Tehnician CNE (RP) / Laborator de Dozimetrie Individuala

Titlu Tehnician CNE (RP) / Laborator de Dozimetrie Individuala
Departament
 1. Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A., Sucursala CNE Cernavoda recruteaza personal în vederea ocuparii postului de Tehnician CNE (RP) cu contract pe perioada nedeterminata din cadrul Laborator de Dozimetrie Individuala – A20.4/231.

 

 1. Profilul postului:
 • studii medii: absolvent de liceu cu diploma de Bacalaureat, profil real/tehnic;
 • vechime: nu se aplica
 • cunostinte specifice

–      cunostinte  limba engleza – nivel mediu;

–      cunostinte de operare PC si baze de date (Word, Excel, Access, Oracle, etc.) – nivel mediu

 • alte cerinte :

–     calificare GALBEN in radioprotectie constituie un avantaj.

–     cunostinte de baza in domeniile de mai jos, constituie avantaj:

 • dozimetrie externa cu detectori termoluminiscenti (sistem TLD);
 • dozimetrie interna: detectori cu semiconductori (Contor de Corp Uman) si cu scintilatori lichizi (Contor cu Scintilatori Lichizi);
 • monitorare efluenti radioactivi lichizi si gazosi prin: spectometrie gamma; analize alfa/beta global si analize H-3 si C-14 prin metoda cu scintilatori lichizi.

 

 1. Fisa Postului (responsabilitati, atributii si sarcini ale postului):
 • Absolvire program de pregatire teoretica si practica specifica Laboratorului de Dozimetrie
 • Prelevare, preparare si analiza probelor biologice (urina) si a efluentilor radioactivi;
 • Efectuare analize radioactivitate in probe de urina si in probele de efluenti prin efectuarea de masurari beta cu scintilatori lichizi, spectometrie gamma si masurari alfa beta globale, precum si inregistrarea rezultatelor analizelor in bazele de date;
 • Indeminare practica in utilizarea echipamentelor si instalatiilor din dotarea laboratorului;
 • Lucru cu baze de date Oracle – procesarea informatiilor dozimetrice si non-dozimetrice privind Lucratorii Expusi Profesional (procesare cereri de casete dozimetrice, fise medicale si calificari in Radioprotectie);
 • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.
Informatii loc de munca

4. Data limită de depunere a dosarelor de candidatura este 16.08.2022. Dupa expirarea termenului limita de depunere a candidaturilor, comisia de examinare va analiza conținutul dosarelor candidaților înscrisi urmărind îndeplinirea cumulativă a cerințelor de profil ale postului pe baza documentelor prezentate (cererea de înscriere, CV și declarația GDPR). Candidații ale căror dosare îndeplinesc cerințele vor fi selectați pentru a participa la următoarele etape ale procesului de recrutare și selecție.

5. Probele de evaluare vor consta în:

  • Evaluarea dosarelor candidaților -probă eliminatorie: proba constă în analiza informațiilor cuprinse în CV-ul fiecărui candidat, fiind urmărită îndeplinirea cumulativă a cerințelor minime prevăzute în anunțul de recrutare. Candidații care vor îndeplini cumulativ cerințele de ocuparea postului vor fi selectați pentru următoarea etapă a procesului de selecție și recrutare.
  • Proba scrisa /practica(dupa caz) –probă eliminatorie: la această probă vor participa doar candidații care au fost selectați în urma evaluării dosarelor. Notarea candidatilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 10.
  • Interviul profesional: la această probă vor participa doar candidații declarati admis la interviu. Numarul maxim de candidati care sunt declarati “admis la interviu” se stabileste pe baza urmatorului algoritm: numarul de posturi ofertate (1) X 3, cu conditia ca punctajul final obtinut la proba scrisa sa fie ≥50%; Proba constă în aplicarea unui set de întrebări vizând experiența profesională, realizarile profesionale anterioare, cunoștințele specifice profilului postului pentru care aplică, abilitățile necesare ocupării postului. Notarea candidatilor se va face prin consensul membrilor comisiei care vor acorda note pe o scară de la 1 la 5.

În urma susținerii probelor de concurs va fi declarat admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj, dar nu mai puțin de 70% la proba interviu profesional.

Candidații care au promovat și au fost selectați pentru a participa la următoarea etapă a concursului vor fi înștiințați prin e-mail la adresa menționată în CV, asupra datei și orei la care sunt programați să participle la următoarea probă.

La finalizarea procesului de selecție și recrutare, candidaților care au parcurs toate etapele din concurs li se va comunica prin e-mail la adresa menționată în CV, prin formularul procedurat, rezultatul obținut (Admis sau Respins).

 

6. Alte informații

– Bibliografie:

Fizica – Liceu (Fizica atomoca si nucleara, Electricitate)

Matematica – Liceu (Algebra, Trigonometrie)

Norme de Dozimetrie Individuala si Radon (Ordinul CNCAN Nr. 180/2020)

 

– Date de contact: telefon 0241802161/2296/2289, e-mail recrutare@nuclearelectrica.ro.

 

Notă:

(1)Dosarele de candidatură se depun personal la sediul Sucursalei CNE Cernavoda, str. Medgidiei, nr. 2, Oras Cernavoda, cod postal 905200 sau prin e-mail la adresa recrutare@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea/subiectul “ pentru concursul organizat in vederea ocuparii pozitiei de Tehnician CNE (RP),  pozitia A20.4/231Laborator de Dozimetrie Individuala”.

(2) Contestațiile se pot depune la Registratura  unitatii, în prima zi lucrătoare de la comunicarea răspunsurilor către candidați. Contestatia va cuprinde  cel putin urmatoarele informatii: motivul contestatiei, ce argumente exista in favoarea acesteia, alte aspecte relevante.

(3)Sunt acceptate numai dosarele de candidatura care corespund cerintelor din anunt si contin toate formularele  solicitate : Cerere de înscriere –FPC-1672( FPC-1672 REV.4 )    Consimtamant pentru verificare in vederea angajarii in cadrul Sucursalei CNE Cernavoda,   FPC-1671 consimtamant in vederea angajarii rev2  si acord referitor la politica SNN de confidentialitate si prelucrare a datelor cu caracter personal Formular de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 2, CV-ul ) CV-ul din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile din Anuntul de recrutare- CV-ul va include informatii asupra experientei si expertizei acumulate; Copie act de identitate.

(4)In cazul in care, in urma concursului, sunt declarate admise persoane pensionate din cadrul SNN, acestora li se va solicita sa accepte, ca atributie suplimentara de serviciu, precizata in fisa de post, sustinerea de programe de mentorat pentru transferul de cunostinte si experienta catre personalul in formare sau angrenat in programe de succesorat, derulate la nivelul SNN (atat Sediul Central cat si sucursale). In acest caz special, contractul va fi pe durata determinata de 1 an  de zile.

(5) Va informam ca numarul de posturi scoase la concurs poate fi suplimentat ulterior expirarii anuntului de recrutare si pana la data angajarii celor admisi pe posturile initial ofertate, daca in acest interval se vacanteaza posturi cu cerinte identice din cadrul compartimentului. Angajarea se face in ordinea descrescatoare a rezultatelor obtinute.

 

X