Referent de specialitate, Departamentul Contracte si Reglementari din cadrul Directiei Tranzactii Energie Electrica, SNN Executiv

Titlu Referent de specialitate, Departamentul Contracte si Reglementari din cadrul Directiei Tranzactii Energie Electrica, SNN Executiv
Departament
 1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A. recrutează personal in vederea ocupării postului temporar vacant de Referent de specialitate din subordinea Sefului Departamentului Contracte si Reglementari din cadrul Directiei Tranzactii Energie Electrica – cu durata determinata de 12 luni.
 1. Profilul postului:

Cerinte obligatorii pentru ocuparea postului:

 • Studii superioare de lunga durata in domeniul tehnic si /sau economic si/sau juridic finalizate cu diploma de licenta;
 • Vechimea/experienta in munca de minim 5 ani, din care  minim 3 ani  experienta  in cadrul unei companii  care activeaza  pe piata  de  energie;
 • Experienta in gestionarea contractelor;
 • Nivel ridicat de integritate si  abordare etica si onesta;
 • cunostinte de legislatie in domeniul piatei de  energie;
 • cunostinte de operare PC (Word, Excel, PowerPoint), nivel avansat;
 • cunostinte limbi straine: engleza – nivel mediu;

 

Cerinte care constituie avantaje: 

 • certificari/calificari suplimentare;
 • experienta in companii de talie similara, eventual listate la bursa;
 • experienta pe functii similare;
 • experienta de minim 3 ani in activitatea de tranzactionare a energiei electrice pe pietele specializate (PCCB-LE, PCCB-NC, PCSU);

 

Alte cerinte specifice postului:

 • extras de cazier;

 

