Locuri de munca

Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Expert Achizitii Publice
Departament

Denumirea postului
• Expert Achizitii Publice (1 post)

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda / Serviciul Retehnologizare U1

Cerinte
• Studii – superioare tehnice / economice

• Experienta – Minim 4 ani in activitati de achizitii publice dobandita intr-o entitate contractanta in activitati de intocmire documentatii de achizitii publice pentru investitii si servicii complexe sau de negociere contracte pentru studii, servicii de inginerie, proiecte majore sau in achizitii de aervicii / lucrari pentru proiecte realizate cu fonduri europene

• Cerinte specifice:

  • Atestat de expert achizitii publice

• Alte cerinte:

  • Cunostinte de limba engleza – nivel mediu
  • Cunostinte de operare PC
  • Aptitudini de comunicare, capacitatea de a lucra in echipa, capacitatea de a lucra sub stress
  • Cunoastinte privind managementul contractelor pentru proiecte majore de investitii
  • Capacitate de planificare si organizare, utilizare eficienta a resurselor
  • Experienta de lucru in echipe de proiect
  • Cunoasterea directivelor europene privind achizitiile in sectorul energiei.

• Responsabilitati

  • Elaboreaza documentatii de achizitii publice pentru studii, proiecte, lucrari pe baza specificatiilor tehnice transmise de compartimentele de specialitate (referate de necesitate, strategii, documentatii de atribuire, etc)
  • Propune criterii de calificare si selectie precum si criterii si factori de evaluare si intocmeste documente justificative;
  • Participa la solutionarea contestatiilor care apar pe parcursul derularii procedurilor de achizitie;
  • Participa la negocierea contractelor de achizitie
  • Asigura derularea din punct de vedere comercial a contractelor de servicii si lucrari
  • Elaboreaza / asambleaza documentatia suport necesara efectuarii platilor pe contractele de servicii si lucrari
  • Mentine baza de date privind derularea contractelor de servicii si lucrari
  • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.
Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

• Salariul si alte beneficii:

  o Salariu atractiv si competetiv la nivelul pietei fortei de munca
  o Concediu anual de 26-35 zile lucratoare, functie de vechimea in munca
  o Indemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul
  o Compensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an
  o Compensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an
  o Cazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile
  o Transport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in común puse la dispozitie de unitate
  o Alimentatie de protectie in valoare de 45lei/zi lucrata
  o Contributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechime in sistemul energetic
  o Alte beneficii conform CCM

• Informatii suplimentare : telefon – 0241-803891
• Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Resurse Umane pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare pentru participarea la concurs.

Data limita de transmitere a CV-urilor este 18.05.2019

Aplica Acum


Titlu Economist in cadrul Departamentului Raportari Financiare si Buget – Directia Financiara, SNN Executiv-Bucuresti
Departament
 1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A. recrutează personal în vederea ocupării postului de Economist din cadrul Departamentului Raportari Financiare si Buget – Directia Financiara.
 1. Profilul postului:
 • studii superioare de lunga durata in domeniul economic finalizate cu diploma de licenta;
 • vechimea: pana in 5 ani, in domeniul economic, relevanta pentru indeplinirea atributiilor postului, in unul din urmatoarele domenii: contabilitate, audit financiar, raportare financiara IFRS, analiza si planificare financiara, consultanta financiara, control financiar;
 • cunostinte solide specifice activitatii financiar – contabile (contabilitate, analiza financiara, bugetare, raportare financiara IFRS);
 • cunostinte de operare PC (Word, PowerPoint), Excel – nivel avansat;
 • cunostinte limbi straine: engleza.

Constituie avantaje:

 • absolvirea unui program de licenta sau masterat in domeniul contabilitatii;
 • experienta pe pozitii similare ca si atributii;
 • certificare CECCAR, ACCA, CMA, CIMA sau alte certificari emise de organizatii profesionale din UE membre IFAC (inclusiv statutul de stagiar/student in curs de obtinere al certificarii);
 • experienta in companii de talie similara, eventual listate.
Informatii loc de munca

3. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):

