Sucursala CNE Cernavoda -Inginer (diesel)

Titlu Sucursala CNE Cernavoda -Inginer (diesel)
Departament

Denumirea postului
• Inginer (1 post)

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda / Biroul Grupuri Diesel

Cerinte
• Studii – superioare tehnice in specializarea: electroenergetica/ electrotehnica/ electronica / automatizari/ electromecanica/ masini electrice

• Experienta – Minim 2 ani in activitati specifice studiilor absolvite

• Cerinte specifice:

  • Cunostinte de limba engleza – nivel mediu (scris/vorbit)
  • Cunostinte de utilizare PC (MS Office)
  • Abilitati de a gestiona eficient sarcinile
  • Aptitudini de comunicare, capacitatea de a lucra in echipa, capacitate de a lucra in conditii de stres
  • Alte cerinte:
  • Cunostinte tehnice privind sistemele electrice aferente grupuri Diesel (motoare Diesel, sisteme de control al functionarii, generatorul electric, excitatie, rezervoare, pompe, compresoare, uscatoare, ventilatoare) care asigura pornirea si functionarea grupurilor Diesel.

• Responsabilitati

  • Este responsabil pentru asigurarea suportului tehnic pentru sistemele electrice grupuri Diesel inclusiv pentru toate componentele aferente (motoare Diesel, sisteme de control a functionarii, generatorul electric, excitatie, rezervoare, pompe, compresoare, uscatoare, ventilatoare);
  • Asigura suport tehnic pentru activitatile de Operare si Intretinere pentur sistemele de care raspunde. Elaboreaza, revizuieste si verifica proceduri, instructiuni, manuale, teste, planuri de lucru, scheme tehnologice, etc. Pentru activitatea de Punere in Functiune;
  • Elaboreaza programul de mentenanta preventiva si predictiva pentru sistmeel din responsabilitate;
  • Analizeaza si propune modificari parametrii de functionare a echipamentelor de care raspunde in scopul optimizarii lor;
  • Efectueaza inspectii periodice in instalatiile de care raspunde;
  • Asigura suport tehnic celorlalti ingineri responsabili de sistem in cazul unor probleme sau proiecte majore de o complexitate mare din aria de responsabilitate;
  • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.

Bibliografie
Carti/ cursuri/ manuale pentru: Masini electrice/ Bazele electrotehnice de la facultatile cu profil electric/Automatizari si protectii pentru grupurile Diesel – generaotare/ PE116/94 – Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice

Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii
• Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
• Conditii de lucru la nivelul standardelor
• Facilitati de dezvoltare profesionala

• Salariul si alte beneficii:

  o Salariu atractiv si competetiv la nivelul pietei fortei de munca
  o Concediu anual de 26-35 zile lucratoare, functie de vechimea in munca
  o Indemnizatie de concediu de odihna echivalenta cu 1.6 ori salariul
  o Compensare consum energie electrica in limita a 3600 kWH/an
  o Compensare consum energie termica in limita a 21 Gcal/an
  o Cazare gratuita, in locuinte de serviciu sau interventie, in limita spatiilor locative disponibile
  o Transport la si de la locul de munca, cu mijloacele de transport in común puse la dispozitie de unitate
  o Alimentatie de protectie in valoare de 45lei/zi lucrata
  o Contributie angajator la un fond privat de pensii facultative, functie de vechime in sistemul energetic
  o Alte beneficii conform CCM

• Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
• Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare pentru participarea la concurs.

Data limita de transmitere a CV-urilor este 21.12.2018.

Aplica Acum
X