Locuri de munca

Titlu Operator Nuclear Principal Coordonator in cadrul Serviciului Pregatire Exploatare – DSMRU_Distributie22-00150
Departament

1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A., Sucursala CNE Cernavoda recrutează personal în vederea ocupării a 3 posturi de Operator Nuclear Principal Coordonator in cadrul Serviciului Pregatire Exploatare, pozitia din organigrama – A1.7.1/055, 062, 203.
2. Profilul postului:
– Studii: absolvent al invatamantului superior / superior de scurta durata / liceal cu profil tehnic / real;
– Vechimea: incadrare actuala / anterioara pe pozitia de operator nuclear principal Camera de Comanda autorizat sau fost autorizat
– Cerinte specifice:
o Posesor sau fost posesor al unui Permis de Exercitare (PE) pentru pozitia de Operator Nuclear Principal Camera de Comanda (ONPCC) intr-o centrala nucleara de tip CANDU eliberat de organismul de reglementare in domeniul nuclear;
o Cunostinte de limba engleza – nivel mediu;
o Competente digitale referitoare Microsoft Office (Word, Excel, Power Point);
o sa fi fost sau sa fie calificat verde in radioprotectie;
o Abilitati de comunicare efective si eficiente.
– Alte cerinte: Detine/ sa fi detinut Permis de exercitare de Instructor de Pregatire Teoretica si Practica Specifica emis de organismul de reglementare in domeniul nuclear – constituie avantaj;
3. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):
– obține și menține calificarea interna de Instructor la clasa;
– obține și menține Permisul de Exercitare CNCAN ca Instructor de Pregătire teoretică și practică specifică;
– predă cursuri de pregătire teoretică și practică specifică la Simulator în cadrul programelor de autorizare inițială /reautorizare CNCAN și în cadrul programelor de pregătire continuă a personalului de exploatare;
– dezvoltă proceduri și materiale de pregătire noi și întocmește revizii ale procedurilor și materialelor de pregătire existente aplicabile programelor de pregătire ale personalului de exploatare autorizat CNCAN;
– participă la procesul de analiză a funcției , a sarcinilor funcției, la procesul de elaborare/ revizuire a matricilor sarcinilor care necesită pregătire a personalului de exploatare autorizat CNCAN;
– dezvolta, testeaza si valideaza ,,Simulator Exercise Guide”;
– pregateste materialele necesare exercitiilor pe Simulator;
– conduce demonstratiile practice pe Simulator.
– Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.

Informatii loc de munca

4. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 04.07.2022.
5. Probele de evaluare si datele sustinerii probelor vor fi anuntate prin e-mail fiecarui candidat. Candidatii vor primi pe adresa de email personala (comunicata in CV) invitatia de participare la concurs, cu indicarea date si orei.
6. Alte informații
– Bibliografie:
o Legea 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare;
o NSN -14 Norme privind eliberarea permiselor de exercitare pentru personalul operator, personalul de conducere si personalul de pregatire specifica din Centralele Nuclearoelectrice, reactoarele de cercetare si din alte instalatii nucleare (publicate in Monitorul Oficial al Romaniei nr.350 bis din 13.05.2014);
o NSN -23 Normele privind pregatirea, calificarea si autorizarea personalului (publicate in Monitorul Oficial Partea I nr.1010 din 22.10.2021);
o cunostinte despre reactorul CANDU (https://canteach.candu.org/Content Library/20040700.pdf) .

– Cerere de înscriere –FPC-1672;
– Date de contact: telefon 0241803891/3894/2161, e-mail recrutare@nuclearelectrica.ro.

Notă: (1) Dosarele de candidatură se depun personal la sediul Sucursalei CNE Cernavoda, str. Medgidiei, nr. 2, Oras Cernavoda, cod postal 905200 sau prin e-mail la adresa recrutare@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea/subiectul “ pentru concursul organizat in vederea ocuparii postului de Operator Nuclear Principal Coordonator, pozitia A1.7.1/055, 062, 203- Serviciului Pregatire Exploatare.
(2) Contestațiile se pot depune la Registratura unitatii, la adresa corespondenta@nuclearelectrica.ro, în prima zi lucrătoare de la comunicarea răspunsurilor către candidați. Contestatia va cuprinde cel putin urmatoarele informatii: motivul contestatiei, ce argumente exista in favoarea acesteia, alte aspecte relevante.
(3)Sunt acceptate numai dosarele de candidatura care corespund cerintelor din anunt si contin toate formularele solicitate : Cerere de înscriere –FPC-1672( FPC-1672 REV.4 )    Consimtamant pentru verificare in vederea angajarii in cadrul Sucursalei CNE Cernavoda,   FPC-1671 consimtamant in vederea angajarii rev2  si acord referitor la politica SNN de confidentialitate si prelucrare a datelor cu caracter personal Formular de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 2, CV-ul ) CV-ul din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile din Anuntul de recrutare- CV-ul va include informatii asupra experientei si expertizei acumulate; Copie act de identitate.
(4)In cazul in care, in urma concursului, sunt declarate admise persoane pensionate din cadrul SNN, acestora li se va solicita sa accepte, ca atributie suplimentara de serviciu, precizata in fisa de post, sustinerea de programe de mentorat pentru transferul de cunostinte si experienta catre personalul in formare sau angrenat in programe de succesorat, derulate la nivelul SNN (atat Sediul Central cat si sucursale). In acest caz special, contractul va fi pe durata determinata de 1 an de zile.
(5) Va informam ca numarul de posturi scoase la concurs poate fi suplimentat ulterior expirarii anuntului de recrutare si pana la data angajarii celor admisi pe posturile initial ofertate, daca in acest interval se vacanteaza posturi cu cerinte identice din cadrul compartimentului. Angajarea se face in ordinea descrescatoare a rezultatelor obtinute.Titlu Operator Electric din cadrul Atelierului Exploatare Auxiliare – DSMRU_Distributie22-00149
Departament

1. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A., Sucursala CNE Cernavoda recruteaza personal in vederea ocuparii unui post de Operator Electric din cadrul Atelierului Exploatare Auxiliare – Sectia Exploatare si Intretinere Auxiliare, cu contract pe durata nedeterminata, pozitia din organigrama A1.1.7.4/234.
2. Profilul postului:
• Studii: Absolvent de studii medii cu diploma de bacalaureat, profil tehnic / real si avand calificare de electrician
• Experienta: Minim 3 ani in exploatare (operare/ intretinere/ reparatii) a instalatiilor electrice
o Cerinte specifice:
– cunostinte de utilizarea calculatorului (MS Office) – nivel mediu;
– abilitati foarte bune de comunicare si interpersonale;
– apt pentru lucrul in ture;
– capacitate de adaptare la conditii de lucru sub stres;
– apt din punct de vedere medical in vederea obtinerii calificarii in radioprotectie portocaliu.
o Alte cerinte:
– cunostinte de Limba Engleza – nivel incepator;
– calificare in radioprotectie portocaliu – constituie avantaj.
3. Fisa Postului (responsabilitati, atributii si sarcini ale postului):
– Raspunde de buna functionare a instalatiilor electrice U0;
– Intocmeste si verifica foi de manevra;
– Actioneaza pentru lichidarea incidentelor si avariilor conform instructiunilor existente si sub indrumarea dispecerului sef de tura/ operatorului nuclear principal Camera de Comanda U1/U2;
– Efectueaza rutine, Ghidul Inspectiilor din Instalatie, Callup, Secventa de Operare Standard, Operating Mandatory Test;
– Are obligatia sa respecte normele de radioprotectie si securitatea muncii, prevenirea si stingerea incendiilor, precum si celelalte reglementari legale necesare desfasurarii in conditii optime si de siguranta a muncii;
– Sa foloseasca echipamentul individual de protectie a muncii corespunzator expunerii la pericolele din CNE;
– Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.

Informatii loc de munca

Data limita de depunere a dosarelor de candidatura este 04.07.2022.
4. Probele de evaluare si datele sustinerii probelor vor fi anuntate prin e-mail fiecarui candidat.
5. Alte informatii
– Bibliografie:
– Fizica (manualele aferente claselor IX-XII)
– Legea 319/2006, Legea privind sanatatea si securitatea in munca
– www.transelectrica.ro Regulament general de manevre in instalatiile electrice de medie si inalta tensiune

Date de contact: telefon 0241802161, e-mail recrutare@nuclearelectrica.ro.

Nota: (1) Dosarele de candidatura se depun personal la sediul Sucursalei CNE Cernavoda, str. Medgidiei, nr. 2, Oras Cernavoda, cod postal 905200 sau prin e-mail la adresa recrutare@nuclearelectrica.ro, cu mentiunea/subiectul “ pentru concursul organizat in vederea ocuparii postului de Operator Electric din cadrul Atelierului Exploatare Auxiliare – Sectia Exploatare si Intretinere Auxiliare, pozitia din organigrama A1.1.7.4/234.
(2) Contestatiile se pot depune la Registratura unitatii, la adresa corespondenta@nuclearelectrica.ro, in prima zi lucratoare de la comunicarea raspunsurilor catre candidati. Contestatia va cuprinde cel putin urmatoarele informatii: motivul contestatiei, ce argumente exista in favoarea acesteia, alte aspecte relevante.
(3)Sunt acceptate numai dosarele de candidatura care corespund cerintelor din anunt si contin toate formularele solicitate : Cerere de înscriere –FPC-1672( FPC-1672 REV.4 )    Consimtamant pentru verificare in vederea angajarii in cadrul Sucursalei CNE Cernavoda,   FPC-1671 consimtamant in vederea angajarii rev2  si acord referitor la politica SNN de confidentialitate si prelucrare a datelor cu caracter personal Formular de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 2, CV-ul ) CV-ul din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile din Anuntul de recrutare- CV-ul va include informatii asupra experientei si expertizei acumulate; Copie act de identitate.
(4)In cazul in care, in urma concursului, sunt declarate admise persoane pensionate din cadrul SNN, acestora li se va solicita sa accepte, ca atributie suplimentara de serviciu, precizata in fisa de post, sustinerea de programe de mentorat pentru transferul de cunostinte si experienta catre personalul in formare sau angrenat in programe de succesorat, derulate la nivelul SNN (atat Sediul Central cat si sucursale). In acest caz special, contractul va fi pe durata determinata de 1 an de zile.
(5) Va informam ca numarul de posturi scoase la concurs poate fi suplimentat ulterior expirarii anuntului de recrutare si pana la data angajarii celor admisi pe posturile initial ofertate, daca in acest interval se vacanteaza posturi cu cerinte identice din cadrul compartimentului. Angajarea se face in ordinea descrescatoare a rezultatelor obtinute.Titlu Inginer in Pregatire / Inginer Operare CNE in Pregatire/ Inginer Operare CNE/ Inginer Operare CNE Principal , pozitia A 1.2.1.5/208 – Serviciului Sisteme Digitale De Proces Si Instrumentatie Speciala
Departament