Informatii loc de munca

Fisa postului

 • Asigura implementarea politicilor si strategiilor societatii in domeniul tranzactiilor si furnizarii de energie electrica pe piata de energie, in colaborare cu alte persoane din directie sau din alte servicii, conform atributiilor acestora;
 • Initiaza/avizeaza acte aditionale la contracte sau protocoale legate de contracte comerciale;
 • Raspunde de organizarea, intretinerea si actualizarea eficienta a bazei de date care reflecta ansamblul operatiunilor privind tranzactionarea pe platformele administrate de OPCOM S.A. (cantitati de energie/servicii tranzactionate, preturi aplicate, valori facturate, incasari primite prin virament sau compensare, majorari pentru intarziere etc);
 • Are in responsabilitate derularea actiunilor ce se intreprind in cadrul Directiei Tranzactii Energie Electrica pentru comercializarea energiei electrice, în concordanţă cu prevederile legislative privind cadrul specific de tranzactionare al energiei electrice produse de CNE Cernavoda;
 • Respecta fluxul operational si principiile care stau la baza tranzacţionării pe platformele aferente mediului de tranzactionare national si regional;
 • Implementeaza legislatia in domeniu prin concentrarea tuturor prevederilor specifice privind tranzactiie cu energie electrica pe pietele administrate de OPCOM;
 • Efectueaza raportari catre organismele de supraveghere a pietei de energie electrice (ANRE, ME, OPCOM) sau la cerere, catre conducerea SNN, avand ca obiect tranzactiile cu energie electrica realizate sau programate pentru diferite orizonturi de timp, necesare in luarea deciziilor privind planificarea vanzarilor de energie, precum si la derularea misiunilor de control/audit si asigura crearea unei baze de date specifice;
 • Realizeaza statistici specifice notificarilor fizice zilnice din platformele electronice de tranzactionare, precum si rezultatelor obtinute pe pietele admininistrate de OPCOM si identifica posibilitatile de contractare a energiei electrice produse de CNE Cernavoda;
 • Monitorizeaza incadrarea in termenele specifice raportarilor lunare, trimestriale, semestriale, anuale a indicatorilor de performanta aferenti rezultatelor tranzactiilor efectuate si creaza baza de date aferenta;
 • Concentreaza in fisiere specifice raportarile privind indicatorii ce reflecta cifra de afaceri, cantitatea de energie electrica contractata, pretul mediu inregistrat in contractele incheiate pe piata concurentiala etc.
 • Realizeaza, prelucreaza, transmite corespondenta aferenta contractelor, facturilor, situatiilor centralizatoare, monitorizari ale tranzactiilor cu energie electrica, calcule asupra sumelor datorate de parteneri, eticheta energiei electrice furnizate de SNN si grupeaza ansamblul rapoartelor effectuate in cadrul SMTR, pe tipuri specifice de rapoarte;
 • Respecta legislatia in vigoare fiind responsabila in intreaga sa activitate de aplicarea corecta a normativelor in domeniu;
 • Asigura ca baza electronica de date sa aiba o rezerva (dublura) prin copierea documentelor pe hard separat/memorie externa, pentru a evita disparitia datelor in caz de distrugere accidentala, iar datele importante sintetice – pentru luna si an – le trece si le pastreaza pe suport hartie;
 • Raspunde de intocmirea si actualizarea procedurilor/instructiunilor specifice activitatii serviciului, stabilind interfete cu sucursalele, celelalte compartimente din societate, cu compartimentele corespondente de la partenerii contractuali, operatorii de piata sau autoritatile de reglementare;
 • Asigura implementarea masurilor corective rezultate in urma auditurilor, a altor controale, pentru domeniul sau specific de activitate;
 • Asigura corectitudinea si completitudinea (conform documentelor primare), precum si securitatea si confidentialitatea datelor si informatiilor cuprinse in colectiile/fisierele/bazele de date proprii, inclusiv actualizarea acestora;
 • Raspunde de derularea contractelor repartizate (in principal, contractele incheiate cu furnizori concurentiali si cu consumatorii eligibili, inclusiv contractele conexe legate de acestea – servicii de transport si distributie si/sau energie pentru echilibrare);
 • Asigura participarea la stabilirea posibilitatilor de contractare, la negocierea contractelor sau a actelor aditionale (inclusiv sedinte de conciliere, inaintarea si sustinerea divergentelor la Autoritatea competenta), initiaza/ avizeaza cand este cazul acte aditionale la contracte sau protocoale legate de contracte, isi insuseste si aplica prevederile clauzelor contractuale si ale celorlalte reglementari aplicabile in vigoare, asigura depozitarea si accesul la exemplarele de lucru ale contractelor, actelor aditionale si protocoalelor conexe;
 • Solicita si primeste asistenta din partea altor persoane din directie sau din alte servicii, conform atributiilor acestora, pentru rezolvarea problemelor privind derularea contractelor;
 • Raspunde de urmarirea/monitorizarea efectuarii platilor (prin virament si/sau compensari) de la parteneri, conform obligatiilor contractuale, pe baza datelor privind incasarile obtinute de la Directia Financiara, constatand modul de indeplinire al acestora, avand obligatia sa calculeze majorarile de intarziere conform clauzelor contractuale, aplicabile partenerilor de contract;
 • Informeaza partenerii asupra nivelului calculat al penalizarilor, clarifica eventualele divergente aparute in calculul penalizarilor, iar la decizia conducerii intocmeste facturi pentru solicitarea de plata a majorarilor de intarziere;
 • Pregateste, in colaborare cu compartimentul juridic-contencios si celelalte servicii implicate, documentele necesare pentru eventuala actiune in justitie initiata in vederea obtinerii majorarilor pentru intarziere;
 • Asigura corectitudinea si completitudinea (conform documentelor primare), precum si securitatea si confidentialitatea datelor si informatiilor cuprinse in fisierele/bazele de date proprii, inclusiv actualizarea acestora;
 • Raspunde de intocmirea si actualizarea procedurilor/instructiunilor specifice activitatii postului/serviciului, stabilind interfetele cu sucursalele, celelalte compartimente din societate, cu compartimentele corespondente de la partenerii contractuali, operatorii de piata sau autoritatile de reglementare;
 • Asigura implementarea masurilor corective rezultate in urma auditurilor, controalelor de asigurare a calitatii, pentru domeniul sau specific de activitate;
 • La cererea autoritatilor, intocmeste puncte de vedere la proiectele de reglementari aplicabile domeniului sau de activitate si difuzate in faza “document de discutie” si face propuneri pentru imbunatatirea si eficientizarea activitatii, inclusiv pentru perfectionarea reglementarilor, urmarind satisfacerea intereselor societatii;
 • Colecteaza datele privind prognoza necesarului de energie al clientilor cu care societatea are contract, in vederea incheierii de contracte noi sau acte aditionale pentru perioadele urmatoare, participa la analizele privind variantele de repartizare a productiei de energie a societatii in perioada urmatoare intre diversi parteneri contractuali potentiali;
 • Participa la diverse forme de pregatire conform cu programul stabilit de societate cu avizul conducatorilor ierarhici, isi insuseste astfel metode noi de lucru, inclusiv cele privind utilizarea produselor moderne de IT;
 • Pune la dispozitie organelor de control documentele originale sau in format electronic, in cazul in care acest lucru este dispus de directorul directiei sau de Conducatorul societatii, si se asigura ca acestea sunt restituite in aceeasi forma;
 • Raspunde sub indrumarea sefului de serviciu, de intocmirea bazei de fundamentare pentru bugetul de venituri si cheltuieli;

