Rezultate obtinute din programul de supraveghere a efluentilor si mediului – februarie 2015

10 mart.

Rezultate obtinute din programul de supraveghere a efluentilor si mediului – februarie 2015

IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI
 • Doza este o măsură a efectului radiaţiilor asupra organismelor vii, proporţională cu raportul dintre energia cedată de radiaţiile ionizate şi masa corpului iradiat. Se măsoară în Sievert [Sv], cu submultiplul miliSievert [mSv].
 • Limita de doză legală, stabilită prin normele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare pe care o persoană din populaţie poate să o încaseze din activităţile nucleare efectuate de către om este de 1mSv/ an.
 • Organismul omului este supus iradierii externe din surse naturale, contribuţia cea mai importantă având-o materialele radioactive din sol şi radiaţia cosmică. Conform Raportului UNSCEAR (Comitetul Ştiinţific al Naţiunilor Unite pentru Efectele Radiaţiilor Atomice) din anul 2000 iradierea externă din surse naturale în România este cuprinsă între 0,135 şi 1,92 mSv/ trimestru.
 • Grupul Critic este un grup ipotetic format de persoanele din public care pot primi cele mai mari doze din cauza funcţionării unui obiectiv nuclear. În acest caz s-a considerat un grup, care ar locui chiar la limita zonei de excludere, ar consuma apă din Dunăre, lapte provenind de la ferme amplasate în aceeaşi zonă, produse alimentare din gospodăriile proprii sau ferme locale, peşte din Dunăre.

Limita autorizată pentru o persoană din grupul critic la CNE Cernavodă cu două unităţi este de 0,2mSv/an. Evaluarea dozei pentru o persoană din grupul critic (grupul cu expunere maximă) se face pe baza măsurării emisiilor de substanţe radioactive lichide şi gazoase în mediu.

REZULTATE OBTINUTE DIN PROGRAMUL DE SUPRAVEGHERE A EFLUENTILOR ŞI MEDIULUI

DOZE PENTRU POPULAŢIE CA REZULTAT AL EXPLOATĂRII  CNE CERNAVODĂ U1 şi U2

 • Doza datorată emisiilor de efluenţi radioactivi pentru o persoană din grupul critic în luna februarie 2015 este de 000325 mSv.

       Contribuţiile efluenţilor gazoşi şi lichizi în luna februarie sunt:

 • 000318 mSv din efluenţi gazoşi;
 • 000007 mSv din efluenţi lichizi.

Doza cumulată în anul 2015 pentru cele două unităţi este de 0.000653 mSv.

RADIOACTIVITATEA APEI FREATICE DE PE AMPLASAMENT
 • Pentru probele de apă freatică analizate în luna februarie, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezenţa radioactivităţii artificiale;
 • Concentraţia de tritiu a fost sub Limita de Detecţie.

În probele de apă din forajele de control de pe platforma DICA, precum şi în cele de pe platforma depozitului intermediar DIDR, nu a fost detectată radioactivitate gama artificială peste limitele de detecţie.

DOZE PENTRU POPULAŢIE DIN FONDUL NATURAL (doze externe) – raportare trimestrială

Doza externă provenită din fondul natural, măsurată în trimestrul IV al anului 2014, a fost de 0.186 mSv şi se încadrează în limitele normale în care variază iradierea externă naturală în România conform datelor furnizate de Agenţia Naţională de Protecţie a Mediului. În luna februarie doza pentru o persoană din grupul critic cauzată de emisiile radioactive de la CNE Cernavodă a fost de aproximativ 189 ori mai mică decât doza lunară medie provenită din fondul natural.

ŞEDINŢA

CONSILIULUI DE INFORMARE ŞI CONSULTARE A COMUNITĂŢII

 

În data de 24 februarie 2015 s-a desfăşurat şedinţa Consiliului de Informare şi Consultare a Comunităţii. Agenda şedinţei a fost următoarea:

 • Aprobarea minutei din şedinţa precedentă, transmisă tuturor membrilor şi care este afişată şi pe site-ul CNE Cernavodă;
 • Prezentarea acţiunilor implementate şi a tematicilor de interes, din care menţionăm:

 

 1. Prezentarea acţiunilor implementate de Biroul Relaţii Publice, CNE Cernavodă:

 

 • Distribuirea revistei “Infoplus pentru vecini” către şcoli, licee şi diferite instituţii din oraşul Cernavodă: Primărie, Spital, Dispensarele Medicale, Bibliotecă, Poliţie, Casa de Cultură, Biserici etc.
 • Transmiterea ştirilor zilnice către cotidianele Cuget Liber, Ziua şi postul Radio Doina;
 • Elaborarea şi distribuirea ştirilor lunare către comunitate;
 • Realizarea scenariului “Securitatea Nucleară la CNE Cernavodă” şi redifuzarea emisiunii cu tema “Sistemul de lucru la CNE Cernavodă”;
 • Desfăşurarea la CNE Cernavodă în luna ianuarie a 8 vizite de informare cu 63 vizitatori şi 2 vizite tehnice cu 10 vizitatori.

 

 1. Prezentarea efectuată de dna Simona Popoaca “Programul de     monitorizare a radioactivităţii mediului la CNE Cernavodă”

 

Laboratorul de Control Mediu (LCM) al CNE Cernavodă face parte din Departamentul  Radioprotecţie, SM şi PSI şi este localizat în oraşul Cernavodă, la aproximativ 2 km de centrală. Laboratorul este dotat cu aparatură modernă şi sisteme de analiză de înaltă performanţă pentru determinarea conţinutului de radionuclizi naturali şi artificiali din probele de mediu, prelevate de pe o suprafaţă cu raza de 30 km în jurul centralei.

 

LCM desfăşoară activităţi în vederea măsurării nivelurilor de radioactivitate din mediu şi pentru evaluarea impactului radiologic asupra sănătăţii populaţiei şi mediului, datorat emisiilor de la centrală. Laboratorul efectuează cca. 2500 de măsurători pe an, pe probe prelevate din 115 locaţii răspândite pe o arie de monitorizare de 30 km în jurul CNE Cernavodă. În urma prelevării periodice de probe de aer, apă, sol, faună, floră, produse alimentare, toate rezultatele măsurătorilor efectuate se încadrează în limitele stabilite administrativ de către CNE Cernavodă, acestea fiind cu mult mai scăzute decât cele impuse de lege şi de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN).

 

Calitatea măsurătorilor efectuate în cadrul LCM este asigurată atât de procedurile interne de controlul calităţii, cât şi de rezultatele obţinute la diferite exerciţii de intercomparare internaţionale, la care laboratorul participă anual, acest lucru fiind un punct forte atât pentru reautorizarea de către CNCAN cât şi la evaluările diferitelor misiuni internaţionale la CNE Cernavodă. LCM este la curent cu dezvoltarea tehnicilor radioanalitice şi îşi aliniază în permanenţă domeniul de activitate, în acord cu standardele şi cerinţele naţionale şi internaţionale în domeniu.

Comments are closed.

X