Locuri de munca

Titlu Inginer la Serviciul IT din cadrul Directiei Financiare-SNN Executiv Bucuresti
Departament
 1. Societatea Națională „Nuclearelectrica” S.A. recrutează personal în vederea ocupării postului de Inginer la Serviciul IT din cadrul Directiei Financiare.
 1. Profilul postului:
 • Studii: superioare tehnice de lunga durata, finalizate cu diplomă de licenta, cu specialitatea: calculatoare, calculatoare și tehnologia informației, automatică, automatică și informatică industrială, electronică și telecomunicații, tehnologia informației;
 • Vechimea: minim 3 ani in domeniul specific IT, pentru a asigura: instalarea/configurarea/reconfigurarea infrastructurii si conexiunilor la retea, sisteme de operare, aplicatii specifice retelei IT; monitorizarea functionarii echipamentelor periferice si a imprimantelor; mentinerea in stare de buna functionare a calculatoarelor, echipamentelor de conectare la retea si a celor destinate comunicatiilor; Soluționarea incidentelor apărute în funcționarea rețelei în general, a echipamentelor de legătură și a celor de comunicații din cadrul SNN Executiv, a perifericelor și a imprimantelor, prin intervenție proprie sau făcând apel la parteneri externi; Gestionarea conturilor de utilizatori, alocarea parolelor și funcționalităților pentru utilizatori și grupuri de utilizatori sau profile în concordanță cu standardele de securitate a informațiilor și de clasificare a datelor în cadrul SNN Executiv; Acordarea de asistență tehnică de tip Helpdesk; Instruirea utilizatorilor, corespunzător noilor soluții tehnologice implementate sau care urmează a fi implementate și întocmirea documentației de exploatare a acestora; Derularea contractelor încheiate cu furnizorii externi de servicii specifice IT&C; Întocmirea documentației de achiziție pentru încheierea de contracte de prestări servicii specifice domeniului IT.

 

Alte  cerințe:

 • experiență în configurări, reconfigurări de calculatoare, echipamente periferice;
 • experiență în prestarea de servicii suport pentru utilitare tip Microsoft Office, utilitare pentru scanare;
 • experiență în derularea de contracte cu furnizori externi de servicii de implementare/mentenanță în domeniul IT&C;
 • experiență în lucrul cu echipamente de telefonie (VOIP);
 • cunoștințe administrare/implementare server mail Microsoft Exchange;
 • cunoștințe rețelistică/networking nivel mediu (echivalent CCNA sau superior);
 • cunoștințe securitate informatică/firewall;
 • cunoștințe de limba engleză.
Informatii loc de munca

3. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):

