Sucursala CNE Cernavoda – Inginer – Departamentul Control Lucrari (1 post)

Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Inginer – Departamentul Control Lucrari (1 post)
Departament

Sucursala CNE Cernavodă organizează concurs în vederea ocupării postului de Inginer, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, în cadrul compartimentului Grup Suport Control Lucrări – Departamentul Control Lucrări
Cerințe
Studii : superioare tehnice absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniile : Inginerie electrică/ Inginerie energetică/ Ingineria sistemelor/ Inginerie Mecanică/ Inginerie industrială/ Ingineria materialelor/ Inginerie și management
Experiență: N/A
Cerințe specifice:

 • Experiența în lucru în AS-WM, Primavera și planificare activități – constituie avantaj.
 • Alte cerinţe:

 • Cunoștințe de limba engleză (scris și vorbit ) – nivel mediu;
 • Cunoștințe de utilizare calculator (minim Microsoft Office) – nivel mediu
 • Responsabilități

 • Aplică criteriile de introducere lucrări în Scopul Planurilor Trimestriale de pregătire și planificare a activităților cu 2 ani înainte de execuție;
 • Stabileste și agreează cu participanții la ședințele de pregătire și planificare a activităților cu 2 ani înainte de execuție acțiunile necesare pentru pregătirea planurilor trimestriale din responsabilitate;
 • Verifică și transmit în analiză listele de lucrări în Scopul Planurilor Trimestriale și reviziile succesive ale acestora;
 • Procesează cereri de modificare Scop Plan Trimestrial de pregătire și planificare a activităților cu 2 ani înainte de execuție;
 • Alte responsabilități și sarcini conform Fișei postului.
 • Informatii loc de munca

  Bibliografie

 • Cunoștințe generale despre echipamente mecanice, electrice, pneumatice, hidraulice, instrumentație și control
  si de rezistența materialelor din programa facultăților absolvite;
 • Cunoștințe generale despre centralele de tip CANDU.
 • Salariul și alte beneficii:

 • Salariu atractiv și competetiv la nivelul pieței forței de muncă
 • Concediu anual de 26-35 zile lucrătoare, funcție de vechimea în muncă
 • Indemnizație de concediu de odihnă echivalentă cu 1.6 ori salariul
 • Compensare consum energie electrică în limita a 3600 kWH/an
 • Compensare consum energie termică în limita a 21 Gcal/an
 • Cazare gratuită, în locuințe de serviciu sau intervenție, în limita spațiilor locative disponibile
 • Transport la și de la locul de muncă, cu mijloacele de transport în comun puse la dispoziție de unitate
 • Alimentație de protecție în valoare de 45lei/zi lucrată
 • Contribuție angajator la un fond privat de pensii facultative, funcție de vechime în sistemul energetic
 • Alte beneficii conform CCM
 • Alte informații

 • Activităţi desfășurate în sistem de lucru procedurat
 • Condiții de lucru la nivelul standardelor
 • Facilități de dezvoltare profesională
 • Data limită de transmitere a CV-urilor este 29.01.2020

  Informatii suplimentare : telefon – 0241-803891
  Candidații ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitați la Serviciul Resurse Umane din cadrul CNE Cernavodă pentru completarea formularelor și depunerea documentelor necesare în vederea participării la concurs sau, funcție de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea să transmită documentele solicitate. Data concursului va fi comunicată ulterior candidaților admiși în urma selecției de dosare.

  Aplica Acum
  X