Rezultate obtinute din programul de supraveghere a efluentilor si mediului – august 2016

10 nov.

Rezultate obtinute din programul de supraveghere a efluentilor si mediului – august 2016

IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI
 • Doza este o măsură a efectului radiaţiilor asupra organismelor vii, proporţională cu raportul dintre energia cedată de radiaţiile ionizate şi masa corpului iradiat. Se măsoară în Sievert [Sv], cu submultiplul miliSievert [mSv].
 • Limita de doză legală, stabilită prin normele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare pe care o persoană din populaţie poate să o încaseze din activităţile nucleare efectuate de către om este de 1mSv/ an.
 • Organismul omului este supus iradierii externe din surse naturale, contribuţia cea mai importantă având-o materialele radioactive din sol şi radiaţia cosmică. Conform Raportului UNSCEAR (Comitetul Ştiinţific al Naţiunilor Unite pentru Efectele Radiaţiilor Atomice) din anul 2000 iradierea externă din surse naturale în România este cuprinsă între 0,135 şi 1,92 mSv/ trimestru.
 • Grupul Critic este un grup ipotetic format de persoanele din public care pot primi cele mai mari doze din cauza funcţionării unui obiectiv nuclear. În acest caz s-a considerat un grup, care ar locui chiar la limita zonei de excludere, ar consuma apă din Dunăre, lapte provenind de la ferme amplasate în aceeaşi zonă, produse alimentare din gospodăriile proprii sau ferme locale, peşte din Dunăre.

Limita autorizată pentru o persoană din grupul critic la CNE Cernavodă cu două unităţi este de 0,2mSv/an. Evaluarea dozei pentru o persoană din grupul critic (grupul cu expunere maximă) se face pe baza măsurării emisiilor de substanţe radioactive lichide şi gazoase în mediu.

DOZE PENTRU POPULAŢIE CA REZULTAT AL EXPLOATĂRII CNE CERNAVODĂ U1 şi U2

 • Doza datorată emisiilor de efluenţi radioactivi pentru o persoană din grupul critic în luna august 2016 este de 000415 mSv.

Contribuţiile efluenţilor gazoşi şi lichizi în luna august sunt:

 • 000404 mSv din efluenţi gazoşi;
 • 000011 mSv din efluenţi lichizi.

Doza cumulată în anul 2016 pentru cele două unităţi este de 0.003776 mSv.

RADIOACTIVITATEA APEI FREATICE DE PE AMPLASAMENT
 • Pentru probele de apă freatică analizate în luna august 2016, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezenţa radioactivităţii artificiale.
 • Concentraţia de tritiu a fost sub Limita de Detecţie.

În probele de apă din forajele de control de pe platforma DICA, precum şi în cele de pe platforma depozitului intermediar DIDR, nu a fost detectată radioactivitate gama artificială peste limitele de detecţie.

DOZE PENTRU POPULAŢIE DIN FONDUL NATURAL (doze externe) – raportare trimestrială

Doza externă provenită din fondul natural, măsurată în trimestrul II al anului 2016, a fost de 0.185 mSv şi se încadrează în limitele normale în care variază iradierea externă naturală în România conform datelor furnizate de Agenţia Naţională de Protecţie a Mediului. În luna august 2016 doza pentru o persoană din grupul critic cauzată de emisiile radioactive de la CNE Cernavodă a fost de aproximativ 149 ori mai mică decât doza lunară medie provenită din fondul natural.

EXERCIȚIUL DE URGENȚĂ VALAHIA 2016

Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) va coordona împreună cu Societatea Națională Nuclearelectrica SA (SNN) și autoritățile guvernamentale implicate în gestionarea situațiilor de urgență un exercițiu național de răspuns la urgență nucleară, în perioada 4-6 octombrie 2016, denumit Exerciţiul VALAHIA 2016.

 

Obiectivele exercițiului VALAHIA 2016 au în vedere:5

 • Testarea planurilor de răspuns la urgență nucleară și radiologică și a interfețelor dintre organizațiile de răspuns la urgențe;
 • Testarea relațiilor și instrumentelor de cooperare (protocoale, proceduri de răspuns etc) ale organizațiilor participante precum și modul de implementare a acestora;
 • Testarea atribuțiilor, responsabilităților, capacităților organizațiilor participante precum și integrarea lor în Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență;
 • Identificarea celor mai bune practici actuale, identificarea deficiențelor și a ariilor care necesită imbunatățiri.

Pregătirea pentru situații de urgență reprezintă o practică standard în domeniul nuclear. Exercițiile de răspuns la urgență nucleară sunt realizate în mod frecvent de către operatorii de centrale nucleare și organele de reglementare, cu implicarea autorităților locale și naționale responsabile, în scopul îmbunătățirii continue a răspunsului la urgență, informării corecte a publicului și asigurării tuturor măsurilor de protecție în cazul puțin probabil al unei urgențe.

 

În cadrul exercițiului va fi simulată o urgență nucleară determinată de un cumul de factori interni (urgență pe unitate) și externi (evenimente naturale majore), cu escaladare graduală pe perioada de desfășurare a exercițiului, pe baza unui scenariu confidențial, în scopul testării integrate a răspunsului la urgență al tuturor instituțiilor implicate. Exercițiul și răspunsul autorităților locale și centrale implicate în derularea acestuia vor fi evaluate de o echipă de experți internaționali pe baza unor criterii de evaluare aplicabile la nivel național și internațional în astfel de testări.

 

Următoarele funcții principale de răspuns vor fi evaluate:

 • Fluxul informațional de notificare și fluxul operațional;
 • Protecția populației si a lucrătorilor;
 • Schimbul de date tehnice;
 • Asigurarea eficienței răspunsului medical;
 • Coordonarea organizațiilor în procesul de comunicare și informare.

 

Organizațiile implicate în exercițiul VALAHIA 2016 sunt: CNCAN, SNN, Primăria Cernavodă, Prefectura Constanța, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Transporturilor, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Centrul Operațional de Comandă al Guvernului.

Comments are closed.

X