Tehnician CNE (chimist) – Laborator Chimic – Secția Chimică / Sucursala CNE Cernavodă

Titlu Tehnician CNE (chimist) – Laborator Chimic – Secția Chimică / Sucursala CNE Cernavodă
Departament

Sucursala CNE Cernavoda organizează concurs în vederea ocupării postului de Tehnician CNE (chimist), cu contract pe perioada nedeterminată, în cadrul compartimentului: Laborator ChimicSecția Chimică.

Cerinte

 • Studii absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat – profil real/tehnic;;
 • Experiență:
 • N/A.;

Cerinte specifice:

 • Apt pentru lucrul cu substanțe chimice periculoase și în câmp radioactiv;
 • Disponibilitate pentru lucrul în ture

Alte cerințe :

 • Cunoștințe operare calculator – nivel mediu
 • Cunoștințe limba engleza – nivel mediu
 • Experiență pe post de laborant chimist sau operator-chimist (echivalată cu experiența acumulată în perioada de studii superioare specialitatea chimie) – constituie un avantaj

Responsabilități

 • Să colecteze probe reprezentative din sistemele de proces și efluenți, să efectueze analizele fizico-chimice și adițiile de substanțe chimice conform programelor și procedurilor de Control Chimic și al Calității.
 • Să respecte frecvența minimă de analiză și de executare a activităților de gospodărire și de Controlul Calității, conform rutinelor aprobate.
 • Să se asigure de acuratețea tuturor rezultatelor analitice raportate.
 • Să prepare și să verifice calitatea reactivilor chimici și radiochimici, a standardelor de calibrare și verificare.
 • Alte responsabilități și sarcini conform Fișei Postului.
Informatii loc de munca

Bibliografie:

 • Manuale de chimie/ matematică/ fizică, clasele VII-XII

 

Alte informații

 • Activităţi desfășurate în sistem de lucru procedurat
 • Condiții de lucru la nivelul standardelor
 • Facilități de dezvoltare profesională

Salarizare și alte beneficii:

 • Salariu atractiv și competetiv la nivelul pieței forței de muncă
 • Concediu anual de 26-35 zile lucrătoare, funcție de vechimea în muncă
 • Indemnizație de concediu de odihnă echivalentă cu 1.6 ori salariul
 • Compensare consum energie electrică în limita a 3600 kWH/an
 • Compensare consum energie termică în limita a 21 Gcal/an
 • Cazare gratuită în locuințe de serviciu sau intervenție, în limita spațiilor locative disponibile
 • Transport la și de la locul de muncă, cu mijloacele de transport în comun puse la dispoziție de unitate
 • Alimentație de protecție în valoare de 45lei/zi calendaristică
 • Contribuție angajator la un fond privat de pensii facultative, funcție de vechime în sistemul energetic
 • Alte beneficii conform CCM

Data limită și locul depunerii cererilor de înscriere și a altor documente necesare înscrierii – 19.04.2021, Serviciul Resurse Umane.

 • Informatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Resurse Umane – Pavilionul 2, Sala P37 sau la telefon 2161.
 • Eventualele contestatii se pot face in termen de 1 zi de la data afisarii rezultatelor la Registratura unitatii, la adresa corespondenta@cne.ro. Contestatia va cuprinde cel putin urmatoarele informatii: motivul contestatiei, ce argumente exista in favoarea acesteia, alte aspecte relevante.

Nota:

 1. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul CNE Cernavodă sau, prin e-mail, la adresa recrutare@cne.ro cu mentiunea/subiectul: pentru concurs pozitia Tehnician CNE (chimist) din cadrul Laboratorului ChimicSecția Chimică;
 2. Pot fi invitați la concurs numai candidații care au depus dosare de candidatură ce conțin toate formularele/documentele solicitate (Cerere tip pentru înscrierea la concursul de selecție pentru angajare, Consimțământ pentru verificare în vederea angajării în cadrul Sucursalei CNE Cernavodă, Consimțământ în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în vederea participării la procedura de recrutare în cadrul CNE Cernavodă și acord referitor la politica SNN de confidențialitate și prelucrare a datelor cu caracter personal, CV, Copie diplomă de studii, Copie certificate /diplome de calificare, Copie CI, Raport Revisal și/sau Adeverință eliberată de angajatorii mentionați în CV care să ateste experiența în activitate și/sau Copie Carnet de Muncă pentru perioada de până la 01.01.2011, alte documente solicitate prin ofertă) și îndeplinesc cerințele din ofertă. 
 3. Concursul se va organiza on-line. În acest sens, candidații trebuie să aibă la dispoziție următoarele:
  • Calculator sau laptop cu conexiune la internet;
  • Browser de internet Google Chrome sau Edge;
  • Condiții propice pentru desfășurarea unui interviu on-line.
  • Candidații vor primi pe adresa de email personală (comunicată în CV) invitația de participare la Interviu de pe platforma Microsoft Teams, cu indicarea datei, orei îi link-ul ce trebuie accesat.
 4. În cazul în care, în urma concursului, sunt declarate admise persoane pensionate din cadrul SNN, acestora li se va solicita să accepte, ca atribuție suplimentară de serviciu, precizată în fișa de post, susținerea de programe de mentorat pentru transferul de cunoștințe și experiență către personalul în formare sau angrenat în programe de succesorat, derulate la nivelul SNN (atât Sediul Central cât și sucursale). În acest caz special, contractul va fi pe durată determinată de 1 an.

 

X