 • Realizează sau monitorizează instalarea / configurarea de stații și aplicații.
 • Instaleaza si configureaza infrastructura si conexiunile la retea, sisteme de operare, servicii, proceduri client, aplicatii specifice retelei.
 • Realizeaza relocarea / reconfigurarea dispozitivelor IT conform cerintelor.
 • Supraveghează, monitorizează funcționarea echipamentelor de comunicații cu scopul de a păstra mediul de operare al rețelei în limita parametrilor normali de funcționare.
 • Supraveghează, monitorizează funcționarea imprimantelor și a scanerelor, cu scopul de a asigura utilizarea acestora în limita parametrilor normali de funcționare.
 • Realizează gestionarea echipamentelor periferice.
 • Asigură disponibilitatea, încadrarea în parametrii normali de performanță și continuitatea operațională a aplicațiilor implementate în cadrul SNN Executiv.
 • Efectueaza sau supervizeaza instalari si configurari de aplicatii pe diferite medii de productie, test, instruire, dezvoltare.
 • Face propuneri de configurare / reconfigurare a structurii hardware pe care o gestionează, în conformitate cu cerințele de securitate și disponibilitate impuse în cadrul SNN Executiv.
 • Asigură gestionarea și documentarea tuturor configurărilor / reconfigurărilor tehnice necesare punerii în aplicare a cerințelor specificate în procedurile și normele asociate colectivului IT și care intră în aria sa de competență, conform acestora.
 • Propune si/sau implementeaza, solutii, proceduri, tehnici, recomandari de buna practica pentru mentinerea bunei functionari si a corectei utilizari a calculatoarelor, echipamentelor de conectare la retea si a celor destinate comunicatiilor
 • Identifică și soluționează incidentele apărute în funcționarea rețelei în general, a echipamentelor de legătură și a celor de comunicații din cadrul SNN Executiv, prin intervenție proprie sau făcând apel la parteneri externi.
 • Gestionează conturile de utilizatori, alocarea parolelor și funcționalităților pentru utilizatori și grupuri de utilizatori sau profile în concordanță cu standardele de securitate a informațiilor și de clasificare a datelor în cadrul SNN Executiv.
 • Realizează instruirea utilizatorilor, corespunzător noilor soluții tehnologice implementate, sau care urmează a fi implementate și întocmește documentația de exploatare a acestora.
 • Întocmește și actualizează inventarul hardware și software în cadrul SNN și face propunerea echipamentelor care urmează a fi casate.
 • Rezolvă incidentele asignate prin procedura HelpDesk.
 • Realizează legatura și escalarea către suportul specializat conform contractelor de suport existente.
 • Îndeplinește toate rolurile și responsabilitățile ce-i sunt alocate în cadrul proiectelor derulate în cadrul SNN și raportează în mod regulat către responsabilii din conducerea proiectului despre stadiul și progresul sarcinilor de proiect.
 • Participă la procesul de documentare a procedurilor, normelor și metodologiilor specifice domeniului său de activitate.
 • Respectă și promovează procedurile și politicile IT.
 • Întocmește, ori de câte ori este necesar, rapoarte conform procedurilor și normelor în vigoare sau solicitate de șeful direct sau alți șefi ierarhici superiori.
 • Respectă fluxurile de activitate specificate în procedurile și normele în vigoare, aplicabile colectivului IT, conform atribuțiilor care îi revin.

 4. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 30.05.2019.

5. Interviul va avea loc în perioada 05.06.2019 – 06.06.2019, ora 10:00, conform programarilor, la sediul Societatii Nationale Nuclearelectrica SA din strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.

6. Proba scrisă va avea loc în data de 07.06.2019 ora 10:00 la sediul Societatii Nationale Nuclearelectrica SA din strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.

*) Pentru a putea fi declarati admisi la proba scrisa, candidatii trebuie sa obtina minim media 8 la aceasta proba;

 7. Alte informații

 

 

 • Date de contact: telefon 021/203.82.00, e-mail: office@nuclearelectrica.ro.

 

Notă: (1) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul SNN*, prin poștă sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul “Către Departamentul Resurse Umane”.

(2) Numai candidații care îndeplinesc cerințele minime și trec de proba eliminatorie de tip interviu, pot fi invitați la susținerea probei scrise.

(3) Contestațiile se pot depune în primele 3 zile lucrătoare, de la comunicarea răspunsurilor către candidați.

* Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

 

Aplica Acum


Titlu Sucursala CNE Cernavoda-Inginer-Serviciului Inginerie pentru Procurare
Departament

Denumirea postului

  • Inginer – 1 post

Departament / Compartiment

  Departamentul Planificare Strategica si Achizitii / Serviciului Inginerie pentru Procurare

Cerinte

  Studii superioare tehnice in specializarea: Automatica, Automatizari industriale, Robotica, Mecatronica, Ingineria
  sistemelor de control, Electrotehnica, Instrumentatie si sisteme de masurare/achizitii de date, Electromecanica

Experienta:

  • Fara cerinte de experienta
  Cerinte specifice:
   Cunostinte despre proiectarea, constructia si functionarea aparaturii de masura, de reglare si a buclelor de control(temperatura, debit, presiune, nivel, pozitie).
   • Cunostinte de limba engleza tehnica, abilitati de citire, intelegere si exprimare ( oral si scris) – nivel mediu
   • Cunostinte despre normele CNCAN de asigurarea calitatii (NMC 2; 6; 7; 13)
   • Experienta in sistemele/echipamentele de automatizare din centralele nuclearoelectrice constituie avantaj

Alte cerinţe:

  Cunostinte despre modul de lucru in sistem de asigurare a calitatii (procedurat )
  • Cunostinte de utilizare a sistemului de operare Windows si a aplicatiilor MS Office

