Locuri de munca

Titlu Economist principal in cadrul Serviciului Financiar-Departamentul Financiar Contabilitate-Directia Financiara, sediul Executiv Bucuresti
Departament

 

ANUNȚ RECRUTARE

 

 1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A. recrutează personal în vederea ocupării postului de Economist principal in cadrul Serviciului Financiar – Departamentul Financiar Contabilitate – Directia Financiara.

PROFILUL POSTULUI

 • Cerinte specifice:
 • Studii superioare de lunga durata finalizate cu diploma de licenta in domeniul economic:
 • Vechime: pana in 5 ani, in domeniul economic, relevanta pentru indeplinirea atributiilor postului, in unul din urmatoarele domenii: contabilitate, audit financiar, raportare financiara IFRS:
 • cunostinte solide specifice activitatii financiar – contabile (contabilitate, analiza financiara, raportare financiara IFRS);
 • cunostinte de operare PC (Word, PowerPoint, Excel) – nivel avansat;
 • cunostinte limbi straine: engleza.
 • Alte cerinte specifice postului : cazier judiciar
 • Cerinte care constituie avantaje:
 • absolvirea unui program de licenta sau masterat in domeniul contabilitatii;
 • experienta pe pozitii similare ca si atributii;
 • certificare CECCAR, ACCA, CMA, CIMA sau alte certificari emise de organizatii profesionale din UE membre IFAC (inclusiv statutul de stagiar/student in curs de obtinere al certificarii);
 • experienta in companii de talie similara, eventual listate la bursa;
 • experienta in utilizarea aplicatiei informatice de tip ERP-SVAP, modul financiar – Contabilitate – autor SIVECO ROMANIA.
 1. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului)
 • Intocmeste ordine de plata in format letric, pentru platile repartizate conform procedurilor de organizare interne;
 • Utilizeaza   serviciul  Internet  Banking  ale bancilor   in  vederea   procesarii  on  line  a documentelor de plata pentru o gama diversificata de operatiuni ( viramente in lei si valuta in sistem intra si interbancar, constituire si lichidare de depozite la termen in lei si valuta, schimburi valutare; plata drepturi salariale personal SNN Sediul central, consultare de informatii cu privire la soldul conturilor si detalii operatiuni pe conturi, receptionare si transmitere mesaje de la si catre banci la aparitia unor incidente in aplicatie, etc). Raspunde pentru introducerea corecta, pe baza documentelor suport a datelor pentru fiecare operatiune in parte;
 • Intocmeste cereri de restituire a accizelor, daca este cazul;
 • Intocmeste cererea pentru obtinerea de la Administratia Financiara (ANAF) a fisei sintetice pe platitor si efectueaza punctajul intre obligatiile fiscale inregistrate in evidenta contabila a societatii, platile efectuate si contributiile sociale si impozitele  inregistrate in fisa sintetica de la Administratia Financiara;
 • Raspunde de evidenta contului de furnizori si furnizori – facturi nesosite;
 • Raspunde de evidenta contului de materiale consumabile, de timbre si efecte postale, BVCA;
 • Raspunde de evidenta contului de cheltuieli in avans;
 • Inregistreaza documentele supuse controlului financiar preventiv in Registrul privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv;
 • Contribuie la realizarea situatiei fuxurilor de numerar la nivel de SNN Executiv si SNN in conformitate cu prevedrile IAS 7
 • Contribuie la realizarea de analize financiare cu privire la rentabilitatea si echilibrul financiar al SNN
 • Contribuie la verificarea fundamentarii economico-financiara a proiectelor de investitii supuse aprobarii in CTES ( analize NPV, IRR)
 • Rezolvarea operativa a corespondentei repartizate de conducere;
 • Participa la activitatea de inventariere periodica sau anuala a patrimoniului;
 • Raspunde de indeplinirea corecta si la termen a tuturor sarcinilor de serviciu prezentate mai sus, precum si a altor sarcini corespunzator pregatirii profesionale, in cadrul atributiilor, responsabilitatilor si competentelor serviciului, la cererea sefului de serviciu.

