Sef Program Special

Titlu Sef Program Special
Departament

 

 1. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. recruteaza personal in vederea ocuparii postului de Sef Program Special la Sediul Central – cu durata determinata de 6 luni.
 2. Profilul postului:

Cerinte obligatorii pentru ocuparea postului:

 • studii superioare de lunga durata cu specializare in economie, management sau administrarea afacerilor;
 • curs de master in administrarea afacerilor (MBA) de preferinta in universitati din SUA;
 • experienta minim de 5 ani in pozitii de manager al unor societati ce activeaza in mediul de business din Romania;
 • cunostinte foarte bune de lima engleza – nivel C2;

Alte cerinte specifice postului:

 • Extras de cazier
 • Intelegere solida a analizei datelor, a bugetului si a operatiunilor de afaceri
 • O mentalitate puternica strategica si de afaceri
 • Abilitati foarte bune de organizare si lucru in echipa
 • Abilitati foarte bune de comunicare si interpersonale
 • Promtitudine in rezolvarea problemelor;
 • Capacitate de gestionare a sarcinilor complexe;
 • Capacitate de analiza, sinteza si asumare a responsabilitatii in exercitarea atributiilor specifice postului;
 • Spirit de disciplina, onestitate si confidentialitate a datelor si informatiilor prelucrate
 1. Fisa postului (atributii principale)
 • Intocmirea documentatiei ce priveste definirea programului special, a etapelor de derulare, monitorizare si apreciere a performantei;
 • Asigurarea activitatilor de organizare si si functionare a echipei de proiect;
 • Realizarea analizei solutiilor de business ce pot fi dezvoltate in cadrul programului special prin valorificarea bunei practici a corporatiilor de succes cu domeniu similar de activitate cu cel al SNN;
 • Fundamentarea solutiei optime si planificarea implementarii testarii acesteia in zona pilot, inclusiv a resurselor necesare;
 • Acordarea asistentei de specialitate in implementare si analiza rezultatelor;
 • Intocmirea de rapoarte, puncte de vedere, referate necesare in definirea si derularea programului special de uniformizare a culturii organizationale a SNN;
 • Sustinerea de prezentari in domeniul de activitate specific al programului special de unificare a culturii organizationale a SNN;
 • Participarea la seminarii, simpozioane, workshopuri in domeniul de interes al programului special;
 • Intocmirea rapoartelor de eficacitate, eficienta, progres al stadiului de realizare a Programului Special.
Informatii loc de munca

 

 1. Data limita de depunere a dosarelor de candidatura este 30.01.2020 ora 14:00;
 2. Interviul va avea loc in data de 03.02.2020 ora 12:00 la sediul Societatii din Strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.
 1. Proba scrisa va avea loc in data de 05.02.2020 ora 11:00 la sediul Societatii din Strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.

*) in functie de numarul candidatilor inscrisi, datele precizate la pct.5 si pct.6 pot fi modificate.

 1. Alte informatii:
 • Bibliografie:
 • Legea nr. 31/1990 a societatilor, republicata, cu modificarile la zi;
 • Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare;
 • Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene a Energiei Atomice (EURATOM) – 2010/C84/01;
 • INPO 12 – 008 Excellence in Integrated Risk Management The elements, attributes, and behaviors that exemplify excellence in integrated risk management, August 2013;
 • WANO Principles – Traits of a Healthy Nuclear Safety Culture, Mai 2013;
 • Ghid privind dezvoltarea si evaluarea culturii de securitate nucleara, aprobat prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 182 din 18.07.2019, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 653 din data de 6 august 2019 – (GSN 09);
 • Norme privind politica de securitate nucleara si evaluarea independenta a securitatii nucleare (NSN-20), publicate in Monitorul Oficial, Partea I nr. 712 din 22 septembrie 2015;
 • Norme fundamentale de securitate nucleara pentru instalatiile nucleare (NSN-21), publicate in Monitorul Oficial, Partea I nr. 441 din 14 iunie 2017;
 • Legea nr.319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca;
 • Legea nr.182/2002 privind protectia informatiilor clasificate ;

 

 • Date de contact: telefon 021 / 203.82.52, e-mail office@nuclearelectrica.ro.

 

Nota: (1) Sunt acceptate numai dosarele de candidatura care corespund cerintelor din anunt si contin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatura se depun personal la sediul SNN*, prin posta sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mentiunea / subiectul “Catre Departamentul Resurse Umane – pentru concursul organizat in vederea ocuparii pozitiei de Expert din subordinea Directorului General Adjunct .

(2) Numai candidatii care Indeplinesc cerintele minime si trec de proba eliminatorie de tip interviu, pot fi invitati la sustinerea probei scrise, pentru promovarea careia nota minima este 8.

(3) Contestatiile se pot depune In primele 3 zile lucratoare, de la comunicarea raspunsurilor catre candidati.

* Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Aplica Acum
X