Sedinta de dezbatere publica online privind procesul de reinnoire a autorizatiei de exploatare pentru Unitatea 2 a CNE Cernavoda

1 oct.

Sedinta de dezbatere publica online privind procesul de reinnoire a autorizatiei de exploatare pentru Unitatea 2 a CNE Cernavoda

In data de 09.10.2020, in intervalul orar 10:00 – 14:00, se va organiza o sedinta de dezbatere publica online, in care va fi posibila adresarea de comentarii, opinii, sugestii, observatii legate de procesul de reinnoire a autorizatiei de exploatare pentru Unitatea 2 a CNE Cernavoda, respectiv de continutul Rezumatului Raportului de Securitate Nucleara al Unitatii 2 si al prezentarii succinte a activitatilor de control ale CNCAN pentru aceasta instalatie nucleara.
Sedinta de dezbatere publica online este organizata utilizand aplicatia gratuita Microsoft Teams (care se poate descarca de la https://www.microsoft.com/ro-ro/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software) si va fi putea accesata la urmatorul link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2EwODBhZDEtNzU0Zi00NDRhLTg5YzktZDMyZDZlYWI1Njdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220d0bdf77-4012-4042-9472-f3b3b8bd023a%22%2c%22Oid%22%3a%22e7401169-c388-4465-a9de-b591c7184fc7%22%7d

De asemenea, este posibila accesarea sedintei de dezbatere publica, in intervalul mai sus mentionat, in scopul formularii de comentarii, sunand la numarul de telefon 0241801176 cu tarif normal.

La sedinta organizata in scopul dezbaterii publice vor participa specialistii CNCAN implicati in reglementarea, controlul si autorizarea instalatiei nucleare si specialistii desemnati de solicitantul de autorizatie. Comentariile, opiniile, sugestiile si observatiile primite din partea publicului, impreuna cu raspunsurile la acestea, se vor inregistra si se vor consemna intr-o minuta de sedinta, care va fi disponibila pe pagina de internet a CNCAN, in aceasta sectiune.

In conformitate cu Ordinul CNCAN nr. 81 / 2019, „Norme privind transparenta decizionala in procesul de autorizare a instalatiilor nucleare”, in vederea reinnoirii autorizatiei de exploatare pentru Unitatea 2 a CNE Cernavoda, din data de 15.09.2020 este disponibil, spre informarea publicului, Rezumatul Raportului de Securitate Nucleara al Unitatii 2, impreuna cu o prezentare succinta a activitatilor de control ale CNCAN pentru aceasta instalatie nucleara.

Toate partile interesate pot transmite comentarii, opinii, sugestii, observatii, in legatura cu documentele mentionate, pana la data de 07.10.2020 inclusiv, pe adresa de e-mail relatii.publice@cncan.ro , cu mentiunea „Pentru consultarea publica privind autorizarea Unitatii 2 a CNE Cernavoda”. Comentariile, opiniile, sugestiile sau observatiile primite, cu privire la aceste documente, vor fi analizate si luate in considerare de specialistii CNCAN, in procesul de autorizare.

1. Raport de securitate nucleara pentru Unitatea 2 a CNE Cernavoda – Rezumat
2. Activitatile de control ale CNCAN privind Unitatea 2 a CNE Cernavoda

Comments are closed.

X