Locuri de munca

Titlu Coordonator Program Special in cadrul Departamentului Planificare Strategica si Analiza Performanta
Departament
 1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A. recruteaza personal în vederea ocupării  postului vacant de  Coordonator Program Special in cadrul Departamentului Planificare Strategica si Analiza Performanta, pentru o durata nedeterminata

 

2.PROFILUL POSTULUI  – COORDONATOR PROGRAM SPECIAL

 

1.Cerințe  minime pentru ocuparea postului:

 • studii superioare cu diploma de licenta in psihologie sau asimilata, in intelesul normei metodologice de aplicare a Legii nr.213/2004, obtinuta intr-o institutie de invatamant superior acreditata, din Romania sau din strainatate, recunoscuta sau echivalata, dupa caz, potrivit legii;
 • atestat de libera practica, eliberat de Colegiul Psihologilor din Romania, pentru desfasurarea profesiei de psiholog;
 • specializare in psihologia muncii si organizationala;
 • specializare in psihologia transporturilor;
 • specializare in psihologia aplicata in domeniul serviciilor, de preferinta in domeniul securitatii nationale;
 • specializare in psihologie clinica si psihoterapie
 • experienta minim de 10 ani in evaluare psihologica in specializarea psihologia muncii si organizationala;
 • experienta minima de 10 ani in psihologie clinica si psihoterapie;
 • expertiza in mentoring si coaching, minim trei recomandari de la beneficiari ai unor astfel de servicii

Alte cerinte specifice postului:

 • Extras de cazier;
 • Mentalitate puternica strategica;
 • Rigoare metodologica, abilitati de intervievare, capacitate de intelegere sistemica a organizatiilor, experienta de management de proiect;
 • capacitatea de concentrare, rabdare, creativitate, tenacitate si empatie;
 • Abilitati foarte bune de control si coordonare;
 • Abilitati foarte bune de organizare si lucru in echipa;
 • abilitati foarte bune de comunicare si interpersonale;
 • Promtitudine in rezolvarea problemelor;
 • Capacitate de gestionare a sarcinilor complexe;
 • Capacitate de a extrage prin discutie datele relevante pentru descrierea si analiza problemei;
 • Capacitate de analiza, sinteza si asumare a responsabilitatii in exercitarea atributiilor specifice postului;
 • Capacitate de evitare a starilor conflictuale si respectare a relatiilor ierarhice, fara a influenta decizia exercitata prin competenta conferita de calitatea de psiholog;
 • Capacitate de a analiza si sinteza evaluarea performantelor, evaluarea posturilor, satisfactia profesionala, factori motivatori, dinamica grupurilor, psiho-profesiograme etc’
 • Abilitatea de a finaliza cu succes sarcinile planificate si repartizate, la nivelele cantitative si termenele stabilite, rezolvarea la termen a sarcinilor stabilite de conducere si îndeplinirea obiectivelor stabilite prin strategii, programe de actiune si planuri de munca;
 • Capacitatea de rezolvarea corecta, completa si viabila a sarcinilor ordonate de conducere precum si a celor stabilite prin strategii, programe de actiune si planuri de munca;
 • Spirit de disciplina, onestitate si confidentialitate a datelor si informatiilor prelucrate
Informatii loc de munca
 1. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):

 

 1. Atributii / Sarcini / Responsabilitati principale:

 

 • Elaboreaza psihoprofesiogramele pentru toate categoriile de posturi din cadrul SNN;
 • Elaboreaza reglementari interne privind evaluarea psihologica a personalului SNN;
 • Coordoneaza procesul de planificare a evaluarii psihologice pentru intreg personalul din cadrul SNN prin colaborare cu DRU si SRU din sucursalele SNN;
 • Planifica evaluarii psihologice periodice in functie de specificul posturilor si de rezultatele monitorizarii schimbarilor de ordin psihologic in sfera aptitudinala si de personalitate a angajatilor;
 • Elaboreaza si aplica teste pentru masurarea inteligentei, abilitatilor, aptitudinilor si a altor caracteristici umane, utilizarea instrumentelor de evaluare psihoprofesionala si administrarea acestora in functie de specificul posturilor;

 

