Sucursala CNE Cernavoda – Inginer -Serviciul Componente Electrice si I&CA

Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Inginer -Serviciul Componente Electrice si I&CA
Departament

Denumirea postului
• Inginer – Serviciul Componente Electrice si I&CA – (1 post)

Departament / Compartiment
Departamentul Inginerie de Componente
Cerinte
• Studii – superioare tehnice în specialitatea electrotehnica / electromecanica;
• Experienţa: – minim 2 ani în domeniul studiilor absolvite
• Cerinte specifice:

  • Cunostinte tehnice privind echipamente electrice joasa si medie tensiune (aparate electrice de comutatie si de protectie, motoare si actionari electrice , cabluri) si materiale electrotehnice reprezinta un avantaj;
  • Cunostinte legate de tehnici de diagnosticare si metode de testare ale echipamentelor electrice reprezinta un avantaj;

• Alte cerinte:

  • Cunostinte de limba engleza nivel mediu
  • Abilitati in domeniul organizarii si comunicarii
  • Cunostinte de utilizare PC (MS Office)

• Responsabilitati

  • Asigura expertiza tehnica la nivel de componente de electrice . Aceasta va include suport pentru identificarea problemelor de componente, analiza cauzelor care au generat defectari ale componentelor si propunerea actiunilor corective pentru evitarea recurentei, monitorizarea experientei din industrie referitor la componente similare si initierea unor actiuni preventive daca este cazul;
  • Participa la dezvoltarea, implementarea, derularea si optimizarea programelor de intretinere pentru componentele electrice pentru care a fost nominalizat;
  • Asigura dezvoltarea si suportul pentru implementarea strategiei pe termen lung pentru componentele electrice ;
  • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.

Bibliografie
• Notiuni generale privind echipamentele electrice de joasa si medie tensiune – cursuri universitare ;

Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

  Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

• Salariul si alte beneficii:
o

  Salariu atractiv si competetiv la nivelul pietei fortei de munca
  o Concediu anual de 26-35 zile lucratoare, functie de vechimea in munca
  o Indemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul
  o Compensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an
  o Compensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an
  o Cazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile
  o Transport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in común puse la dispozitie de unitate
  o Alimentatie de protectie in valoare de 45lei/zi lucrata
  o Contributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechime in sistemul energetic
  o Alte beneficii conform CCM

• Informatii suplimentare : telefon – 0241-803894
• Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Data limita de transmitere a CV-urilor este 27.05.2019

Aplica Acum
X