1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A., Sucursala CNE Cernavoda recrutează personal în vederea ocupării un post de Inginer in Pregatire/ Inginer Operare CNE in Pregatire/ Inginer Operare CNE/ Inginer Operare CNE Principal, cu contract pe durata nedeterminată, în cadrul Serviciului Sisteme Digitale De Proces Si Instrumentatie Speciala, poziţia din organigramă A 1.2.1.5/ 208.
2. Profilul postului:
• Studii: absolvent de studii superioare cu diploma de licenta domeniul / specializarea: Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale / Automatică şi informatică aplicată / Tehnologia informaţiei/ Calculatoare / Inginerie energetica
• Experienţa:
– Fara cerinte de experienta pentru pozitia de Inginer in Pregatire
– Minim 2 ani pe o pozitie de inginer in activitati de automatizari/ sisteme industriale de control / SCADA sau ingineri in pregatire cu pregatirea terminata (pentru etapa inginer in pregatire), avand aprecierea generala cel putin “BUN” pentru Inginer Operare CNE in Pregatire;
– Minim 4 ani pe o pozitie de inginer in activitati de automatizari/ sisteme industriale de control / SCADA sau ingineri operare CNE in pregatire cu pregatirea terminata, avand aprecierea generala cel putin “BUN”pentru Inginer Operare CNE.
– Minim 8 ani pe o pozitie de inginer in activitati automatizari/ sisteme industriale de control / SCADA pentru Inginer Operare CNE Principal
• Cerinte specifice:
– Cunostinte de limba engleza – nivel mediu (scris/vorbit) – nivel mediu
– Cunostinte de operare PC (Ms Office, inclusiv MS Project) – nivel mediu
– Fara probleme de sanatate care sa impiedice obtinerea calificarii portocaliu in radioprotectie
• Alte cerinte:
– Calificare in radioprotectie portocaliu – constituie avantaj
– Cunostinte temeinice de electronica, sisteme industriale de sisteme de control, SCADA, limbaje de programare industriale, protocoale industriale de comunicatie, arhitectura de retea industriala/HMI – constituie avantaj
3. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):
– Respecta cerintele din UR-98000-022 “Conduct of Technical Support” aplicabile pozitiei RSE
– Participa activ in acele politici de securitate nucleara care revin in aria sa de responsabilitate, cunoscând foarte bine si respectând reglementarile din „Politica de securitate nucleara a centralei” (RD-01364-L4) pentru sistemele ce-i revin inresponsabilitate.
– Cunoaste bine cerintele si intentiile „Politicilor si principiilor de exploatare (O, P & P) a centralei” (RD-01363-L1) asigurându-se ca setul de limite din acest document este intotdeauna respectat pentru sistemele din subordine.
– Respecta programul de management al mediului din centrala.
– Participa la programele de pregatire stabilite pentru a-si exercita activitatea.
– Are obligatia monitorizarii starii de sanatate a sistemelor din subordine conform procedurii SI-01365-P092, „Monitorizarea si evaluarea performantei sistemelor, structurilor si componentelor” si a documentatiei aferente de proces.
– Elaboreaza si efectueaza programul de monitorizare a starii de sanatate a sistemelor de care raspunde.
– Efectueaza inspectii periodice in instalatiile de care raspunde.
– Elaboreaza, revizuieste si verifica proceduri, instructiuni, manuale, teste, planuri de lucru, scheme tehnologice etc. pentru activitatea de Punere in Functiune, si pentru activitatile de Operare si Intretinere.
– Alte responsabilitati conform Fisei Postului
4. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 04.07.2022.

Informatii loc de munca

5. Probele de evaluare si datele sustinerii probelor vor fi anuntate prin e-mail fiecarui candidat. Candidatii vor primi pe adresa de email personala (comunicata in CV) invitatia de participare la concurs, cu indicarea date si orei.
6. Alte informații
– Bibliografie:
Cursuri de specialitate:
– Teoria sistemelor automate;
– Circuite electronice digitale
– Sisteme de control industriale (PLC, SCADA, DCS, etc)
– Arhitectura de retea de comunicatie industriala
– Protocoale de comunicatie industrial
– Limbaje de programare industriale
– Date de contact: telefon 0241802161, e-mail recrutare@nuclearelectrica.ro.

Notă: (1) Dosarele de candidatură se depun personal la sediul Sucursalei CNE Cernavoda, str. Medgidiei, nr. 2, Oras Cernavoda, cod postal 905200 sau prin e-mail la adresa recrutare@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea/subiectul “ pentru concursul organizat in vederea ocuparii postului de Inginer in Pregatire / Inginer Operare CNE in Pregatire/ Inginer Operare CNE/ Inginer Operare CNE Principal , pozitia A 1.2.1.5/208 – Serviciului Sisteme Digitale De Proces Si Instrumentatie Speciala.
(2) Contestațiile se pot depune la Registratura unitatii, la adresa corespondenta@nuclearelectrica.ro, în prima zi lucrătoare de la comunicarea răspunsurilor către candidați. Contestatia va cuprinde cel putin urmatoarele informatii: motivul contestatiei, ce argumente exista in favoarea acesteia, alte aspecte relevante.
(3)Sunt acceptate numai dosarele de candidatura care corespund cerintelor din anunt si contin toate formularele solicitate : Cerere de înscriere –FPC-1672( FPC-1672 REV.4 )    Consimtamant pentru verificare in vederea angajarii in cadrul Sucursalei CNE Cernavoda,   FPC-1671 consimtamant in vederea angajarii rev2  si acord referitor la politica SNN de confidentialitate si prelucrare a datelor cu caracter personal Formular de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 2, CV-ul ) CV-ul din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile din Anuntul de recrutare- CV-ul va include informatii asupra experientei si expertizei acumulate; Copie act de identitate.
(4)In cazul in care, in urma concursului, sunt declarate admise persoane pensionate din cadrul SNN, acestora li se va solicita sa accepte, ca atributie suplimentara de serviciu, precizata in fisa de post, sustinerea de programe de mentorat pentru transferul de cunostinte si experienta catre personalul in formare sau angrenat in programe de succesorat, derulate la nivelul SNN (atat Sediul Central cat si sucursale). In acest caz special, contractul va fi pe durata determinata de 1 an de zile.
(5) Va informam ca numarul de posturi scoase la concurs poate fi suplimentat ulterior expirarii anuntului de recrutare si pana la data angajarii celor admisi pe posturile initial ofertate, daca in acest interval se vacanteaza posturi cu cerinte identice din cadrul compartimentului. Angajarea se face in ordinea descrescatoare a rezultatelor obtinute.Titlu Inginer in Pregatire / Inginer Operare CNE in Pregatire/ Inginer Operare CNE/ Inginer Operare CNE Principal , pozitia A 1.2.1.5/226 – Serviciului Sisteme Digitale De Proces Si Instrumentatie Speciala
Departament

1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A., Sucursala CNE Cernavoda recrutează personal în vederea ocupării doua posturi de Inginer in Pregatire/ Inginer Operare CNE in Pregatire/ Inginer Operare CNE/ Inginer Operare CNE Principal, cu contract pe durata nedeterminată, în cadrul Serviciului Sisteme Digitale De Proces Si Instrumentatie Speciala, poziţia din organigramă A 1.2.1.5/ 226.
2. Profilul postului:
• Studii: absolvent de studii superioare cu diploma de licenta domeniul / specializarea: Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale / Automatică şi informatică aplicată / Tehnologia informaţiei/ Calculatoare / Inginerie energetica
• Experienţa:
– Fara cerinte de experienta pentru pozitia de Inginer in Pregatire
– Minim 2 ani pe o pozitie de inginer in activitati de automatizari/ sisteme industriale sau ingineri in pregatire cu pregatirea terminata (pentru etapa inginer in pregatire), avand aprecierea generala cel putin “BUN” pentru Inginer Operare CNE in Pregatire;
– Minim 4 ani pe o pozitie de inginer in activitati de automatizari/ sisteme industriale sau ingineri operare CNE in pregatire cu pregatirea terminata, avand aprecierea generala cel putin “BUN”pentru Inginer Operare CNE.
– Minim 8 ani pe o pozitie de inginer in activitati automatizari/ sisteme industriale pentru Inginer Operare CNE Principal
• Cerinte specifice:
– Cunostinte de limba engleza – nivel mediu (scris/vorbit) – nivel mediu
– Cunostinte de operare PC (Ms Office, inclusiv MS Project) – nivel mediu
– Fara probleme de sanatate care sa impiedice obtinerea calificarii portocaliu in radioprotectie
• Alte cerinte:
– Calificare in radioprotectie portocaliu – constituie avantaj
– Cunostinte temeinice de electronica, sisteme industriale de sisteme de control si monitorizare, limbaje de programare industriale, protocoale industriale de comunicatie, arhitectura de retea industriala/HMI – constituie avantaj
3. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):
– Respecta cerintele din UR-98000-022 “Conduct of Technical Support” aplicabile pozitiei RSE
– Participa activ in acele politici de securitate nucleara care revin in aria sa de responsabilitate, cunoscând foarte bine si respectând reglementarile din „Politica de securitate nucleara a centralei” (RD-01364-L4) pentru sistemele ce-i revin inresponsabilitate.
– Cunoaste bine cerintele si intentiile „Politicilor si principiilor de exploatare (O, P & P) a centralei” (RD-01363-L1) asigurându-se ca setul de limite din acest document este intotdeauna respectat pentru sistemele din subordine.
– Respecta programul de management al mediului din centrala.
– Participa la programele de pregatire stabilite pentru a-si exercita activitatea.
– Are obligatia monitorizarii starii de sanatate a sistemelor din subordine conform procedurii SI-01365-P092, „Monitorizarea si evaluarea performantei sistemelor, structurilor si componentelor” si a documentatiei aferente de proces.
– Elaboreaza si efectueaza programul de monitorizare a starii de sanatate a sistemelor de care raspunde.
– Efectueaza inspectii periodice in instalatiile de care raspunde.
– Elaboreaza, revizuieste si verifica proceduri, instructiuni, manuale, teste, planuri de lucru, scheme tehnologice etc. pentru activitatea de Punere in Functiune, si pentru activitatile de Operare si Intretinere.
– Alte responsabilitati conform Fisei Postului
4. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 04.07.2022.

Informatii loc de munca

5. Probele de evaluare si datele sustinerii probelor vor fi anuntate prin e-mail fiecarui candidat. Candidatii vor primi pe adresa de email personala (comunicata in CV) invitatia de participare la concurs, cu indicarea date si orei.
6. Alte informații
– Bibliografie:
Cursuri de specialitate:
– Teoria sistemelor automate;
– Circuite electronice digitale
– Sisteme de control industriale (PLC, SCADA, DCS, etc)
– Arhitectura de retea de comunicatie industriala
– Protocoale de comunicatie industrial
– Limbaje de programare industriale
– Date de contact: telefon 0241802161, e-mail recrutare@nuclearelectrica.ro.