 • Implicare directa in prelucrarea, pregatirea si analizarea informatiilor pentru bugetare, raportare financiara externa si interna, analiza financiara;
 • Participa la intocmire analize, raportari, emiterea de propuneri/ recomandari/ opinii/ puncte de vedere, dupa caz, asupra unor aspecte/materiale/documente solicitate de Seful de Departament sau de Directorul Financiar;
 • Participa la intocmirea, actualizarea si completarea pachetului de raportare financiara IFRS pentru situatiile financiare individuale si consolidate;
 • Participa la intocmirea raportarilor periodice solicitate de statutul de companie listata la BVB al SNN: raportari trimestriale, raportari semestriale, raportari anuale etc.;
 • Participa la intocmirea rapoartelor managementului: raportari trimestriale si raportari semestriale ale consiliului de administratie si directorilor;
 • Participa la cercetarea, verificarea si analizarea modificarilor cadrului de raportare financiara (standarde, interpretari etc) in scopul asigurarii conformitatii raportarilor financiare ale companiei cu cadrul de raportare aplicabil (IFRS);
 • Colaboreaza cu celelalte directii si departamente interne precum si cu sucursalele, in vederea colectarii informatiilor pentru pregatirea raportelor trimestriale, semestriale si anuale conform legislatiei pietei de capital si a guvernantei corporative;
 • Colaboreaza cu auditorul financiar cu ocazia misiunilor de audit sau revizii limitate;
 • Participa la actualizarea politicilor si procedurilor contabile;
 • Participa la procesul de intocmire a bugetului de venituri si cheltuieli (BVC) anual al societatii;
 • Participa la intocmirea de raportari si analize cu privire la executia bugetara;
 • Participa la intocmirea rapoartelor cu privire la indeplinirea indicatorilor si criteriilor de performanta de catre management;
 • Participa la actualizarea planurilor de administrare si management, atunci cand este necesar;
 • Alte atributii specifice departamentului, conform fisei postului.

4Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este: 27.05.2019

 5. Interviul va avea loc în data de 30.05.2019, incepand cu ora 10, la sediul Societatii din strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti

 6. Proba scrisă (testare Excel si testarea cunostintelor in domeniul financiar-contabil) va avea loc în data de 03.06.2019, incepand cu ora 10, la sediul Societatii din strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.

 7. Alte informații

Bibliografie

- Cerere de înscriere

- Date de contact: telefon 021 / 203.82.00, e-mail office@nuclearelectrica.ro.

 

Notă: (1) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul SNN*, prin poștă sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul “Către Departamentul Resurse Umane – pentru concursul organizat in vederea ocuparii pozitiei de Economist – DRFB”.

(2) Numai candidații care îndeplinesc cerințele minime și obtin punctajul minim in urma sustinerii probei scrise, pot fi invitati la sustinerea probei de tip interviu.

(3) Contestațiile se pot depune în primele 3 zile lucrătoare, de la comunicarea răspunsurilor către candidați.

* Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

 

Aplica Acum


Titlu Sucursala CNE Cernavoda-Inginer (Birou Tehnic Chimic)
Departament

Denumirea postului
• Inginer – 1 post

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda / Birou Tehnic Chimic / Sectia Chimica

Cerinte
• Studii: superioare tehnice în specialitatea chimie/ inginerie chimica

• Experienta: Fara cerinte de experienta

• Cerinte specifice:
• Nu se aplica

• Alte cerinţe:
• Cunostinte de limba engleza – nivel mediu;
• Cunoştinţe de utilizare PC (MS Word, MS Excel, MS Power Point)

• Responsabilitati

  • Efectueaza activitati de inginer responsabil pentru urmatoarele sisteme:

   • 1-45400 – Sistem de aditie chimicale
   • 1-45110 – Probe Chimice Ciclu Termic
   • 1-36610-Probe Chimice Generatori de Abur

  Avand urmatoarele responsabilitati:

   • Cunoasterea in detaliu a sistemelor si a modului de functionare al echipamentelor
   • Supravegherea sistemelor pentru a se asigura ca acestea sunt disponibile in permanenta si functioneaza la parametrii specificati in documentatia de proiect si de exploatare
   • Actualizarea documentatiei aferente sistemelor din responsabilitate
   • Mentinerea controlului configuratiei de proiect
   • Monitorizarea si raportarea indicatorilor de performanta caracteristici sistemelor din responsabilitate;

  • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.

