Glosar de termeni

A

Aerosol – particule solide sau lichide aflate in suspensie in aer;

Agent de racire  substanta lichida sau gazoasa care este utilizata pentru racirea combustibilului nuclear;

Apa grea (D2O) – apa, H2O, in care atomii de hidrogen sunt inlocuiti cu deuteriu;

C

Calitatea aerului  o masura a cantitatilor de poluanti din aer. Standardele de calitate a aerului stabilesc cantitatile de poluanti care nu pot fi depasite intr-un anumit loc si intr-un anumit interval de timp;

Combustibil nuclear – combustibilul nuclear consta, in principal, dintr-un material fisil, cu ajutorul caruia se mentine o reactie nucleara in lant intr-un reactor;

Criticitate – stare a unei reactii nucleare in lant, care se autointretine;

 D

Deuteriu – izotop al hidrogenului care are un nucleu format dintr-un neutron si un proton;

Dezintegrare radioactiva – transformarea unui atom dintr-o stare instabila intr-o alta stare mai stabila prin emisia de particule (alfa, beta) sau radiatie electromagnetica (X sau gamma);

Deseuri radioactive  materiale radioactive care nu mai pot fi folosite si care apar in timpul utilizarii tehnicilor si tehnologiilor nucleare;

Doza de radiatii – energia cedata de radiatiile ionizante raportata la masa corpului iradiat, se masoara in Gray (Gy);

Dozimetrie – tehnici si metode de masurare pentru determinarea echivalentului de doza generat de radiatiile ionizante in materie;

Doza echivalenta de radiatii – o masura a efectului radiatiilor asupra organismelor vii, proportionala cu doza de radiatii; se masoara in Sievert (Sv);

 E

Efluent radioactiv  materiale radioactive eliberate si imprastiate in aer sau in apa;

 F

Fisiune – spargerea nucleelor grele in doua parti, si anume nuclee mai usoare; in urma fisiunii este eliberata energie si unul sau mai multi neutroni; fisiunea se poate produce spontan sau poate fi indusa prin bombardarea cu neutroni;

Fond de radiatii – radiatiile cosmice si cele din surse terestre prezente in mod normal intr-un anumit loc; fondul de radiatii depinde de loc, altitudine si de radioactivitatea naturala prezenta in rocile din jur;

 I

Iradiere – procesul de expunere a unui material la radiatii;

L

Limite Derivate de Evacuare – cantitati maxime permise legal pentru radionuclizii care sunt eliberati in aer sau in apa astfel incat sa nu fie afectata nici sanatatea populatiei si nici mediul inconjurator;

M

Moderator – substanta folosita pentru incetinirea neutronilor intr-un reactor nuclear;

 R

Radioactivitate – procesul de dezintegrare radioactiva;

Radiatii ionizante – particule sau fotoni emise de atomii radioactivi capabile sa scoata electronii din atomi, producand astfel ioni; radiatiile pot aparea in mod natural din surse precum uraniul sau potasiul, dar pot fi produse si artificial, de exmplu prin fisiune nucleara;

Rata dozei (efective) – doza de radiatii (efective) primita in unitatea de timp; se masoara in Gy/h (Sv/h);

Reactor nuclear – instalatie in care este initiata, mentinuta si controlata o reactie de fisiune nucleara in lant; componentele principale sunt combustibilul nuclear, moderatorul, agentul de racire, barele de control si protectia biologica;

Reactie in lant – intr-o reactie de fisiune nucleul de uraniu se sparge eliberand neutroni; atunci cand un neutron liber este absorbit de un nucleu de uraniu, acesta se sparge la randul sau eliberand alti neutroni care sunt absorbiti de alte nuclee de uraniu; daca fiecare reactie de fisiune cauzeaza o alta fisiune si numai una, procesul se auto-intretine si se numeste reactie in lant, controlata;

 S

Securitate nucleara – ansamblu de masuri de protectie care impiedica raspandirea materialelor radioactive dintr-un reactor nuclear in mediul inconjurator;

Spectometru – instrument folosit in fizica nucleara pentru studierea spectrului de viteze sau de energii ale particulelor;

 T

Tritiu – izotop radioactiv al hidrogenului, al carui nucleu contine un proton si doi neutroni; este radioactiv, cu un timp de injumatatire de 12,3 ani; emite radiatii beta cu energie mica;

 Z

Zona de excludere – zona cu raza de un kilometru in jurul unui reactor nuclear, unde nu se desfasoara decat activitati legate de functionarea acestuia; aici nu exista locuinte si nu sunt permise activitati sociale sau economice in afara celor de mai sus.

X