Functionar administrativ cu atributii de gestionar

Titlu Functionar administrativ cu atributii de gestionar
Departament

Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A. recrutează personal în vederea  ocupării postului de Functionar administrativ, cu atributii de gestionar, din cadrul Serviciului Administrativ – Directia Financiara.

 

 1. Profilul postului:

 

 • studii medii, finalizate cu diploma de bacalaureat;
 • vechimea in munca si in specialitate: minim 3 ani;
 • experienta – notiuni de baza in domeniul financiar contabil;
 • cunostinte privind utilizarea calculatoarelor personale;

 

 1. Durata contractului de munca: perioada determinata, 6 luni

 

 1. Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):

Asigura gestiunea fizica a stocului de marfa;
– Opereaza in stoc miscarile de marfa;
– Pastreaza documentele justificative legate de stocuri;
– Efectueaza lunar inventarul stocului de marfa;
– Participa activ la operatiunile de incarcare/descarcare a marfii la/din magazia societatii;
– Raporteaza superiorului ierarhic orice neconcordanta intre stocul fizic si cel scriptic;
– Ofera informatii despre stocurile existente in magazia societatii;
– Respecta legislatia de gestiune a stocurilor;

- Introduce marfa in stoc in baza documentelor de intrare;
– Efectueaza operatiuni de intrare in stoc a marfii;
– Efectueaza receptia fizica a marfii la intrarea in magazia societatii;
– Raporteaza superiorului ierarhic diferentele intre marfa fizica si cea scriptica aparute la

receptia marfii la intrarea in magazia societatii;
– Verifica documentele la introducerea NIR-ului si semnaleaza eventualele neconcordante;
– Inregistreaza, prelucreaza si pastreaza informatiile referitoare la situatia stocurilor;
– Raporteaza lunar sefului ierarhic rezultatele activitatii de gestiune a stocului;
– Utilizeaza eficient spatiul de depozitare a marfurilor;

- Asigura miscarea stocurilor;
– Pastreaza evidenta documentelor de transfer emise, cu semnaturile de predare/primire la zi;
– Emite avize de expeditie pentru marfurile ce parasesc societatea, in conditiile prevazute de

lege;

 • In functie de categoria bunurilor intrate in gestiune intocmeste NIR-urile si documentele de evidenta tehnico – operativa aferente gestiunii pe care o detine;
 • Procura si gestioneaza materialele consumabile (intocmeste lunar necesarul de materiale consumabile);
 • Procura si gestioneaza produsele de protocol pentru societate;
 • Procura si gestioneaza formulare tipizate pentru societate;
 • Gestioneaza biblioteca tehnica a societatii;
 • Derularea contractelor din cadrul Serviciului Administrativ, repartizate de seful de serviciu.

Legat de activitatile specifice, raspunde de:
– Acuratetea inregistrarilor in stoc;
– Inregistrarea sistematica si cronologica a datelor privind stocurile;
– Indeplinirea la timp si intocmai a sarcinilor specifice trasate sau stabilite de superiorul ierarhic;

- Calitatea raportarilor si a informarilor;

Informatii loc de munca

Legat de activitatile de derulare a contractelor, raspunde de:

 • Monitorizarea corecta a derularii contractelor de produse si prestari servicii, conform clauzelor contractuale;
 • Intocmirea de noi proceduri si/sau optimizarea celor existente in vederea imbunatatirii procesului de derulare a contrcatelor, la nivelul serviciului;
 • Mentine si dezvolta relatia cu furnizorii de produse si prestatorii de servicii, urmareste onorarea obligatiilor de plata conform clauzelor contractuale, propune masuri si solutii de imbunatatire a relatiilor contractuale din punct de vedere al raportului cost/calitate;
 • Realizeaza analize comparative, rapoarte si statistici;
 • Urmareste modul de executie a planului de activitati aferente contractelor aflate in responsabilitate;
 • Intocmeste si arhiveaza corespunzator corespondenta contractuala necesara derularii contractelor;
 • Participa la licitatiile de achizitii;
 • Asigura in cadrul serviciului respectarea legislatiei si a reglementarilor interne in vigoare privind achizitiile publice;
 • Intocmeste, conform procedurilor interne in vigoare, documentatia necesara achizitiei de servicii si/sau produse conform solicitarilor transmise de directii/departamente/servicii din cadrul societatii.

 

 1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 24.11.2017.

 

 1. Interviul va avea loc în data de 28.11.2017, ora 10:00 la sediul Societatii din strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.

 

 1. Proba scrisă va avea loc în data de 07.12.2017, ora 10:00 la sediul Societatii din strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.

 

 1. Alte informații

Bibliografie – Anexa 1

-F-RU-00-05-4 Cerere de Înscriere Rev 4. gestionar

- Date de contact: telefon 021 / 203.82.00, e-mail office@nuclearelectrica.ro.

 

 

 

Notă: (1) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul SNN*, prin poștă sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul “Către Departamentul Resurse Umane – pentru concursul organizat in vederea ocuparii pozitiei de Functionar Administrativ, cu atributii de gestionar, din cadrul Serviciului Administrativ – Directia Financiara.

(2) Numai candidații care îndeplinesc cerințele minime și trec de proba eliminatorie de tip interviu, pot fi invitați la susținerea probei scrise.

(3) Contestațiile se pot depune în primele 3 zile lucrătoare, de la comunicarea răspunsurilor către candidați.

* Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

Aplica Acum
X