor vii, proporţională cu raportul dintre energia cedată de radiaţiile ionizante şi masa corpului iradiat. Se măsoară în Sievert [Sv], cu submultiplul miliSievert [mSv].
  • Limita de doză legală, stabilită prin normele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare pe care o persoană din populaţie poate să o încaseze din activităţile nucleare efectuate de către om este de 1mSv/ an.
  • Organismul omului este supus iradierii externe din surse naturale, contribuţia cea mai importantă având-o materialele radioactive din sol şi radiaţia cosmică. Conform Raportului UNSCEAR (Comitetul Ştiinţific al Naţiunilor Unite pentru Efectele Radiaţiilor Atomice) din anul 2000 iradierea externă din surse naturale în România este cuprinsă între 0,135 şi 1,92 mSv/ trimestru.
  • Grupul Critic este un grup ipotetic format de persoanele din public care pot primi cele mai mari doze din cauza funcţionării unui obiectiv nuclear. În acest caz s-a considerat un grup, care ar locui chiar la limita zonei de excludere, ar consuma apă din Dunăre, lapte provenind de la ferme amplasate în aceeaşi zonă, produse alimentare din gospodăriile proprii sau ferme locale, peşte din Dunăre.

Limita autorizată pentru o persoană din grupul critic la CNE Cernavodă cu două unităţi este de 0,2mSv/an. Evaluarea dozei pentru o persoană din grupul critic (grupul cu expunere maximă) se face pe baza măsurării emisiilor de substanţe radioactive lichide şi gazoase în mediu.

DOZE PENTRU POPULAŢIE CA REZULTAT AL EXPLOATĂRII CNE CERNAVODĂ U1 şi U2

  • Doza datorată emisiilor de efluenţi radioactivi pentru o persoană din grupul critic în luna octombrie este de 0.000414 mSv. Contribuţiile efluenţilor gazoşi şi lichizi în luna octombrie sunt:
  • 0.000407 mSv din efluenţi gazoşi;
  • 0.000007 mSv din efluenţi lichizi.

Doza cumulată în anul 2017 pentru cele două unităţi este de 0.004455 mSv.

RADIOACTIVITATEA APEI FREATICE DE PE AMPLASAMENT
  • Pentru probele de apă freatică analizate în luna octombrie, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezenţa radioactivităţii artificiale.
  • Concentraţia de tritiu a fost sub Limita de Detecţie.

În probele de apă din forajele de control de pe platforma DICA, precum şi în cele de pe platforma depozitului intermediar DIDR, nu a fost detectată radioactivitate gama artificială peste limitele de detecţie.

DOZE PENTRU POPULAŢIE DIN FONDUL NATURAL (doze externe) – raportare trimestrială

Doza externă provenită din fondul natural, măsurată în trimestrul III al anului 2017, a fost de 0.191 mSv şi se încadrează în limitele normale în care variază iradierea externă naturală în România conform datelor furnizate de Agenţia Naţională de Protecţie a Mediului. În luna octombrie doza pentru o persoană din grupul critic cauzată de emisiile radioactive de la CNE Cernavodă a fost de aproximativ 154 ori mai mică decât doza lunară medie provenită din fondul natural.

 

Exercițiul Anual de Urgență Radiologică

pe Amplasament “TOMIS 2017”

 

obiectiveÎn 2017 exercițiul anual de urgență radiologică pe amplasament, denumit “TOMIS 2017”, va avea loc în data de 27 noiembrie și va dura aproximativ              5 ore (14:00-19:00).

Exercițiul are drept scop testarea principalelor elemente ale Planului de Urgență pe Amplasament și ale Procedurilor de Urgență, evaluarea capabilității și pregătirii personalului centralei pentru răspunsul la urgențe, precum și testarea interfeței cu Autoritățile Publice responsabile pentru intervenția la urgențe radiologice în exteriorul amplasamentului.

Exercițiul se bazează pe un scenariu complex care conține mai multe evenimente succesive. Scopul scenariului exercițiului este de a pune Structura Organizatorică pentru Situații de Urgență a Centralei în diverse situații și de a evalua modul în care aceasta răspunde în vederea rezolvării acestor situații ipotetice de urgență.

Pentru a putea atinge toate obiectivele propuse pentru exercițiu sunt pregătite în mod special persoane care să asigure evaluarea și documentarea acțiunilor desfășurate în cadrul exercițiului. O parte dintre aceste persoane, numiți controlorii exercițiului, au sarcina de a asigura respectarea întocmai a scenariului de către participanți și de a îndruma exercițiul.

Celelalte persoane, numiți evaluatorii exercițiului, au  responsabilitatea de a evalua participanții, completitudinea și modul de folosire a echipamentelor și amenajărilor pentru urgența și interfața dintre diversele organizații de urgență. În mod uzual, implicarea autorităților publice în exercițiile anuale se rezumă la primirea unor notificări din centrală, conținând informații critice referitoare la starea centralei și recomandări privind măsurile de protecție pentru populație, în toate fazele situației de urgență.

Pe baza evaluării performanțelor răspunsului la urgență se va întocmi un raport de evaluare a exercițiului, care va fi aprobat, cu acțiunile corective și recomandările în vederea îmbunătățirii răspunsului la urgențe la CNE Cernavodă.

Începând cu anul 1995 la CNE Cernavodă au fost desfășurate 22 de exerciții anuale/ generale. În cadrul exercițiilor generale de urgență, pe lângă personalul de pe amplasamentul CNE Cernavodă au participat și autoritățile publice cu responsabilități în astfel de situații de urgență cât și populația orașului Cernavodă.

Desfășurarea acestor exerciții anuale/ generale de urgență au permis testarea planurilor de urgență și identificarea acțiunilor corective pentru îmbunătățirea planurilor și procedurilor de urgență.

 

Comments are closed.

X