Notă: (1) Dosarele de candidatură se depun personal la sediul Sucursalei CNE Cernavoda, str. Medgidiei, nr. 2, Oras Cernavoda, cod postal 905200 sau prin e-mail la adresa recrutare@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea/subiectul “ pentru concursul organizat in vederea ocuparii postului de Inginer in Pregatire / Inginer Operare CNE in Pregatire/ Inginer Operare CNE/ Inginer Operare CNE Principal , pozitia A 1.2.1.5/226 – Serviciului Sisteme Digitale De Proces Si Instrumentatie Speciala.
(2) Contestațiile se pot depune la Registratura unitatii, la adresa corespondenta@nuclearelectrica.ro, în prima zi lucrătoare de la comunicarea răspunsurilor către candidați. Contestatia va cuprinde cel putin urmatoarele informatii: motivul contestatiei, ce argumente exista in favoarea acesteia, alte aspecte relevante.
(3)Sunt acceptate numai dosarele de candidatura care corespund cerintelor din anunt si contin toate formularele solicitate : Cerere de înscriere –FPC-1672( FPC-1672 REV.4 )    Consimtamant pentru verificare in vederea angajarii in cadrul Sucursalei CNE Cernavoda,   FPC-1671 consimtamant in vederea angajarii rev2  si acord referitor la politica SNN de confidentialitate si prelucrare a datelor cu caracter personal Formular de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 2, CV-ul ) CV-ul din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile din Anuntul de recrutare- CV-ul va include informatii asupra experientei si expertizei acumulate; Copie act de identitate.
(4)In cazul in care, in urma concursului, sunt declarate admise persoane pensionate din cadrul SNN, acestora li se va solicita sa accepte, ca atributie suplimentara de serviciu, precizata in fisa de post, sustinerea de programe de mentorat pentru transferul de cunostinte si experienta catre personalul in formare sau angrenat in programe de succesorat, derulate la nivelul SNN (atat Sediul Central cat si sucursale). In acest caz special, contractul va fi pe durata determinata de 1 an de zile.
(5) Va informam ca numarul de posturi scoase la concurs poate fi suplimentat ulterior expirarii anuntului de recrutare si pana la data angajarii celor admisi pe posturile initial ofertate, daca in acest interval se vacanteaza posturi cu cerinte identice din cadrul compartimentului. Angajarea se face in ordinea descrescatoare a rezultatelor obtinute.Titlu Inginer in Pregatire / Inginer Operare CNE in Pregatire/ Inginer Operare CNE/ Inginer Operare CNE Principal , pozitia A 1.2.1.5/215 – Serviciului Sisteme Digitale De Proces Si Instrumentatie Speciala
Departament

21.06.2022
1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A., Sucursala CNE Cernavoda recrutează personal în vederea ocupării doua posturi de Inginer in Pregatire/ Inginer Operare CNE in Pregatire/ Inginer Operare CNE/ Inginer Operare CNE Principal, cu contract pe durata nedeterminată, în cadrul Serviciului Sisteme Digitale De Proces Si Instrumentatie Speciala, poziţia din organigramă A 1.2.1.5/ 215.
2. Profilul postului:
• Studii: absolvent de studii superioare cu diploma de licenta domeniul / specializarea: Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale / Automatică şi informatică aplicată / Tehnologia informaţiei/ Calculatoare / Inginerie energetica/ Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale / informatica
• Experienţa:
– Fara cerinte de experienta pentru pozitia de Inginer in Pregatire
– Minim 2 ani pe o pozitie de inginer in activitati de automatizari/ informatica industriala si retelistica sau ingineri in pregatire cu pregatirea terminata (pentru etapa inginer in pregatire), avand aprecierea generala cel putin “BUN” pentru Inginer Operare CNE in Pregatire;
– Minim 4 ani pe o pozitie de inginer in activitati de automatizari/ informatica industriala si retelistica sau ingineri operare CNE in pregatire cu pregatirea terminata, avand aprecierea generala cel putin “BUN”pentru Inginer Operare CNE.
– Minim 8 ani pe o pozitie de inginer in activitati de automatizari/ informatica industriala si retelistica pentru Inginer Operare CNE Principal
• Cerinte specifice:
– Cunostinte temeinice de protocoale de comunicatie industriale si IT, baze de date, arhitecturi de retele de calculatoare/industriale
– Familiar cu limbaje de programare industriale
– Cunostinte de limba engleza – nivel mediu (scris/vorbit) – nivel mediu
– Cunostinte de operare PC (Ms Office, inclusiv MS Project) – nivel mediu
– Fara probleme de sanatate care sa impiedice obtinerea calificarii portocaliu in radioprotectie
• Alte cerinte:
– Calificare in radioprotectie portocaliu – constituie avantaj
– Cunostinte temeinice de sisteme de sisteme de control si achizitie de date industriale – constituie avantaj
– Familiar cu conceptele si cerintele de securitate cibernetica IT si OT– constituie avantaj
3. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):
– Respecta cerintele din UR-98000-022 “Conduct of Technical Support” aplicabile pozitiei RSE
– Participa activ in acele politici de securitate nucleara care revin in aria sa de responsabilitate, cunoscând foarte bine si respectând reglementarile din „Politica de securitate nucleara a centralei” (RD-01364-L4) pentru sistemele ce-i revin in responsabilitate.
– Cunoaste bine cerintele si intentiile „Politicilor si principiilor de exploatare (O, P & P) a centralei” (RD-01363-L1) asigurându-se ca setul de limite din acest document este intotdeauna respectat pentru sistemele din subordine.
– Respecta programul de management al mediului din centrala.
– Participa la programele de pregatire stabilite pentru a-si exercita activitatea.
– Are obligatia monitorizarii starii de sanatate a sistemelor din subordine conform procedurii SI-01365-P092, „Monitorizarea si Evaluarea Performantelor Sistemelor, Structurilor si Componentelor” si a documentatiei aferente de proces.
– Elaboreaza si efectueaza programul de monitorizare a starii de sanatate a sistemelor de care raspunde.
– Efectueaza inspectii periodice in instalatiile de care raspunde.
– Elaboreaza, revizuieste si verifica proceduri, instructiuni, manuale, teste, planuri de lucru, scheme tehnologice etc. pentru activitatea de Punere in Functiune, si pentru activitatile de Operare si Intretinere.
– Elaboreaza programul de verificari periodice (OMT, rutine) pentru sistemele de care raspunde.
– Alte responsabilitati conform Fisei Postului ;
4. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 04.07.2022.

Informatii loc de munca

5. Probele de evaluare si datele sustinerii probelor vor fi anuntate prin e-mail fiecarui candidat. Candidatii vor primi pe adresa de email personala (comunicata in CV) invitatia de participare la concurs, cu indicarea date si orei.
6. Alte informații
– Bibliografie:
Cursuri de specialitate:
– Administrare baze de date relationale
– Teoria sistemelor automate;
– Administrare retele informatice IT si industriale
– Protocoale de comunicatie IT si industriale
– Arhitectura de retea de comunicatie IT si industrial

– Date de contact: telefon 0241802161, e-mail recrutare@nuclearelectrica.ro.

Notă: (1) Dosarele de candidatură se depun personal la sediul Sucursalei CNE Cernavoda, str. Medgidiei, nr. 2, Oras Cernavoda, cod postal 905200 sau prin e-mail la adresa recrutare@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea/subiectul “ pentru concursul organizat in vederea ocuparii postului de Inginer in Pregatire / Inginer Operare CNE in Pregatire/ Inginer Operare CNE/ Inginer Operare CNE Principal , pozitia A 1.2.1.5/215 – Serviciului Sisteme Digitale De Proces Si Instrumentatie Speciala.
(2) Contestațiile se pot depune la Registratura unitatii, la adresa corespondenta@nuclearelectrica.ro, în prima zi lucrătoare de la comunicarea răspunsurilor către candidați. Contestatia va cuprinde cel putin urmatoarele informatii: motivul contestatiei, ce argumente exista in favoarea acesteia, alte aspecte relevante.
(3)Sunt acceptate numai dosarele de candidatura care corespund cerintelor din anunt si contin toate formularele solicitate : Cerere de înscriere –FPC-1672( FPC-1672 REV.4 )    Consimtamant pentru verificare in vederea angajarii in cadrul Sucursalei CNE Cernavoda,   FPC-1671 consimtamant in vederea angajarii rev2  si acord referitor la politica SNN de confidentialitate si prelucrare a datelor cu caracter personal Formular de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 2, CV-ul ) CV-ul din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile din Anuntul de recrutare- CV-ul va include informatii asupra experientei si expertizei acumulate; Copie act de identitate.
(4)In cazul in care, in urma concursului, sunt declarate admise persoane pensionate din cadrul SNN, acestora li se va solicita sa accepte, ca atributie suplimentara de serviciu, precizata in fisa de post, sustinerea de programe de mentorat pentru transferul de cunostinte si experienta catre personalul in formare sau angrenat in programe de succesorat, derulate la nivelul SNN (atat Sediul Central cat si sucursale). In acest caz special, contractul va fi pe durata determinata de 1 an de zile.
(5) Va informam ca numarul de posturi scoase la concurs poate fi suplimentat ulterior expirarii anuntului de recrutare si pana la data angajarii celor admisi pe posturile initial ofertate, daca in acest interval se vacanteaza posturi cu cerinte identice din cadrul compartimentului. Angajarea se face in ordinea descrescatoare a rezultatelor obtinute.Titlu Inginer in Pregatire / Inginer Operare CNE in Pregatire/ Inginer Operare CNE, pozitia A 1.2.1.5/213 – Serviciului Sisteme Digitale De Proces Si Instrumentatie Speciala
Departament

21.06.2022
1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A., Sucursala CNE Cernavoda recrutează personal în vederea ocupării doua posturi de Inginer in Pregatire/ Inginer Operare CNE in Pregatire/ Inginer Operare CNE cu contract pe durata nedeterminată, în cadrul Serviciului Sisteme Digitale De Proces Si Instrumentatie Speciala, poziţia din organigramă A1.2.1.5/213.
2. Profilul postului:
• Studii: absolvent de studii superioare cu diploma de licenta domeniul / specializarea: Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale / Automatică şi informatică aplicată / Tehnologia informaţiei/ Calculatoare / Inginerie energetica/ Informatica
• Experienţa:
– Fara cerinte de experienta pentru pozitia de Inginer in Pregatire
– Minim 2 ani pe o pozitie de inginer in activitati de automatizari/ informatica industriala si retelistica sau ingineri in pregatire cu pregatirea terminata (pentru etapa inginer in pregatire), avand aprecierea generala cel putin “BUN” pentru Inginer Operare CNE in Pregatire;
– Minim 4 ani pe o pozitie de inginer in activitati de automatizari/ informatica industriala si retelistica sau ingineri operare CNE in pregatire cu pregatirea terminata, avand aprecierea generala cel putin “BUN”pentru Inginer Operare CNE.
• Cerinte specifice:
– Cunostinte temeinice de protocoale de comunicatie industriale si IT, arhitecturi de retele de calculatoare, sisteme de control si achizitie de date industriale, baze de date
– Familiar cu limbaje de programare industriale
– Cunostinte de limba engleza – nivel mediu (scris/vorbit) – nivel mediu
– Cunostinte de operare PC (Ms Office, inclusiv MS Project) – nivel mediu
– Fara probleme de sanatate care sa impiedice obtinerea calificarii portocaliu in radioprotectie
– Familiar cu conceptele si cerintele de securitate cibernetica IT si OT
• Alte cerinte:
– Calificare in radioprotectie portocaliu – constituie avantaj
3. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):
– Respecta cerintele din UR-98000-022 “Conduct of Technical Support” aplicabile pozitiei RSE
– Participa activ in acele politici de securitate nucleara care revin in aria sa de responsabilitate, cunoscând foarte bine si respectând reglementarile din „Politica de securitate nucleara a centralei” (RD-01364-L4) pentru sistemele ce-i revin in responsabilitate.
– Cunoaste bine cerintele si intentiile „Politicilor si principiilor de exploatare (O, P & P) a centralei” (RD-01363-L1) asigurându-se ca setul de limite din acest document este intotdeauna respectat pentru sistemele din subordine.
– Respecta programul de management al mediului din centrala.
– Participa la programele de pregatire stabilite pentru a-si exercita activitatea.
– Are obligatia monitorizarii starii de sanatate a sistemelor din subordine conform procedurii SI-01365-P092, „Monitorizarea si Evaluarea Performantelor Sistemelor, Structurilor si Componentelor” si a documentatiei aferente de proces.
– Elaboreaza si efectueaza programul de monitorizare a starii de sanatate a sistemelor de care raspunde.
– Efectueaza inspectii periodice in instalatiile de care raspunde.
– Elaboreaza, revizuieste si verifica proceduri, instructiuni, manuale, teste, planuri de lucru, scheme tehnologice etc. pentru activitatea de Punere in Functiune, si pentru activitatile de Operare si Intretinere.
– Elaboreaza programul de verificari periodice (OMT, rutine) pentru sistemele de care raspunde.
– Alte responsabilitati conform Fisei Postului ;
4. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 04.07.2022.

