Locuri de munca

Titlu Agent de securitate
Departament
 1. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. recruteaza intern / extern, pe durata nedeterminata personal in vederea ocuparii postului de agent de securitate la Birou Protectie Fizica si Hibride din cadrul Departamentului Protectie Fizica si Informatii Clasificate – Informatica si Operatiuni de Securitate (DIOS);

 

 1. Profilul postului:

Cerinte obligatorii pentru ocuparea postului:

 • Studii medii, absolvent de liceu cu diploma de bacalaureat;
 • Experienta in domeniu de minim 5 ani

Alte cerinte specifice postului:

 • cunostinte de legislatie in domeniu pazei si securitatii private
 • cunostinte privind sistemul de protectie fizica(Control acces, CCTV, Antiefractie, Comunicatii, Sistem management chei, Sistem presemnalizare si stingere incendiu);
 • detinerea de atestat profesional pentru functia de agent de securitate conform Legii nr. 333/2003, atestat eliberat de catre MAI –IGPR.
 • cunostinte de baza de operare PC (pachetul Microsoft Office)
 • cazier judiciar
 1. Fisa postului (atributii principale)
 • Are obligatia de a pastra confidentialitatea privind documentele/ datele/informatiile referitoare la activitatea unitatii puse la dispozitie de angajator ca efect al executarii contractului de munca sau obtinute de salariat pe orice fel de suport (hartie, magnetic etc.) prin accesarea facilitatilor informatice ale angajatorului.
 • Sa asigure paza si apararea integritatii tuturor bunurilor si valorilor aflate in interiorul sediului central al SNN;
 • Sa permita accesul persoanelor si mijloacelor de transport in conformitate cu reglementarile legale si cu dispozitiile interne;
 • Sa-si instiinteze seful ierahic despre producerea oricarui eveniment in timpul exercitarii serviciului si despre masurile luate, acestea fiind aduse in regim de urgenta si la cunostiinta conducerii societatii;
 • Sa raporteze in permanenta sefului ierarhic evenimentele legate de indeplinirea obligatiilor de serviciu;
 • In caz de avarii la instalatii, la retele electrice etc. Si in orice alte imprejurari care sunt de natura sa produca pagube, sa aduca de indata la cunostinta celor in drept asemenea eveniment si sa ia primele masuri pentru limitarea consecintelor evenimentului;
 • Sa nu paraseasca sub nici un motiv postul, decat in conditii strict prevazute pentru aceasta, prevazute in planul de paza;
 • Sa verifice la terminarea programului salariatilor daca ferestrele sunt inchise, daca echipamentele alimentate cu energie electrica sunt scoase de sub tensiune, din oricare incapere a SNN sediul central.
 • Are obligatia de a-si insusi prevederile legislatiei cu privire la protectia informatiilor clasificate si ale procedurilor SNN aplicabile acestui domeniu.
 • Are obligatia de a pastra confidentialitatea informatiilor clasificate la care are sau a avut acces (inclusiv dupa incetarea raporturilor de munca cu SNN-SA).
 • Are obligatia de a duce la indeplinire si alte sarcini si responsabilitati specifice postului, care rezulta din legislatia cu privire la protectia informatiilor clasificate si din procedurile SNN aplicabile acestui domeniu.
 1. Alte activităţi:
 • Constata incalcarile de protectie fizica, conform competentelor sale si in zona sa de activitate, anunta Seful de Birou Protectie Fizica si Hibride, ia primele masuri de stabilizare a situatiei;
 1. Data limita de depunere a dosarelor de candidatura este 22.12.2020 ora 16:00;
 2. Dupa expirarea termenului limita de depunere a candidaturilor, membrii comisiei vor analiza dosarele candidatilor inscrisi si vor stabili data sustinerii probei/probelor
 1. Alte informatii:

 

BIBLIOGRAFIE TEMATICA PENTRU CONCURSUL DE AGENTI DE SECURITATE

 

 1. Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;
 2. H.G nr.301/2012 norme metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003;
 3. Legea nr.61/1991 sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, republicata in MO nr.96, partea I, din 7 februarie 2014;
 4. Legea nr.319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca;
 5. Ghidul agentului de securitate (contine tematica cursului “Agent de Securitate – COR 541401”) – Asociatia Profesionala a Angajatilor din Paza.

