Oferta de vanzare active

6 apr.

Oferta de vanzare active

 

OFERTA DE VANZARE ACTIVE

 

 

      Societatea Nationala “Nuclearelectrica” – SA cu sediul social in Municipiul București, Str. POLONA nr. 65, sector 1, 010494, C.P. 22-102, Bucuresti, CUI 10874881, Nr Reg Com. J40/7403/1998 Romania, telefon: 021.203.82.00, fax: 021.316.94.00, e-mail: office@nuclearelectrica.ro., avand ca obiect principal de activitate Productia de energie electrica, companie listata la Bursa de Valori Bucuresti, avand datele de listare postate pe site-ul www.nuclearelectrica.ro anunta LICITATIE DESCHISA CU STRIGARE, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificările şi completările ulterioare, pentru vanzarea urmatorului activ  “ Bloc locuinte imobil LOT 2 +LOT 1” (Camin nefamilisti), situat in  strada Salciei nr.14, oras Cernavoda, jud. Constanta, compus din constructie, terenul aferent, instalatia de racord la reteaua de termoficare, amenajari parcaje, teren sport, spatii verzi, numere Carte funciara 102024 si 102021 si numerele cadastrale: 125/1 si 125/2,  la pretul de pornire de 4.202.609 lei, din care valoarea terenului 67.458 lei, fara TVA.

Licitatia se adreseaza numai categoriilor de societati de tipul IMM-uri definite conform Legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.

Avand in vedere, decretarea stării de urgenţă in România prin Decretul nr. 195/16.03.2020 precum si Ordonanta Militara nr. 4/29.03.2020, acte normative  prin care se limiteaza circulatia persoanelor si impun derularea activitatilor prin mijloace electronice de comunicare la distanta, procedura de vanzare se va desfasura exclusiv online.

Dosarul de prezentare poate fi procurat in format electronic, pe baza unei solicitari transmise pe e-mail la adresa corespondenta@cne.ro, zilnic intre orele 7.30 -16.00.

Documentele pe baza carora se transmite Dosarul de prezentare sunt:

  • dovada de achitare a pretului Dosarului de prezentare;
  • dovada din care rezulta ca adresa de e-mail la care va fi transmis Dosarul de prezentare apartine persoanei juridice solicitante;
  • angajament de confidentialitate semnat de catre persoana împuternicită pentru semnarea valabila in numele si pe seama persoanei juridice romane. Acesta va fi insotit de imputernicire (procura) din partea persoanei juridice ofertante care semneaza angajamentul si de copia actului de identitate al acesteia.

Angajamentul de confidentialitate va fi transmis electronic la solicitare si a va fi retransmis semnat la adresa corespondenta@cne.ro

Dosarul de prezentare va fi transmis la adresa de e-mail comunicata, dupa incasarea contravalorii acestuia in contul SNN mentionat mai jos si primirea documentelor mai sus mentionate.

Plata contravalorii Dosarului de prezentare de 200 lei la care se adauga TVA, garantia de participare de 210.130 lei , taxa de participare la licitatie de 5.500 lei la care se adauga TVA si taxa de acces direct la datele si informatiile despre activ de 200 lei la care se adauga TVA (daca este cazul) se face cu ordin de plata, in contul in lei RO63 RNCB 0116 0497 1852 0008 deschis de Sucursala CNE Cernavoda la BCR Cernavoda. Dovada platilor se va transmite electronic la adresa de e-mail mentionata mai sus, iar incasarea sumelor va  fi confirmata prin raspuns pe adresa de e-mail comunicata. 

Garantia de participare se poate depune si sub forma de scrisoare de garantie bancara emisa de o banca romana si transmisa pe canal bancar.

Documentele solicitate vor fi transmise pe e-mail in baza dovezii platii taxei de acces direct in suma de 200 lei (fara TVA) .

            Pentru participarea la licitatie este obligatorie cumpararea Dosarului de prezentare.

            Documentele de participare la licitatie sunt cele enumerate in dosarul de prezentare la sectiunea C.

Pentru participarea la licitatie, potentialii cumparatori vor transmite electronic la adresa de e-mail corespondenta@cne.ro documentele de participare scanate conform cu originalul insotite de o declaratie pe proprie raspundere privind conformitatea acestora, cel mai tarziu pana in data de 27.04.2020 ora 12, acest termen fiind  termen de decadere.

Documentele de participare primite se vor inventaria si se va transmite inventarul acestora pentru confirmare solicitantului.

Verificarea si analizarea documentelor de participare la licitatie se va face pana la data de 29.04.2020 ora 12, cand se va intocmi si transmite electronic lista ofertantilor acceptati.

Licitatia deschisa cu strigare va avea loc la data de 30.04.2020, ora 11, prin teleconferinta pe platforma „GoToMeeting” .

Relatii suplimentare la nr tel. 0241/803001 dna Frunza Carmen.

Comments are closed.

X