 

Informatii loc de munca

 

 1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 02.08.2019 .
 1. Interviul va avea loc în data 05.08.2019, ora 10:00 la sediul S.N. Nuclearelectrica SA din Strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.
 2. Proba scrisa va avea loc în data de 07.08.2019, ora 10:00 la sediul S.N. Nuclearelectrica SA din Strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.
 1. Alte informații

- Bibliografie:

 • Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;
 • Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu completarile si modificarile ulterioare;
 • Legea nr.15/1994 republicata privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale
 • Legea nr.70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata;
 • HG nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 227/2015 privind Codul Fiscal;
 • OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu completarile si modificarile ulterioare;
 • OG nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome;
 • OG nr.119/1999, republicata privind controlul intern si controlul financiar preventive;
 • OMFP nr.923/2014 republicata, pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu
 • OMFP nr.2.844/2016, cu completarile si modificarile ulterioare;
 • OMFP nr.2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
 • OMFP nr.2634/2015 privind documentele financiar contabile;
 • OMFP nr.2.873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de catre operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar detinut direct sau indirect de autoritatile publice centrale ori locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • IFRS;
 • Contabilitate manageriala si cost de productie.

- Cerere de înscriere 

- Date de contact: telefon 021/2038200

e-mail: office@nuclearelectrica.ro

 

Notă: (1) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul SNN*, prin poștă sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul “Către Departamentul Resurse Umane”.

(2) Numai candidații care îndeplinesc cerințele minime și trec de proba scrisa, pot fi invitați la susținerea probei de tip interviu.

(3) Contestațiile se pot depune în primele 3 zile lucrătoare, de la comunicarea răspunsurilor către candidați.

* Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

 

Aplica Acum


Titlu Program de internship platit (14 locuri)
Departament

Sucursala CNE Cernavoda organizează  selecţie în vederea includerii in Programul de Internship 2019

Data: 09.07.2019                       Număr locuri: 14 (conform detaliere pe domenii de studii de mai jos)

Poziţia din organigramă:            N/A

Cerinţe minime:

Studii: absolventi de studii superioare de licenta/master, masteranzi in curs, pe urmatoarele domenii:

 • Inginerie electrica – 3 locuri;
 • Inginerie energetica – specializare energetica si tehnologii nucleare -2 locuri;
 • Inginerie electronica, telecomunicatii, si tehnologii informationale – 2 locuri;
 • Inginerie mecanica – 4 locuri;
 • Ingineria sistemelor – specializare automatica si informatica aplicata – 2 locuri;
 • Stiinte ingineresti aplicate – specializarea inginerie fizica – 1 loc.

 

Experienţa: Fara cerinte de experienta

 

Cerinţe specifice:

 • Capacitate de adaptare la un mediu de lucru strict reglementat prin proceduri de lucru;

 

Alte cerinţe:

 • Cunoştinţe foarte bune pe domeniul studiilor absolvite;
 • Cunostinte bune de limba engleza;
 • Capacitate de invatare si dorinta de progres profesional;
 • Capacitate de analiza;
 • Capacitate de lucru in echipa;
 • Aptitudini de comunicare;

 

Responsabilităţi şi sarcini: familiarizare cu sarcinile specifice de lucru pe urmatoarele arii de responsabilitate:

 • Sisteme de proces ale centralei:
  • Inginerie de componente;
  • Fizica reactorilor si analize de securitate;
  • Proiectare mecanica/conducte, proiectare automatizari.

Nota: Alocarea candidatiilor pe ariile de responsabilitate mentionate se va face in urma actiunii de selectie  selectie, functie de abilitatile acestora.     

