Rezultate obtinute din programul de supraveghere a efluentilor si mediului – decembrie 2016

1 feb.

Rezultate obtinute din programul de supraveghere a efluentilor si mediului – decembrie 2016

IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI
 • Doza este o măsură a efectului radiaţiilor asupra organismelor vii, proporţională cu raportul dintre energia cedată de radiaţiile ionizante şi masa corpului iradiat. Se măsoară în Sievert [Sv], cu submultiplul miliSievert [mSv].
 • Limita de doză legală, stabilită prin normele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare pe care o persoană din populaţie poate să o încaseze din activităţile nucleare efectuate de către om este de 1mSv/ an.
 • Organismul omului este supus iradierii externe din surse naturale, contribuţia cea mai importantă având-o materialele radioactive din sol şi radiaţia cosmică. Conform Raportului UNSCEAR (Comitetul Ştiinţific al Naţiunilor Unite pentru Efectele Radiaţiilor Atomice) din anul 2000 iradierea externă din surse naturale în România este cuprinsă între 0,135 şi 1,92 mSv/ trimestru.
 • Grupul Critic este un grup ipotetic format de persoanele din public care pot primi cele mai mari doze din cauza funcţionării unui obiectiv nuclear. În acest caz s-a considerat un grup, care ar locui chiar la limita zonei de excludere, ar consuma apă din Dunăre, lapte provenind de la ferme amplasate în aceeaşi zonă, produse alimentare din gospodăriile proprii sau ferme locale, peşte din Dunăre.

Limita autorizată pentru o persoană din grupul critic la CNE Cernavodă cu două unităţi este de 0,2mSv/an. Evaluarea dozei pentru o persoană din grupul critic (grupul cu expunere maximă) se face pe baza măsurării emisiilor de substanţe radioactive lichide şi gazoase în mediu.

DOZE PENTRU POPULAŢIE CA REZULTAT AL EXPLOATĂRII CNE CERNAVODĂ U1 şi U2

 • Doza datorată emisiilor de efluenţi radioactivi pentru o persoană din grupul critic în luna decembrie 2016 este de 0.000507 mSv.

       Contribuţiile efluenţilor gazoşi şi lichizi în luna decembrie sunt:

 • 0.000504 mSv din efluenţi gazoşi;
 • 0.000003 mSv din efluenţi lichizi.

Doza cumulată în anul 2016 pentru cele două unităţi este de 0.005678 mSv.

RADIOACTIVITATEA APEI FREATICE DE PE AMPLASAMENT
 • Pentru probele de apă freatică analizate în luna decembrie 2016, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezenţa radioactivităţii artificiale.
 • Concentraţia de tritiu a fost sub Limita de Detecţie.

În probele de apă din forajele de control de pe platforma DICA, precum şi în cele de pe platforma depozitului intermediar DIDR, nu a fost detectată radioactivitate gama artificială peste limitele de detecţie.

DOZE PENTRU POPULAŢIE DIN FONDUL NATURAL (doze externe) – raportare trimestrială

Doza externă provenită din fondul natural, măsurată în trimestrul III al anului 2016, a fost de 0.186 mSv şi se încadrează în limitele normale în care variază iradierea externă naturală în România conform datelor furnizate de Agenţia Naţională de Protecţie a Mediului. În luna decembrie 2016 doza pentru o persoană din grupul critic cauzată de emisiile radioactive de la CNE Cernavodă a fost de aproximativ 122 ori mai mică decât doza lunară medie provenită din fondul natural.

CNE CERNAVODĂ – REALIZĂRI 2016

CNE Cernavodă a încheiat anul 2016 cu rezultate de producţie şi securitate nucleară foarte bune, susţinute de performanţe economice care au făcut posibile implementarea necesităţilor de dezvoltare a centralei.

 autorizare 1

În anul 2016, CNE Cernavodă a realizat un Factor de Capacitate de 91.43%. Energia brută produsă în 2016 a fost de 11 285 923.7MWh (5 196 357.7 MWh Unitate 1 și 6 089 566 MWh Unitate 2), iar energia electrică livrată în sistem a fost de 10 366 832 MWh. Luând în considerare coeficientul de utilizare a puterii instalate de la punerea în funcţiune, Unitatea 2 este situată pe locul 2 mondial, cu un factor de capacitate de 93.33%, iar Unitatea 1 pe locul 9 cu un factor de 89.77% (conform publicației Nuclear Engineering International din luna august 2016). Cu un factor mediu de capacitate de la punerea în funcţiune de 91,6%, România se situează pe primul loc în lume, conform aceleiași publicații.

Performanțele s-au obținut în urma eforturilor susținute ale întregii organizații, prin:

 • Exploatarea centralei în condiţii de securitate nucleară pentru instalaţii, personal, public şi mediul înconjurător;
 • Lucrul în echipă și respectarea procedurilor;
 • Incurajarea și aplicarea atitudinii interogative, a atitudinii conservative;
 • Implementarea cu succes a analizelor de risc operațional și risc de mentenanță;
 • Menţinerea condiţiei materiale a centralei la standarde ridicate.

Comments are closed.

X