Sucursala CNE Cernavoda – Inginer – Serviciul Sisteme Digitale de Proces si Instrumentatie Speciala (1 post)

Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Inginer – Serviciul Sisteme Digitale de Proces si Instrumentatie Speciala (1 post)
Departament

Denumirea postului
•Inginer – Serviciul Sisteme Digitale de Proces si Instrumentatie Speciala (1 post)
Departament / Compartiment: Serviciul Sisteme Digitale de Proces si Instrumentatie Speciala- Departamentul Sisteme de Proces
Cerinte
Studii: superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniile: Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale / Calculatoare şi tehnologia informaţiei / Ingineria sistemelor (specializarea Automatică şi informatică aplicată)
Experienta:

  •Minim 2 ani in domeniul studiilor absolvite

Cerinte specifice:

  •Calificare in Radioprotectie, minim galben – constituie avantaj;
  •Calificare de operator radio – constituie avantaj;
  •Experienta in cromatografia de gaze si spectrometrie – constituie avantaj.

Alte cerinţe:

  •Cunostinte profesionale bune in domeniul de activitate al postului;
  •Abilitati de comunicare, capacitatea de a lucra in echipa, capacitatea de a lucra sub stres;
  •Abilitati de a gestiona eficient sarcinile;
  •Cunostinte de limba engleza – nivel mediu;
  •Cunostinte bune de operare PC ( aplicatii MS Office, baze de date).

Responsabilitati

  oRealizeaza si urmareste programul de supraveghere a sistemelor din responsabilitate;
  oAsigura suport tehnic in operarea si intretinerea sistemelor din responsabilitate;
  oIntocmeste si revizuieste documente de operare si mentenanta;
  oAlte responsabilităţi şi sarcini conform fişei postului.
Informatii loc de munca

Bibliografie

  •Carti/ manuale/cursuri din domeniile absolvite: Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale / Calculatoare şi tehnologia informaţiei / Ingineria sistemelor.

Salariul si alte beneficii:

  oSalariu atractiv si competetiv la nivelul pietei fortei de munca
  oConcediu anual de 26-35 zile lucratoare, functie de vechimea in munca
  oIndemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul
  oCompensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an
  oCompensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an
  oCazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile
  oTransport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in común puse la dispozitie de unitate
  oAlimentatie de protectie in valoare de 45lei/zi lucrata
  oContributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechime in sistemul energetic
  oAlte beneficii conform CCM

Alte informatii

  •Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  •Conditii de lucru la nivelul standardelor
  •Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 20.01.2020

Informatii suplimentare : telefon – 0241-803891
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Aplica Acum
X