Responsabilitati

  Analize si evaluari tehnice necesare pe parcursul procesului de procurare a echipamentelor instalate in centrala si a pieselor de schimb aferente acestora pentru:
  a) definirea corecta si completa a produselor ce urmeaza a fi procurate, a cerintelor tehnice si de calitate impuse acestora de: bazele de proiect, securitatea nucleara, cerintele de proiectare ale sistemelor si de codurile si standardele/normele aplicabile, mentinerea calificarilor acestora(la mediu, la seism);
  b) evaluari tehnice comparative intre componente pentru stabilirea echivalentei si/sau a compatibilitatii cu proiectul centralei;
  c) suport tehnic in procesul de achizitie de piese de schimb/componente pentru sistemele centralei – verificare planuri de calitate, verificari tehnice ale cererilor de exceptare de la cerintele de proiect; suport la receptia produselor.
  • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.

Bibliografie

  Programa analitica a facultatii de profil absolvite – materiile referitoare la bucle, echipamente si componente de instrumentatie, masura si control;
  • Normative CNCAN (disponibile pe site-ul CNCAN): NMC02; NMC06; NMC07; NMC13.
Informatii loc de munca

Salariul si alte beneficii:
o

  Salariu atractiv si competetiv la nivelul pietei fortei de munca
  o Concediu anual de 26-35 zile lucratoare, functie de vechimea in munca
  o Indemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul
  o Compensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an
  o Compensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an
  o Cazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile
  o Transport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in común puse la dispozitie de unitate
  o Alimentatie de protectie in valoare de 45lei/zi lucrata
  o Contributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechime in sistemul energetic
  o Alte beneficii conform CCM

Alte informatii

  Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 30.05.2019
Informatii suplimentare : telefon – 0241-803891
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Aplica Acum


Titlu Sucursala CNE Cernavoda-Inginer-Serviciului Inginerie pentru Procurare
Departament

Denumirea postului

  • Inginer – 1 post

Departament / Compartiment
Departamentul Planificare Strategica si Achizitii / Serviciului Inginerie pentru Procurare
Cerinte
Studii superioare tehnice in specializarea: Inginerie mecanică; Tehnologia construcţiilor de maşini; Maşini-unelte şi sisteme de producţie; Design industrial; Echipamente pentru procese industriale; Utilaje petroliere şi petrochimice; Sisteme şi echipamente termice; Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice; Ingineria instalaţiilor; Energetică şi tehnologii nucleare; Inginerie de petrol şi gaze; Ingineria autovehiculelor; Mecatronică; Ingineria materialelor; Ingineria sudării; Inginerie economică în domeniul mecanic
Experienta:

  Fara cerinte de experienta

Cerinte specifice:

  autorizarea RTVI conform PT ISCIR N SCP 1-2008 si/sau experienta in proiectarea sau intretinerea echipamentelor mecanice/ sistemelor de conducte – constituie avantaj

Alte cerinţe:

  Cunostinte de limba engleza tehnica-nivel mediu
  • Cunostinte de utilizare a sistemului de operare Windows si a aplicatiilor MS Office
  • Cunostinte despre standardele specifice aplicabile in domeniul nuclear (PT ISCIR N SCP1-2008, ASME Sect. II; III; V; ANSI / ASME B31.1; B31.3; B16.5; B16.34, CSA B51) si standarde de asigurarea calitatii (Norme CNCAN NMC 2; 6; 7; 13)
  • Cunostinte tehnice in domeniul echipamentelor mecanice (armaturi, pompe, ventilatoare, compresoare, motoare, schimbatoare de caldura , rezervoare) si sistemelor de conducte.

Responsabilitati

  Analize si evaluari tehnice necesare pe parcursul procesului de procurare a echipamentelor instalate in centrala si a pieselor de schimb aferente acestora pentru:
  a) definirea corecta si completa a produselor ce urmeaza a fi procurate, a cerintelor tehnice si de calitate impuse acestora de: bazele de proiect, securitatea nucleara, cerintele de proiectare ale sistemelor si de codurile si standardele/normele aplicabile, mentinerea calificarilor acestora(la mediu, la seism);
  b) evaluari tehnice comparative intre componente pentru stabilirea echivalentei si/sau a compatibilitatii cu proiectul centralei;
  c) suport tehnic in procesul de achizitie de piese de schimb/componente pentru sistemele centralei – verificare planuri de calitate, verificari tehnice ale cererilor de exceptare de la cerintele de proiect; suport la receptia produselor.
  • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.

