Parafarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în legătură cu proiectele nuclearo-energetice de la Cernavodă si în sectorul energiei nucleare civile din România

9 oct.

Parafarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în legătură cu proiectele nuclearo-energetice de la Cernavodă si în sectorul energiei nucleare civile din România

 

 

 

 

Comunicat de presă

 

Parafarea Acordului  între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în legătură cu proiectele nuclearo-energetice de la Cernavodă și în sectorul energiei nucleare civile din România

București, 9 octombrie 2020 – SN Nuclearelectrica SA își exprimă aprecierea față de parafarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în legătură cu proiectele nuclearo-energetice de la Cernavodă și în sectorul energiei nucleare civile din România, în data de 09 octombrie 2020, la Washington DC.

Prin raportare la proiectele de investiții derulate de SNN, faza de parafare a acestui acord vizează în principal extinderea capacității centralei nucleare CNE Cernavodă și Proiectul de Retehnologizare a Unității 1 CNE Cernavodă. De asemenea, Guvernul Statelor Unite ale Americii și-a exprimat interesul de a prospecta instituții de finanțare care să sprijine finanțarea globală a proiectelor cu respectarea politicilor, procedurilor și a independenței decizionale a acestor instituții, această componentă financiară fiind inclusă în Acordul Interguvernamental.

Faza de parafare a acestui Acord reprezintă atingerea unui acord ad referendum (de principiu) asupra elementelor principale ale dezvoltării proiectelor și părților implicate. În conformitate cu legislația națională și europeană, Proiectul de Acord Interguvernamental urmează să fie transmis Comisiei Europene conform prevederilor Tratatului EURATOM.

Acordul Interguvernamental prevede, de asemenea, încurajarea și promovarea industriei locale din România în proiectele de investiții, așadar asigură dezvoltarea integrată a industriei orizontale pentru menținerea și creșterea capabilităților locale, cu atât mai mult cu cât industria românească deține expertiză în construcția reactoarelor CANDU 6, tehnologia utilizată la CNE Cernavodă atât în operare, cât și pentru reactoarele viitoare.

Acordul Interguvernamental vizează dezvoltarea programului nuclear civil din România prin facilitarea schimbului de expertiză tehnică, de reglementare, securitate și siguranță nucleară și, implicit, întărirea securității, diversității, siguranței în exploatare și stabilității energetice și de mediu ale României, obiective asociate și proiectelor de investiții ale SNN, retehnologizarea Unității 1 și extinderea capacității CNE Cernavodă.

Conform Strategiei Energetice a României și Planului Național Integrat de Energie și Schimbări Climatice, energia nucleară va avea un rol esențial în atingerea obiectivelor energetice strategice ale României pe termen lung întrucât răspunde obiectivelor decarbonizării din punctul de vedere al menținerii nivelului de cost, securității în aprovizionare și atingerii țintelor de mediu prin evitarea eliberării emisiilor de CO2. Operarea a două reactoare CANDU 6 conduce la evitarea a aproximativ 10 milioane tone de CO2/an.

 

Cosmin Ghiță

Director General

Comments are closed.

X