Bibliografie
• Cunostinte generale de chimie
• Mecanica fluidelor
• Coroziune
• Cunostinte generale de instrumentatie si control

Informatii loc de munca

• Salariul si alte beneficii:

  o Salariu atractiv si competetiv la nivelul pietei fortei de munca
  o Concediu anual de 26-35 zile lucratoare, functie de vechimea in munca
  o Indemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul
  o Compensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an
  o Compensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an
  o Cazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile
  o Transport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in común puse la dispozitie de unitate
  o Alimentatie de protectie in valoare de 45lei/zi lucrata
  o Contributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechime in sistemul energetic
  o Alte beneficii conform CCM

Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 17.05.2019

Informatii suplimentare : telefon – 0241-803891
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Aplica Acum


Titlu Economist principal in cadrul Serviciului Financiar-Sediul Executiv, Bucuresti
Departament
 1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A. recrutează personal în vederea ocupării postului de Economist principal in cadrul Serviciului Financiar – Departamentul Financiar Contabilitate – Directia Financiara.

 

PROFILUL POSTULUI

 • Cerinte specifice:
 • Studii superioare de lunga durata finalizate cu diploma de licenta in domeniul economic:
 • Vechime: pana in 5 ani, in domeniul economic, relevanta pentru indeplinirea atributiilor postului, in unul din urmatoarele domenii: contabilitate, audit financiar, raportare financiara IFRS:
 • cunostinte solide specifice activitatii financiar – contabile (contabilitate, analiza financiara, raportare financiara IFRS);
 • cunostinte de operare PC (Word, PowerPoint), Excel – nivel avansat;
 • cunostinte limbi straine: engleza.

 

 • Alte cerinte specifice postului : cazier judiciar
 • Cerinte care constituie avantaje:
 • absolvirea unui program de licenta sau masterat in domeniul contabilitatii;
 • experienta pe pozitii similare ca si atributii;
 • certificare CECCAR, ACCA, CMA, CIMA sau alte certificari emise de organizatii profesionale din UE membre IFAC (inclusiv statutul de stagiar/student in curs de obtinere al certificarii);
 • experienta in companii de talie similara, eventual listate;
 • experienta in utilizarea aplicatiei informatice de tip ERP-SVAP, modul financiar – Contabilitate – autor SIVECO ROMANIA..
Informatii loc de munca

Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului)

 • Intocmeste ordine de plata in format letric, pentru platile la intern repartizate conform procedurilor de organizare interne;
 • Utilizeaza   serviciul  Internet  Banking  de la banci   in  vederea   procesarii  on  line  a documentelor de plata pentru o gama diversificata de operatiuni ( viramente in lei si valuta in sistem intra si interbancar, constituire si lichidare de depozite la termen in lei si valuta, schimburi valutare; plata drepturi salariale personal SNN Sediul central, consultare de informatii cu privire la soldul conturilor si detalii operatiuni pe conturi, receptionare si transmitere mesaje de la si catre banci la aparitia unor incidente in aplicatie, etc). Raspunde pentru introducerea corecta, pe baza documentelor suport a datelor pentru fiecare operatiune in parte;
 • Intocmeste cereri de restituire a accizelor, daca este cazul;
 • Intocmeste cererea pentru obtinerea de la Administratia Financiara (ANAF) a fisei sintetice pe platitor si efectueaza punctajul intre obligatiile fiscale inregistrate in evidenta contabila a societatii, platile efectuate si contributiile sociale si impozitele  inregistrate in fisa sintetica de la Administratia Financiara;
 • Raspunde de evidenta contului de furnizori si furnizori – facturi nesosite;
 • Raspunde de evidenta contului de materiale consumabile, de timbre si efecte postale, BVCA;
 • Raspunde de evidenta contului de cheltuieli in avans;
 • Inregistreaza documentele supuse controlului financiar preventiv in Registrul privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv;
 • Contribuie la realizarea situatiei fuxurilor de numerar la nivel de SNN Executiv si SNN in conformitate cu prevedrile IAS 7
 • Contribuie la realizarea de analize financiare cu privire la rentabilitatea si echilibrul financiar al SNN
 • Contribuie la verificarea fundamentarii economico-financiara a proiectelor de investitii supuse aprobarii in CTES ( analize NPV, IRR)
 • Rezolvarea operativa a corespondentei repartizate de conducere;
 • Participa la activitatea de inventariere periodica sau anuala a patrimoniului;
 • Raspunde de indeplinirea corecta si la termen a tuturor sarcinilor de serviciu prezentate mai sus, precum si a altor sarcini corespunzator pregatirii profesionale, in cadrul atributiilor, responsabilitatilor si competentelor serviciului, la cererea sefului de serviciu.