Informatii loc de munca

Bibliografie: Programa univesitara aferenta facultatii absolvite

 

Alte informatii despre program:

 • Data de start a programului: 02.09.2019;
 • Durata programului: 4 luni;
 • Indemnizatie lunara bruta: 3120 lei, pentru un program de 40 ore /saptamana;
 • Program de lucru: 40 ore/saptamana (20 ore/saptamana pentru masteranzi in curs, forma de invatamant IF);
 • Locul de desfasurare a programului: Sucursala CNE Cernavoda;
 • Transport gratuit la si de la locul de desfasurare a programului de internship cu mijloace de transport in comun  asigurate  de unitate/cazare gratuita in locuinte de serviciu (pentru internii care au domiciliul in afara zonei de acoperire a mijloacelor de transport asigurate de unitate);
 • Aplicatiile pentru program   se pot depune pe site-ul Societatii Nationale Nuclearelectrica SA.  (www.nuclearelectrica.ro)  sau la sediul Sucursalei CNE Cernavoda, str Medgidiei nr. 2, Cernavoda.

 

 

 

Note:

 • Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participarea la actiunea de selectie in vederea admiterii in program vor fi contactati pentru a li  se indica adresa de email la care trebuie sa transmita  documente in completare: Scrisoare de intentie, diploma de studii, document care sa ateste inmatricularea lamasterat, dupa caz.
 • Programul se adreseaza absolventilor de facultate fara experienta in activitate, motiv pentru care se recomanda  absolventilor de facultate cu experienta in activitate, interesati de colaborare cu unitatea noastara, sa aplice direct pentru posturile vacante ofertate in vederea angajarii.
 • Internii care, dupa  parcurgerea programului de internship, obtin calificativ “bine”/”foarte bine” pot opta pentru angajare in cadrul CNE Cernavoda, in limita locurilor de munca disponibile.

  

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul  Resurse Umane: telefon 0241/801301.

 

Data ultimei zile de depunere a cererilor de înscriere pentru selectie in vederea includerii in programul de internship/2019: 24.07.2019

 

Aplica Acum


Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Inginer – Serviciul Sisteme Electrice
Departament

Denumirea postului
• Inginer – Serviciul Sisteme Electrice – (1 post)

Departament / Compartiment
Departamentul Sisteme de Proces
Cerinte
• Studii – superioare tehnice, speciazarea electronica,electrotehnica sau electroenergetică;
• Experienţa:

  – pentru postul de Inginer Operare CNE in Pregatire – minim 2 ani in activitati de productie specifice studiilor absolvite sau inginer in pregatire (cu pregatirea terminata );
  – pentru postul de Inginer Operare CNE – minim 4 ani în activităţi specifice centralelor nuclearoelectrice sau incadrare actuala pe pozitia de Inginer Operare CNE în Pregătire cu pregatirea terminata;
  – pentru postul de Inginer Operare CNE Principal – Minim 8 ani pe o pozitie de Inginer Operare CNE/ incadrare actuala pe pozitia de Inginer Operare CNE principal, ori experienta relevanta (min. 8 ani) pe o pozitie de Inginer pe Sisteme similare celor aferente postului (daca persoana selectata este recrutata din exterior);

Nota :Experienta mentionata este o conditie necesara, dar nu suficienta pentru incadrare pe pozitia mentionata, decizia de incadrare urmand a se lua in baza propunerii comisiei de selectie, functie de competentele demonstrate de candidat cu ocazia probelor concursului de selectie.

• Cerinte specifice:

  • Cunoştinţe profesionale bune in domeniul de activitate al postului.
  • Cunoştinţe bune de limba engleză.
  • Experienta in utilizarea calculatorului, aplicatii MS Office, baze de date.
  • Abilitati de comunicare, capacitatea de a lucra in echipa, capacitatea de a lucra sub stres.
  • Abilitati de a gestiona eficient sarcinile.

• Alte cerinte:

  • Cunostinte aprofundate in domeniile: electronica de putere (redresoare, invertoare, regulatoare de tensiune), aplicatii de electronica industriala, sisteme de reglare automata, electrotehnica.

