Rezultate obtinute din programul de supraveghere a efluentilor si mediului – august 2015

30 oct.

Rezultate obtinute din programul de supraveghere a efluentilor si mediului – august 2015

IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI
  • Doza este o măsură a efectului radiaţiilor asupra organismelor vii, proporţională cu raportul dintre energia cedată de radiaţiile ionizate şi masa corpului iradiat. Se măsoară în Sievert [Sv], cu submultiplul miliSievert [mSv].
  • Limita de doză legală, stabilită prin normele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare pe care o persoană din populaţie poate să o încaseze din activităţile nucleare efectuate de către om este de 1mSv/ an.
  • Organismul omului este supus iradierii externe din surse naturale, contribuţia cea mai importantă având-o materialele radioactive din sol şi radiaţia cosmică. Conform Raportului UNSCEAR (Comitetul Ştiinţific al Naţiunilor Unite pentru Efectele Radiaţiilor Atomice) din anul 2000 iradierea externă din surse naturale în România este cuprinsă între 0,135 şi 1,92 mSv/ trimestru.
  • Grupul Critic este un grup ipotetic format de persoanele din public care pot primi cele mai mari doze din cauza funcţionării unui obiectiv nuclear. În acest caz s-a considerat un grup, care ar locui chiar la limita zonei de excludere, ar consuma apă din Dunăre, lapte provenind de la ferme amplasate în aceeaşi zonă, produse alimentare din gospodăriile proprii sau ferme locale, peşte din Dunăre.

Limita autorizată pentru o persoană din grupul critic la CNE Cernavodă cu două unităţi este de 0,2mSv/an. Evaluarea dozei pentru o persoană din grupul critic (grupul cu expunere maximă) se face pe baza măsurării emisiilor de substanţe radioactive lichide şi gazoase în mediu.

REZULTATE OBŢINUTE DIN PROGRAMUL DE SUPRAVEGHERE A EFLUENŢILOR ŞI MEDIULUI

DOZE PENTRU POPULAŢIE CA REZULTAT AL EXPLOATĂRII  CNE CERNAVODĂ U1 şi U2

  • Doza datorată emisiilor de efluenţi radioactivi pentru o persoană din grupul critic în luna august 2015 este de 000450 mSv..

      Contribuţiile efluenţilor gazoşi şi lichizi în luna august sunt:

  • 000424 mSv din  efluenţi gazoşi;
  • 000026 mSv din efluenţi lichizi

Doza cumulată in anul 2015 pentru cele două unităţi este de 0.003208   mSv.

RADIOACTIVITATEA APEI FREATICE DE PE AMPLASAMENT
  • Pentru probele de apa freatica analizate in luna august analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezenta radioactivitatii artificiale;
  • Concentratia de tritiu a fost sub Limita de Detectie.

In probele de apa din forajele de control de pe platforma DICA, precum si in cele de pe platforma depozitului intermediar DIDR,  nu a fost detectata  radioactivitate gama artificiala peste limitele de detectie.

DOZE PENTRU POPULAŢIE DIN FONDUL NATURAL (doze externe) – raportare trimestrială

Doza externă provenită din fondul natural, măsurată în trimestrul II al anului 2015, a fost de 0.166 mSv şi se încadrează în limitele normale în care variază iradierea externă naturală în România conform datelor furnizate de Agentia Nationala de Protectie a Mediului. In luna august doza pentru o persoană din grupul critic cauzată de emisiile radioactive de la CNE Cernavodă este de aproximativ 123 de ori mai mica decât doza lunară medie provenită din fondul natural.

Comments are closed.

X