 • Efectueaza studiul comportamentului uman si al proceselor mentale in corelatie cu particularitatile locurilor de munca din cadrul SNN;
 • Realizeaza studii si cercetari ergonomice in vederea imbunatatirii performantelor umane in activitatea profesionala;
 • Asigura investigarea si recomandarea cailor de solutionare a problemelor psihologice;
 • Efectueaza evaluarea psihologica la angajare si periodic pentru identificarea / aprecierea compatibilitatii dintre persoana si profilul postului, care sa poata confirma corespondenta dintre:
 • cunostinte, deprinderi, abilitati, aptitudinini detinute de o persoana si cerintele specifice postului pentru care doreste sa aplice sau il ocupa;
 • personalitatea individului si climatul si cultura organizationala.
 • Asigura, la solicitarea conducerii societatii, consiliere in vederea reconversiei si integrarii socio-profesionale, pentru formare, orientare si repartitie in munca dupa criterii psihologice;
 • Sustine activitati de Mentoring, prin care un nou venit (sau debutantul intr-o noua activitate) este ajutat sa se integreze in organizatie sau este sustinut in dezvoltarea sa personala si profesionala;
 • Sustine activitati de Coaching, la solicitarea conducatorilor locurilor de munca, pentru a fi ajutati sa isi defineasca obiectivele specifice ca apoi sa se organizeze astfel incat sa atinga obiectivele stabilite, sau de a facilita manifestarea potentialului propriu sau al salariatilor din subordine;
 • Participa la actiunile desfasurate la nivelul SNN prin selectarea si aplicarea de tehnici si metode (cum ar fi sondajele organizationale) pentru evaluarea perceptiilor, atitudinilor si comportamentelor relationate cu climatul si cultura organizationala de apreciere a perceptiei salariatilor fata de climatul / cultura organizationala;
 • Participa la evaluarea necesarului de competente adaptat la specificul SNN si cerintele CNCAN ce privesc analiza personalului pentru operarea in siguranta a capacitatilor de productie;
 • Realizeaza studii pentru a aduna informatii despre nevoile si problemele referitoare la eficacitatea, flexibilitatea si inovatia organizationala;
 • Identifica imbunatatirile posibile si necesare la nivelul structurii, culturii si managementului organizational;
 • Evalueaza nevoile de schimbare si dezvoltare organizationala;
 • Sustine prezentari (workshopuri) pentru atenuarea efectelor stresului ocupational sau pentru alte aspecte ce privesc comportamentul lucratorilor fata de cerintele de securitate, sanatate si sau performanta profesionala;
 • Selecteaza si aplica tehnici si metode pentru evaluarea grupului (cum ar fi interviuri de grup, focus grupuri) in ceea ce priveste perceptiile, atitudinile si comportamentele relationate cu performanta, erorile, incarcarea, stresul, sanatatea sau siguranta si masoara performanta grupului;
 • Administreaza chestionare sociometrice prin care masoara coeziunea grupului;
 • Realizeaza proiecte pentru a observa membrii echipei in cadrul unui exercitiu de grup, pentru a intelege rolul preluat de fiecare membru al grupului in sarcinile de grup;
 • Realizeaza interviuri cu membrii unui colectiv, pentru a intelege opinia lor despre conflictele in care colectivul a fost implicat, in relatia sa cu alte compartimente functionale sau conducatori ai unitatii;
 • Sustine interviuri clinice in cazul evaluarilor psihologice pentru posturile expuse riscurilor specifice profesionale si elaboreaza recomandari atat pentru salariati cat si pentru management;
 • Asigura consiliere psihologica la solicitarea salariatilor pentru adaptarea la stres, pentru probleme legate de locul de munca sau personale care pot afecta performanta acestuia;
 • Realizeaza testarea psihologica, prevenirea si psihoterapia tulburarilor emotionale si de personalitate, precum si a fenomenelor de inadaptare la mediul social si profesional;
 • Efectueaza interpretarea datelor obtinute si elaborarea recomandarilor pe care le considera necesare pentru obtinerea unui profil psihologic complet, clar al aptitudinilor si personalitatii persoanelor evaluate;
 • Asigura discretie si pastrarea confidentialitatii, conform codului deontologic al profesiei de psiholog;
 • Are deplina competenta in aplicarea instrumentelor de evaluare psihologica a testelor, precum si asupra interpretarii rezultatelor, recomandarilor, avizelor emise, patrarii dovezilor si a inregistrarilor rezultate in urma evaluarii/consilierii psihologice a persoanelor. Nicio functie de conducere, indiferent de pozitie, din cadrul SNN, nu are autoritate si nu poate dispune psihologului asupra instrumentelor, testelor, rezultatelor interpretate sau a avizelor emise de psiholog;
 • Poarta responsabilitatea asupra pastrarii confidentialitatii datelor si informatiilor de care ia cunostinta cu ocazia activitatii desfasurate in cadrul SNN;
 • Participa la programe de pregatire, seminarii, workshopuri pentru imbunatatirea continua a performantelor profesionale;
 • Actualizeaza si dezvolta propriile competente, cunostinte si deprinderi, in concordanta cu schimbarile din domeniu, cu standardele si cerintele profesiei psihologice, cu reglementarile nationale si europene;
 • Stabileste si mentine relatii cu alti profesionisti, precum si cu organizatii profesionale relevante;

