Rezultate obtinute din programul de supraveghere a efluentilor si mediului – iulie 2015

28 oct.

Rezultate obtinute din programul de supraveghere a efluentilor si mediului – iulie 2015

IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI
 • Doza este o măsură a efectului radiaţiilor asupra organismelor vii, proporţională cu raportul dintre energia cedată de radiaţiile ionizate şi masa corpului iradiat. Se măsoară în Sievert [Sv], cu submultiplul miliSievert [mSv].
 • Limita de doză legală, stabilită prin normele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare pe care o persoană din populaţie poate să o încaseze din activităţile nucleare efectuate de către om este de 1mSv/ an.
 • Organismul omului este supus iradierii externe din surse naturale, contribuţia cea mai importantă având-o materialele radioactive din sol şi radiaţia cosmică. Conform Raportului UNSCEAR (Comitetul Ştiinţific al Naţiunilor Unite pentru Efectele Radiaţiilor Atomice) din anul 2000 iradierea externă din surse naturale în România este cuprinsă între 0,135 şi 1,92 mSv/ trimestru.
 • Grupul Critic este un grup ipotetic format de persoanele din public care pot primi cele mai mari doze din cauza funcţionării unui obiectiv nuclear. În acest caz s-a considerat un grup, care ar locui chiar la limita zonei de excludere, ar consuma apă din Dunăre, lapte provenind de la ferme amplasate în aceeaşi zonă, produse alimentare din gospodăriile proprii sau ferme locale, peşte din Dunăre.

Limita autorizată pentru o persoană din grupul critic la CNE Cernavodă cu două unităţi este de 0,2mSv/an. Evaluarea dozei pentru o persoană din grupul critic (grupul cu expunere maximă) se face pe baza măsurării emisiilor de substanţe radioactive lichide şi gazoase în mediu.

REZULTATE OBTINUTE DIN PROGRAMUL DE SUPRAVEGHERE A EFLUENTILOR SI MEDIULUI

DOZE PENTRU POPULAŢIE CA REZULTAT AL EXPLOATĂRII  CNE CERNAVODĂ U1 şi U2

 • Doza datorată emisiilor de efluenţi radioactivi pentru o persoană din grupul critic în luna iulie 2015 este de 000359 mSv.

       Contribuţiile efluenţilor gazoşi şi lichizi în luna iulie sunt:

 • 000348 mSv din efluenţi gazoşi;
 • 000011 mSv din efluenţi lichizi.

Doza cumulată în anul 2015 pentru cele două unităţi este de 0.002758 mSv.

RADIOACTIVITATEA APEI FREATICE DE PE AMPLASAMENT
 • Pentru probele de apă freatică analizate în luna iulie, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezenţa radioactivităţii artificiale;
 • Concentraţia de tritiu a fost sub Limita de Detecţie.

În probele de apă din forajele de control de pe platforma DICA, precum şi în cele de pe platforma depozitului intermediar DIDR, nu a fost detectată radioactivitate gama artificială peste limitele de detecţie.

DOZE PENTRU POPULAŢIE DIN FONDUL NATURAL (doze externe) – raportare trimestrială

Doza externă provenită din fondul natural, măsurată în trimestrul II al anului 2015, a fost de 0.166 mSv şi se încadrează în limitele normale în care variază iradierea externă naturală în România conform datelor furnizate de Agenţia Naţională de Protecţie a Mediului. În luna iulie doza pentru o persoană din grupul critic cauzată de emisiile radioactive de la CNE Cernavodă a fost de aproximativ 154 ori mai mică decât doza lunară medie provenită din fondul natural.

ŞEDINŢA

CONSILIULUI DE INFORMARE ŞI CONSULTARE A COMUNITĂŢII

 

În data de 9 iulie 2015 s-a desfăşurat şedinţa Consiliului de Informare şi Consultare a Comunităţii. Agenda şedinţei a fost următoarea:

 • Aprobarea minutei din şedinţa precedentă, transmisă tuturor membrilor şi care este afişată şi pe site-ul CNE Cernavodă;
 • Prezentarea acţiunilor implementate şi a tematicilor de interes, din care menţionăm:
 1. Prezentarea acţiunilor implementate de Biroul Relaţii Publice CNE Cernavodă:
 • Au fost realizate şi distribuite ştiri lunare către comunitate.
 • Au fost realizate 8 emisiuni radio: Planificarea şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, Departamentul Exploatare la CNE Cernavodă, Programul de pregătire a personalului CNE Cernavodă, Departamentul de Întreţinere şi Reparaţii la CNE Cernavodă, Oprire Planificată 2015 Unitate 2 – Lucrări CNE Cernavodă, Securitatea Nucleară la CNE Cernavodă, Simulatorul Full Scope, Consiliul de Informare şi Consultare a Comunităţii.
 • În cadrul Programului Uşi Deschise, în perioada februarie – iunie 2015, s-au desfăşurat la CNE Cernavodă 62 vizite de informare cu 1539 vizitatori şi 14 vizite tehnice cu 94 vizitatori. În data de 24 aprilie 2015 s-a desfăşurat la Laboratorul Control Mediu al CNE Cernavodă vizita membrilor Consiliului de Informare şi Consultare a Comunităţii. Membrii CICC au primit informaţii despre:
 • Activitatea desfăşurată de laborator în vederea măsurării nivelurilor de radioactivitate din mediu şi pentru evaluarea impactului radiologic asupra sănătăţii populaţiei şi mediului;
 • Rezultatele măsurătorilor efectuate (cuprinse în raportul anual de monitorizare a radioactivităţii mediului şi comparate cu rezultatele obţinute înainte de punerea în funcţiune a centralei), care se încadrează în limitele stabilite administrativ de către CNE Cernavodă şi sunt mult mai scăzute decât cele impuse de lege şi de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare;
 • Aparatura şi sistemele de analiză de înaltă performanţă existente la laborator;
 • Rezultatele obţinute la diferite exerciţii de intercomparare internaţionale ale laboratorului – punct forte pentru reautorizarea de către Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare şi evaluările diferitelor misiuni internaţionale la CNE Cernavodă.

 

 1. Prezentarea efectuată de dl Mădălin Pătru – “Oprirea Planificată a Unității 2”

S-au desprins următoarele:

 • Scopul opririi a fost execuţia activităţilor programate în cadrul următoarelor programe ale centralei: mentenanţa preventivă şi corectivă, programul de inspecţii obligatorii, programul de testare obligatorie conform cerinţelor CNCAN, implementarea modificărilor de proiect.
  • Lucrările s-au executat în colaborare cu companii interne și externe, conform contractelor de furnizare produse, asistenţă tehnică și execuţie lucrări.
  • Toate activităţile au fost coordonate de Centrul de Control al Opririi, cu suportul tuturor departamentelor centralei, asigurându-se un grad ridicat de control şi supervizare.
  • Toate obiectivele opriri planificate au fost realizate conform ţintelor stabilite. Cheia succesului opririi planificate s-a dovedit a fi profesionalismul personalului implicat în această activitate majoră în viaţa centralei.

Comments are closed.

X