Informatii loc de munca

5. Probele de evaluare si datele sustinerii probelor vor fi anuntate prin e-mail fiecarui candidat. Candidatii vor primi pe adresa de email personala (comunicata in CV) invitatia de participare la concurs, cu indicarea date si orei.
6. Alte informații
– Bibliografie:
Cursuri de specialitate:
– Administrare retele informatice IT si industriale
– Protocoale de comunicatie IT si industriale
– Arhitectura de retea de comunicatie IT si industriale
– Administrare baze de date relationale
– Securitate cibernetica

– Date de contact: telefon 0241802161, e-mail recrutare@nuclearelectrica.ro.

Notă: (1) Dosarele de candidatură se depun personal la sediul Sucursalei CNE Cernavoda, str. Medgidiei, nr. 2, Oras Cernavoda, cod postal 905200 sau prin e-mail la adresa recrutare@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea/subiectul “ pentru concursul organizat in vederea ocuparii postului de Inginer in Pregatire / Inginer Operare CNE in Pregatire/ Inginer Operare CNE, pozitia A 1.2.1.5/213 – Serviciului Sisteme Digitale De Proces Si Instrumentatie Speciala.
(2) Contestațiile se pot depune la Registratura unitatii, la adresa corespondenta@nuclearelectrica.ro, în prima zi lucrătoare de la comunicarea răspunsurilor către candidați. Contestatia va cuprinde cel putin urmatoarele informatii: motivul contestatiei, ce argumente exista in favoarea acesteia, alte aspecte relevante.
(3)Sunt acceptate numai dosarele de candidatura care corespund cerintelor din anunt si contin toate formularele solicitate : Cerere de înscriere –FPC-1672( FPC-1672 REV.4 )    Consimtamant pentru verificare in vederea angajarii in cadrul Sucursalei CNE Cernavoda,   FPC-1671 consimtamant in vederea angajarii rev2  si acord referitor la politica SNN de confidentialitate si prelucrare a datelor cu caracter personal Formular de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 2, CV-ul ) CV-ul din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile din Anuntul de recrutare- CV-ul va include informatii asupra experientei si expertizei acumulate; Copie act de identitate.
(4)In cazul in care, in urma concursului, sunt declarate admise persoane pensionate din cadrul SNN, acestora li se va solicita sa accepte, ca atributie suplimentara de serviciu, precizata in fisa de post, sustinerea de programe de mentorat pentru transferul de cunostinte si experienta catre personalul in formare sau angrenat in programe de succesorat, derulate la nivelul SNN (atat Sediul Central cat si sucursale). In acest caz special, contractul va fi pe durata determinata de 1 an de zile.
(5) Va informam ca numarul de posturi scoase la concurs poate fi suplimentat ulterior expirarii anuntului de recrutare si pana la data angajarii celor admisi pe posturile initial ofertate, daca in acest interval se vacanteaza posturi cu cerinte identice din cadrul compartimentului. Angajarea se face in ordinea descrescatoare a rezultatelor obtinute.Titlu Inginer in Pregatire / Inginer Operare CNE in Pregatire/ Inginer Operare CNE/ Inginer Operare CNE Principal , pozitia A 1.1.3.8.3/252 – Laboratorului Metrologie
Departament

1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A., Sucursala CNE Cernavoda recrutează personal în vederea ocupării un post de Inginer in Pregatire/ Inginer Operare CNE in Pregatire/ Inginer Operare CNE/ Inginer Operare CNE Principal, cu contract pe durata nedeterminată, în cadrul Laboratorului Metrologie, poziţia din organigramă A 1.1.3.8.3/ 252.
2. Profilul postului:
• Studii: absolvent de studii superioare cu diploma de licenta domeniul / specializarea: Inginerie chimica / chimie
• Experienţa:
– Fara cerinte de experienta pentru pozitia de Inginer in Pregatire
– Minim 2 ani pe o pozitie de inginer in activitati de productie sau ingineri in pregatire cu pregatirea terminata (pentru etapa inginer in pregatire), avand aprecierea generala cel putin “BUN” pentru Inginer Operare CNE in Pregatire;
– Minim 4 ani pe o pozitie de inginer in activitati specifice centralelor nuclearoelectrice sau ingineri operare CNE in pregatire cu pregatirea terminata, avand aprecierea generala cel putin “BUN”pentru Inginer Operare CNE.
– Minim 8 ani pe o pozitie de inginer pentru Inginer Operare CNE Principal
• Cerinte specifice:
– Cunostinte de limba engleza – nivel mediu (scris/vorbit) – nivel mediu
– Cunostinte de operare PC (Ms Office, inclusiv MS Project) – nivel mediu
– Apt medical pentru lucru in mediu cu radiatii ionizante
– Cunostinte temeinice de metrologie generala
– Cunostinte de verificare/etalonare a echipamentelor de masurare
• Alte cerinte: Nu se aplica
3. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):
– Executa lucrari de verificare metrologica /etalonare a echipamentelor de masurare din domeniul marimilor fizico-chimice si radiatii ionizante. Intocmeste si arhiveaza documentatia aferenta mijloacelor de masurare verificate.
– Analizeaza specificatiile tehnice ale echipamentelor de masurare in vederea efectuarii operatiilor de verificare metrologica/ etalonare.
– Intocmeste documentatia de achiztie a etaloanelor si a serviciilor de verificare a etaloanelor folosite in aria de responsabilitate.
– Elaboreaza proceduri de verificare a echipamentelor de test din aria de responsabilitate.
– Alte responsabilitati conform Fisei Postului
4. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 04.07.2022.

Informatii loc de munca

5. Probele de evaluare si datele sustinerii probelor vor fi anuntate prin e-mail fiecarui candidat. Candidatii vor primi pe adresa de email personala (comunicata in CV) invitatia de participare la concurs, cu indicarea date si orei.
6. Alte informații
– Bibliografie:
– SR Ghid ISO/CEI 99-2010 – Vocabular International de Metrologie. Concepte fundamentale si generale si termeni asociati (VIM);
– Note de curs : chimie analitica, chimie anorganica, fizica atomica, fizica nucleara, fizica- termodinamica.
– Date de contact: telefon 0241802161, e-mail recrutare@nuclearelectrica.ro.
Notă: (1) Dosarele de candidatură se depun personal la sediul Sucursalei CNE Cernavoda, str. Medgidiei, nr. 2, Oras Cernavoda, cod postal 905200 sau prin e-mail la adresa recrutare@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea/subiectul “ pentru concursul organizat in vederea ocuparii postului de Inginer in Pregatire / Inginer Operare CNE in Pregatire/ Inginer Operare CNE/ Inginer Operare CNE Principal , pozitia A 1.1.3.8.3/252 – Laboratorului Metrologie.
(2) Contestațiile se pot depune la Registratura unitatii, la adresa corespondenta@nuclearelectrica.ro, în prima zi lucrătoare de la comunicarea răspunsurilor către candidați. Contestatia va cuprinde cel putin urmatoarele informatii: motivul contestatiei, ce argumente exista in favoarea acesteia, alte aspecte relevante.
(3)Sunt acceptate numai dosarele de candidatura care corespund cerintelor din anunt si contin toate formularele solicitate : Cerere de înscriere –FPC-1672( FPC-1672 REV.4 )    Consimtamant pentru verificare in vederea angajarii in cadrul Sucursalei CNE Cernavoda,   FPC-1671 consimtamant in vederea angajarii rev2  si acord referitor la politica SNN de confidentialitate si prelucrare a datelor cu caracter personal Formular de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 2, CV-ul ) CV-ul din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile din Anuntul de recrutare- CV-ul va include informatii asupra experientei si expertizei acumulate; Copie act de identitate.
(4)In cazul in care, in urma concursului, sunt declarate admise persoane pensionate din cadrul SNN, acestora li se va solicita sa accepte, ca atributie suplimentara de serviciu, precizata in fisa de post, sustinerea de programe de mentorat pentru transferul de cunostinte si experienta catre personalul in formare sau angrenat in programe de succesorat, derulate la nivelul SNN (atat Sediul Central cat si sucursale). In acest caz special, contractul va fi pe durata determinata de 1 an de zile.
(5) Va informam ca numarul de posturi scoase la concurs poate fi suplimentat ulterior expirarii anuntului de recrutare si pana la data angajarii celor admisi pe posturile initial ofertate, daca in acest interval se vacanteaza posturi cu cerinte identice din cadrul compartimentului. Angajarea se face in ordinea descrescatoare a rezultatelor obtinute.Titlu REFERENT DE SPECIALITATE
Departament

1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A. recrutează personal în vederea ocupării postului de REFERENT DE SPECIALITATE in cadrul Serviciului Administrativ – Directia Financiara.

2. PROFILUL POSTULUI
Cerinte specifice:
Cunostinte Profesionale :
• Studii necesare – superioare finalizate cu diploma de licenta in domeniul tehnic si/sau economic si/sau juridic.
• Nivel ridicat de integritate si abordare etica si onesta.
• Vechime/experienta in munca – minim 5 ani.
• Cunostinte de operare PC (Word, Excel, Power Point), nivel avansat.
• Cunoasterea limbii engleze la nivel C1 conform CEFR, scris, vorbit si citit.
• Capacitate de analiza si sinteza;
• Bune abilitati de comunicare si prezentare;

Alte cerinte specifice postului : permis de conducere auto categoria B, cazier judiciar.

Cerinte care constituie avantaje:
• Experienta in activitatea de turism extern;

Informatii loc de munca

3. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):
• Administreaza activitatile privind deplasarile in strainatate in interes de serviciu ale personalului din SNN SA, intocmeste documentele necesare, potrivit procedurilor interne si prevederilor legale in vigoare, pentru deplasarile in strainatate in interes de serviciu ale personalului SNN SA, obtine aprobarile necesare (decizii, note estimative de avans, note de oportunitate), tine evidenta deplasarilor efectuate, intocmeste rapoartele de activitate si a cheltuielilor efectuate in perioada delegatiilor externe, urmareste obtinerea aprobarilor necesare, din partea conducerii SNN SA si a Departamentului pentru Energie, din cadrul ME, pentru aceste activitati;
• Asigura rezervarile si obtine documentele de calatorie pentru personalul din SNN SA care se deplaseaza in interes de serviciu in strainatate, gestioneaza tot procesul de achizitionare a biletelor de avion in conformitate cu prevederile legale aplicabile, transmite invitatia de participare catre operatorii economici semnatari ai acordului cadru incheiat cu SNN SA ce are ca obiect achizitia de bilete de avion, evalueaza ofertele transmise de operatorii economici, stabileste ofertantul castigator si propune achizitia biletului/biletelor de avion de la operatorul economic care a fost declarat castigator, comunica rezultatele procedurii de atribuire a contractelor subsecvente operatorilor economici declarati castigatori, tine evidenta tuturor contractelor subsecvente incheiate, respectiv a inscrisurilor doveditoare (invitatia de participare, oferta subsecventa declarata castigatoare, comunicarea rezultatului procedurii de atribuire a contractului subsecvent);
• Asigura rezervarile si obtinerea documentelor si/sau aprobarilor necesare pentru cazarea aferenta deplasarilor in interes de serviciu ale personalului din SNN SA – dupa caz;
• Colaboreaza la intocmirea de instructiuni si proceduri de lucru in domeniul atributiilor sale;
• Elaboreaza rapoarte pentru conducerea SNN SA privind activitatile de mai sus, inclusiv referitoare la aspectele financiare;
• Realizarea check-in la imbarcare pentru persoanele din cadrul delegatiilor SNN;
• Identifica spatiile de cazare a delegatiilor SNN, in zonele de deplasare din strainatate;
• Identifica resursele de transport pentru delegatii SNN, astfel incat sa fie facilitat transportul acestora, pe plan local, la diverse entitati cu care colaboreaza SNN si face obiectul deplasarii in strainatate;
• Indeplineste orice alte sarcini corespunzator pregatirii profesionale, in cadrul atributiilor, responsabilitatilor si competentelor serviciului, la cererea conducerii;
• Nu angajeaza SNN SA sau serviciul in probleme legate de competenta sa fara aprobarea sefului ierarhic.

4. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 05.07.2022.

Dupa expirarea termenului limită de depunere a candidaturilor, comisia de examinare va analiza conținutul dosarelor candidaților înscrisi urmărind îndeplinirea cumulativă a cerințelor de profil ale postului pe baza documentelor prezentate (cererea de înscriere, CV și declarația GDPR). Candidații ale căror dosare îndeplinesc cerințele vor fi selectați pentru a participa la următoarele etape ale procesului de recrutare și selecție.

Dosarul candidatului în vederea înscrierii la procesul de selecție și recrutare va conține:
• Cererea de înscriere completată potrivit modelului anexat. Pe cerere se va specifica titulatura completă a postului pentru care candidatul aplică.
• CV-ul din care să rezulte îndeplinirea condițiilor solicitate pentru ocuparea postului.
• Declaratia GDPR, completată conform modelului anexat.

Probele de evaluare, vor consta în:
1) Evaluarea dosarelor candidaților (probă eliminatorie) – proba constă în analiza informațiilor cuprinse în CV-ul fiecărui candidat, fiind urmărită îndeplinirea cumulativă a cerințelor minime prevăzute în anunțul de recrutare. Candidații care vor îndeplini cumulativ cerințele de ocuparea postului vor fi selectați pentru următoarea etapă a procesului de selecție și recrutare.
2) Proba scrisă (probă obligatorie) – La această probă vor participa doar candidații care au selectați în urma evaluării dosarelor. Notarea candidatilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 10.
Nota minimă pentru a promova această probă, este nota 7.

3) Interviul profesional – Proba constă în aplicarea unui set de întrebări vizând experiența profesională, realizarile profesionale anterioare, cunoștințele specifice profilului postului pentru care aplică, abilitățile necesare ocupării postului. La această probă vor participa doar candidații care au fost selectați in urma probei eliminatorii. Notarea candidatilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1, la 10.
Nota minimă pentru a promova această probă este 7.

În urma susținerii probelor de concurs va fi declarat admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj, dar nu mai puțin de 7.

Candidații care au promovat și au fost selectați pentru a participa la următoarea etapă a concursului vor fi înștiințați prin e-mail la adresa menționată în CV, asupra datei și orei la care sunt programați să participle la următoarea probă.
La finalizarea procesului de selecție și recrutare, candidaților care au parcurs toate etapele din concurs li se va comunica prin e-mail la adresa menționată în CV, prin formularul procedurat, rezultatul obținut (Admis sau Respins).

Notă: În funcție de numărul candidaților înscriși în concurs, Comisia de Examinare va stabili datele de sustinere a probelor. Candidații selectați pentru a participa la proba din concurs vor fi înștiințați prin e-mail la adresa menționată în CV, asupra datei și orei la care sunt programați să participle la următoarea probă.

5. Alte informații

– Bibliografie:

– Hotararea nr.518/1995 cu actualizarile ulterioare, privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;
– Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016 cu actualizarile ulterioare;
– H.G nr.394/2016 cu actualizarile ulterioare, reprezentand norme metodologice de aplicare a Legii nr.99/2019;

Cerere de înscriere -F/RU-00-05/4 – Anexa 1

Formular Consimtamant GDPR
– Date de contact: telefon 021/203.82.00
e-mail: office@nuclearelectrica.ro

Nota: Publicarea anunturilor de recrutare se va face prin urmatoarele metode: avizierul societatii, website-ul societatii, platforma specializata de recrutare.
Notă:
(1) Sunt accepate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate conform procedurilor SNN. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul unității SNN (Str. Polonă, nr. 65, București, Sector 1), prin poștă sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul “Către Direcția Strategie Resurse Umane”
(2) Contestațiile se pot depune în prima zi lucrătoare, până la orele 16.00, de la comunicarea răspunsurilor către candidați.Titlu Economist in Pregatire /Economist / Economist Principalîn cadrul Serviciului Analize Cost – Buget
Departament

1. Sucursala CNE Cernavoda organizează concurs în vederea ocupării unui post de Economist in Pregatire /Economist / Economist Principal cu contract pe durata nedeterminata, în cadrul Serviciului Analize Cost – Buget, poziţia din organigramă A2.7.3 / 202 .
2. Cerinţe:
• Studii: absolvent al invatamantului superior, cu diploma de licenta si avand titlul de economist
• Experienţa:
– Fara cerinte de experienta pentru pozitia de Economist in Pregatire;
– Minim 2 ani vechime pe o pozitie de economist pentru pozitia de Economist
– Minim 8 ani vechime pe o pozitie de economist pentru pozitia de Economist Principal
• Cunostinte specifice:
– Cunostinte in domeniul achizitiilor publice;
– Cunostinte in domeniul legislatiei specific controlului financiar preventiv propriu
– Cunostinte in utilizarea sistemelor informatice financiar-contabile, cunostinte de operare MS Office (Word, Excel, PP –nivel mediu).
– Cunostinte limba engleza – nivel mediu
• Alte cerinte: nu se aplica
3. Responsabilităţi, atributii şi sarcini (extras din fisa de post):
• exercita activitatea de control financiar preventiv propriu in conformitate cu O.G. 119/1999, a ordinului 923/2014 in cadrul sucursalei CNE Cernavoda asupra operatiunilor care vizeaza:
o Angajamente legale din care rezulta, direct sau indirect, obligatii de plata;
o Ordonantarea cheltuielilor;
o Concensionare, inchiriere, transmitere, vanzare si schimbul bunurilor din patrimoniu;
• Alte operatiuni supuse controlului financiar preventiv propriu.
• Alte responsabilitati si sarcini conform fişei postului.

Informatii loc de munca

4. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 08.07.2022.
5. Probele de evaluare si datele sustinerii probelor vor fi anuntate prin e-mail fiecarui candidat. Candidatii vor primi pe adresa de email personala (comunicata in CV) invitatia de participare la concurs, cu indicarea date si orei.
6. Alte informatii:
Bibliografie:

– Legea nr.82/1991 – legea contabilitatii republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
– Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal;
– Hotararea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Ordonanta Guvernului nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara.
– Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale si Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la a atribuirea contractelor sectoriale/acord cadru din 02/06/2016.
– O.G. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
– Ordinul 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanle care desfasoara activitatea de control financiar preventive propriu, republicat.
– Ordinul 555/07.05.2021 privind modificarea Anexei 1 la Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 923/2014.

– Date de contact: telefon 0241802161/2296/2289, e-mail recrutare@nuclearelectrica.ro.

Notă:
(1)Dosarele de candidatură se depun personal la sediul Sucursalei CNE Cernavoda, str. Medgidiei, nr. 2, Oras Cernavoda, cod postal 905200 sau prin e-mail la adresa recrutare@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea/subiectul “ pentru concursul organizat in vederea ocuparii pozitiei de Economist in Pregatire /Economist / Economist Principal, pozitia A2.7.3 / 202 – Serviciul Analize Cost – Buget”.
(2) Contestațiile se pot depune la Registratura unitatii, în prima zi lucrătoare de la comunicarea răspunsurilor către candidați. Contestatia va cuprinde cel putin urmatoarele informatii: motivul contestatiei, ce argumente exista in favoarea acesteia, alte aspecte relevante.
(3)Sunt acceptate numai dosarele de candidatura care corespund cerintelor din anunt si contin toate formularele solicitate : Cerere de înscriere –FPC-1672( FPC-1672 REV.4 )    Consimtamant pentru verificare in vederea angajarii in cadrul Sucursalei CNE Cernavoda,   FPC-1671 consimtamant in vederea angajarii rev2  si acord referitor la politica SNN de confidentialitate si prelucrare a datelor cu caracter personal Formular de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 2, CV-ul ) CV-ul din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile din Anuntul de recrutare- CV-ul va include informatii asupra experientei si expertizei acumulate; Copie act de identitate.
(4)In cazul in care, in urma concursului, sunt declarate admise persoane pensionate din cadrul SNN, acestora li se va solicita sa accepte, ca atributie suplimentara de serviciu, precizata in fisa de post, sustinerea de programe de mentorat pentru transferul de cunostinte si experienta catre personalul in formare sau angrenat in programe de succesorat, derulate la nivelul SNN (atat Sediul Central cat si sucursale). In acest caz special, contractul va fi pe durata determinata de 1 an de zile.
(5) Va informam ca numarul de posturi scoase la concurs poate fi suplimentat ulterior expirarii anuntului de recrutare si pana la data angajarii celor admisi pe posturile initial ofertate, daca in acest interval se vacanteaza posturi cu cerinte identice din cadrul compartimentului. Angajarea se face in ordinea descrescatoare a rezultatelor obtinute.Titlu Tehnician CNE (documente), pozitia A1.2.2.6/ 252- Serviciul Suport Proiectare
Departament

1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A., Sucursala CNE Cernavoda recrutează personal în vederea ocupării un post Tehnician CNE (documente), cu contract pe durata nedeterminată, în cadrul Serviciului Suport Proiectare – pozitia din organigrama A1.2.2.6/252
2. Profilul postului:
• Studii: absolvent de liceu cu diploma de bacalaureat
• Experienta: fara cerinta de experienta;
• Cerinte specifice:
– Cunostinte despre utilizarea calculatorului pentru aplicaţii grafice: AutoCAD, GTX-Raster CAD/GTXImage, etc;
– Cunostinte despre utilizare PC – Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Access, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint);
– Cunoştinţe generale despre centrale nucleare de tip CANDU;
– Cunoştinţe de limba englezã nivel de baza – scris si vorbit;
– Dorinta de realizare – Dezvoltare personala;
– Aptitudini de comunicare;
– Capacitate de a lucra in echipa si de a construi relatii personale.
• Alte cerinte:
– Experienţă de 5 ani în activităţi de control documente – constituie avantaj;
– Cunoasterea procedurilor interne ale CNE – constituie avantaj;

Informatii loc de munca

3. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):
– Coordoneaza activitatea de control desene desfasurata de personalul contractor in cadrul SSP, grup desenatori;
– Controleaza/verifica activitatea de executare, de inregistrare a desenelor / documentelor de proiectare modificate;
– Verifica completitudinea si corectitudinea datelor introduse privind desenele revizuite in sistemul EDMS CURATOR/AS-DM;
– Se asigura ca personalul contractor aplica procedurile si instructiunile in vigoare;
– Instiinteaza personalul contractor despre modificarile aparute in procedurile de lucru;
– Asigura suport tehnic si administrativ personalului contractor;
– Participa la imbunatatirea programului EDMS CURATOR/AS-DM;
– Intocmeste instructiuni de lucru specifice activitatilor de control desene ;
– Emite sau revizuieste procedurile aferente activitatilor de administrare si control desene;
– Colaboreaza cu IT/SIVECO pentru rezolvarea problemelor aparute in AS-DM/EDMS CURATOR si imbunatatirea exploatarii sistemului;
– Alte responsabilitati, atributii, sarcini conform fisei postului.
4. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 08.07.2022.
5. Probele de evaluare si datele sustinerii probelor vor fi anuntate prin e-mail fiecarui candidat. Candidatii vor primi pe adresa de email personala (comunicata in CV) invitatia de participare la concurs, cu indicarea date si orei.
6. Alte informații
– Bibliografie:
– Legea nr.135/ 2007 – Legea privind arhivarea documentelor în formă electronica;
– Documentatia de specialitate referitoare la Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Access, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint) si aplicatii grafice AutoCAD, GTX-Raster CAD/GTXImage
– Instructiuni privind activitatea de arhiva la creatorii si detinatorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Nationale prin Ordinul nr 217 din 23 mai 1996

– Date de contact: telefon 0241802161/2296/2289, e-mail recrutare@nuclearelectrica.ro.

