Rezultate obtinute din programul de supraveghere a efluentilor si mediului – aprilie 2015

30 mai

Rezultate obtinute din programul de supraveghere a efluentilor si mediului – aprilie 2015

IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI
 • Doza este o măsură a efectului radiaţiilor asupra organismelor vii, proporţională cu raportul dintre energia cedată de radiaţiile ionizate şi masa corpului iradiat. Se măsoară în Sievert [Sv], cu submultiplul miliSievert [mSv].
 • Limita de doză legală, stabilită prin normele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare pe care o persoană din populaţie poate să o încaseze din activităţile nucleare efectuate de către om este de 1mSv/ an.
 • Organismul omului este supus iradierii externe din surse naturale, contribuţia cea mai importantă având-o materialele radioactive din sol şi radiaţia cosmică. Conform Raportului UNSCEAR (Comitetul Ştiinţific al Naţiunilor Unite pentru Efectele Radiaţiilor Atomice) din anul 2000 iradierea externă din surse naturale în România este cuprinsă între 0,135 şi 1,92 mSv/ trimestru.
 • Grupul Critic este un grup ipotetic format de persoanele din public care pot primi cele mai mari doze din cauza funcţionării unui obiectiv nuclear. În acest caz s-a considerat un grup, care ar locui chiar la limita zonei de excludere, ar consuma apă din Dunăre, lapte provenind de la ferme amplasate în aceeaşi zonă, produse alimentare din gospodăriile proprii sau ferme locale, peşte din Dunăre.

Limita autorizată pentru o persoană din grupul critic la CNE Cernavodă cu două unităţi este de 0,2mSv/an. Evaluarea dozei pentru o persoană din grupul critic (grupul cu expunere maximă) se face pe baza măsurării emisiilor de substanţe radioactive lichide şi gazoase în mediu.

REZULTATE OBŢINUTE DIN PROGRAMUL DE SUPRAVEGHERE A EFLUENŢILOR ŞI MEDIULUI

DOZE PENTRU POPULAŢIE CA REZULTAT AL EXPLOATĂRII  CNE CERNAVODĂ U1 şi U2

 • Doza datorată emisiilor de efluenţi radioactivi pentru o persoană din grupul critic în luna aprilie 2015 este de 000372 mSv.

       Contribuţiile efluenţilor gazoşi şi lichizi în luna aprilie sunt:

 • 000347 mSv din efluenţi gazoşi;
 • 000025 mSv din efluenţi lichizi.

Doza cumulată în anul 2015 pentru cele două unităţi este de 0.001471 mSv.

RADIOACTIVITATEA APEI FREATICE DE PE AMPLASAMENT
 • Pentru probele de apă freatică analizate în luna aprilie, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezenţa radioactivităţii artificiale;
 • Concentraţia de tritiu a fost sub Limita de Detecţie.

În probele de apă din forajele de control de pe platforma DICA, precum şi în cele de pe platforma depozitului intermediar DIDR, nu a fost detectată radioactivitate gama artificială peste limitele de detecţie.

DOZE PENTRU POPULAŢIE DIN FONDUL NATURAL (doze externe) – raportare trimestrială

Doza externă provenită din fondul natural, măsurată în trimestrul I al anului 2015, a fost de 0.154 mSv şi se încadrează în limitele normale în care variază iradierea externă naturală în România conform datelor furnizate de Agenţia Naţională de Protecţie a Mediului. În luna aprilie doza pentru o persoană din grupul critic cauzată de emisiile radioactive de la CNE Cernavodă a fost de aproximativ 138 ori mai mică decât doza lunară medie provenită din fondul natural.

Oprire planificata Unitatea 2 CNE Cernavoda

Începând cu 8 mai 2015 Unitatea 2 a CNE Cernavodă a intrat în oprire planificată.

În perioada opririi planificate, se efectuează activităţi din următoarele programe:

 • programul de întreţinere preventivă şi corectivă care include verificarea echipamentelor şi repararea celor identificate defecte în timpul funcţionării;
 • programul de inspecţii obligatorii;
 • programul de testare obligatorie, conform cerinţelor Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, care se poate efectua numai cu centrala oprită;
 • programul de implementare a modificărilor de proiect pe anumite sisteme/ echipamente/ componente.

 

Lucrările se execută în condiţii de siguranţă pentru personalul centralei, public şi mediul înconjurător, conform procedurilor aprobate utilizate la                   CNE Cernavodă.

Comments are closed.

X