Sucursala CNE Cernavoda – Departamentul Radioprotectie, Securitatea Muncii si PSI – Expert CNE Principal

Titlu Sucursala CNE Cernavoda – Departamentul Radioprotectie, Securitatea Muncii si PSI – Expert CNE Principal
Departament

Denumirea postului
• Expert CNE Principal – (1 post)

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda – Departamentul Radioprotectie, Securitatea Muncii si PSI

Cerinte
• Studii – superioare in specialitatea fizica / fizica tehnologica
• Experienta – Minim 10 ani pe o pozitie de conducere / coordonare in activitati specifice de radioprotectie
• Cerinte specifice:

  o Permis de exercitare CNCAN de Nivel 3 pentru Expert Acreditat in Protectie Radiologica
  o Cunostinte detaliate privind functionarea centralelor nuclearoelectrice, securitatea nucleara, radioprotectia personalului si mediului, securitatea muncii si PSI;
  o Cunostinte detaliate despre reglementari / recomandari nationale si internationale in domeniul radioprotectiei personalului si mediului, securitatii muncii si PSI;
  o Cunostinte avansate de radioprotectie;
  o Cunostinte de limba engleza – nivel avansat.

• Responsabilitati

  o Asigura suportul necesar implementarii politicilor, programelor si practicilor necesare realizarii obiectivelor in domeniul securitatii si sanatatii personalului, protectiei mediului, radioprotectiei, conform cu cerintele din Autorizatia de functionare a Centralei precum si cu reglementarile in domeniu;
  o Asigura expertiza necesara in procesul de analiza a documentelor de tip Norme, proiecte de Legi, regulamente din domeniul radioprotectiei, sanatatii si securitatii muncii si PSI;
  o Asigura suport pentru urmarirea implementarii activitatilor de supraveghere radiologica in Centrala si a activitatilor de obtinere a autorizatiilor, acordurilor si avizelor specifice necesare desfasurarii activitatilor Centralei, dezvoltarea programului ALARA (AS LOW AS REASONABLY ACHIEVABLE) pe termen lung, interfata cu autoritatile de reglementare;
  o Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.


• Bibliografie

  1. Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
  2. Norme de Securitate Radiologica (NSR)
  3. Norme si ghiduri de Securitate Nucleara (NSN, GSN)
  4. Norme privind Managentul Urgentelor Radiologice (NUR)
  5. Norme privind Managentul Deseurilor Radiologice (NDR)
  6. Norme de Transport Materiale Radioactive (NTR)
  7. Directiva nr. 59/2013 de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecţia împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiaţiile ionizante şi de abrogare a Directivelor 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom şi 2003/122/Euratom
  8. IAEA Safety Standards
  9. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă
  10. Hotărârea nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor
  11. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii
Informatii loc de munca

Salarizare si alte beneficii

  • Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

  • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 22.11.2017
Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Aplica Acum
X