Sucursala CNE Cernavoda – Inginer (Serv Proiectare Mecanica, Constructii si Conducte)

Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Inginer (Serv Proiectare Mecanica, Constructii si Conducte)
Departament

Denumirea postului
• Inginer – (1 post)

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda / Departamentul Proiectare si Suport Tehnic / Serviciul Proiectare Mecanica, Constructii si Conducte

Nota: Angajarea se va face cu contract individual de munca pe durata determinata, pe perioada suspendarii contractului individual de munca al titularei postului pana la data de 09.06.2020, cel mai tarziu.
Cerinte
• Studii – superioare tehnice în domeniul constructii civile, industriale si agricole / arhitectura
• Experienta – Minim 2 ani în activităţi legate de proiectarea si executia constructiilor industriale
• Cerinte specifice:

  • Nu se aplica

• Alte cerinte:

  • Cunostinte de limba engleza tehnica – nivel mediu
  • Cunostinte de operare PC (Word, Excel, Power Point)

• Responsabilitati

  • Asigura asistenta tehnica la executia lucrarilor de constructii
  • Intocmeste planuri de reparatii, implementare proiecte, modificari de proiect pentru constructii
  • Intocmeste rapoarte privind rezultatele urmaririi in exploatare a constructiilor
  • Verifica respectarea protectiei pasive la incendiu pentru zonele cerute
  • Elaboreaza si verifica solutii conceptuale de proiectare pentru proiecte noi sau pentru modificari de proiect
  • Coordoneaza activitati de proiectare subcontractate la organizatii externe
  • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului

• Bibliografie

  1. Legea nr 10/1995 privind calitatea in constructii
  2. Legea nr 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii
  3. Legea nr 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare;
  4. SR EN 1990:2004 Eurocod: Bazele proiectarilor structurilor
  5. EUROCODE 2 Design of concrete structure
  6. EUROCODE 2 Design of steel structure
  7. P100-1 Codul de proiectare seismica
  8. P100-3 Codul de evaluare si proiectarea lucrarilor de consolidare la cladiri existente, vulnerabil seismic

Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii
• Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
• Conditii de lucru la nivelul standardelor
• Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 23.10.2018

Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Aplica Acum
X