Sucursala CNE Cernavoda – Inginer – Serviciul Management Proiecte Complexe

Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Inginer – Serviciul Management Proiecte Complexe
Departament

Denumirea postului
• Inginer (1 post)

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda / Departamentul Dezvoltare-Investitii – Serviciul Management Proiecte Complexe
Cerinte
• Studii – superioare tehnice in specialitatea: centrale nuclearoelectrice / mecanica
• Experienta – Minim 8 ani pe o pozitie de Inginer in activitati specifice de proiectare, montaj sau/si /exploatare pentru sistemele si componentele mecanice aferente CNE Cernavoda.
• Cerinte specifice:

  o Atestat tehnico-profesional ISCIR ca responsabil verificator tehnic de proiecte pentru echipamente mecanice si instalatii de ridicat

• Alte cerinte:

  o Cunoştinţe de limba engleza – nivel avansat;
  o Cunoştinţe avansate privind standardele aplicabile la proiectarea si executia echipamentelor mecanice cu caracter nuclear
  o Cunostinte aprofundate despre sistemele, componentele si procesele tehnologice ale centralei

• Responsabilitati

  o Elaboreaza si verifica / avizeaza solutii de proiectare pentru proiecte noi sau modificari de proiect pentru sisteme si echipamente nucleare sau nenucleare
  o Coordoneaza activitati de proiectare subcontractate la organizatii externe
  o Asigura asistenta tehnica la executia lucrarilor de montaj echipamente mecanice
  o Efectueaza evaluari tehnice ale furnizorilor, produselor si documentatiilor tehnice
  o Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei postului.

Bibliografie

  1. Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare;
  2. Prescriptia tehnica ISCIR privind cerintele generale pentru sistemele si componentele care retin presiunea din instalatiile nucleare, NSCP1-2008
  3. Prescriptia tehnica ISCIR privind cerintele generale pentru macarale, instalatii de ridicat si dispozitivele lor generale din instalatiile nucleare, N MMR1-2008;
  4. General requirements for pressure-retaining systems and components in CANDU Nuclear Power Plants, CSA N 285.0

Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii
• Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
• Conditii de lucru la nivelul standardelor
• Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 25.07.2018

Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare pentru participarea la concurs.

Aplica Acum
X