Currently set to Index
Currently set to Follow

Anunt cu privire la intentia de contractare a unui Plafon de emitere Scrisori de Garantie Bancara

3 nov.

Anunt cu privire la intentia de contractare a unui Plafon de emitere Scrisori de Garantie Bancara

Anunt cu privire la intentia de contractare a unui Plafon de emitere Scrisori de Garantie Bancara

  1. Intentie

Societatea Nationala Nuclearelectrica SA (”SNN” sau ”Societatea”) anunta institutiile financiare bancare (”Banci”) interesate asupra intentiei sale de a contracta un Plafon de emitere Scrisori de Garantie Bancara (”Plafon SGB”)  in valoare de 200 milioane Lei, avand ca obiect Emitere Scrisori de Garantie Bancara (”SGB”) pentru vanzarea/cumpararea energiei electrice pe pietele centralizate din Romania, precum si emiterea de Scrisori de garantie bancara pentru garantare plata, necesare in cazul contractelor de inchiriere.

  1. Detalii Procedura de selectie

Selectia Bancii cu care urmeaza a se incheia contractul se va realiza prin derularea unei proceduri de selectie in conformitate cu prevederile unei documentatii de achizitie („Documentatie de Achizitie”) ce este disponibila la cerere Bancilor interesate.

Criteriul de departajare a ofertelor primite de la Bancile interesate in cadrul acestei proceduri competitive este costul total cel mai scazut.

Acest Cost Total va fi calculat prin intermediul unui algoritm prezentat in cadrul Documentatiei de achizitie.

Ofertele prezentate de Bancile interesate vor fi angajante.

  1. Elemente comerciale Contract
3.1. Tipul facilitatii: Plafon emitere SGB;
3.2. Valoarea facilitatii: 200 milioane Lei;
3.3. Valuta facilitatii: LEI

3.4.

Valuta SGB emise in cadrul facilitatii:

LEI/ EURO/USD

3.5. Obiectul facilitatii: Emitere Scrisori de Garantie Bancara pentru vanzarea/cumpararea energiei electrice pe pietele centralizate din Romania;

Emitere Scrisori de Garantie Bancara pentru garantare plata;

3.6. Maturitate: Maxim 36 luni, formata din:

§  12 luni perioada de tragere

§  Perioada de valabilitate a instrumentelor emise in cadrul facilitatii, care nu poate depasi 24 luni de la data emiterii

3.7. Utilizare Plafon: In cadrul plafonului se vor putea emite SGB in conformitate cu obiectul facilitatii.

Plafonul va avea caracter revolving, putand fi reutilizat pe masura expirarii/ platii SGB emise in cadrul plafonului, pe durata perioadei de tragere.

3.8. Perioada de tragere: 12 luni;
3.9. Garantii: Fara garantii;
3.10. Comisioane acceptate: §  Comision de emitere SGB;

§  Comision de modificare SGB;

Valoarea comisioanelor va fi mentionala ca % anual si se vor percepe la valoarea SGB emis, fiind calculate si platite integral la data emiterii SGB, in functie de perioada de valabilitate a acestuia (calculata in zile calendaristice si raportat la un an de 360 zile).

3.11. Alte comisioane Nu se accepta alte tipuri de comisioane (Comisioanele de analiza, acordare, neutilizare, rambursare anticipata, refinantare, vor fi 0)
3.12. Dobanda perceputa in cazul executarii SGB: Se va stabili in functie de ROBOR 1 M;

Dobanda se va calculata raportandu-se la un an de 360 zile.

3.13. Conditie de rulaj: Nu este acceptata;
3.14. Conditii privind indicatorii financiari: Nu sunt acceptate;
3.15. Alte conditii Nu sunt acceptate conditii cu privire la solicitare acord Banca pentru indatorare suplimentara.
3.16. Sindicalizari Nu sunt acceptate creditele sindicalizate

 

  1. Eligibilitate Ofertanti

Criteriul de calificare nr. 1:

Ofertantul este Institutie de credit inregistrata si functionand legal in statele Uniunii Europene si deruland majoritatea cifrei de afaceri intr-o tara membra a Uniunii Europene.

Criteriul de calificare nr. 2:

Vor fi acceptati doar ofertantii care au rating „Long-Term Issuer Default Rating (IDR)” minim BB in echivalent Fitch, la data prezentarii Ofertei.

Criteriul de calificare nr. 2:

Valabilitatea ofertelor: Minim 60 zile de la data depunerii ofertei.

Criteriul de calificare nr. 3:

Ofertele depuse vor avea caracter angajant (eng. ”Commited”), conform mentiunilor din Documentatia Descriptiva.

Criteriul de calificare nr. 4:

Ofertele prezentate vor cuprinde si un sumar de termeni si conditii, formularele puse la dispozitie de SNN in cadrul prezentei Proceduri, completate de Ofertant, precum si Draftul Contractului de Credit.

  1. Elemente esentiale derulare Procedura de selectie:
  • Data limita solicitare clarificari: 09 Noiembrie, ora 23:59
  • Termen limita depunere oferta: 21 Noiembrie 2022, ora 17:00
  • Data estimata decizie de selectie: 25 Noiembrie 2022
  • Data estimata Negociere Contract: 5  Decembrie 2022
  • Data estimata semnare contract: 12 Decembrie 2022

Cei interesati sa obtina documentatia de achizitie pot formula o solicitare in acest sens la adresele de e-mail alexandru.musat@nuclearelectrica.ro , chira.pepi@nuclearelectrica.ro.

Comments are closed.

X