Bibliografie

  Programa analitica a facultatii de profil absolvite – materiile referitoare la echipamente si componente mecanice;
  • PT ISCIR N SCP 1-2008 (disponibila pe site-ul ISCIR);
  • ASME Sect II, III, V; ANSI/ASME 31.1; B31.3; B16.5; B16.34;
  • Normative CNCAN (disponibile pe site-ul CNCAN): NMC02; NMC06; NMC07; NMC13.
Informatii loc de munca

Salariul si alte beneficii:
o

  Salariu atractiv si competetiv la nivelul pietei fortei de munca
  o Concediu anual de 26-35 zile lucratoare, functie de vechimea in munca
  o Indemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul
  o Compensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an
  o Compensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an
  o Cazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile
  o Transport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in común puse la dispozitie de unitate
  o Alimentatie de protectie in valoare de 45lei/zi lucrata
  o Contributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechime in sistemul energetic
  o Alte beneficii conform CCM

Alte informatii

  Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 30.05.2019

Informatii suplimentare : telefon – 0241-803891
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Aplica Acum


Titlu Analist programator la Serviciul IT din cadrul Directiei Financiare-SNN Executiv Bucuresti
Departament
 1. Societatea Națională „Nuclearelectrica” S.A. recrutează personal în vederea ocupării postului de Analist programator la Serviciul IT din cadrul Directiei Financiare.
 1. Profilul postului:
 • Studii: superioare de lungă durată finalizate cu diplomă de licenta;
 • Vechimea:
 • minim 3 ani in domeniul programarii si analizei, pentru a asigura: Dezvoltarea de noi aplicații informatice sau actualizarea aplicațiilor informatice existente; Dezvoltarea, implementarea și testarea aplicații software noi, de mici dimensiuni, la cererea compartimentelor din cadrul SNN Executiv; Integrarea de noi platforme software în sistemele existente; Configurarea / reconfigurarea structurii software din cadrul rețelei IT, în conformitate cu cerințele de securitate și disponibilitate impuse în cadrul SNN Executiv; Soluționarea incidentelor apărute în funcționarea aplcațiilor informatice utilizate în cadrul SNN Executiv, prin intervenție proprie sau făcând apel la parteneri externi; Instruirea utilizatorilor, corespunzător noilor aplicații informatice implementate, sau care urmează a fi implementate și întocmirea documentației de exploatare a acestora; Derularea contractelor încheiate cu furnizorii externi de servicii specifice IT&C.
 • minim 3 ani experienta in intocmirea documentatiei de achizitii de servicii si produse din domeniul IT;

Alte  cerințe:

 • cunoștințe privind Sisteme de Gestiune Baze de Date (MS SQL, Oracle, MS Access – funcții agregate, interogări, sortare, filtrare, actualizare, grupare date, proceduri stocate, privilegii, roluri, exploatarea bazelor de date prin intermediul limbajelor de programare, operatori relaționali, clauze, funcții, obiecte, grupuri, constructori, etc.);
 • cunoștințe de programare (limbaje de programare WEB, Javascript, XML, JS charts), comunicație client-server, thread-uri și procese, transmitere date securizat prin intermediul formularelor, lucru cu fișiere/variabile coockie, operatori, exploatarea bazelor de date prin intermediul limbajelor de programare, integrare și interconectare între mai multe limbaje de programare;
 • cunoștințe de limba engleză.

 

Informatii loc de munca

3. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):

