Anunt public privind decizia etapei de incadrare

22 aug.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 Societatea Națională Nuclearelectrica SA – Sucursala CNE Cernavodă, titular al proiectului ”Lucrări de construire a instalației de detritiere apă grea”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Ministerul Mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului (EIA), inclusiv în procedura EIA în context transfrontalier, pentru proiectul ”Lucrări de construire a instalației de detritiere apă grea”, propus a fi amplasat în județul Constanța, oraș Cernavodă, Platforma CNE Cernavodă.

  1. Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Ministerului Mediului din Bd. Libertății nr. 12, sector 5, în zilele de luni – joi, între orele 0830-1700, vineri între orele 0830-1430, precum şi la următoarea adresă de internet https://www.mmediu.ro/categorie/centrala-nucleara-cernavoda/251 .

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Ministerului Mediului.

  1. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Ministerului Mediului, Bd. Libertății nr. 12, sector 5, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Ministerului Mediului.

Comments are closed.

X