 

 1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 10.05.2019 .
 1. Proba scrisă va avea loc în data de 15.05.2019, ora 10:00, la sediul S.N. Nuclearelectrica SA din Strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.
 2. Interviul va avea loc în data de 20.05.2019, ora 10:00, la sediul S.N. Nuclearelectrica SA din Strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.
 3. Alte informații

- Bibliografie:

 

 • Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;
 • Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu completarile si modificarile ulterioare;
 • Legea nr.15/1994 republicata privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale
 • Legea nr.70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata;
 • HG nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 227/2015 privind Codul Fiscal;
 • OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu completarile si modificarile ulterioare;
 • OG nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome;
 • OG nr.119/1999, republicata privind controlul intern si controlul financiar preventive;
 • OMFP nr.923/2014 republicata, pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu
 • OMFP nr.2.844/2016, cu completarile si modificarile ulterioare;
 • OMFP nr.2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
 • OMFP nr.2634/2015 privind documentele financiar contabile;
 • OMFP nr.2.873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de catre operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar detinut direct sau indirect de autoritatile publice centrale ori locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • IFRS;
 • Contabilitate manageriala si cost de productie.

 

 

- Cerere de înscriere

- Date de contact: telefon 021/2038200

e-mail: office@nuclearelectrica.ro

 

 

Notă: (1) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul SNN*, prin poștă sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul “Către Departamentul Resurse Umane”.

(2) Numai candidații care îndeplinesc cerințele minime și trec de proba scrisa, pot fi invitați la susținerea probei de tip interviu.

(3) Contestațiile se pot depune în primele 3 zile lucrătoare, de la comunicarea răspunsurilor către candidați.

* Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

Aplica Acum


Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Specialist Masina de Incarcare Descarcare / Sisteme de Manipulare Combustibil Nuclear in Pregatire
Departament

Denumirea postului
• Specialist Masina de Incarcare Descarcare / Sisteme de Manipulare Combustibil Nuclear in Pregatire (6 posturi)

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda / Serviciul MID-SMC

Cerinte
• Studii – medii cu diploma de bacalaureat profil real/tehnic

• Experienta – nu se aplica

• Cerinte specifice:

  • Apt pentru lucru in mediu cu risc de radiatii
  • Aptitudini de comunicare, capacitatea de a lucra in echipa, capacitatea de a lucra sub stress
  • Disponibilitate pentru efort suplimentar
  • Abilitati practice de utilizare a diverselor scule de mana si electrice
  • Cunostinte de limba engleza- Constituie avantaj
  • Abilitati de manipulare materiale in mediu industrial si intretinere echipamente mecanice sau electrice- Constituie avantaj

• Alte cerinte:

  • Nu se aplica

• Responsabilitati

  • Manipuleaza combustibilul nuclear proaspat si opereareza Mecanismul de transfer combustibil proaspat;
  • Manipuleaza combustibilul nuclear ars in vederea stocarii;
  • Manipuleaza combustibilul nuclear ars in vederea transferarii acestuia la DICA;
  • Executa lucrari de intretinere la instalatiile din responsabilitatea Sectiei MID-SMC.
  • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.

Bibliografie

  1. Manualele de fizica de liceu, clasele a IX-a – XII-a (mecanica, electricitate si termodinamica);
  2. Manualele de matematica de liceu clasele a IX-a – XII-a (geometrie plana).
Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

• Salariul si alte beneficii:

  o Salariu atractiv si competetiv la nivelul pietei fortei de munca
  o Concediu anual de 26-35 zile lucratoare, functie de vechimea in munca
  o Indemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul
  o Compensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an
  o Compensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an
  o Cazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile
  o Transport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in común puse la dispozitie de unitate
  o Alimentatie de protectie in valoare de 45lei/zi lucrata
  o Contributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechime in sistemul energetic
  o Alte beneficii conform CCM

• Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
• Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare pentru participarea la concurs.

Data limita de transmitere a CV-urilor este 26.04.2019 pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare pentru participarea la concurs.