 • Întocmește împreună cu reprezentanții desemnați din cadrul direcțiilor, departamentelor, compartimentelor, serviciilor și birourilor din cadrul SNN Executiv sau partenerii externi, documentația de business și funcțională necesară dezvoltării de noi aplicații informatice sau actualizării aplicațiilor informatice existente.
 • Propune soluții, proceduri, tehnici, recomandări de bună practică pentru menținerea bunei funcționări și a corectei utilizări a aplicațiilor implementate la SNN Executiv.
 • Dezvoltă, implementează și testează aplicații software noi, de mici dimensiuni, la cererea compartimentelor din cadrul SNN Executiv.
 • Face propuneri de configurare / reconfigurare a structurii software pe care o gestionează, în conformitate ce cerințele de securitate și disponibilitate impuse în cadrul SNN Executiv.
 • Efectuează sau supervizează instalări și configurări de aplicații pe diferite medii de producție, test, instruire, dezvoltare.
 • Supervizează instalarea și configurarea bazelor de date și integrarea platformelor  noi în sistemele existente.
 • Gestionează conturile de utilizatori, alocarea parolelor conform functionalităților aplicațiilor aflate în exploatare în cadrul SNN Executiv, pentru utilizatori și grupuri de utilizatori sau profile în concordanță cu procedurile interne.
 • Realizează instruirea utilizatorilor, corespunzător noilor soluții tehnologice, aplicații implementate sau care urmează a fi implementate și întocmește documentația de exploatare a acestora.
 • Menține legătura cu furnizorii externi de servcii de în vederea remedierii incidentelor.
 • Realizează legătura și escalarea către suportul specializat conform contractelor de suport existente.
 • Rezolvă incidentele asignate prin procedura HelpDesk.
 • Îndeplinește toate rolurile și responsabilitățile ce-i sunt alocate în cadrul proiectelor derulate în cadrul SNN Executiv și raportează în mod regulat către responsabilii din conducerea proiectului despre stadiul și progresul sarcinilor de proiect.
 • Participă la procesul de documentare a procedurilor, normelor și metodologiilor specifice domeniului său de activitate.
 • Respectă și promovează procedurile și politicile IT.
 • Întocmește, ori de câte ori este necesar, rapoarte conform procedurilor și normelor în vigoare sau solicitate de șeful direct sau alți șefi ierarhici superiori.
 • Respectă fluxurile de activitate specificate în procedurile și normele în vigoare, aplicabile colectivului IT, conform atribuțiilor care îi revin.
 • Întocmește, ori de câte ori este necesar, rapoarte conform procedurilor și normelor în vigoare sau solicitate de șeful direct sau alți șefi ierarhici superiori

 

4. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 30.05.2019.

5. Interviul va avea loc în perioada 05.06.2019 – 06.06.2019, ora 14:00, conform programarilor, la sediul Societatii Nationale Nuclearelectrica SA din strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti

6. Proba scrisă va avea loc în data de 07.06.2019 ora 10:00 la sediul Societatii Nationale Nuclearelectrica SA din strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.

*) Pentru a putea fi declarati admisi la proba scrisa, candidatii trebuie sa obtina minim media 8 la aceasta proba;

7. Alte informații

 

 • Date de contact: telefon 021/203.82.00, e-mail: office@nuclearelectrica.ro.

 

Notă: (1) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul SNN*, prin poștă sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul “Către Departamentul Resurse Umane”.

(2) Numai candidații care îndeplinesc cerințele minime și trec de proba eliminatorie de tip interviu, pot fi invitați la susținerea probei scrise.

(3) Contestațiile se pot depune în primele 3 zile lucrătoare, de la comunicarea răspunsurilor către candidați.

* Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

 

Aplica Acum


Titlu Sucursala CNE Cernavoda -Inginer– Serviciul Proiectare Electrica si Automatizari
Departament

• Inginer – Serviciul Proiectare Electrica si Automatizari – (1 post)

Departament / Compartiment
Departamentul Proiectare si Suport Tehnic
Cerinte
• Studii – superioare tehnice în specialitatea automatizari / calculatoare / electronica / comunicatii / electrotehnica / energetica
• Experienţa: fara cerinte de experienta;
• Cerinte specifice:

  Cunoştinţe de proiectare in domeniul Automatizari, I&C sau exploatare sisteme de automatizare similare celor din CNE Cernavoda
  • Autorizare ANTIEX – constituie avantaj;
  • Utilizare programe de specialitate in proiectare automatizari, experienta in sisteme de automatizare similare celor din CNE – constituie avantaj.

• Alte cerinte:

  Cunoştinţe de limba engleza ;
  • Cunoştinţe si abilitati de utilizare PC;

• Responsabilitati

  Elaborare solutii de proiectare (de principiu si de detaliu ) pe disciplina Automatizari ;
  • Actualizare documentatie de proiectare si mentinere baze de proiectare ;
  • Emitere judecati ingineresti pentru functiile de proiect ale echipamentelor /sistemelor de automatizare sau de curenti slabi ;
  • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.

