Inginer (FCN Pitesti)

Titlu Inginer (FCN Pitesti)
Departament

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de 08.11.2018 în vederea ocupării unui post de inginer cu contract de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată în cadrul Direcţiei Tehnice, Secția Inginerie, poziţia din organigrama FCN Piteşti  nr. 107/7/01.08.2018.

Cerinţe minime:

 • studii superioare tehnice (Profil TCM/Inginerie Economică Industrială/ Ingineria și Managementul Fabricației Produselor (IMFP)/Știința și Tehnologia Materialelor (STM))/Mecatronica/Mașini Unelte și Sisteme Producție/Automatică/Electronică/Calculatoare/Electromecanică);
 • minim 1 an experiență în inginerie;

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

 • cunoștințe tehnice de specialitate: desen tehnic; programe CAD;
 • cunoștințe temeinice de limba engleză; utilizare PC;
 • legislație în domeniul achizițiilor publice;

Descrierea postului:

 • asigură funcția de tehnolog pentru procese specifice de fabricație combustibil nuclear;
 • întocmește documentații tehnice (rapoarte, proceduri tehnice, etc.);
 • întocmește documentații de inițiere a achizițiilor (caiete de sarcini, documente specifice etc.);
 • întocmește/actualizează necesarul anual de achiziții pentru programul de mentenanță al FCN;
 • colaborează și asigură suport tehnic pentru compartimentele din cadrul FCN.
Informatii loc de munca

Condiţii oferite

 • Salariul în conformitate cu Nomenclatorul şi Ierarhizatorul Funcţiilor din FCN
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM

Bibliografie:

 • Programele analitice ale facultăților de profil absolvite;
 • Noțiuni generale desen tehnic;
 • Noțiuni generale mecanică/electrică/electronică;
 • Utilizare pachet Office;
 • Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
 • HG nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru din Legea nr. 99/20106 privind achizițiile sectoriale.

Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 29.10.2018, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul  Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

Data programată pentru concurs este 08.11.2018 ora 1000 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

Aplica Acum
X