Oferta de vanzare active

18 mai

Oferta de vanzare active

Societatea Nationala “Nuclearelectrica” – SA cu sediul social in Municipiul București, Str. POLONA nr. 65, sector 1, 010494, C.P. 22-102, Bucuresti, CUI 10874881, Nr Reg Com. J40/7403/1998 Romania, telefon: 021.203.82.00, fax: 021.316.94.00, e-mail: office@nuclearelectrica.ro., avand ca obiect principal de activitate Productia de energie electrica, companie listata la Bursa de Valori Bucuresti, avand datele de listare postate pe site-ul www.nuclearelectrica.ro anunta LICITATIE DESCHISA CU STRIGARE, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificările şi completările ulterioare, pentru vanzarea urmatorului activ  “ Bloc locuinte imobil LOT 2 +LOT 1” (Camin nefamilisti), situat in  strada Salciei nr.14, oras Cernavoda, jud. Constanta, compus din constructie, terenul aferent, instalatia de racord la reteaua de termoficare, amenajari parcaje, teren sport, spatii verzi, numere Carte funciara 102024 si 102021 si numerele cadastrale: 125/1 si 125/2,  la pretul de pornire de 4.202.609 lei, din care valoarea terenului 67.458 lei, fara TVA.

Dosarul de prezentare poate fi procurat zilnic de la serviciul contabilitate cu sediul in localitatea Cernavoda, judetul Contanta, Str. Medgidiei, nr. 2, Pavilion 0, corp B, telefon 0241/801003 intre orele 7.30-16.

Plata contravalorii Dosarului de prezentare de 200 lei la care se adauga TVA, garantia de participare de 210.130 lei , taxa de participare la licitatie de 5.500 lei la care se adauga TVA si taxa de acces direct la datele si informatiile despre activ de 200 lei la care se adauga TVA (daca este cazul) se face cu ordin de plata, in contul in lei RO63 RNCB 0116 0497 1852 0008 deschis de Sucursala CNE Cernavoda la BCR Cernavoda.

Garantia de participare se poate depune si sub forma de scrisoare de garantie bancara emisa de o banca romana si transmisa pe canal bancar.

Camera de date: SNN – Sucursala CNE Cernavoda, str. Medgidiei nr. 2, Pavilion 0, corp B, cam. 110.

Documentele pe baza carora se transmite Dosarul de prezentare sunt:

  • dovada de achitare a pretului Dosarului de prezentare;
  • imputernicire (procura) din partea persoanei juridice ofertante pentru persoana care ridica dosarul de prezentare;
  • buletin / carte de identitate al/a persoanei care ridica Dosarul de prezentare;
  • angajament de confidentialitate semnat.

Pentru participarea la licitatie va fi obligatorie cumpararea Dosarului de prezentare.

Pentru participarea la licitatie, potentialii cumparatori vor depune la sediul Sucursalei CNE Cernavoda, str. Medgidiei nr. 2, Pavilion 0, corp C, Registratura, in plic sigilat, documentele de participare, cel mai tarziu pana la data de 16.06.2020, ora 15.00 acest tremen fiind termen de decadere.

Deschiderea plicurilor cu documentele de participare la licitatie se va face in prezenta tuturor ofertantilor sau ai reprezentantilor legali ai acestora, in data de 17.06.2020, ora 10.00, la sediul Sucursalei CNE.

Verificarea si analizarea documentelor de participare la licitatie se va face pana la data de 17.06.2020, ora 14.00 cand se va intocmi si afisa lista ofertantilor acceptati.

Licitatia deschisa cu strigare va avea loc in data de 17.06.2020 ora 15.00, la sediul Sucursalei CNE Cernavoda.

Documentele de participare la licitatie sunt cele enumerate in dosarul de prezentare la sectiunea C.

Relatii suplimentare la nr tel. 0241/803001sau 0241/802620 dna. Frunza Carmen.

Comments are closed.

X