 

TEMATICA:

Legea nr.333/2003

 • Dispozitii generale (cap.I);
 • Formele de paza (cap.II) – Paza proprie (sect.a 2-a);
 • Sisteme tehnice de protectie si de alarmare impotriva efractiei (cap.IV) – Mijloace de protectie si de alarmare impotriva efractiei (sect.1);
 • Selectia, atestarea, angajarea, pregatirea si dotarea personalului de paza (cap.V);
 • Atributiile personalului de paza (cap.VI) – (sect.1);
 • Raspunderi si sanctiuni (cap.IX);

H.G nr.301/2012

 • Dispozitii generale (cap.I);
 • Formele de paza (cap.II) – Paza proprie (sect.a 3-a);
 • Selectia, atestarea, angajarea, pregatirea si dotarea personalului de paza (cap.III);
 • Sisteme tehnice de protective se de alarmare impotriva efractiei (cap.V) – mijloace de protectie si de alarmare impotriva efractiei (sect.1);
 • Cerinte minime de securitate, pe zone functionale si categorii de unitati (Anexa nr.1);
 • Documente specifice executarii si evidentierii serviciului de paza prin forte si mijloace civile (Anexa nr.2).

Legea nr.61/1991, republicata

 • Faptele de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice a caror savarsire intr-o institutie publica pot constitui contraventii (art.2 si art.3);

Legea nr.319/2006

 • Obligatiile lucratorilor (cap.4);
 • Supravegherea sanatatii (cap.5) – Accidente de munca (sect.a 2-a);

Legea nr.477/2004 privind codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu toate modificarile si completarile ulterioare.

 • Cerere de Inscriere
 • Date de contact: telefon 021 / 203.82.00, e-mail office@nuclearelectrica.ro.

 

Informatii loc de munca

 

Nota: (1) Sunt acceptate numai dosarele de candidatura care corespund cerintelor din anunt si contin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatura se depun personal la sediul SNN*, prin posta sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mentiunea / subiectul “Catre Departamentul Resurse Umane – pentru concursul organizat in vederea ocuparii pozitiei de agent de securitate la  Birou Protectie Fizica si Hibride.

(2) Numai candidatii care Indeplinesc cerintele minime, pot fi invitati la sustinerea probei /probelor de concurs

(3) Contestatiile se pot depune In primele 3 zile lucratoare, de la comunicarea raspunsurilor catre candidati.

* Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.Titlu Reparator CN ”E”
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de 27.01.2021 în vederea ocupării unui post de reparator CN ”E” cu contract de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată în cadrul  Direcţiei Tehnice, Secţia Mecano-Energetic-Utilități, Atelier Electric, poziţia din Statul de Funcții al FCN Piteşti  nr. 105/5/01.09.2020.

Cerinţe minime:

 • absolvent liceu cu diplomă de bacalaureat, profil tehnic
 • calificare profesională specifică postului – electrician/electromecanic
 • minim 3 ani experiență în domeniul electric

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

 • Cunoștințe întreținere, reparații echipamente și instalații electrice

Alte cerinţe:

 • Capacitate de a lucra activități desfășurate în sistem de lucru procedurat;
 • Disponibilitate pentru lucru la program prelungit și/sau ture;
 • Disponibilitate și ușurință în asimilarea cunoștințelor noi.

Descrierea postului:

 • Realizează activități specifice întreținerii, reparațiilor echipamentelor și instalațiilor electrice;
 • Colaborează cu personalul FCN pentru realizarea activităților de mentenanță;
 • Asigură supravegherea echipamentelor și instalațiilor din FCN; alte activități specifice.