Aplica Acum


Titlu Sef Structura de Securitate – Serviciul Securitate si Protectia Informatiilor Clasificate
Departament
 1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A. recrutează personal in vederea ocupării postului de Sef Structura de Securitate – Serviciul Securitate si Protectia Informatiilor Clasificate din subordinea Directorului General la Sediul Central – cu durata determinata de 6 luni.
 1. Profilul postului:

Cerinte obligatorii pentru ocuparea postului:

 • studii superioare de lunga durata finalizate cu diploma de licenta, de preferinta in domeniul tehnic;
 • curs postuniversitar de management al crizelor, securitate regionala;
 • specializare in managementul resurselor informationale si amenintari asimetrice;
 • expertiza in coordonarea echipelor specializate in combaterea amenintarilor de siguranta nationala;
 • experienta minim de 20 ani in activitati de intelligence in domeniul apararii si sigurantei nationale;
 • cunostinte in domeniul sigurantei nationale si infrastructura critica nationala;
 • cunostinte de operare PC (pachet Microsoft Office)
 • cunostinte limbi straine: engleza – nivel mediu
Informatii loc de munca

Alte cerinte specifice postului:

 • Extras de cazier
 • Capacitate de comunicare/ adaptabilitate/flexibilitate la abilitati  si medii  diferite;
 • Promtitudine in rezolvarea problemelor si abilitati pentru lucru in echipa;
 • Capacitate de gestionare a sarcinilor complexe;
 • Leadership;
 • Capacitate de analiza, sinteza si asumare a responsabilitatii in exercitarea atributiilor specifice postului.