 

 1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este  14.08.2020

 

 1. Alte informații: Pot fi obtinute la cerere pe adresa de e-mail: office@nuclearelectrica.ro

 

 

 1. Bibliografie:
 • Legea nr 111/1996 privind desfăsurarea în siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitătilor nucleare;
 • Legea nr. 2l3/ 2004 (*actualizata*) privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiinfarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania;
 • NSN 21 – Norme fundamentale de securitate nucleara pentru instalatiile nucleare, disponibil pe www.cncan.ro;
 • NSN 23 – Norme de securitate nucleara privind pregatirea, calificarea si autorizarea personalului organizatiilor care exploateaza instalatii nucleare, disponibil pe www.cncan.ro;
 • Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca;
 • HG 355/2007 privind supravegherea santatii lucratorilor;

 

2.Cerere de înscriere-anexata                                

– Date de contact: telefon 021 203 82 00, e-mail recrutare@nuclearelectrica.ro;office@nuclearelectrica.ro.

 

Notă: Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul SNN*, prin postă sau prin e-mail la adresa: office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul “Către Departamentul Resurse Umane”.

 * Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

Anuntul va fi sters automat de pe site dupa data limita de depunere  a candidaturilor, 14.08.2020. Va rugam sa va salvati anuntul in calculator pentru utilizarea ulterioara.Titlu Contabil Sef – Sef al Departamentului Financiar Contabilitate
Departament
 1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A. recrutează personal în vederea ocupării postului de Contabil Sef – Sef al Departamentului Financiar Contabilitate din cadrul Directiei Financiare.

 

 1. Profilul postului:

 

Cerinte obligatorii pentru ocuparea postului:

Cerințe  minime de studii / specializare pentru ocuparea postului:

 • studii superioare cu diploma de licenta in domeniul economic
 • master in management sau in domeniul financiar – contabil
 • experiență în conducerea proceselor financiar contabile de minim 15 ani
 • experienta in domeniul financiar – contabil de minim 20 de ani
 • specializare si expertiza in analiza financiara
 • specializare si expertiza in IFRS
 • specializare si expertiza in tehnici de optimizare a costurilor

 

Alte cerințe specifice:

 • Cunostinte privind legislatia aplicabila activitatilor financiar- contabile;
 • Cunostinte de limba engleza nivel avansat;
 • Cunostinte de utilizare a calculatorului (MS Office – Word, Excel, Outlook, Internet Explorer);
 • Promtitudine in rezolvarea problemelor si gestionarea sarcinilor complexe;
 • Capacitate de analiza, sinteza si asumare a responsabilitatii in exercitarea atributiilor specifice postului;
 • Capacitate de evitare a starilor conflictuale si respectare a relatiilor ierarhice
 • Capacitate de a analiza, sinteza si finalizare cu succes a sarcinile planificate si repartizate, la termenele stabilite,
 • Spirit de disciplina, onestitate si confidentialitate a datelor si informatiilor prelucrate
 • Capacitate de a lucra in conditii de stres;
 • Cazier judiciar
Informatii loc de munca

Atribuţii generale

 