Notă: (1)Dosarele de candidatură se depun personal la sediul Sucursalei CNE Cernavoda, str. Medgidiei, nr. 2, Oras Cernavoda, cod postal 905200 sau prin e-mail la adresa recrutare@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea/subiectul “ pentru concursul organizat in vederea ocuparii pozitiei de Tehnician CNE (documente), pozitia A1.2.2.6/ 252- Serviciul Suport Proiectare”.
(2) Contestațiile se pot depune la Registratura unitatii, în prima zi lucrătoare de la comunicarea răspunsurilor către candidați. Contestatia va cuprinde cel putin urmatoarele informatii: motivul contestatiei, ce argumente exista in favoarea acesteia, alte aspecte relevante.
(3)Sunt acceptate numai dosarele de candidatura care corespund cerintelor din anunt si contin toate formularele solicitate : Cerere de înscriere –FPC-1672( FPC-1672 REV.4 )    Consimtamant pentru verificare in vederea angajarii in cadrul Sucursalei CNE Cernavoda,   FPC-1671 consimtamant in vederea angajarii rev2  si acord referitor la politica SNN de confidentialitate si prelucrare a datelor cu caracter personal Formular de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 2, CV-ul ) CV-ul din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile din Anuntul de recrutare- CV-ul va include informatii asupra experientei si expertizei acumulate; Copie act de identitate.
(4)In cazul in care, in urma concursului, sunt declarate admise persoane pensionate din cadrul SNN, acestora li se va solicita sa accepte, ca atributie suplimentara de serviciu, precizata in fisa de post, sustinerea de programe de mentorat pentru transferul de cunostinte si experienta catre personalul in formare sau angrenat in programe de succesorat, derulate la nivelul SNN (atat Sediul Central cat si sucursale). In acest caz special, contractul va fi pe durata determinata de 1 an de zile.
(5) Va informam ca numarul de posturi scoase la concurs poate fi suplimentat ulterior expirarii anuntului de recrutare si pana la data angajarii celor admisi pe posturile initial ofertate, daca in acest interval se vacanteaza posturi cu cerinte identice din cadrul compartimentului. Angajarea se face in ordinea descrescatoare a rezultatelor obtinute.Titlu Tehnician CNE (Tehnic) în cadrul Laboratorului Control Nedistructiv
Departament

1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A., Sucursala CNE Cernavoda recrutează personal în vederea ocupării unui post de Tehnician CNE (Tehnic), cu contract pe durata nedeterminată, în cadrul Laboratorului Control Nedistructiv, poziţia din organigramă A1.1.3.8.4/ 252.
2. Profilul postului:
• Studii: absolvent de liceu cu diploma de bacalaureat, profil real / tehnic
• Experienţa: fara cerinte de experienta
• Cerinte specifice:
– Certificat nivel 2 sau 3 conform ISO9712 si/sau autorizat ISCIR nivel 2 sau 3 pentru metodele VT, PT, MT, UTg,t,s (examinari vizuale, lichide penetrante, pulberi magnetice si cu ultrasunete – grosimi, table, suduri).
– Cunostinte de limba engleza scris/vorbit – nivel mediu;
– Disponibilitate la efort suplimentar si consemn la domiciliu atunci cand situatia o cere;
– Fara probleme de sanatate / apt medical in vederea obtinerii calificarii in Radioprotectie .
• Alte cerinte:
– Certificarea si/sau autorizarea si in alte metode de examinari nedistructive – constituie avantaj;
– Calificarea in Radioprotectie – constituie avantaj;
3. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):
– Efectuarea de examinari nedistructive, in conformitate cu pregatirea si autorizarea sa;
– Recomanda solutii in rezolvarea problemelor ce apar in domeniul sau de activitate;
– Participa la cursuri de pregatire organizate in domeniul sau de activitate;
– Pregateste documentele ce folosesc la programele de inspectie periodica si in-service;
– Intocmeste si revizuieste procedurile de control si tehnicile NDE;
– Verifica inregistrarile NDE (buletine de control) ale personalului colaborator;
– Intocmeste rapoarte de inspectie;
– Alte cerinte conform fisei postului.

Informatii loc de munca

4. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 08.07.2022.
5. Probele de evaluare si datele sustinerii probelor vor fi anuntate prin e-mail fiecarui candidat.
6. Alte informații
– Bibliografie:
o PT ISCIR CR6/2013 Prescripţia tehnică privind autorizarea operatorilor control nedistructiv şi a persoanelor juridice care efectuează examinări nedistructive
o Matematica si fizica, manualele de liceu.

– Date de contact: telefon 0241-80-2161, e-mail recrutare@nuclearelectrica.ro

Notă: (1) Dosarele de candidatură se depun personal la sediul Sucursalei CNE Cernavoda, str. Medgidiei, nr. 2, Oras Cernavoda, cod postal 905200 sau prin e-mail la adresa recrutare@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea/subiectul “ pentru concursul organizat in vederea ocuparii postului de Tehnician CNE (Tehnic) din cadrul Laboratorului Control Nedistructiv, poziţia din organigramă A1.1.3.8.4/ 252”.
(2) Contestațiile se pot depune la Registratura unitatii, la adresa corespondenta@nuclearelectrica.ro, în prima zi lucrătoare de la comunicarea răspunsurilor către candidați. Contestatia va cuprinde cel putin urmatoarele informatii: motivul contestatiei, ce argumente exista in favoarea acesteia, alte aspecte relevante.
(3)Sunt acceptate numai dosarele de candidatura care corespund cerintelor din anunt si contin toate formularele solicitate : Cerere de înscriere –FPC-1672( FPC-1672 REV.4 )    Consimtamant pentru verificare in vederea angajarii in cadrul Sucursalei CNE Cernavoda,   FPC-1671 consimtamant in vederea angajarii rev2  si acord referitor la politica SNN de confidentialitate si prelucrare a datelor cu caracter personal Formular de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 2, CV-ul ) CV-ul din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile din Anuntul de recrutare- CV-ul va include informatii asupra experientei si expertizei acumulate; Copie act de identitate.
(4)In cazul in care, in urma concursului, sunt declarate admise persoane pensionate din cadrul SNN, acestora li se va solicita sa accepte, ca atributie suplimentara de serviciu, precizata in fisa de post, sustinerea de programe de mentorat pentru transferul de cunostinte si experienta catre personalul in formare sau angrenat in programe de succesorat, derulate la nivelul SNN (atat Sediul Central cat si sucursale). In acest caz special, contractul va fi pe durata determinata de 1 an de zile.
(5) Va informam ca numarul de posturi scoase la concurs poate fi suplimentat ulterior expirarii anuntului de recrutare si pana la data angajarii celor admisi pe posturile initial ofertate, daca in acest interval se vacanteaza posturi cu cerinte identice din cadrul compartimentului. Angajarea se face in ordinea descrescatoare a rezultatelor obtinute.Titlu Inginer specialist
Departament

Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A. recrutează personal în vederea ocupării postului de: Inginer specialist, în cadrul Direcției Tranzacții Energie Electrică, Serviciu Notificări și Raportări    

 

Locul de muncă: Sediul Central SNN București

 

Durata contractului: Nedeterminată

 

Profilul  postului:

Cerințe  minime pentru ocuparea postului:

 • Studii : superioare finalizate cu diploma de licenta in domeniul tehnic
 • Minim 5 ani experienta in activitatea de tranzactionare a energiei electrice pe pietele specializate;
 • Experienta in activitatea de notificari zilnice pe pietele spot;
 • Experienta in activitatea de notificari fizice in platformele N.Transelectrica;
 • Experienta in achizitia de capacitati ATC si experienta in activitatea de import / export / tranzit energie electrica pe pietele din Romania;
 • Capabilitati de analiza si sinteza a informațiilor privind vanzarea-cumpararea energiei electrice, precum si a datelor necesare intocmirii rapoartelor specifice pietelor de energie in sprijinul deciziilor de investiție, precum si de evaluare a riscurilor unor investiții pentru bugetul sau capitalul companiei
 • Cunoasterea limbii engleze – nivel mediu
Informatii loc de munca

Alte cerințe specifice postului:

 • Capacitate de comunicare;
 • Capacitate de adaptare la conditii de stres (volume mari de munca in anumite perioade), la situatii determinate de schimbari de relatii si parteneri de afaceri, flexibilitate in relatiile de munca;
 • Adaptabilitate la sisteme si medii de lucru diferite;
 • Abilitati pentru lucru in echipa;
 • Capacitate de gestionare a sarcinilor complexe si atingere a obiectivelor stabilite
 • Constituie avantaj pentru ocuparea postului vacant detinerea de atestat (certificat) recunoscut international care sa certifice pregatirea ca trader de energie electrica.

Fișa postului:

Principalele atribuții ale postului de sunt:

 • Asigura implementarea politicilor si strategiilor societatii in domeniul tranzactionarii energiei electrica, in colaborare cu alte persoane din cadrul serviciului, directiei sau din alte servicii, conform atributiilor acestora;
 • Raspunde de pregatirea si transmiterea la conducerea societatii si la organismele de supraveghere a pietei de energie (OPCOM, ANRE, ME) a raportarilor/sintezelor cerute privind tranzactiile/furnizarea/distributia energiei electrice, asigurand in acest scop colectarea, actualizarea si mentinerea la zi a datelor  necesare de la ceilalti angajati ai directiei care desfasoara activitati legate de tranzactii, furnizare si distributie a  energiei electrice;
 • Asigura analiza si sinteza informațiilor privind vanzarea-cumpararea energiei electrice, precum si a datelor necesare intocmirii rapoartelor specifice pietelor de energie in sprijinul deciziilor de investiție;
 • Analizeaza rezultatele activitatii de tranzactionare a energiei electrice, a analizelor de varianta, identifica noile tendinte pe pietele de energie electrica si adiacente și formuleaza recomandari pentru rezolvarea situatiilor specifice;
 • Intocmeste rapoarte anuale și orice alte rapoarte specifice activitatii de tranzactionare a energiei electrice;
 • Evaluează riscurile activitatii de tranzactionare a energiei electrice;
 • Estimează bugetul generat de activitatea de vanzare-cumparare a energiei electrice, asociat cu anumite investiții sau tranzacții comerciale;
 • Participa la stabilirea criteriilor de contractare, la negocierea contractelor sau a actelor aditionale (inclusiv sedinte de conciliere, inaintarea si sustinerea divergentelor la autoritatea competenta);
 • Initiaza/avizeaza acte aditionale la contracte sau protocoale legate de contracte comerciale;
 • Raspunde de organizarea, intretinerea si actualizarea eficienta a bazei de date care reflecta derularea contractelor aferente tranzactiilor/furnizarii energiei electrice (cantitati de energie/servicii tranzactionate, preturi aplicate, valori facturate, incasari primite prin virament sau compensare, majorari pentru intarziere etc);
 • Raspunde de efectuarea periodica, la termenele prevazute de legislatia in vigoare, de pregatirea si transmiterea la organismele de supraveghere a pietei de energie (ANRE, ME, MFP) a datelor necesare privind tranzactiile aferente contractelor privind tranzactiile/furnizarea /distributia energiei electrice;
 • Urmareste primirea inregistrarilor/masuratorilor care determina volumul efectiv al cantitatilor de energie/serviciilor livrate pe fiecare interval orar si obtine confirmarea lor de la partenerii contractuali implicati, rezolva eventualele divergente formulate de parteneri privind inregistrarile/masuratorile notificate catre partenerii contractuali;
 • Verifica facturile pentru serviciile de furnizare si distributie, mijlocite de SNN si/sau prestate de partenerii contractuali in activitatile de pe piata de energie (transport, servicii de sistem, administrarea pietei, distributie, asigurarea energiei reactive), sau facturile altor parteneri cu care SNN are contracte pe baza carora achizitioneaza energie sau servicii in vederea acordarii “Bun de plata”, avand ca referinta masuratorile/inregistrarile confirmate si prevederile contractuale, confirma corectitudinea facturilor in vederea acceptarii la plata, precizeaza pentru Departamentul Financiar Contabilitate termenele pentru efectuarea platilor. Pastreaza copii dupa facturile primite si acceptate si le depoziteaza in dosare separate;
 • Evalueaza activitatea de tranzactionare pe piata de certificate verzi in conformitate cu legislatia, secundara si cu procedurile in vigoare, aplicabile pietei de Certificate verzi;
 • Pregateste, in colaborare cu compartimentul juridic-contencios si celelalte servicii implicate, documentele necesare pentru eventuala actiune in justitie initiata in vederea obtinerii majorarilor pentru intarziere;
 • Asigura corectitudinea si completitudinea (conform documentelor primare), precum si securitatea si confidentialitatea datelor si informatiilor cuprinse in fisierele/bazele de date proprii, inclusiv actualizarea acestora;
 • Raspunde de intocmirea si actualizarea procedurilor/instructiunilor specifice activitatii postului/serviciului, stabilind interfetele cu sucursalele, celelalte compartimente din societate, cu compartimentele corespondente de la partenerii contractuali, operatorii de piata sau autoritatile de reglementare;
 • Raspunde de organizarea, intretinerea si actualizarea bazei de date a arhivei Serviciului Notificari si Raportari cu toate contractele/conventiile si Deciziile ANRE aferente activitatii desfasurate de acesta; arhiveaza in format electronic toate documentele si intocmeste in arhiva Serviciului/Directiei o baza de date cu toate informatiile necesare identificarii fiecarui document;