3. Fisa postului (atributii principale)

 • Protejarea informaţiilor clasificate pentru toate tipurile de atac ori alterare, distrugere neautorizata;
 • Coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate în toate componentele acesteia, inclusiv a structurilor de securitate din sucursalele aflate în subordinea SNN ;
 • Consiliază Directorul general si propune acestuia spre aprobare masuri în legătură cu toate aspectele aferente domeniului securitatii fizice a obiectivelor SNN, securitatii si protectiei informatiilor clasificate;
 • Elaborează normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii, precum si alte reglementari interne in domeniul specific de activitate ;
 • Monitorizează si desfasoara actiuni de control ce privesc aplicarea normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora, respectarea cerintelor legale si a celorlalte cerine ce privesc securitatea fizica a obiectivelor SNN;
 • Asigurarea permanenta a relatiei, in domeniul specific de activitate al serviciului cu institutiile statului aflate in relatie directa cu SNN (Ministere, CNCAN, ANDR, agentii guvernamentale, MAI, MapN, SRI, s.a.), potrivit legii;
 • Organizează activităţi de pregatire (instruire) in domeniul specific de activitate;
 • Întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate in acord cu prevederile legale aplicabile in materie, il supune avizarii si aprobarii legale, actioneaza in mod permanent pentru aplicarea acestuia;
 • Asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate, inclusiv tinerea la zi a acestora;
 • Întocmeşte Planul de control al SNN privind asigurarea protecţiei informaţiilor clasificate si securitatea fizica a obiectivelor, asigura realizarea acestuia si a rapoartelor ce contin constatrile si masurile propuse ce se inainteaza Directorului General;
 • Efectuează la Sucursalele din subordinea SNN, controale (de fond, tematice, în situaţii de urgenţă) privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate si protectie fizica;
 • Asigura activitatile de planificare si efectuare a inventarierii periodice a documentatiei clasificate detinuta de SNN in acord cu legislatia aplicabila in materie;
 • Verifică aplicarea şi respectarea regulilor generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor secrete de stat şi a interdicţiilor de reproducere şi circulaţie, în conformitate cu actele normative în vigoare;
 • Ţine evidenţa cazurilor de încălcare a reglementărilor de securitate, a documentelor de cercetare şi a măsurilor de soluţionare, inclusiv dupa caz, propuneri de sesizare a organelor de cercetare/urmărire penală în situaţia compromiterii informaţiilor clasificate;
 • Asigura evidenţa legitimaţiilor, permiselor şi a altor insemne şi echipamente (stabilite prin regulamentul intern) de distingere a persoanelor care au acces în diferite locuri sau sectoare;
 • Gestioneaza procesul de eliberare a certificatelor de securitate si tinerea la zi a acestora;
 • Asigura coordonarea activitatilor de protecţie a informaţiilor clasificate care sunt stocate, procesate sau transmise prin intermediul sistemelor informatice şi de comunicaţii;
 • Indeplinirea tuturor sarcinilor care ii revin in calitate de șef a Autoritatii Operationale a Sistemului Informatic si de Comunicatii Si-01-SNN-SC / SNN Sediul Central (AOSIC/SNN-SC);
 • Intocmeşte documentele de mobilizare la locul de muncă şi le înaintează spre avizare/aprobare centrelor militare județene/de sector și Oficiilor pentru mobilizarea economiei și pregătirea teritoriului pentru apărare din cadrul prefecturilor pe raza cărora angajatul are domiciliul;
 • Asigurarea activitatilor specifice in domeniul protecţiei infrastructurilor critice nationale (ICN).
 1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 02.05.2019;
 1. Interviul va avea loc în data de 06.05.2019, ora 10:00 la sediul Societatii Nationale Nuclearelectrica SA din Strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.
 1. Proba scrisă va avea loc în data de 06.05.2019, ora 14:00 la sediul Societatii Nationale Nuclearelectrica SA din Strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.
 1. Alte informații:
 • Bibliografie:
 • Legea nr. 31/1990 a societatilor, republicata, cu modificarile la zi;
 • Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare;
 • Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor ;
 • Ordinul 382/2001 privind aprobarea Normelor de protectie fizica in domeniul nuclear ;
 • Ordinul 106/2002 pentru aprobarea Normelor privind cerintele pentru calificarea personalului care asigura paza si protectia materialelor si instalatiilor protejate in domeniul nuclear ;
 • Legea nr.182/2002 privind protectia informatiilor clasificate ;
 • HG nr.585/2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate ;
 • HG nr.781/2002 privind protectia informatiilor secrete de serviciu ;
 • HG nr.1349/2002 privind colectarea, transportul,distribuirea si protectia pe teritoriul Romaniei a corespondentei clasificate ;
 • Normele cadru privind protectia informatiilor clasificate in industrie ;
 • Ordinul ORNISS nr. 490/2005 pentru stabilirea condiţiilor de acces la informaţii UE clasificate;
 • ORDINUL nr. 160 din 06 februarie 2006 pentru aprobarea normelor cadru privind securitatea informaţiilor UE clasificate;
 • ORDINUL nr. 13 din 31 ianuarie 2006 pentru aprobarea normelor cadru privind securitatea fizică a informaţiilor UE clasificate;
 • ORDINUL nr. 192 din 29 mai 2006 privind aprobarea procedurii de acreditare, desfiinţare sau reacreditare a Componentelor Sistemului Naţional de Registre;
 • ORDINUL nr. 389 din 11 noiembrie 2004 pentru aprobarea Metodologiei privind managementul riscului de securitate pentru sistemele informatice şi de comunicaţii care stochează, procesează sau transmit informaţii clasificate – DS3;
 • ORDINUL nr. 3 din 5 ianuarie 2005 pentru aprobarea Ghidului INFOSEC privind analiza naturii şi proporţiilor ameninţărilor şi vulnerabilităţilor la adresa sistemelor informatice şi de comunicaţii (SIC) – DS 4;
 • ORDINUL nr. 4 din 5 ianuarie 2005 pentru aprobarea Ghidului general de securitate a sistemelor informatice şi de comunicaţii – DS 5;
 • ORDINUL nr. 149 din 18 aprilie 2005 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea Planului pentru continuarea activităţii în situaţii de urgenţă pentru sisteme informatice şi de comunicaţii (SIC) care vehiculează informaţii clasificate – DS 7;
 • Commission Decision of 29 November 2012 amending its Internal Pules of Procedure (2001/844/EC,ECSC, Euratom);
 • 24 – EURATOM TREATY;
 • Regulamentul Euratom nr.3 de punere in aplicare a art.24 din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene a Energiei Atomice (Adoptat la Bruxelles, 31 iulie 1958);
 • Regulamentul Euratom nr.302/2005 privind aplicarea sistemului de control garantii nucleare Euratom.

 

 • Date de contact: telefon 021 / 203.82.52, e-mail office@nuclearelectrica.ro.

 

Aplica Acum


X