Sucursala CNE Cernavoda – Specialist Relatii Publice (1 post)

Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Specialist Relatii Publice (1 post)
Departament

Denumirea postului
• Specialist Relatii Publice (1 post)

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda – Grupul Relatii Publice

Nota: Pentru acest post angajarea se va face cu contract individual de munca pe durata determinata, pe perioada suspendarii contractului individual de munca al titularului postului pana la data de 12.03.2021, cel mai tarziu.

Cerinte
• Studii – superioare ;
• Experienta – nu se aplica ;

  o Nota : Experienta in activitatea de relatii publice – constituie avantaj;

• Cerinte specifice:

  • Cunostinte de utilizarea calculatoarelor (MS Word, MS Power Point, MS Excel, MS Acces, MS Project ) – nivel mediu;
  • Cunostinte de limba engleza – nivel mediu;

• Alte cerinte:

  • Cunostinte generale despre tehnologia CANDU;
  • Abilitati bune de comunicare;
  • Certificat ECDL – constituie avantaj;
  • Certificat utilizator MS Project – constituie avantaj;

• Responsabilitati

  • Elaboreaza si redacteaza buletine informative interne si externe, brosuri, lucrari, rapoarte de activitate, pliante, afise, etc;
  • Organizeaza vizite si insoteste grupuri de vizitatori sau delegati in centrala, cunoscand si respectand procedurile de acces, in functie de activitatea ce se desfasoara in centrala;
  • Elaboreaza si redacteaza documéntele informative cu privire la activitatile din CNE Cernavoda si materiale documentare necesare manifestarilor publice ale sucursalei;
  • Asigura functionarea Centrului de Informare CNE Cernavoda, din Cernavoda
  • Alte responsabilitati si sarcini conform fisei postului.

• Bibliografie

  • CANDU 6 – Descriere generala ( http://canteach.candu.org/candu tehnical summary.pdf )
  • Manuale de utilizare MS Office ( MS Word, MS Power Point, MS Excel, MS Acces, MS Project);
Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

• Salariul si alte beneficii:

  o Salariu atractiv si competetiv la nivelul pietei fortei de munca
  o Concediu anual de 26-35 zile lucratoare, functie de vechimea in munca
  o Indemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul
  o Compensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an
  o Compensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an
  o Cazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile
  o Transport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in común puse la dispozitie de unitate
  o Alimentatie de protectie in valoare de 45lei/zi lucrata
  o Contributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechime in sistemul energetic
  o Alte beneficii conform CCM

• Informatii suplimentare : telefon – 0241-803894
• Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare pentru participarea la concurs.

Data limita de transmitere a CV-urilor este 26.08.2019

Aplica Acum
X