Bibliografie
• Programele analitice ale facultatilor de profil absolvite ;

Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

  Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

• Salariul si alte beneficii:
o

  Salariu atractiv si competetiv la nivelul pietei fortei de munca
  o Concediu anual de 26-35 zile lucratoare, functie de vechimea in munca
  o Indemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul
  o Compensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an
  o Compensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an
  o Cazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile
  o Transport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in común puse la dispozitie de unitate
  o Alimentatie de protectie in valoare de 45lei/zi lucrata
  o Contributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechime in sistemul energetic
  o Alte beneficii conform CCM

• Informatii suplimentare : telefon – 0241-803894
• Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Data limita de transmitere a CV-urilor este 27.05.2019

Aplica Acum


Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Inginer – Serviciul Autorizari si Fiabilitate
Departament

Denumirea postului
• Inginer – 1 post

Departament / Compartiment
Departamentul Securitate Nucleara, Autorizari si Imbunatatire Performante/Serviciul Autorizari si Fiabilitate

Cerinte
– Studii superioare tehnice in specializarea inginerie energetica / inginerie electrica / inginerie electronica si telecomunicatii / inginerie industriala / mecanica / mecatronica / fizica / chimie
Experienta:
• Nu se aplica
Cerinte specifice:
• Nu se aplica
Alte cerinţe:

  • Cunostinte de limba engleza tehnica –nivel mediu;
  • Abilitati de utilizare PC (editare documente, utilizare tabele de calcul si baze de date);
  • Cunostinte de citirea desenelor tehnice si a schemelor de functionare reprezinta un avantaj.

Responsabilitati

  • Analizeaza cerintele / conditionarile stabilite de CNCAN in procesul de autorizare si monitorizeaza rezolvarea acestora
  • Evalueaza documentatia de operare si proiectare (OM-Operating Manual, OMT-Operating Mandatory Test, OI- Operating Instruction, OUOM – Overall Unit Operating Manual, APOP-Abnormal Plant Operating Procedure, SOS-Standard Operating Sequence, OUOI -Overall Unit Operating Instruction, TDMOD-modificare de proiect temporara, MPA-propunere de aprobare modificare), precum si planurile de lucru din punct de vedere al securitatii nucleare
  • Elaboreaza, actualizeaza si raporteaza rezultatele programului de evaluare probabilistica a securitatii nucleare “Probabilistic Safety Assesment” (PSA). Analizeaza si prelucreaza informatiile din centrala in vederea actualizarii bazei de date de fiabilitate utilizata in PSA si aplicatiilor acestuia (monitorul de risc EOOS)
  • Actualizeaza Raportul Final de Securitate (RFS) – capitolele aferente sistemelor si proceselor aflate in responsabilitatea sa din punct de vedere al evaluarii de SN
  • Evalueaza conditiile anormale si evenimentele raportabile catre CNCAN (RCA- raport de conditie anormala, TOE- technical operability evaluation si AER- assesment event report)
  • Alte responsabilităţi şi sarcini conform fişei postului.

Bibliografie

  • Legea 111 / 1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare;
  • Centrala CANDU–6 Descriere generala (https://canteach.candu.org/Content%20Library/CANDU6_Technical Summary-s.pdf)
  • CANDU Fundamentals (https://canteach.candu.org/Content%20Library/20040700.pdf)
Informatii loc de munca

Salariul si alte beneficii:

  o Salariu atractiv si competetiv la nivelul pietei fortei de munca
  o Concediu anual de 26-35 zile lucratoare, functie de vechimea in munca
  o Indemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul
  o Compensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an
  o Compensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an
  o Cazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile
  o Transport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in común puse la dispozitie de unitate
  o Alimentatie de protectie in valoare de 45lei/zi lucrata
  o Contributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechime in sistemul energetic
  o Alte beneficii conform CCM

Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 20.05.2019

Informatii suplimentare : telefon – 0241-803891
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Aplica Acum


Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Inginer -Serviciul Componente Electrice si I&CA
Departament

Denumirea postului
• Inginer – Serviciul Componente Electrice si I&CA – (1 post)

