Rezultate obtinute din programul de supraveghere a efluentilor si mediului – mai 2016

11 iul.

Rezultate obtinute din programul de supraveghere a efluentilor si mediului – mai 2016

IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI
  • Doza este o măsură a efectului radiaţiilor asupra organismelor vii, proporţională cu raportul dintre energia cedată de radiaţiile ionizate şi masa corpului iradiat. Se măsoară în Sievert [Sv], cu submultiplul miliSievert [mSv].
  • Limita de doză legală, stabilită prin normele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare pe care o persoană din populaţie poate să o încaseze din activităţile nucleare efectuate de către om este de 1mSv/ an.
  • Organismul omului este supus iradierii externe din surse naturale, contribuţia cea mai importantă având-o materialele radioactive din sol şi radiaţia cosmică. Conform Raportului UNSCEAR (Comitetul Ştiinţific al Naţiunilor Unite pentru Efectele Radiaţiilor Atomice) din anul 2000 iradierea externă din surse naturale în România este cuprinsă între 0,135 şi 1,92 mSv/ trimestru.
  • Grupul Critic este un grup ipotetic format de persoanele din public care pot primi cele mai mari doze din cauza funcţionării unui obiectiv nuclear. În acest caz s-a considerat un grup, care ar locui chiar la limita zonei de excludere, ar consuma apă din Dunăre, lapte provenind de la ferme amplasate în aceeaşi zonă, produse alimentare din gospodăriile proprii sau ferme locale, peşte din Dunăre.

Limita autorizată pentru o persoană din grupul critic la CNE Cernavodă cu două unităţi este de 0,2mSv/an. Evaluarea dozei pentru o persoană din grupul critic (grupul cu expunere maximă) se face pe baza măsurării emisiilor de substanţe radioactive lichide şi gazoase în mediu.

DOZE PENTRU POPULAŢIE CA REZULTAT AL EXPLOATĂRII  CNE CERNAVODĂ U1 şi U2

  • Doza datorată emisiilor de efluenţi radioactivi pentru o persoană din grupul critic în luna mai 2016 este de 000486 mSv.

Contribuţiile efluenţilor gazoşi şi lichizi în luna mai sunt:

  • 0.000481 mSv din efluenţi gazoşi;
  • 0.000005 mSv din efluenţi lichizi.

Doza cumulată în anul 2016 pentru cele două unităţi este de 0.002492 mSv.

RADIOACTIVITATEA APEI FREATICE DE PE AMPLASAMENT
  • Pentru probele de apă freatică analizate în luna mai 2016, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezenţa radioactivităţii artificiale;
  • Concentraţia de tritiu a fost sub Limita de Detecţie.

În probele de apă din forajele de control de pe platforma DICA, precum şi în cele de pe platforma depozitului intermediar DIDR, nu a fost detectată radioactivitate gama artificială peste limitele de detecţie.

DOZE PENTRU POPULAŢIE DIN FONDUL NATURAL (doze externe) – raportare trimestrială

Doza externă provenită din fondul natural, măsurată în trimestrul I al anului 2016, a fost de 0.178 mSv şi se încadrează în limitele normale în care variază iradierea externă naturală în România conform datelor furnizate de Agenţia Naţională de Protecţie a Mediului. În luna mai 2016 doza pentru o persoană din grupul critic cauzată de emisiile radioactive de la CNE Cernavodă a fost de aproximativ 122 ori mai mică decât doza lunară medie provenită din fondul natural.

 

Seminar „Securitatea Nucleara la CNE Cernavoda”

În perioada aprilie – mai 2016 la Centrele de Informare din Cernavodă şi Constanţa s-a desfăşurat seminarul cu tema “Securitatea Nucleară la CNE Cernavodă”.

La acest seminar au participat 659 de elevi ai şcolilor gimnaziale nr. 1, 2, 4, Liceului Teoretic Anghel Saligny, Grupul Școlar Industrial Energetic Cernavodă şi Colegiului Tehnic Energetic Constanţa.

1

2

 

 

Elevii au primit informaţii despre funcţionarea centralei nucleare, combustibilul nuclear folosit la CNE Cernavodă, conceptul de Securitate Nucleară, Sistemele Speciale de Securitate Nucleară, energia nucleară – o sursă de energie sigură etc. Elevii au fost receptivi la informaţiile primite, iar întrebările adresate au arătat interesul pentru activitatea Centralei Nucleare.

 

 

 

Comments are closed.

X