• Responsabilitati

  • Este responsabil pentru asigurarea suportului tehnic pentru urmatoarele sisteme electrice:

   – Sistemul de alimentare cu energie electrica 48 Vcc, 220 Vcc, 220 Vca.
   – Redresoare (48 Vcc, 220 Vcc) , invertoare 220 Vca, 380 Vca, regulatoare de tensiune (220 Vca).
   – Baterii stationare de 48V, 220 Vcc si 380 Vcc. Bare de distributie de curent continuu si alternativ.
   – Instalații de protectie si automatizare ale sistemelor mentionate anterior.
   – Asigura suport tehnic pentru activitatile de Punere in Functiune, Operare si Intretinere pentru sistemele
   electrice de care raspunde.
   – Elaboreaza, revizuieste si verifica proceduri, instructiuni, manuale, teste, planuri de lucru, scheme
   tehnologice, etc. pentru activitatea de Punere in Functiune si pentru activitatile de Operare si Intretinere pentru sistemele de care raspunde.
   – Elaboreaza programul de mentenanta preventiva si predictiva pentru sistemele electrice de care raspunde.

  • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.

Bibliografie

  1. Cursul de Bazele electrotehnicii de la facultatile de profil electric. Teorie si probleme din capitolele:

   a. Circuite electrice de curent continuu
   b. Circuite electrice in regim sinusoidal;
   c. Circuite electrice trifazate;
   d. Masini si echipamente electrice trifazate.

  2. Urmatoarele cursuri / capitole predate la facultatile de profil energetic / electrotehnic / electronica:

   a. Convertoare de putere (redresoare, invertoare si regulatoare de tensiune).
   b. Electronica de putere.
   c. Automatizari si echipamente electronice industriale.

   ol>

Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii
• Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
• Conditii de lucru la nivelul standardelor
• Facilitati de dezvoltare profesionala

• Salariul si alte beneficii:

  o Salariu atractiv si competetiv la nivelul pietei fortei de munca
  o Concediu anual de 26-35 zile lucratoare, functie de vechimea in munca
  o Indemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul
  o Compensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an
  o Compensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an
  o Cazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile
  o Transport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in común puse la dispozitie de unitate
  o Alimentatie de protectie in valoare de 45lei/zi lucrata
  o Contributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechime in sistemul energetic
  o Alte beneficii conform CCM

• Informatii suplimentare : telefon – 0241-803894
• Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Data limita de transmitere a CV-urilor este 23.07.2019

Aplica Acum


Titlu Sucursala CNE Cernavoda-Operator Nuclear Principal in Instalatie
Departament

Denumirea postului
• Operator Nuclear Principal in Instalatie – 1 post
Departament / Compartiment
• Sucursala CNE Cernavoda: – Serviciului Pregatire Exploatare – Departamentul Pregatire si Dezvoltare
Resurse Umane
• Cerinte minime:
• Studii: medii cu diploma de bacalaureat profil real / tehnic
• Experienta: – Minim 4 ani in domeniul exploatarii centralelor nuclearoelectrice pe pozitia de Operator Nuclear Principal in Instalatie
Cerinte specifice:

  • calificare ca Instructor de pregatire practica la locul de munca si/sau Instructor la clasa – constituie avantaj;
  • calificare recunoscuta la nivelul CNE Cernavoda de Operator de Simulator pentru centralele nuclearoelectrice – constituie avantaj.

• Alte cerinţe:

  • Cunostinte de limba engleza (scris/citit) – nivel avansat;
  • Cunostinte de utilizare PC, referitoare la programele Word, Excell – nivel mediu

• Responsabilitati

  o Participa la procesul de analiza a functiei, a sarcinilor functiei, la procesul de elaborare/revizuire/modificarea matricii sarcinilor care necesita pregatire;
  o Participa la procesul de elaborare/revizuire/modificare a cerintelor de pregatire pentru personalul din cadrul Departamentului Exploatare;
  o Defineste obiective de pregatire pentru cursurile din aria de activitate, in conformitate cu principiile abordarii sistematice a pregatirii;
  o Decide asupra formei si metodei de pregatire, in conformitate cu principiile abordarii sistematice a pregatirii;
  o Determina cadrul in care va avea loc pregatirea (sala de clasa, laborator, teren, etc) si mijloacele de pregatire ce urmeaza a fi utilizate (mijloace audio-video, multimedia);
  o Dezvolta materiale de pregatire teoretica si practica functie de aria de activitate, in conformitate cu principiile abordarii sistematice a pregatirii;
  o Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.