Departament / Compartiment
Departamentul Inginerie de Componente
Cerinte
• Studii – superioare tehnice în specialitatea electrotehnica / electromecanica;
• Experienţa: – minim 2 ani în domeniul studiilor absolvite
• Cerinte specifice:

  • Cunostinte tehnice privind echipamente electrice joasa si medie tensiune (aparate electrice de comutatie si de protectie, motoare si actionari electrice , cabluri) si materiale electrotehnice reprezinta un avantaj;
  • Cunostinte legate de tehnici de diagnosticare si metode de testare ale echipamentelor electrice reprezinta un avantaj;

• Alte cerinte:

  • Cunostinte de limba engleza nivel mediu
  • Abilitati in domeniul organizarii si comunicarii
  • Cunostinte de utilizare PC (MS Office)

• Responsabilitati

  • Asigura expertiza tehnica la nivel de componente de electrice . Aceasta va include suport pentru identificarea problemelor de componente, analiza cauzelor care au generat defectari ale componentelor si propunerea actiunilor corective pentru evitarea recurentei, monitorizarea experientei din industrie referitor la componente similare si initierea unor actiuni preventive daca este cazul;
  • Participa la dezvoltarea, implementarea, derularea si optimizarea programelor de intretinere pentru componentele electrice pentru care a fost nominalizat;
  • Asigura dezvoltarea si suportul pentru implementarea strategiei pe termen lung pentru componentele electrice ;
  • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.

Bibliografie
• Notiuni generale privind echipamentele electrice de joasa si medie tensiune – cursuri universitare ;

Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

  Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

• Salariul si alte beneficii:
o

  Salariu atractiv si competetiv la nivelul pietei fortei de munca
  o Concediu anual de 26-35 zile lucratoare, functie de vechimea in munca
  o Indemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul
  o Compensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an
  o Compensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an
  o Cazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile
  o Transport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in común puse la dispozitie de unitate
  o Alimentatie de protectie in valoare de 45lei/zi lucrata
  o Contributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechime in sistemul energetic
  o Alte beneficii conform CCM

• Informatii suplimentare : telefon – 0241-803894
• Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Data limita de transmitere a CV-urilor este 27.05.2019

Aplica Acum


Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Reparator mecanic – Atelier Reparatii Echipamente Conventionale
Departament

Denumirea postului
• Reparator CNE (mecanic) – (1 post)

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda / Atelier Reparatii Echipamente Conventionale
Cerinte

  Studii – medii (liceu / scoala profesionala) in specialitatea mecanica
  • Experienta – Minim 5 ani in activitati de intretinere echipamente mecanice
  • Cerinte specifice:
   Cunostinte detaliate despre activitati de montaj / reparatii pompe, motoare, vane
   • Calificare in radioprotectie – constituie avantaj
   • Calificare Sef de Lucrare – constituie avantaj

• Responsabilitati

  Executia de reparatii mecanice la pompe, vane manuale, compresoare, motoare electrice si termice, suporti, schimbatoare de caldura;
  • Executie lucrari de remediere , asamblare si fabricare elemente si sisteme de conducte;
  • Executia de inspectii si masuratori echipamente mecanice;
  • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei postului.

Bibliografie

  Programa analitica de liceu si scoala profesionala privitoare la :
  o notiuni de echipamente mecanice;
  o notiuni de desen tehnic
  • Manualele de algebra si geometrie clasele V – VIII;
Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

  Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

• Salariul si alte beneficii:
o

  Salariu atractiv si competetiv la nivelul pietei fortei de munca
  o Concediu anual de 26-35 zile lucratoare, functie de vechimea in munca
  o Indemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul
  o Compensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an
  o Compensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an
  o Cazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile
  o Transport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in común puse la dispozitie de unitate
  o Alimentatie de protectie in valoare de 45lei/zi lucrata
  o Contributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechime in sistemul energetic
  o Alte beneficii conform CCM

• Informatii suplimentare : telefon – 0241-803894
• Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Data limita de transmitere a CV-urilor este 27.05.2019

