Șef Serviciu Administrare Materiale și Depozite

Titlu Șef Serviciu Administrare Materiale și Depozite
Departament

Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de  04.07.2017 în vederea ocupării postului de Șef Serviciu Administrare Materiale și Depozite cu contract pe perioadă nedeterminată în cadrul Direcţiei Economice, poziţia din organigrama FCN Piteşti nr. 377/1/01.04.2017.

 

Cerinţe minime:

 • studii universitare de licență și masterat absolvite cu diplomă de licență/masterat, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, în profilul economic/tehnic;
 • experiență în domeniul administrare materiale și depozite sau similar: minim 3 ani;

 

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

 • cunoștințe legate de managementul stocurilor;
 • cunoștințe legate de administrarea depozitelor;
 • cunoștințe legate de manipularea bunurilor în cadrul depozitelor;
 • cunoștințe legate compatibilitatea materialelor;
 • inteligență și abilități de organizare, planificare și conducerea activităților specifice;
 • bune abilități de exprimare scrisă și verbală;
 • integritate, etică, profesionalism, operativitate, comunicare interpersonală
Informatii loc de munca

Alte cerinţe:

 • cunoștințe de operare PC (Word, Excel, Power Point);
 • permisul european de conducere a computerului constituie avantaj;
 • cunoașterea limbii engleze (scris și vorbit)

 

Bibliografie:

 • Hotărârea nr. 365/1998 privind înființarea Companiei Naționale de Electricitate – S.A., a Societății Naționale ”Nuclearelectrica” – S.A. și a Regiei Autonome pentru Activități Nucleare prin reorganizarea Regiei Autonome de electricitate ”RENEL”;
 • Legea nr. 82/1991 – Legea Contabilității;
 • Hotărârea nr. 2330/1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale organizațiilor socialiste;
 • Legea nr. 22/1962 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice;
 • Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 • OUG nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri;
 • Legea nr. 227/2016 privind Codul Fiscal;
 • Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
 • Marius Gust – Analiza economico-financiară – Universitatea Constantin Brâncoveanu, Ed. Independența Economică, 2003, cap. IV, pag. 75÷86;
 • Cristina Gănescu – Strategii și performanță în managementul logistic – Universitatea Constantin Brâncoveanu, Ed. Independența Economică, 2017, cap. IV, pag. 59÷81;
 • Ken Russel, Philip Carter – Teste IQ, Ed. Niculescu, 2008;

 

 

Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 29.06.2017, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul  Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

 

Data programată pentru concurs este  04.07.2017 ora 1000 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

 

Aplica Acum
X