Condiţii oferite:

 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM;
 • Compensare consum energie electrică în limita a 3600 Kwh/an;
 • Compensare consum energie termică în limita a 21 Gcal/an;
 • Transport la și de la locul de muncă cu mijloace de transport puse la dispoziție de societate;
 • Alte beneficii conform prevederilor CCM

Bibliografie:

Cap. 5 –  Alegerea și montarea echipamentelor electrice

 • Programa analitică aferentă studiilor solicitate

Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:

Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele și documentele solicitate.

Informatii loc de munca

Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 20.01.2021, orele 15:00.Dosarele de candidatură se depun prin email la adresa fcn@fcn.ro, cu subiectul Resurse Umane. Dupa aceasta data Oferta de serviciu nu mai este vizibila pe site. Va atentionam sa va printati bibliografia .

Probele concursului se vor desfășura prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță.

Detalii cu privire la desfășurarea concursului vor fi comunicate prin email candidaților înscriși.Titlu Inginer CN
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de 09.02.2021 în vederea ocupării unui post de inginer CN cu contract de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată în cadrul Direcţiei Managementul Calității, Serviciul Dezvoltare și Integrare Sisteme de Management, poziţia din Statul de Funcții al FCN Piteşti  nr.  341/3/01.09.2020.

Cerinţe minime:

 • studii superioare tehnice;
 • minim 2 ani experiență inginerie (în ultimii 5 ani de activitate);

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

 • cunoștințe temeinice de limba engleză;
 • utilizare PC;
 • spirit de echipă și profesionalism

Alte cerințe:

 • apt conform Medicina Muncii privind expunerea la factorii de risc pentru solicitare vizuală și psihică, lucru în mediu radioactiv; capacitate de adaptare la munca în echipă, la condiții de stres;
 • rezistență la muncă de rutină; disponibilitate și ușurință în asimilarea cunoștințelor noi;
 • să fie capabil să dezvolte inițiative și să ia decizii eficiente;
 • constituie un avantaj deținerea unei certificări SR EN ISO 9001:2015 sau SR EN ISO 140001:2015 sau ISO 45001:2018 sau SR EN ISO 19011:2018.

Condiţii oferite

 • Salariul competitiv la nivelul pieței forței de muncă;
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM;
 • Compensare consum energie electrică în limita a 3600 Kwh/an;
 • Compensare consum energie termică în limita a 21 Gcal/an;
 • Transport la și de la locul de muncă cu mijloace de transport puse la dispoziție de societate;
 • Alte beneficii conform prevederilor CCM
Informatii loc de munca

Bibliografie:

 • SR EN ISO 19011:2018; SR EN ISO 9001:2015; SR EN ISO 140001:2015; ISO 45001:2018;
 • CNCAN – Norme de Managementul Calității în domeniul nuclear: NMC-02, NMC-07

http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/norme/norme-de-managementul-calitatii-in-domeniul-nuclear/

 • Teste de logică

Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:

Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele și documentele solicitate.

Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 02.02.2021 orele 13:00. Dosarele de candidatură se depun prin email la adresa fcn@fcn.ro, cu subiectul Resurse Umane. Dupa aceasta data Oferta de serviciu nu mai este vizibila pe site. Va atentionam sa va printati bibliografia .

Probele concursului se vor desfășura prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță.

Detalii cu privire la desfășurarea concursului vor fi comunicate prin email candidaților înscriși.

Nota:

Pentru persoanele pensionate din cadrul SNN ce aplică la aceste posturi, se va specifica asigurarea mentoratului, iar contractul pentru persoanele pensionate indiferent de unde și motiv, va fi pe durată determinată și dosarul va trebui să fie aprobat în prealabil de Directorul General SNN.Titlu Tehnician CN (radioprotecție)
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de 28.01.2021 în vederea ocupării unui post de tehnician CN (radioprotecție) cu contract de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată în cadrul Departamentului Securitate Nucleară – Laborator Radioprotecție și Dozimetrie Personal,  poziţia din Statul de funcții al FCN Piteşti  nr. 65/12/01.09.2020.

