Operator CN – 2 posturi

Titlu Operator CN – 2 posturi
Departament

 

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de  29.08.2017 în vederea ocupării a 2 posturi de operator CN cu contract pe perioadă nedeterminată în cadrul Direcţiei Managementul Calității, Serviciul Control Calitate, poziţiile din organigrama FCN Piteşti  nr. 261/5/01.04.2017 si 326/13/01.04.2017.

Cerinţe minime:

 • studii medii cu diplomă de bacalaureat profil real/tehnic

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

 • acuitate vizuală;
 • utilizare PC (Word, Excel)

Alte cerinţe:

 • apt conform Medicina Muncii privind expunerea la factorii de risc pentru solicitare vizuală și psihică, lucru în mediu radioactiv și cu zgomot;
 • capacitate de adaptare la munca în echipă, la condiții de stres;
 • disponibilitate la lucru în două schimburi;
 • rezistență la muncă de rutină;
 • disponibilitate și ușurință în asimilarea cunoștințelor noi.

Condiţii oferite

 • Salariul în conformitate cu Nomenclatorul şi Ierarhizatorul Funcţiilor din FCN
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM
Informatii loc de munca

Bibliografie:

 • ”Calitate și fiabilitate – Manual practic” Tudor Baron și alții – Ed. Tehnică, București 1988 – pag. 711 la 721;
 • ”Controlul Calității Loturilor de Produse”  D. V. Iliescu, Ed. Tehnică, București 1982, capitolul 2;

Cap. 4 – Noțiuni de metrologie

Cap. 5 – Mijloace de măsurare pentru mărimi geometrice

Cap. 6 – Mijloace de măsurare pentru mărimi mecanice

 • Teste de logica

 

Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 25.08.2017, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul  Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

Data programată pentru concurs este  29.08.2017 ora 1000 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

 

Aplica Acum
X