Currently set to Index
Currently set to Follow

SNN, prima companie românească care se alătură Forumului Economic Mondial (World Economic Forum – „WEF”)

20 oct.

SNN, prima companie românească care se alătură Forumului Economic Mondial (World Economic Forum – „WEF”)

Comunicat de presă

SNN, prima companie românească care se alătură Forumului Economic Mondial (World Economic Forum – „WEF”)

București,  20 octombrie 2021

SN Nuclearelectrica SA („SNN”), singurul producător de energie nucleară din România și unul dintre cei mai performanți operatori ai centralelor nucleare din lume, conform clasificarilor nucleare internaționale, a intrat în parteneriat cu Forumul Economic Mondial. SN Nuclearelectrica este prima companie românească care a aderat la Forumul Economic Mondial ca membru în două domenii strategice: Platforma pentru Modelarea Viitorului Materialelor și Infrastructurii Energetice și Inițiativa de Parteneriat Împotriva Corupției, care susțin viziunea strategică a companiei de a construi un viitor durabil pentru generația de mâine, care furnizează energie curată la cele mai înalte standarde de excelență.

În calitatea sa de producător strategic de energie, dezvoltator de noi capacități nucleare prin intermediul Unităților Nucleare CANDU, susținător al inovației prin evaluarea și angajarea potențială a Reactoarelor Modulare Mici („SMR”) în efortul de a îndeplini obiectivele de decarbonizare, SNN urmărește îndeaproape creșterea gradului de conștientizare cu privire la surse de energie curată și rolul acestora în îndeplinirea obiectivelor de decarbonizare, dezvoltarea relațiilor economice și de afaceri, accesarea studiilor și analizelor, modernizarea și îmbunătățirea constantă a proceselor și guvernanței corporative.

„Apreciem foarte mult parteneriatul cu Forumul Economic Mondial și așteptăm cu nerăbdare o cooperare avantajoasă și fructuoasă! SNN își propune să își dezvolte expertiza de bază integrată, să devină o parte activă în captarea și generarea inițiativelor de dezvoltare cu un impact economic, social și organizațional semnificativ, pentru a evalua noi oportunități de cooperare, extindere și dezvoltare. Având în vedere proiectele noastre majore de investiții, căutăm, de asemenea, rezilienta și  know-how economic și financiar mai puternic. Deoarece atât Forumul Economic Mondial, cât și SNN sunt interesați și promovează programe de reducere a emisiilor de CO2, ne angajăm să valorificăm tendința de inovare și soluțiile curate pentru a produce energie”-Cosmin Ghita, Director Executiv

Roberto Bocca, Șeful Platformei pentru Modelarea Viitorului Energiei, Materialelor și Infrastructurii la Forumul Economic Mondial, a declarat: „suntem încântați că SN Nuclearelectrica SA se alătură platformei Energie, Materiale și Infrastructură a Forumului, care lucrează la abordarea problemelor critice care modelează sistemul energetic global. Fiind prima companie din România, parteneriatul reflectă o oportunitate de a construi alianțe public-private și colaborarea multi-părți interesate în sectorul energetic.”

Întrucât Nuclearelectrica este o companie cotată la Bursa de Valori București și angajată să-și consolideze standardele de Mediu, Sociale și de Guvernanță, interesul său acoperă și evaluarea comparativă ESG ca o abordare de guvernanță corporativă pentru a satisface interesele comunității investitorilor.

După 25 de ani de la punerea în funcțiune a primului reactor nuclear, Nuclearelectrica asigură aproximativ 20% din cererea de consum și 33% din energia curată la nivel național. În 25 de ani, Nuclearelectrica a livrat peste 200 de milioane de MWh către rețeaua electrică națională la un factor de capacitate de peste 90%, evitând eliberarea în atmosferă a peste 170 de milioane de tone de CO2.

În scenariile analizate de Agenția Internațională pentru Energie, cererea de energie va crește cu 2,1% pe an până în 2040, în special în țările dezvoltate. Se estimează că ponderea energiilor cu emisii zero de carbon va crește de la 36% în prezent la 52% până în 2040. România susține obiectivele de mediu ale Uniunii Europene care vizează atingerea zero emisii de carbon până în 2050. Ținta de decarbonizare care urmează să fie atinsă până în 2030, etapa intermediară, a fost accelerată de la 40% la 55%. Acest obiectiv ambițios nu poate fi atins fără utilizarea tuturor energiilor cu emisii reduse de carbon, în special a energiei nucleare. Astfel, ținta asumată de România este reducerea emisiilor de CO2 cu 43,9% până în 2030 comparativ cu nivelul acestora din 2005. De asemenea, România își propune să reducă dependența de importurile de energie de la 20,8% astăzi la 17,8% până în 2030 ceea ce înseamnă investiții susținute în capacități de producție fără emisii de carbon sau tranziție, cu producție de bază pentru a asigura stabilitatea sistemului energetic național.

Misiunea Nuclearelectrica este de a genera energie curată la standarde înalte de excelență și viziunea sa este de a construi un viitor durabil pentru generațiile următoare. Prin urmare, compania se bazează  pe o guvernanță corporativă puternică și urmareste prin proiecte strategice de investiții să îndeplinească obiectivele de decarbonizare și să reducă emisiile de CO2, creând noi locuri de muncă și dezvoltând o nouă generație de specialiști. De aceea, parteneriatul cu Forumul Economic Mondial, o organizație strategică globală, reprezintă o oportunitate de creștere.

 

Despre Forumul Economic Mondial

Forumul Economic Mondial este Organizația Internațională pentru Cooperare Public-Privată.

Forumul implică cei mai importanți lideri politici, de afaceri, culturali și alți lideri ai societății în modelarea agendelor globale, regionale și industriale.

www.weforum.org

Despre SN Nuclearelectrica SA

SN Nuclearelectrica SA este un producător național de energie și combustibil nuclear, sub coordonarea Ministerului Energiei. Compania este listată pe Bursa de Valori București din 2013, acționarul principal fiind statul român cu 82,49% și alți acționari cu 17,50%. SNN are două filiale: CNE Cernavodă care operează Unitățile 1 și 2 și Fabrica de Combustibil Pitești.

 

Nuclearelectrica are un rol strategic la nivel național, contribuind cu peste 20% din necesarul total de energie. De asemenea, energia nucleară are un rol esențial în atingerea obiectivelor de decarbonizare și în asigurarea tranziției către o economie fără CO2, contribuind în prezent cu 33% din totalul producției de energie fără CO2. După finalizarea proiectelor sale strategice, această contribuție va crește la 66% la începutul anilor 2030.

La începutul anilor 2030, energia nucleară va acoperi aproximativ 35% din necesarul total de consum prin funcționarea a patru unități nucleare, va evita eliberarea a 20 de milioane de tone de CO2/an, va crea peste 19000 de locuri de muncă în cadrul lanțului intern de aprovizionare și va contribui la dezvoltarea cercetării și educației în domeniul nuclear și în domeniile asociate.

Prin proiectele sale de investiții, Retehnologizarea Unității 1, a Unităților 3 și 4 din cadrul CNE Cernavoda, Instalația de Detritiere și producția de Cobalt 60, cu o valoare totală de aproximativ 9 milioane Euro, SNN devine un pilon al decarbonizării generând în același timp un efect multiplu în dezvoltarea micro și macroeconomică. SNN dezvoltă aceste proiecte dezvoltând astfel o nouă generație de specialiști, prin păstrarea și formarea acestora, precum și prin valorificarea potențialului acestora.

 

www.nuclearelectrica.ro

Comments are closed.

X