 

Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 30.10.2019;

Interviul va avea loc în data de 05.11.2019 ora 10:00 la sediul Societatii din Strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.

 Proba scrisă va avea loc în data de 06.11.2019 ora 10:00 la sediul Societatii din Strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.

 

*) In functie de numarul candidatilor inscrisi, datele la care se sustin probele de concurs (de tip interviu / proba scrisa), anterior mentionate la punctele 5 si 6 , pot fi modificate;

**) membrii comisiei vor acorda note pe o scara de la 1 – 10 pentru   notarea candidatilor. Nota minima de promovare a probei de tip interviu este 7. Ulterior parcurgerii etapei de interviu, candidatii care obtin cel putin nota minima in cadrul acestei probe, vor fi invitati sa sustina cea de-a doua proba de concurs – proba scrisa. Nota minima, in vederea promovarii celei de a doua probe – proba scrisa – este 7. In urma sustinerii ambelor probe de concurs, media minima ce trebuie obtinuta de un candidat pentru a putea fi declarat castigator al concursului este 7.

 

 1. Alte informații:
 • Bibliografie:
 • LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, forma consolidata;
 • Codul Comercial al Pietei angro de energie electrica aprobat prin Ordin ANRE nr.25/2004, actualizat;
 • 78/2014 – Regulament privind modalitatile de incheiere a contractelor bilaterale de energie electrica prin licitatie extinsa si negociere continua si prin contracte de procesare, cu modificarile ulterioare;

LEGISLATIA/Documente disponibile pe paginile de internet:

 1. http://www.nuclearelectrica.ro/
 2. http://www.anre.ro
 3. http://www.opcom.ro
 4. http://www.transelectrica.ro
 5. http://www.acer.europa.eu
 6. http://www.acer.europa.eu/en/remit

 

 • Date de contact: telefon 021 / 203.82.00, e-mail office@nuclearelectrica.ro.

 

Notă: (1) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul SNN*, prin poștă sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul “Către Departamentul Resurse Umane – pentru concursul organizat in vederea ocuparii pozitiei de Referent de specialitate din cadrul Departamentului Contracte si Reglementari – Directia Tranzactii Energie Electrica (durata determinata 12 luni) .

(2) Numai candidații care îndeplinesc cerințele minime și trec de proba eliminatorie de tip interviu, pot fi invitați la susținerea probei scrise.

(3) Contestațiile se pot depune în primele 3 zile lucrătoare, de la comunicarea răspunsurilor către candidați.

* Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

Aplica Acum
X