Cerinţe minime:

 • Studii liceale profil tehnic/real cu diplomă de bacalaureat

Alte cerințe:

 • Cunoștințe tehnice de specialitate;
 • Experiență în activități de monitorizare radiologică a mediului de lucru și/sau a personalului expus profesional la radiații ionizante – constituie avantaj;
 • Absolvirea de cursuri de radioprotecție și/sau deținerea de permis de exercitare activități nucleare – constituie avantaj;
 • Cunoștințe de limba engleză (nivel mediu);
 • Utilizare PC (Word, Excel);
 • Spirit de echipă și profesionalism

Descrierea postului:

 • Monitorizarea radiologică a mediului de lucru;
 • Monitorizarea personalului expus profesional la radiații ionizante; înregistrarea, evidența dozelor;
 • Supravegherea respectării cerințelor de radioprotecție;
 • Utilizarea aparaturii dozimetrice și a surselor de radiații;
 • Verificarea respectării condițiilor impuse pentru FCN prin autorizațiile desfășurare activități emise de autoritățile de reglementare (CNCAN, Ministerul Mediului), urmărește modul de implementare și informează șefii ierarhici;
 • Întocmire documente din domeniile de activitate ale LRDP/SRPM (fișe de măsurători, buletine dozimetrice, etc.);
 • Păstrarea și arhivarea documentelor de radioprotecție și dozimetrie personal;

Condiţii oferite

 • Salariul competitiv la nivelul pieței forței de muncă;
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM;
 • Compensare consum energie electrică în limita a 3600 Kwh/an;
 • Compensare consum energie termică în limita a 21 Gcal/an;
 • Transport la și de la locul de muncă cu mijloace de transport puse la dispoziție de societate;
 • Alte beneficii conform prevederilor CCM

Bibliografie:

 1. Legislație din domeniul nuclear:
 • Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Norme CNCAN de securitate radiologică, minerit radioactiv, securitate nucleară:

– Norme privind cerințele de bază de securitate radiologică (capitolele II, IV, VI, VII, anexa 1);

– Norme CNCAN de gospodărirea deșeurilor radioactive (NMR-02, NDR-01);

http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/norme

 • Legea nr. 319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare (art. 5, capitolele 3 și 4);

www.scjs.ro/legislatie/pdf/Legea%20nr.319-2006.pdf

 • HG nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare.

Surse: www.cncan.ro legislație, www.ms.ro legislație, www.mmuncii.ro legislație

 1. Mărimi dozimetrice și calcule cu mărimi dozimetrice în limitele cuprinse în legislația de la pct. 1.

Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:

Informatii loc de munca

Nota:

Pentru persoanele pensionate din cadrul SNN ce aplică la aceste posturi se va specifica asigurarea mentoratului, iar contractul pentru persoanele pensionate indiferent de unde și motiv va fi pe durată determinată și dosarul va trebui să fie aprobat în prealabil de DG.

Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele și documentele solicitate.

Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 21.01.2021 orele 13:00. Dosarele de candidatură se depun prin email la adresa fcn@fcn.ro cu subiectul Resurse Umane. Dupa aceasta data Oferta de serviciu nu mai este vizibila pe site. Va atentionam sa va printati bibliografia .

Probele concursului se vor desfășura prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță.

Detalii cu privire la desfășurarea concursului vor fi comunicate prin email candidaților înscriși.Titlu Program de internship in cadrul Directiei Juridice – Departamentul Contencios
Departament
 1. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. anunta recrutarea unei persoane pentru un Program de internship in cadrul Directiei Juridice – Departamentul Contencios, pe o durata de 4 luni.
 2. Profilul internului:

Cerinte obligatorii pentru includerea in cadrul programului de internship:

 • Studii superioare in domeniul stiintelor juridice finalizate cu diploma de licenta

Alte cerinte specifice postului:

 • Nivel ridicat de integritate si abordare etica si onesta
 • Cunostinte foarte bune in domeniul studiilor absolvite
 • Cunostinte de limba engleza – nivel mediu
 • Capacitate de invatare si dorinta de progres profesional
 • Capacitate de analiza
 • Capacitate de lucru in echipa
 • Aptitudini de comunicare
Informatii loc de munca