 • Organizeaza si conduce activitatea financiar-contabila prin servicii distincte (contabilitate si financiar), pe baza normelor unitare prevazute de legislatia in vigoare, avand ca obiect principal furnizarea de informatii, atat pentru necesitatile proprii, cat si in relatiile societatii cu actionarii, clientii, furnizorii, bancile, organele fiscale si alte persoane juridice;
 • Stabileste sarcinile, atributiunile si responsabilitalile personalului din subordine conform structurii organizatorice aprobate;
 • Coordoneaza si raspunde de reflectarea corecta in evidenta contabila a bunurilor mobile si imobile, a disponibilitatilor banesti, drepturilor si obligatiilor societatii, precum si a miscarilor si modificarilor intervenite in urma operatiilor patrimoniale efectuate, a cheltuielilor, veniturilor si rezultatului obtinut;
 • Urmareste realizarea programelor stabilite cu privire la indicatorii de eficienta, obiectivele si criteriile de performanta, in domeniul sau de activitate;
 • Asigura si urmareste modul de evidenta a creditelor interne si externe angajate de societate, situatia tragerilor din credite, a ratelor, a dobanzilor, a comisioanelor si a altor cheltuieli adiacente, precum si a modului de raportare a acestora;
 • Participa la intocmirea de analize, rapoarte, note, informari privind modul de realizare a principalilor indicatori economico- financiari;
 • Lunar urmareste si raspunde de intocmirea Balantei de verificare la nivelul sediului central, precum si a Balantei de verificare centralizata la nivelul societatii;
 • Coordoneaza si raspunde de intocmirea si depunerea in termen a tuturor declaratiilor la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si bugetul local, precum si plata in termen a obligatiilor;
 • Coordoneaza modul de efectuare si reflectare in contabilitate a decontarilor reciproce cu tertii;
 • Coordoneaza si raspunde de intocmirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al sediului central si urmareste incadrarea in prevederile acestuia, coordoneaza centralizarea BVC pe total SNN si defalcarea acestuia pe trimestre;
 • Prezinta, in vederea aprobarii, propunerile de rectificare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli;
 • Coordoneaza si raspunde de intocmirea executiei BVC si de raportarea acesteia la Ministerul Economiei si Ministerul Finantelor Publice;
 • Coordoneaza si raspunde de intocmirea situatiilor financiare (semestrial si anual) precum si formularele anexa, intocmirea raportului de gestiune privind activitatea semestriala si anuala a societatii;
 • Coordoneaza si raspunde de intocmirea raportarilor lunare, trimestriale, semestriale si anuale a indicatorilor monitorizati de FMI si a raportarilor lunare, trimestriale si anuale catre ANRE;
 • Coordoneaza inventarierea anuala a tuturor valorilor patrimoniale din cadrul sediului central, urmareste definitivarea rezultatelor inventarierii, inregistrarea in contabilitate a rezultatelor inventarierii;
 • Participa la elaborarea politicilor contabile si a procedurilor interne specifice activitatii si coordoneaza punerea in aplicare a acestora;
 • Indruma metodologic activitatile de evidenta, contabilizare si gestionare a valorilor patrimoniale pentru sediul central;
 • Efectuaza controlul financiar preventiv, conform deciziei emise de Directorul General;
 • Participa la fundamentarea necesarului surselor de finantare din fonduri proprii, fonduri alocate de la bugetul statului, fonduri speciale si urmarirea utilizarii acestora;
 • Coordoneaza si verifica activitatea desfasurata cu privire la calculul, urmarirea, evidenta si plata dividendelor catre actionarii SNN;
 • Coordoneaza implementarea unor instrumente si mecanisme adecvate (programe informatice) in domeniul financiar – contabil;
 • Urmareste si raspunde de aplicarea programului de prevenire si scurgere de informatii din domeniul financiar-contabil la nivelul sediului central al societatii;
 • Urmareste si raspunde de modul de organizare si desfasurare a activitatii de pastrare si arhivare a documentelor financiar contabile;
 • Are sarcina de a aduce la cunostinta salariatilor din subordine obligatiile si raspunderile ce le revin, de a-i informa corect asupra realitatilor din unitate si de a le transmite in mod clar mesajele si solicitarile conducerii unitatii;
 • Raspunde de transmiterea cu exactitate si in termen util a informatiilor catre salariati sau conducerea unitatii;
  • Desfasoara activitati de mentorat in domeniul financiar contabil la nivelul SNN cu internii si angajati ai societatii, pentru inbunatatirea performantelor profesionale;
  • Asigura consilierea echipei de conducere a SNN in domeniul specific de activitate, inclusiv asupra prudentialitatii operatiunilor si deciziilor strategice ce implica domeniul financiar contabil inclusiv controlul financiar preventiv;
  • Asigura reprezentarea SNN in relatiile  cu autoritatile/ institutiile  de control  ale statului ( Curtea de Conturi; Corpul de control al Ministrului? Primului Ministru, s.a), in conformittaea  si in limita  competentelor  delegate de  conducerea

 

       Responsabilitati, sub directa coordonarea a  Directorului Financiar, a urmatoarelor activitati:

 • Conducerea, organizarea si coordonarea activitatii financiar-contabila a societatii, raspunzand de corectitudinea si legalitatea evidentelor financiar-contabile ale societatii, a situatiilor financiare si altor raportari catre diverse autoritati, in responsabilitatea Directiei Financiare;
 • Activitatea de control-financiar preventiv;
 • Activitatea de inventariere anuala a patrimoniului;
 • Activitatea de intocmire a bugetului de venituri si cheltuieli anual, urmarind aprobarea acestuia si monitorizeaza executia bugetara;
 • Elaborarea si actualizarea politicilor contabile si a procedurilor interne specifice  activitatii  si coordonarea pentru punerea in aplicare a acestora;
 • Activitatile stabilite prin Regulamentul de Organizare si Functionare   (ROF) si /sau Decizie a Directorului General;

 

 1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 14.08.2020.

 

*) Dosarul de candidatura trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu: Formularul „Cerere de inscriere” completat ( F/RU-00-05/4 – Anexa 1 la prezentul Anunt de recrutare); Curriculum Vitae în limba română; Copii ale actelor de studii; Copie CI; Cazier judiciar; Certificări profesionale relevante; Alte documente relevante (ref. ev. profesională); Informarea-consimtamant privind politica de confidentialitate si prelucrare a datelor cu caracter personal in vederea participarii la procedura de selectie si recrutare in cadrul SNN semnata; 

 1. Interviul va avea loc în data de 17.08.2020 prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta. Candidatii care indeplinesc cerintele minime si trec de proba eliminatorie de tip interviu vor putea fi invitati sa sustina cea de a doua proba, respectiv proba scrisa;
 2. Proba scrisă va avea loc în data de 18.08.2020 prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta.

 

*) Detaliile cu privire la desfasurarea celor doua probe ale concursului vor fi comunicate candidatilor inscrisi prin e-mail.

**) In functie de numarul candidatilor inscrisi sau din alte motive obiective datele la care se sustin probele de concurs (de tip interviu / proba scrisa), anterior mentionate la punctele 4 si 5, pot fi modificate;

 

 1. Alte informații
 • Bibliografie:
 • Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu completarile si modificarile ulterioare;
 • Legea nr. 15/1994 republicata privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale;
 • Legea nr. 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentrumodificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor modern de plata;
 • Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice;
 • G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
 • G. nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actinari unici ori majorari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu completarile si modificarile ulterioare;
 • G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile somerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome;
 • G. nr. 119/1999, republicata privind controlul intern si controlul financiar preventiv;
 • OMFP nr. 923/2014 republicata, pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventive propriu;
 • U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
 • Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardelor Internationale de Raportare Financiara;
 • OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
 • OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile;
 • OMFP nr. 2.873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economic-financiari de catre operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar detinut direct sau indirect de autoritatile publice centrale ori locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea societatilor comerciale (Legea nr. 31/1990 republicata), cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Regulamentul ASF nr. 5/2018;
 • Legea bugetului de stat (pentru anul 2020, Legea nr. 5/2020);
 • Ordinului MFP 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
 • Ordonanta Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile ulterioare;
 • Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi precum si Regulamentul privind organizarea si desfasurarea activitatilor specifice Curtii de Conturi precum si valorificarea actelor rezultate din aceste activitati;

 

 

 • Informarea-consimtamant privind politica de confidentialitate si prelucrare a datelor cu caracter personal in vederea participarii la procedura de selectie si recrutare in cadrul SNN – Anexa 2;

 

 • Date de contact: telefon: 021 203.82.00, e-mail: office@nuclearelectrica.ro.

 

Atentie: Anunt va fi sters de pe site in data de 18.08.2020. Va rugam sa va salvati in caculator informatiile din anunt.

Notă: (1) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul SNN*, prin poștă sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul “Către Departamentul Resurse Umane”.

(2) Numai candidații care îndeplinesc cerințele minime și trec de proba eliminatorie de tip interviu, pot fi invitați la susținerea probei scrise.

(3) Contestațiile se pot depune în primele 3 zile lucrătoare, de la comunicarea răspunsurilor către candidați.

* Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.Titlu Sef Departament Managementul Proiectelor
Departament
 1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A. recruteaza personal în vederea ocupării  postului vacant de  Sef Departament Managementul ProiectelorDirectia Dezvoltare Investitii, pentru o durata nedeterminata

 

 1. PROFILUL POSTULUI – SEF DEPARTAMENT

1.Cerințe  minime pentru ocuparea postului:

 • Studii superioare tehnice absolvite cu diploma de licenta, specializarea inginerie sau inginerie economica;
 • Master in management sau in domeniul tehnic cu specializare in gestiunea proiectelor;
 • Experiență în industria energetica nucleara de minim 15 ani, din care minim 3 ani in activitati de operare a centralelor nuclearoelectrice si sau in activitati de planificare a proceselor din industria energetica nucleara;
 • Competenta in management de proiect, din care cel putin un program de formare in Primavera sau alte aplicatii similare;
 • Expertiza in utilizarea aplicatiilor informatice utilizate in managementul proiectelor (MS Office, Primavera, Microsoft Project Planer; Work Management System, Visual Basic);
 • Cunoasterea limbii engleze – nivel avansat

 

Alte cerinte specifice postului:

 • Intelegere solida a analizei datelor, a bugetului si a operatiunilor de afaceri
 • O mentalitate puternica strategica si de afaceri
 • Abilitati foarte bune de organizare si lucru in echipa
 • Abilitati foarte bune de comunicare si interpersonale
 • Promtitudine in rezolvarea problemelor;
 • Capacitate de gestionare a sarcinilor complexe;
 • Leadership organizational;
 • Capacitate de analiza, sinteza si asumare a responsabilitatii in exercitarea atributiilor specifice postului;
 • Spirit de disciplina, onestitate si confidentialitate a datelor si informatiilor prelucrate
 • Extras de cazier;
 • Experienta de lucru internationala in industria nucleara constituie avantaj.
Informatii loc de munca
 1. Fișa Postului (principalele responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):

–                 Coordonarea conducerii procesului de investitii de la nivelul sucursalelor SNN;

–     Asigurarea promovarii principalelor proiecte de dezvoltare si investitii ale societatii;

–     Asigurarea monitorizarii derularii programelor de investitii, elaborarea si actualizarea procedurilor de interfata cu departamentele din cadrul sucursalelor cu atributii in domeniul investitiilor;

–     Coordonarea elaborarii documentatiilor specifice si asigurarea secretariatului Comitetului Consultativ pentru Strategie, Dezvoltare si Proiecte Mari de Investitii constituit la nivelul Consiliului de Administratie;

–     Coordonarea altor proiecte speciale conform deciziei Directorului General sau Directorului General Adjunct;

–     Asigurarea rapoartelor si a sintezelor privind promovarea, implementarea si derularea principalelor proiecte de dezvoltare si investitii ale societatii;

–     Coordonarea organizarii sedintelor de analiza la nivelul executivului SNN ce privesc principalele proiecte de dezvoltare si investitii ale societatii;

–     Asigurarea planificarii necesarului de resurse pentru promovarea, implementarea si derularea principalelor proiecte de dezvoltare si investitii ale societatii

 • Stabileste obiective si strategii pentru intreg Departamentul Managemntul Proiectelor, in acord

cu obiectivele generale de management ale SNN si Planul de Administrare al societatii;

 

 1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 20.08.2020

 

 1. Alte informații:

Bibliografie:

 1. Legislatie
 • Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale
 • Legea nr 111/1996 privind desfăsurarea în siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitătilor nucleare;
 • OUG 109/2011privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile ulterioare;
 • Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale
 • Hotararea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice
 • Initiating Nuclear Power Programmes: Responsibilities and Capabilities of Owners and Operators – IAEA Nuclear Energy Series NG-T-3.1
 • Restarting Delayed Nuclear Power Plant Projects – IAEA Nuclear Energy Series No. NP-T_3.4
 • INPRO Methodology for Sustainability Assessment of Nuclear Energy Systems: Economics INPRO Manual – IAEA Nuclear Energy Series No. NG-T-4.4
 1. Documente disponibile pe pagina de internet a societatii (www.nuclearelectrica.ro)
 2. Actul constitutiv SNN;
 1. Planul de administrare al Nuclearelectrica intocmit in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011.
 2. Strategia de Investitii a SNN aferenta perioadei 1 iulie 2020 – 1 iulie 2025.

5.Cerere de înscriere-anexata                                

– Date de contact: telefon 021 203 82 00, e-mail recrutare@nuclearelectrica.ro;office@nuclearelectrica.ro.

Notă: Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul SNN*, prin postă sau prin e-mail la adresa: office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul “Către Departamentul Resurse Umane”.

 

* Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

Atentie: Informatiile aferente concursului vor fi sterse automat de pe pagina Nuclearelectrica la data de 20.08.2020. Va rugam sa va salvati in calculator anuntul.X