Aplica Acum


Titlu Economist in cadrul Departamentului Raportari Financiare si Buget – Directia Financiara, SNN Executiv-Bucuresti
Departament
 1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A. recrutează personal în vederea ocupării postului de Economist din cadrul Departamentului Raportari Financiare si Buget – Directia Financiara.
 1. Profilul postului:
 • studii superioare de lunga durata in domeniul economic finalizate cu diploma de licenta;
 • vechimea: pana in 5 ani, in domeniul economic, relevanta pentru indeplinirea atributiilor postului, in unul din urmatoarele domenii: contabilitate, audit financiar, raportare financiara IFRS, analiza si planificare financiara, consultanta financiara, control financiar;
 • cunostinte solide specifice activitatii financiar – contabile (contabilitate, analiza financiara, bugetare, raportare financiara IFRS);
 • cunostinte de operare PC (Word, PowerPoint), Excel – nivel avansat;
 • cunostinte limbi straine: engleza.

Constituie avantaje:

 • absolvirea unui program de licenta sau masterat in domeniul contabilitatii;
 • experienta pe pozitii similare ca si atributii;
 • certificare CECCAR, ACCA, CMA, CIMA sau alte certificari emise de organizatii profesionale din UE membre IFAC (inclusiv statutul de stagiar/student in curs de obtinere al certificarii);
 • experienta in companii de talie similara, eventual listate.
Informatii loc de munca

3. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):

 • Implicare directa in prelucrarea, pregatirea si analizarea informatiilor pentru bugetare, raportare financiara externa si interna, analiza financiara;
 • Participa la intocmire analize, raportari, emiterea de propuneri/ recomandari/ opinii/ puncte de vedere, dupa caz, asupra unor aspecte/materiale/documente solicitate de Seful de Departament sau de Directorul Financiar;
 • Participa la intocmirea, actualizarea si completarea pachetului de raportare financiara IFRS pentru situatiile financiare individuale si consolidate;
 • Participa la intocmirea raportarilor periodice solicitate de statutul de companie listata la BVB al SNN: raportari trimestriale, raportari semestriale, raportari anuale etc.;
 • Participa la intocmirea rapoartelor managementului: raportari trimestriale si raportari semestriale ale consiliului de administratie si directorilor;
 • Participa la cercetarea, verificarea si analizarea modificarilor cadrului de raportare financiara (standarde, interpretari etc) in scopul asigurarii conformitatii raportarilor financiare ale companiei cu cadrul de raportare aplicabil (IFRS);
 • Colaboreaza cu celelalte directii si departamente interne precum si cu sucursalele, in vederea colectarii informatiilor pentru pregatirea raportelor trimestriale, semestriale si anuale conform legislatiei pietei de capital si a guvernantei corporative;
 • Colaboreaza cu auditorul financiar cu ocazia misiunilor de audit sau revizii limitate;
 • Participa la actualizarea politicilor si procedurilor contabile;
 • Participa la procesul de intocmire a bugetului de venituri si cheltuieli (BVC) anual al societatii;
 • Participa la intocmirea de raportari si analize cu privire la executia bugetara;
 • Participa la intocmirea rapoartelor cu privire la indeplinirea indicatorilor si criteriilor de performanta de catre management;
 • Participa la actualizarea planurilor de administrare si management, atunci cand este necesar;
 • Alte atributii specifice departamentului, conform fisei postului.

4Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este: 27.05.2019

 5. Interviul va avea loc în data de 30.05.2019, incepand cu ora 10, la sediul Societatii din strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti

 6. Proba scrisă (testare Excel si testarea cunostintelor in domeniul financiar-contabil) va avea loc în data de 03.06.2019, incepand cu ora 10, la sediul Societatii din strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.

 7. Alte informații

Bibliografie

- Cerere de înscriere

- Date de contact: telefon 021 / 203.82.00, e-mail office@nuclearelectrica.ro.

 

Notă: (1) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul SNN*, prin poștă sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul “Către Departamentul Resurse Umane – pentru concursul organizat in vederea ocuparii pozitiei de Economist – DRFB”.

(2) Numai candidații care îndeplinesc cerințele minime și obtin punctajul minim in urma sustinerii probei scrise, pot fi invitati la sustinerea probei de tip interviu.

(3) Contestațiile se pot depune în primele 3 zile lucrătoare, de la comunicarea răspunsurilor către candidați.

* Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

 

Aplica Acum


X