• Bibliografie

  • Legea 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, actualizata;
  • NSN-23 – Norme de securitate nucleară privind pregătirea, calificarea și autorizarea personalului organizațiilor care exploatează instalații nucleare (disponibile pe site-ul CNCAN).
Informatii loc de munca

• Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA
• Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

• Salariul si alte beneficii:

  o Salariu atractiv si competitiv la nivelul pietei fortei de munca
  o Concediu anual de 26-35 zile lucratoare, functie de vechimea in munca
  o Indemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul
  o Compensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an
  o Compensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an
  o Cazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile
  o Transport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in comun puse la dispozitie de unitate
  o Alimentatie de protectie in valoare de 45lei/zi lucrata
  o Contributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechime in sistemul energetic
  o Alte beneficii conform CCM

• Informatii suplimentare : telefon – 0241-803891
• Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Resurse Umane pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare pentru participarea la concurs.

Data limita de transmitere a CV-urilor este 23.07.2019

Aplica Acum


Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Operator Nuclear in Pregatire- 22 posturi (Rev nr 1 – prelungire perioada de inscriere)
Departament

Denumirea postului
• Operator Nuclear in Pregatire- 22 posturi

Departament / Compartiment
• Sucursala CNE Cernavoda: – Departamentul Exploatare(U1/U2) – 20 posturi
–Sectia Exploatare Intretinere Auxiliare (U0) – 2 posturi

• Cerinte minime:
• Studii: medii cu diploma de bacalaureat profil real / tehnologic
• Experienta: -Nu se aplica

• Cerinte specifice: – Nu se aplica

• Alte cerinţe:

   • Cunostinte de limba engleza – nivel mediu;

 

   • Abilitati de comunicare;

 

   • Apt pentru lucru in ture si in mediu cu risc de expunere la radiatii;

 

   • Capacitate de lucru sub stres

 

  • Capacitate de lucru in mediu procedurat.

• Responsabilitati

   • Opereaza instalatiile si echipamentele din zona deservita conform procedurilor aprobate si raspunde de buna functionare a acestora;

 

   • Intocmeste / verifica / executa foi de manevra;

 

   • Efectueaza rutine in instalatii;

 

   • Raporteaza deficientele constatate in conformitate cu cerintele procedurale;

 

   • Asigura transmiterea in mod eficient a informatiilor asupra starii instalatiei pe care o supravegheaza catre treapta superioara de conducere;

 

   • La transferul responsabilitatilor in timpul schimbului de tura va informa in mod eficient asupra manevrelor importante efectuate, deficientelor majore constatate, pericolelor in instalatie

 

  • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.

• Bibliografie

   • Notiuni de matematica – Algebra de liceu;

 

   • Notiuni de fizica de liceu:

     Mecanica

 

     Termodinamica

 

     Electricitate

 

    Fizica atomica si nucleara
Informatii loc de munca

• Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

• Alte informatii

   • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat

 

   • Conditii de lucru la nivelul standardelor

 

  • Facilitati de dezvoltare profesionala

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

   • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat

 

   • Conditii de lucru la nivelul standardelor

 

  • Facilitati de dezvoltare profesionala

• Salariul si alte beneficii:

   o Salariu atractiv si competetiv la nivelul pietei fortei de munca

 

   o Concediu anual de 26-35 zile lucratoare, functie de vechimea in munca

 

   o Indemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul

 

   o Compensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an

 

   o Compensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an

 

   o Cazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile

 

   o Transport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in común puse la dispozitie de unitate

 

   o Alimentatie de protectie in valoare de 45lei/zi lucrata

 

   o Contributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechime in sistemul energetic

 

  o Alte beneficii conform CCM

• Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
• Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Resurse Umane pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare pentru participarea la concurs.

Data limita de transmitere a CV-urilor este 26.07.2019

Aplica Acum


X