Responsabilitati si sarcini: prezentarea succinta a principalelor:

Atributii generale

 • Asista, in vederea familiarizarii cu specificul activitatii, la modul in care se realizeaza sarcinile curente.
 • Dupa familiarizare cu specificul activitatii, indeplineste, sub coordonarea si monitorizarea indrumatorului desemnat, urmatoarele sarcini:
 • Verifica noutatile legislative si informeaza indrumatorul cu privire la acestea;
 • Analizeaza proiectele de acte normative care sunt in legatura cu atributiile si activitatea societatii si intocmeste prezentari/memo interne ale actelor normative;
 • Ofera suport consilierilor juridici din SNN Executiv la Directorului Directiei / Indrumatorului;
 • Participa si colaboreaza la cerere, la elaborarea/pregatirea de materiale si documentatii de specialitate precum si la demersurile necesare pentru depunerea/inregistrarea acestora pentru buna desfasurare a activitatilor juridice ale SNN;
 • Emite, la cererea indrumatorului, opinii legale cu privire la diferite chestiuni juridice;
 • Indeplineste orice alte atributii cu caracter specific domeniului de activitate juridic, prevazute de reglementarile in vigoare sau dispuse de Directorul General / Directorul Directiei / Indrumator.
 • Indeplineste orice alte sarcini corespunzatoare pregatirii profesionale, in cadrul atributiilor, responsabilitatilor si competentelor departamentului, la cererea Directorului Directiei/Indrumatorului.

Alte activitati

 • Isi insuseste, cunoaste si respecta prevederile legale ce reglementeaza protectia informatiilor clasificate.
 • Isi desfasoara munca in siguranta si in acord cu specificul locului de munca si cu prevederile legislatiei.
 • Isi asuma responsabilitatile ce-i revin referitor la secretul datelor si a informatiilor continute in documentele si bazele de date ale SNN, inclusiv dupa incetarea acontractului de internship.
 • Indeplineste sarcini temporare dispuse de seful direct/ ori de alti  sefi ierarhici superiori si care nu se regasesc in lista de activitati specificate mai sus, atunci cand situatia ii impune, in limitele de competenta ale programului de internship.

Data limita de depunere a dosarelor de candidatura este 27.01. 2021 ora 16:00;

Dupa expirarea termenului limita de depunere a candidaturilor, membrii comisiei vor analiza dosarele candidatilor inscrisi si vor stabili data sustinerii probelor (interviu si test scris). Datele la care se vor sustine probele de concurs vor fi comunicate prin e-mail persoanelor selectate de catre membrii comisiei de examinare

Alte informatii:

 • Bibliografie:
 • Noul Cod civil;
 • Noul Cod procedura civila;
 • Date generale despre SN Nuclearelectrica SA, nuclearelectrica.ro

 

 • Alte informatii despre program:
 • Durata programului: 4 luni
 • Program de lucru: 40 ore/saptamana
 • Locul de desfasurare al programului: sediul Societatii Nationale Nuclearelectrica SA din Bucuresti, strada Polona nr.65, sector 1

Nota(*): internul care, dupa parcurgerea programului de internship, obtine calificativ “bine” sau “foarte bine” poate opta pentru angajare, in limita locurilor disponibile

 • Cerere de Inscriere
 • Date de contact: telefon 021 / 203.82.00, e-mail office@nuclearelectrica.ro.

Nota (**):

(1) Sunt acceptate numai dosarele de candidatura care corespund cerintelor din anunt si contin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatura se depun personal la sediul SNN*, prin posta sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mentiunea / subiectul “Catre Departamentul Resurse Umane – pentru concursul organizat in vederea ocuparii pozitiei de INTERN in cadrul Directiei Juridice – Departamentul Contencios.

(2) Numai candidatii care Indeplinesc cerintele minime si trec de proba eliminatorie de tip interviu, pot fi invitati la sustinerea probei scrise, pentru promovarea careia nota minima este 8.

(3) Contestatiile se pot depune in prima zi lucratoare, de la comunicarea raspunsurilor catre candidati.

* Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.X