Data limită pentru depunerea candidaturilor este: 11.07.2022, orele 16.00

Dupa expirarea termenului limită de depunere a candidaturilor, comisia de examinare va analiza conținutul dosarelor candidaților înscrisi urmărind îndeplinirea cumulativă a cerințelor de profil ale postului pe baza documentelor prezentate (cererea de înscriere, CV și declarația GDPR). Candidații ale căror dosare îndeplinesc cerințele vor fi selectați pentru a participa la următoarele etape ale procesului de recrutare și selecție.

Dosarul candidatului în vederea înscrierii la procesul de selecție și recrutare va conține:

 • Cererea de înscriere completată potrivit modelului anexat. Pe cerere se va specifica titulatura completă a postului pentru care candidatul aplică.
 • CV-ul din care să rezulte îndeplinirea condițiilor solicitate pentru ocuparea postului.
 • Declaratia GDPR, completată conform modelului anexat.

Probele de evaluare, vor consta în:

 • Evaluarea dosarelor candidaților (probă eliminatorie) – proba constă în analiza informațiilor cuprinse în CV-ul fiecărui candidat, fiind urmărită îndeplinirea cumulativă a cerințelor minime prevăzute în anunțul de recrutare. Candidații care vor îndeplini cumulativ cerințele de ocuparea postului vor fi selectați pentru următoarea etapă a procesului de selecție și recrutare.
 • Proba scrisă (probă obligatorie) – la această probă vor participa doar candidații care au fost selectați în urma etapei de analiză și selecție a Notarea candidatilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 10.

Nota minimă pentru a promova această probă, este nota 7.

 • Interviul profesional (probă obligatorie) – La această probă vor participa doar candidații care au obținut nota minină pentru promovarea probei scrise. Proba constă în aplicarea unui set de întrebări vizând experiența profesională, realizarile profesionale anterioare, cunoștințele specifice profilului postului pentru care aplică, abilitățile necesare ocupării postului. Notarea candidatilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 10.

Nota minimă pentru a promova această probă, este nota 7.

În urma susținerii probelor de concurs va fi declarat admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj, dar nu mai puțin de 7.

După finalizarea etapei de analiză și selecție a dosarelor, candidații care au fost selectați pentru a participa la următoarea etapă a concursului vor fi înștiințați prin e-mail la adresa menționată în CV, asupra datei, orei și locului de desfășurare a următoarei probei. 

În cazul în care concursul este structurat pe probe de evaluare multiple (probă scrisă si probă de tip interviu), candidații care au promovat și au fost selectați pentru a participa la următoarea etapă a concursului vor fi înștiințați prin e-mail la adresa menționată în CV, asupra datei și orei la care sunt programați să participle la probă. 

La finalizarea procesului de selecție și recrutare, candidaților care au parcurs toate etapele din concurs li se va comunica prin e-mail la adresa menționată în CV, prin formularul procedurat, rezultatul obținut (Admis sau Respins).

Notă: În funcție de numărul candidaților înscriși se pot modifica datele de concurs menționate în anunț. În acest caz, candidații vor fi înștiințați prin adresa de e-mail menționată în CV.

 

Alte informații:

Bibliografie:

 1. Legea 123/2012 a energiei electrice actualizata;
 2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 27 din 18 martie 2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei
 3. ORDIN nr. 65 din 31 martie 2022 privind aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de contractare a energiei electrice de către clienţii finali mari
 4. ORDIN nr. 73 din 11 mai 2022 pentru modificarea Regulamentului privind cadrul organizat de contractare a energiei electrice de către clienţii finali mari, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 65/2022
 5. ORDIN nr. 78 din 07.08.2014- regulament privind modalitatile de incheiere a contractelor bilaterale de energie electrica prin licitatie extinsa si negociere continua si prin contracte de procesare – Modificat prin Ordinul 50/2019; Cap IV abrogat prin Ord 64/2020, Modificat prin Ord.27/2021
 6. ORDIN nr. 202 din 11.11.2019 pentru modificarea Regulamentului de programare a unităților de producție și a consumatorilor dispecerizabili aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2013 și pentru abrogarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei intrazilnice de energie electrică aprobat cu Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr.73/2013
 7. Regulamentul privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată cu negociere dublă continuă a contractelor bilaterale de energie electrică aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 49/2013, cu aplicare de la 01.07.2021
 8. Regulamentul de organizare şi funcţionare a pieţei pentru ziua următoare de energie electrică cu respectarea mecanismului de cuplare prin preţ a pieţelor şi modificarea unor acte normative care reglementează piaţa pentru ziua următoare de energie electrică, cu modificările și completările ulterioare
 9. Regulamentul privind modalitatea de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitaţie extinsă şi utilizarea produselor care să asigure flexibilitatea tranzacţionării, cu modificările și completările ulterioare
 10. Regulamentul privind modalităţile de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitaţie extinsă şi negociere continuă şi prin contracte de procesare, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 78/14.08.2014 cu modificările și completările ulterioare
 11. Cod tehnic al retelei electrice de transport
 12. ORDIN nr. 213 din 25.11.2020 – ORDIN de aprobare a Regulamentului de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea – preț unic de dezechilibru și pentru modificarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, modificat prin Ord.33/2021, Ord.96/2021
 13. ORDIN nr. 61 din 31.03.2020 – Ordin pentru aprobarea Regulamentului de programare a unităţilor de producţie dispecerizabile, a consumatorilor dispecerizabili și a instalațiilor de stocare dispecerizabile, a Regulamentului de funcționare și de decontare a pieței de echilibrare și a Regulamentului de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea, modificat prin prin Ord.27/2021
 14. Legea societatilor comerciale;
 15. Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energieie din surse regenerabile de energie;
 16. Commision proposes new rules for consumer centred clean energy transition
 17. Directiva (UE) 2019/944 privind normele comune pentru piata interna de energie electrica si de modificare a Directivei 2012/27/UE,
 18. Regulamentul (UE) 2019/941 privind pregatirea pentru riscuri in sectorul energiei electrice si de abrogare a Directivei 2005/89/CE
 19. Regulamentul (UE) 2019/943 privind piata interna de energie  electrica
 20. Energy Strategy and Energy Union – European Commission.

LEGISLATIA/Documente disponibile pe paginile de internet:

 1. http://www.nuclearelectrica.ro/
 2. http://www.anre.ro
 3. http://www.opcom.ro
 4. http://www.transelectrica.ro
 5. http://www.acer.europa.eu
 6. http://www.acer.europa.eu/en/remit
 7. http://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition
 8. http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union

Cerere de înscriere -F/RU-00-05/4, Rev. 8 – Anexa 1

Formular de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 2

Date de contact: telefon: 021/2038200, e-mail: office@nuclearelectrica.ro.

 

Publicarea anunturilor de recrutare se va face prin urmatoarele metode: avizierul societatii, website-ul societatii, platforma specializata de recrutare.

Notă:

 (1) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate conform procedurilor SNN. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul unității SNN (Str. Polonă, nr. 65, București, Sector 1), prin poștă sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul ”Către Direcția Strategie Resurse Umane”

(2) Contestațiile se pot depune în prima zi lucrătoare, până la orele 16.00, de la comunicarea răspunsurilor către candidați.

 Titlu Inginer in Pregatire / Inginer Operare CNE in Pregatire / Inginer Operare CNE/ Inginer Operare CNE Principal/ Economist / Economist Principal din cadrul Biroul Management Contracte si Decontari
Departament

1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A., Sucursala CNE Cernavoda recrutează personal în vederea ocupării a 2 posturi de Inginer in Pregatire / Inginer Operare CNE in Pregatire / Inginer Operare CNE/ Inginer Operare CNE Principal/ Economist / Economist Principal cu contract pentru perioada nedeterminata, din cadrul Biroul Management Contracte si Decontari – Departamentul Instalatie Detritiere, poziţiile din organigramă A21.2.1/ 210, 217.
2. Profilul postului:
– studii: absolvent de studii superioare cu diploma de licenta avand titlul de inginer/economist.
– vechime:
o In vederea incadrarii pe functia de Inginer:
• Fara cerinte de experienta pentru pozitia de Inginer in Pregatire;
• Minim 2 ani pe o pozitie de inginer in activitati de productie sau ingineri in pregatire cu pregatirea terminata (pentru etapa inginer in pregatire), avand aprecierea generala cel putin “BUN” pentru Inginer Operare CNE in Pregatire;
• Minim 4 ani pe o pozitie de inginer in activitati specifice centralelor nuclearoelectrice sau ingineri operare CNE in pregatire cu pregatirea terminata, avand aprecierea generala cel putin “BUN”pentru Inginer Operare CNE.
• minimum 8 ani experienta pe o pozitie de inginer, inginer operare CNE pentru functia Inginer Operare CNE Principal.
o In vederea incadrarii pe functia de Economist:
• Fara cerinte de experienta pentru pozitia de Economist in Pregatire;
• Minim 2 ani pe o pozitie de economist sau economist in pregatire cu pregatirea terminata (pentru etapa economist in pregatire), avand aprecierea generala cel putin “BUN” pentru Economist;
• minimum 8 ani experienta pe o pozitie de Economist, pentru functia Economist Principal.
– Cerinte specifice:
• cunostinte aprofundate referitoare la achizitii publice
• cunostinte profunde aferente programelor de calcul tabelar. Cunoastere excelenta a suitei Office la nivel de utilizator experimentat
• promptitudine in rezolvarea problemelor, capacitate de lucru in echipa, flexibilitate si adapabilitate
• cunostinte de Limba Engleza – nivel mediu
• abilitati de comunicare scrisa si verbala, capacitate de analiza si sinteza
– Alte cerințe :
• cunostinte aprofundate referitoare la practici comerciale, derulare de contracte, decontari, inregistrari financiar-contabile. Cunostinte bune cu privire la derularea contractelor asociate proiectelor de investitii. Cunostinte generale despre contracte FIDIC galben – constituie avantaj
• cunostinte in domeniul instrumentelor de planificare (Project sau Primavera) respectiv notiuni despre grafice de proiect, grafice Gantt – reprezinta avantaj

3. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):
– Participa la definirea strategiilor necesare achizitiilor care sprijina implementarea proiectului si formuleaza solutii optimizate pentru asigurarea obtineii aprobarilor necesare corelat cu duratele cristice asociate acestora;
– Asigura suport in pregatirea documentatiilor necesare pentru achizitiile asociate proiectului.
– Sub indrumarea personalului de conducere si coordonare construieste bugetul multianual al proiectului, pe baza graficelor de executie a contractelor pe care le deruleaza si a informatiilor disponibile in cadrul echipei de proiect, respectiv a proiectiilor validate intern, si elaboreaza fisa program conform procedurilor aplicabile.
– Monitorizeaza activ derularea contractelor din responsabilitate, actionand proactiv pentru corectarea/rezolvarea oricaror blocaje aparute. Coreleaza derularea contractelor cu executia bugetara si pregateste din timp justificarile si documentele necesare eventualelor corectii/rectificari bugetare. Este responsabil de componenta bugetara a indicatorului de performanta alocat monitorizarii progresului proiectului.
– Verifica pachetele de documentatie aferente decontarilor solicitate in cadrul contractelor in raport cu cerintele contractuale si procedurale aplicabile, asigurandu-se ca acestea corespund exigentelor.
– Alte responsabilitati si sarcini conform fișei postului.
4. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 12.07.2022.

Informatii loc de munca

5. Probele de evaluare si datele sustinerii probelor vor fi anuntate prin e-mail fiecarui candidat.

6. Alte informații
– Bibliografie:
• Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare;
• FIDIC – yellow book;
• Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri , cu modificarile si completarile ulterioare;
• Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
• Legea 500/2002 referitoare la finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Project Management Body of Knowledge editia a 7-a.

– Date de contact: telefon 0241 802161, e-mail: recrutare@nuclearelectrica.ro .

Notă:
(1) Dosarele de candidatură se depun personal la sediul Sucursalei CNE Cernavoda, str. Medgidiei, nr. 2, Oras Cernavoda, cod postal 905200 sau prin e-mail la adresa recrutare@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea/subiectul “ pentru concursul organizat in vederea ocuparii posturilor de Inginer in Pregatire / Inginer Operare CNE in Pregatire / Inginer Operare CNE/ Inginer Operare CNE Principal/ Economist / Economist Principal din cadrul Biroul Management Contracte si Decontari – Departamentul Instalatie Detritiere, poziţiile din organigramă A21.2.1/ 210, 217”.
(2) Contestațiile se pot depune la Registratura unitatii, la adresa corespondenta@nuclearelectrica.ro, în prima zi lucrătoare de la comunicarea răspunsurilor către candidați. Contestatia va cuprinde cel putin urmatoarele informatii: motivul contestatiei, ce argumente exista in favoarea acesteia, alte aspecte relevante.
(3)Sunt acceptate numai dosarele de candidatura care corespund cerintelor din anunt si contin toate formularele solicitate : Cerere de înscriere –FPC-1672( FPC-1672 REV.4 )    Consimtamant pentru verificare in vederea angajarii in cadrul Sucursalei CNE Cernavoda,   FPC-1671 consimtamant in vederea angajarii rev2  si acord referitor la politica SNN de confidentialitate si prelucrare a datelor cu caracter personal Formular de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 2, CV-ul ) CV-ul din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile din Anuntul de recrutare- CV-ul va include informatii asupra experientei si expertizei acumulate; Copie act de identitate.
(4)In cazul in care, in urma concursului, sunt declarate admise persoane pensionate din cadrul SNN, acestora li se va solicita sa accepte, ca atributie suplimentara de serviciu, precizata in fisa de post, sustinerea de programe de mentorat pentru transferul de cunostinte si experienta catre personalul in formare sau angrenat in programe de succesorat, derulate la nivelul SNN (atat Sediul Central cat si sucursale). In acest caz special, contractul va fi pe durata determinata de 1 an de zile.
(5) Va informam ca numarul de posturi scoase la concurs poate fi suplimentat ulterior expirarii anuntului de recrutare si pana la data angajarii celor admisi pe posturile initial ofertate, daca in acest interval se vacanteaza posturi cu cerinte identice din cadrul compartimentului. Angajarea se face in ordinea descrescatoare a rezultatelor obtinute.Titlu Administrator Baze de Date in Pregatire / Administrator Baze de Date / Adminsitrator Baze de Date Principal – Biroul Dezvoltare si Administrare Aplicatii
Departament

1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A., Sucursala CNE Cernavoda recrutează personal în vederea ocupării doua posturi de Administrator Baze de Date in Pregatire / Administrator Baze de Date / Adminsitrator Baze de Date Principal in cadrul Biroului Dezvoltare si Administrare Aplicatii IT – pozitia din organigrama A23.2 / 225,213
2. Profilul postului:
• Studii: Absolvent de studii superioare cu diploma de licenta in domeniul/specializarea: informatica / stiinta calculatoarelor / cibernetica / calculatoare si tehnologia informatiei / automatica si calculatoare / matematica-informatica
• Experienta:
 Fara cerinte de vechime pentru postul de Administrator Baze de Date in Pregatire
 Minim 2 ani vechime pe o pozitie similara cu cerinte de studii superioare in domeniul IT pentru postul de Administrator Baze de Date
 Minim 8 ani vechime pe o pozitie similara cu cerinte de studii superioare in domeniul IT pentru postul de Adminsitrator Baze de Date Principal
• Cunostinte specifice:
o Pentru pozitia 213
 cunostinte temeinice de proiectare si documentare a arhitecturii bazelor de date relationale;
 cunostinte temeinice de SQL/TSQL;
 cunostinte privind dezvoltarea aplicatiilor web cu tehnologia .NET utilizand limbajele VB sau C#;
 cunostinte privind construirea de rapoarte utilizand Crystal Reports;
 cunostinte privind administrarea MS SQL Server;
 notiuni elementare despre sistemul de operare Windows;
 cunostinte limba engleza – nivel mediu (scris si vorbit)
 abilitati numerice si orientare logica;
 capacitate de organizare si incadrare in termene;
 integrare si lucru in echipa
o Pentru pozitia 225
 cunostinte temeinice despre proiectare si documentare a arhitecturii bazelor de date relationale
 cunostinte temeinice despre SQL, PL/SQL
 cunostinte despre administrarea bazelor de date Oracle
 cunostinte despre dezvoltarea de rapoarte cu tehnologie Oracle (Oracle Reports, Oracle BI Publisher)
 notiuni elementare despre sistemul de operare Linux
 cunostinte limba engleza – nivel mediu (scris si vorbit)
 abilitati numerice si orientare logica;
 capacitate de organizare si incadrare in termene;
 integrare si lucru in echipa.
• Alte cerinte:
o Pentru pozitia 225
 cunosterea aplicatiei si structurii Asset Suite – constituie avantaj
 experienta in administrarea tehnologiei Oracle– constituie avantaj
3. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):
 Asigura Confidențialitatea(C), Integritatea(I) si Disponibilitatea(D) – C.I.D. – a informațiilor centralei in format electronic in conformitate cu standardele aplicabile si procedurile centralei pentru aplicațiile, sistemele informatice si bazele de date pe care este responsabil.
 Dezvolta si intreține programe de aplicații in principal asupra bazelor de date pe baza solicitarilor venite de la utilizatori;
 Elaboreaza documentații pentru beneficiarii programelor dezvoltate cu forțe proprii;
 Efectueaza la cerere sau din proprie inițiativa analize de performanța a aplicațiilor si propune pachete de soluții pentru imbunatațirea acestora;
 Elaboreaza si administreaza teste de verificare si imbunatatire a performantelor aplicatiilor din responsabilitate;
 Se preocupa de buna functionare a sistemelor computerizate pe care le are in responsabilitate.
 Intretine bazele de date aferente aplicatiilor din responsabilitate si administreaza drepturile si mijloacele de acces asupra acestora;
 Este responsabil de refacerea cat mai rapida a functionalitatilor si datelor afectate de caderi majore ale sistemelor electrice, de dezastre sau fenomene naturale;
 Alaturi de administratorul de sistem, participa la analiza, testarea si implementarea patch-urilor/update-urilor in sistemele informatice si bazelor de date ale CNE.
 Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.
4. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 12.07.2022

Informatii loc de munca

5. Probele de evaluare si datele sustinerii probelor vor fi anuntate prin e-mail fiecarui candidat. Candidatii vor primi pe adresa de email personala (comunicata in CV) invitatia de participare la concurs, cu indicarea date si orei
6. Alte informații
Bibliografie:
o Pentru pozitia 213: Documentația specifică pentru proiectare si administrare baze de date MS SQL Server – documentatie tehnica Microsoft (docs.microsoft.com)
o Pentru pozitia 225: documentatie tehnica Oracle (docs.oracle.com)

– Date de contact: telefon 0241.802.161, adresa de e-mail: recrutare@nuclearelectrica.ro

Notă: (1) Dosarele de candidatură se depun personal la sediul Sucursalei CNE Cernavoda, str. Medgidiei, nr. 2, Oras Cernavoda, cod postal 905200 sau prin e-mail la adresa recrutare@nuclearelectrica.ro cu mențiunea/subiectul “pentru concursul organizat in vederea ocuparii pozitiei A23.2/213,225 Administrator Baze de Date in Pregatire / Administrator Baze de Date / Adminsitrator Baze de Date Principal – Biroul Dezvoltare si Administrare Aplicatii.
(2) Contestațiile se pot depune la Registratura unitatii, la adresa corespondenta@nuclearelectrica.ro, în prima zi lucrătoare de la comunicarea răspunsurilor către candidați. Contestatia va cuprinde cel putin urmatoarele informatii: motivul contestatiei, ce argumente exista in favoarea acesteia, alte aspecte relevante.
(3) Sunt acceptate numai dosarele de candidatura care corespund cerintelor din anunt si contin toate formularele solicitate : Cererea standardizata de inscriere la concurs; Consimtamant in vederea prelucrarii datelor cu caracter personal in vederea participarii la procedura de recrutare in cadrul unitatii SNN si acord referitor la politica SNN de confidentialitate si prelucrare a datelor cu caracter personal (GDPR); CV-ul din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile din Anuntul de recrutare- CV-ul va include informatii asupra experientei si expertizei acumulate; Copie act de identitate.
(4) In cazul in care, in urma concursului, sunt declarate admise persoane pensionate din cadrul SNN, acestora li se va solicita sa accepte, ca atributie suplimentara de serviciu, precizata in fisa de post, sustinerea de programe de mentorat pentru transferul de cunostinte si experienta catre personalul in formare sau angrenat in programe de succesorat, derulate la nivelul SNN (atat Sediul Central cat si sucursale). In acest caz special, contractul va fi pe durata determinata de 1 an de zile.
(5) Va informam ca numarul de posturi scoase la concurs poate fi suplimentat ulterior expirarii anuntului de recrutare si pana la data angajarii celor admisi pe posturile initial ofertate, daca in acest interval se vacanteaza posturi cu cerinte identice din cadrul compartimentului. Angajarea se face in ordinea descrescatoare a rezultatelor obtinute.X